tirsdag 29. september 2015

Malcolm X - en muslim vender om

Malcolm X begynte som en svart, islamsk og agressiv anti-hvit aktivist i USA. Han så de hvite som djevelen selv og mente svarte og hvite ikke kunne leve sammen. Etter en pilgrimsferd til Mekka tidlig på 1960-tallet innså han at han var villfaren, han slo inn på en mer forsonlig linje. Malcolm X ble drept i 1965 av medlemer av Nation of Islam.

lørdag 26. september 2015

Svein Gjedrem advarer Solvik-Olsen

Det er ikke noe poeng å lage selskaper (A/S) av statlige etater, det er et overforbruk av A/S i offentlig sektor, sier Svein Gjedrem til Finansavisen. Et A/S som skal bygge enkelte veistrekninger vil ha alle inntekter staten, det blir et kunstig A/S, sier Gjedrem. Et Veiselskap A/S blir et Vegdirektorat nr 2, og vil ikke engang konkurrere med Vegdirektorat nr 1.

onsdag 23. september 2015

Veldig bra med eiendomsskatt i Oslo

DNs rentepanel mener Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt i Oslo kan dempe boligprisveksten i hovedstaden. - Det er jo veldig bra med eiendomsskatt i Oslo, sier professor Ragnar Torvik.


- Eiendom er beskattet for lett i forhold til kapital i næringslivet. Hvis du da får en eiendomsskatt der hvor presset på boligprisene er størst, er ikke det noen ulempe, sier Torvik.

Seniorforsker Knut Røed er enig.

- En veldig stor andel av boligene i Oslo er andreboliger som folk har kjøpt som et rent investeringsobjekt. Det er klart at eiendomsskatt vil gjøre bolig som investering mindre attraktivt. Det er en kostnad for dem som sitter med bolig i Oslo nå, men for dem som skal kjøpe bolig vil dette sannsynligvis føre til lavere priser, sier Røed.

Han påpeker at skatten dessuten kan gjøre at mange med store hus vil velge å leie ut deler av boligen, fordi det skal regnes bunnfradrag per boenhet.

- Det vil kunne stimulere utleiemarkedet i Oslo. Det er mange som bor alene i store eiendommer.

Professor Hilde Bjørnland mener også det er fornuftig med eiendomsskatt, selv om hun mener den heller burde vært nasjonal.

Samtidig påpeker hun at det høye bunnfradraget, som innebærer at boliger under fem millioner kroner vil slippe skatt, kan gjøre at prisene på de minste boligene presses opp.

- Hvis man har mye formue vil det fortsatt være attraktivt å investere i små boliger. Hvis folk som vil investere i bolig investerer i små leiligheter isteden, kan vi få som resultat at små boliger får en rekyl, sier Bjørnland. 

23.9.2015

torsdag 17. september 2015

Bård Larsen - kommunistjakt ad absurdum

Civitas Bård Larsen kunne før valget avsløre et Miljøpartiet De Grønne egentlig befinner seg på venstresiden. Dette er nok en krampeaktig "analyse" fra kommunistjegeren. Mens vi andre har forlatt 1980-tallet og endog opplevd 1990-tallet, henger Bård Larsen fast i den kalde krigens inndeling i kommunister og de gode. USA kvittet seg med McCarthy for over 50 år siden, Civita derimot holder seg med sin egen hus-mccarthy. Dette er så fordummende at det egentlig ikke trenger ytterligere kommentarer.

lørdag 12. september 2015

Kristenfascismen

Religiøs ekstremisme med politiske motiver finnes ikke bare i islam, men også blant kristne i Norge, skriver Dag Hoel i Morgenbladet, sitat:

Essensen i kristensionistenes tro er at opprettelsen av Israel i 1948 er fullbyrdelsen av en bibelsk profeti. Gud har gjenopprettet landet han ga til Abraham for snart ire tusen år siden, og alle jøder må nå «hjem» for at ytterligere profetier skal gå i oppfyllelse. Jødenes hjemvending har en kosmologisk funksjon. Den både varsler og iverksetter det store paradigmeskiftet.

Forestillingen er at vi er på vei inn i trengselstiden, en periode på noen år da verden skal forgå i eskalerende kriger. Episenteret for krigene er Israel. Landet vil invaderes av Russland og araberlandene. Verdens nasjoner skal reise seg mot jødene - Guds utvalgte folk. Vi ser begynnelsen på scenarioet med konliktene i verden i dag, og forestillingen underbygges av den voksende aggresjonen mot jøder. Trengselstiden vil kulminere med at Jesus stiger ned fra himmelen og nedkjemper Satans kommunistiske og islamske styrker i det endelige slaget, omtalt som Armageddon. Etter oppgjøret starter det fredelige Tusenårsriket, da Jesus skal regjere verden fra Jerusalem.
Og han henger bjella på katten, Finn Jarle Sæle er blant frontfigurene.

søndag 30. august 2015

Ringerike: Nødvendig jernbane, unødvendig motorvei

 Regjeringen vil bruke 26 milliarder på Ringeriksbane og ny E16 til Hønefoss. Satsingen skal gi kortere togreise til Bergen, melder NRK.

Ringerike med Hønefoss er den ene hovedaksen mot Oslo som i dag mangler jernbane:

  • nordover ("hovedbanen") er det godt forsynt med bane via Lillestrøm mot Gardermoen og Hamar.
  • østover (Follo og Østfold) er det jernbane under oppgradering
  • sørover (Drammen, Vestfold og Sørlandet) er det også gode linjer inn mot Oslo
  • endog Gjøvik har en liten bane.
Bergensbanen har siden åpningen i 1909 gått omveien om Drammen. En moderne jernbane fra Sandvika til Hønefoss vil korte inn Bergensbanen med 1 time. Ringeriksbanen har vært på bordet siden Opset fikk Lærdalstunnelen.

Oppdatert. Endelig et godt forslag fra Høyre: Forleng Ringeriksbanen til Gardermoen, dette vil avlaste Oslo sentrum (som er en flaskehals i dagens jernbanenett) og forbedre kollektivtransporten Hønefoss-Hadeland-Toten-Øvre Romerike/Gardermoen.

Det er ingen tvil om at E16 over Sollihøgda er en dårlig vei og den store trafikken går i 50 sone gjennom tettbebyggelsen både på Sollihøgda og på Ringerike. Med moderne jernbane fremstår firefelts motorvei som overdrevet, jernbanen bør avlaste E16 for biler og busser. E16 trenger imidlertid opprustning og bør ikke minst legges i ny trase utenom bebyggelsen på Sollihøgda.

 Hensyn til beboerne ved E16

fredag 28. august 2015

Fordumming på Minerva

Tidsskriftet Minerva er arena både for intelligente analyser anført av folk som NA Andresen og Snoen, samtidig er det arena for høyrevridd fordumming anført av folk som Bård Larsen og Lars Akerhaug (med kommentarfeltet enda lengre ut). Akerhaug har lenge forsøkt å konstruere et bilde av en voldelig venstreside i Norge, Akerhaug og hans meningsfeller i kommentarfeltet ignorerer glatt den overveldende empirien av høyrevridd politisk vold i Norge. Den høyrevridde volden består av bomber, knivstikking og skyting (og da har jeg ikke engang regnet med 22. juli). Det påståtte VOLDSVENSTRE som skriker mot oss i kommentarfeltet finnes ikke som annet enn babbel om "væpna revvolusjon" på 1970-tallet, den tåpelige AKP-gjengen avsto samtidig bevisst fra voldsbruk (i motsetning til de høyrevridde). Per Sandberg alene har mer på rullebladet enn ytre venstre.

Akerhaugs forsøk på å dikte opp et "voldsvenstre" er like tåpelig som Bård Larsens evinnelig angrep på kommunistene 25 år etter murens fall. Vi andre har gått videre, men Bård Larsen lever fortsatt i 1984. Den ellers fornuftige Alexander Z. Ibsen har også meldt seg på med utdeling av merkelapppen "politisk korrekt" i øst og vest, 10 år etter at vi andre forsto at PK var et oppbrukt og tomt ord, kort sagt en floskel.

lørdag 22. august 2015

onsdag 5. august 2015

Sleipt skatteforslag fra Siv Jensen

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å redusere grunnlaget for eiendomsskatt på "bruk og verk". Høyres Svein Flåtten, selv bedriftseier, er naturligvis positiv. En slik endring er en gave til bedriften og et stort tap for kommunene.

Eiendomsskatt er en av få muligheter kommunene har til å skattlegge industrianlegg der overskuddet bokføres i en annen kommune. Dette er sleip Høyre-politikk på sitt verste. Endringen vil innebære at et større overskudd overføres til kommuner som Oslo, Asker og Bærum med mange hovedkontor. Kommunene som faktisk er vertskap for industrianleggene vil tape tilsvarende. Det er typisk kraftkommuner og oljekommuner som vil tape. Taperne blir altså Ap og Sp kommuner, vinnerne blir Høyre-kommuner. Snyltingen på ressursene i utkantene vil altså bli enda verre enn før.

Her overføres utkantens ressursrikdom til en by nær deg.

tirsdag 4. august 2015

Politikrapyl Stein-Robin Kleven Bergh rider igjen

- Er hun [Tajik] tilhenger av Anders Behring Breivik? spurte han på Facebook.

Han har tidligere kalt Stoltenberg for et krapyl. Så da kaller jeg ham for et krapyl. Også rasister som Bergh har ytringsfrihet. Verre er det at slike idioter som Bergh kan være våpen.


onsdag 22. juli 2015

Rasism? Joda, neida.

Sandra Bland døde i politiarresten i Texas under uklare omstendigheter. Hun ble stoppet av trafikkpolitiet fordi hun ikke blinket ved filskifte, politimannen forlangte at hun skulle stumpe sigaretten mens han snakket med henne og en krangel bryter ut. Til slutt ble politimannen så hissig at han la henne i bakken og satte på håndjern.

Sandra Bland var naturligvis svart og politimannen hvit.

Rasisme? Selvfølgelig ikke! Bortforklaringene er sikkert i gang.

Hissig idiot av en politimann? Selvfølgelig ikke. Bortforklaringer er sikkert i gang.

tirsdag 21. juli 2015

Max Hermansens sjarmerende sengekamerater

Pegida er infiltrert av nynazister, skriver DN 21/7. Pegida er rasister av verste sort mener professor Hajo Funke i Berlin, Pegida har tatt dreining mot det ekstreme høyre de siste månedene.

Ved et asylsøkermottak i Dresden møter hissig demonstranter opp og kaster stein og ølflasker mot huset.

søndag 12. juli 2015

Kåre Willoch: Kapitalismens verste fiende

Kapitalismens fremste forkjempere er i realiteten dens verste fiende skrev Kåre Willoch i VG 2003:

Det er en vanskelig oppgave å hindre at bedriftsledere misbruker sine stillinger til å forsyne seg av de lassene som de forvalter for andre. Man må forebygge at en begrenset krets innen næringslivet skyver penger til hverandre på bedriftenes og aksjonærenes bekostning. 

I Norge førte det bare til små notiser i pressen da det ikke lenger lot seg skjule at børsdirektøren i New York fikk 12 millioner dollar for jobben i fjor, og 15 millioner året før. Årslønninger som tilsvarer rundt 100 millioner kroner, er blitt så vanlige i USA at de ikke lenger vekker stor oppmerksomhet.

Dessuten er det vel fremdeles mange som tror at det som regel dreier seg om høy lønn for makeløs innsats. Det er meget som tyder på at det er en myte. Den anerkjente kommentatoren Paul Krugman valgte i International Herald Tribune heller å forklare utviklingen som resultat av «en orgie av gjensidig klapping på ryggen blant bedriftsledere og deres styrer».
At slike lønninger ikke bare er resultat av markedskrefter og jakt efter de beste hodene, ble også klarlagt i Financial Times 30.07. i fjor. Avisen påviste at ledere i de 25 største amerikanske aksjeselskaper som hadde gått konkurs siden januar året før, hadde fått med seg 25 milliarder kroner fra disse tragediene.
Joda, Kåre Willoch, Høyre-mannen som slapp kapitalismen løs rundt 1983. Og dette skrev han altså i 2003, før finanskollapsen i New York, før Terra-skandalen, før de islandske bankene kollapset.

lørdag 11. juli 2015

Hege Storhaugs konspiranoia

Konspirasjonsteoriene når stadig nye høyder, skriver Lars Gule (Klassekampen 9/7):

Ganske nylig publiserte Human Rights Service en artikkel, skrevet av Hege Storhaug, med tittelen «Masterplanen et hakk nærmere oss?» Her er det al-Qa’ida og IS som har utarbeidet en masterplan for verdenserobring. Og ganske riktig, IS er bare noen få skritt fra å realisere sitt prosjekt. IS-krigerne er overalt, også i Norge. Parallellene til den kalde krigens antikommunistiske konspirasjonsteorier er påfallende. Slik sprer HRS både frykt og hat. At denne «tenketanken» fortsatt mottar offentlig støtte, er underlig.

mandag 6. juli 2015

OECD: Skattekutt gir mindre vekst

Økonomen Cingano hos OECD viser at skattekutt for de rike bremser økonomisk vekst. Rådende politikk i Norge er skattekutt særlig for de rike, blant annet i form av redusert formueskatt og avvikling av arveavgift.

Sydney Morning Heralds kommentar:

This belief that fairness reduces growth but unfairness fosters it lies behind many of the tax "reforms" we've seen over the years. Trouble is, there's been surprisingly little empirical evidence to support this theory – a theory, you'll be surprised to hear, rich people really like..