onsdag 22. juli 2015

Rasism? Joda, neida.

Sandra Bland døde i politiarresten i Texas under uklare omstendigheter. Hun ble stoppet av trafikkpolitiet fordi hun ikke blinket ved filskifte, politimannen forlangte at hun skulle stumpe sigaretten mens han snakket med henne og en krangel bryter ut. Til slutt ble politimannen så hissig at han la henne i bakken og satte på håndjern.

Sandra Bland var naturligvis svart og politimannen hvit.

Rasisme? Selvfølgelig ikke! Bortforklaringene er sikkert i gang.

Hissig idiot av en politimann? Selvfølgelig ikke. Bortforklaringer er sikkert i gang.

tirsdag 21. juli 2015

Max Hermansens sjarmerende sengekamerater

Pegida er infiltrert av nynazister, skriver DN 21/7. Pegida er rasister av verste sort mener professor Hajo Funke i Berlin, Pegida har tatt dreining mot det ekstreme høyre de siste månedene.

Ved et asylsøkermottak i Dresden møter hissig demonstranter opp og kaster stein og ølflasker mot huset.

søndag 12. juli 2015

Kåre Willoch: Kapitalismens verste fiende

Kapitalismens fremste forkjempere er i realiteten dens verste fiende skrev Kåre Willoch i VG 2003:

Det er en vanskelig oppgave å hindre at bedriftsledere misbruker sine stillinger til å forsyne seg av de lassene som de forvalter for andre. Man må forebygge at en begrenset krets innen næringslivet skyver penger til hverandre på bedriftenes og aksjonærenes bekostning. 

I Norge førte det bare til små notiser i pressen da det ikke lenger lot seg skjule at børsdirektøren i New York fikk 12 millioner dollar for jobben i fjor, og 15 millioner året før. Årslønninger som tilsvarer rundt 100 millioner kroner, er blitt så vanlige i USA at de ikke lenger vekker stor oppmerksomhet.

Dessuten er det vel fremdeles mange som tror at det som regel dreier seg om høy lønn for makeløs innsats. Det er meget som tyder på at det er en myte. Den anerkjente kommentatoren Paul Krugman valgte i International Herald Tribune heller å forklare utviklingen som resultat av «en orgie av gjensidig klapping på ryggen blant bedriftsledere og deres styrer».
At slike lønninger ikke bare er resultat av markedskrefter og jakt efter de beste hodene, ble også klarlagt i Financial Times 30.07. i fjor. Avisen påviste at ledere i de 25 største amerikanske aksjeselskaper som hadde gått konkurs siden januar året før, hadde fått med seg 25 milliarder kroner fra disse tragediene.
Joda, Kåre Willoch, Høyre-mannen som slapp kapitalismen løs rundt 1983. Og dette skrev han altså i 2003, før finanskollapsen i New York, før Terra-skandalen, før de islandske bankene kollapset.

lørdag 11. juli 2015

Hege Storhaugs konspiranoia

Konspirasjonsteoriene når stadig nye høyder, skriver Lars Gule (Klassekampen 9/7):

Ganske nylig publiserte Human Rights Service en artikkel, skrevet av Hege Storhaug, med tittelen «Masterplanen et hakk nærmere oss?» Her er det al-Qa’ida og IS som har utarbeidet en masterplan for verdenserobring. Og ganske riktig, IS er bare noen få skritt fra å realisere sitt prosjekt. IS-krigerne er overalt, også i Norge. Parallellene til den kalde krigens antikommunistiske konspirasjonsteorier er påfallende. Slik sprer HRS både frykt og hat. At denne «tenketanken» fortsatt mottar offentlig støtte, er underlig.

mandag 6. juli 2015

OECD: Skattekutt gir mindre vekst

Økonomen Cingano hos OECD viser at skattekutt for de rike bremser økonomisk vekst. Rådende politikk i Norge er skattekutt særlig for de rike, blant annet i form av redusert formueskatt og avvikling av arveavgift.

Sydney Morning Heralds kommentar:

This belief that fairness reduces growth but unfairness fosters it lies behind many of the tax "reforms" we've seen over the years. Trouble is, there's been surprisingly little empirical evidence to support this theory – a theory, you'll be surprised to hear, rich people really like..


lørdag 20. juni 2015

Tigging er dårlig butikk

Det står ikke kriminelle bak tiggerne i Oslo, viser ny rapport fra Fafo.

Tigging er rett og slett for lite lønnsomt for de kriminelle.

Hans Rustads (Document) kommentar er seg selv lik: "Systemet diskrediterer seg selv. Mediene sprer propaganda og “lort”. Kan de forvente annet enn at mistilliten breder seg?"

"Systemet"? Konspiranoiaen har tydeligvis satt seg fast i Rustads hjerne og fortrengt alt annet.

Parkering er nødvendig

Da Danske Bank flyttet til Trondheim sentrum, hvor parkeringsmulighetene var skrale, sluttet hele fire av fem ansatte å kjøre bil til jobb, melder NRK.

Folk kjører til jobb når det er lettvint å parkere, ikke fordi de "trenger" bil. Parkeringsplasser synes å være nøkkelen til trafikkproblemene i norske byer: Løsningen er færre og dyrere plasser. La funksjonshemmede få parkere, så kan vi andre ta bussen eller sykle, og dersom vi andre absolutt må kjøre så bør vi betale. Så enkelt er det.

Betaling for parkering kan dessuten være en solid inntekt for byene. Oslo kommune alene går trolig glipp av flere 100 millioner kroner fordi folk kan parkere gratis i byens gater.

tirsdag 9. juni 2015

Bevæpning virker ikke

Thomas Hegghammer har, saman med to andre forskarar ved FFI, studert 76 planlagde og utførde terroråtak i perioden 2001-14. I studien kom dei fram til at dei fleste hendingane var av ein slik karakter at væpna politi ikkje kunne ha stogga dei, i følge Dag og Tid.

- I studien såg me at overraskingsmomentet i dei fleste hendingane var for stort til at væpna politi kunne ha stogga åtaka. 55 av dei 76 hendingane nytta bomber, og 4 av dei forgifting, og slike åtak kan ein ikkje stogga med handvåpen. 5 av åtaka nytta kniv eller øks i åtak mot einskildpersonar, og i slike tilfelle er åtaket over innan politiet kjem fram til åstaden, sier Hegghammer til Dag og Tid.

- Vår forsking syner at generell væpning sjeldan har avgrensa effekten av eit terroråtak, medan punktvæpning ofte har det, til dømes i åtaket mot parlamentet i Ottawa eller i åtaket mot Krudttønden i København i januar. Politiet må vera til stades når åtaket byrjar for at væpninga skal ha effekt, og det er dei ved punkttrygging. Difor er eg positiv til utplassering av væpna vakter ved Stortinget og andre særleg utsette mål, men skeptisk til generell væpning som terrortrygging.

søndag 7. juni 2015

Kø er bra

Før innsnevringen av Smestadtunnelen på Ring 3 ble det advart mot store køproblemer. Det ble ikke noe av. Bilisten tilpasser seg rett og slett faren for kø, og man kan ikke bygge seg ut av køproblemer i Oslo-området sier TØI-forsker Tennøy. Bedre veier gir mer trafikk og da blir det alltid kork et eller annet sted, dette gjelder særlig på E18 og Ring 3 i Oslo og Bærum/Asker der trafikken i hovedsak er lokal. Lokale reisende kan mye lettere tilpasse seg enn fjerntrafikken som bare passerer. Kø er effektivt for å holde trafikkmengden nede, alternativet er saftig betaling, køprising eller rushtidsavgift.

torsdag 4. juni 2015

Marxist-rasismen i indre Trøndelag

- Muslimene er en miljøforurensning i Europa, uttalte den gamle Vømmøl helten Hans Rotmo til Trønderavisa 30. mai. Dessuten mener han at islam og europeisk kultur ikke lar seg forene.

Det er uklart hva Rotmo legger i "Europeisk kultur", men et viktig innslag er naturligvis kristendommen, spesielt den katolske, som ateisten Rotmo angrep i gamle dager.

20 år gamle Fatima Almanea fra Verdal gikk offentlig ut etter at sambygding Hans Rotmo kalte muslimer for en miljøforurensning i Europa. Nå blir hun utsatt for grov netthets av ukjente, melder Adresseavisa 4. juni.

tirsdag 26. mai 2015

Bård Larsen - historieløs historiker

Da muren falt ble Bård Larsen anti-kommunist, og mer anti enn knapt noen andre. Det var banalt å være AKPer på 1970-tallet, og det er banalt å være antikommunist i dag. Dette er Bård Larsens modus operandi i kortform.

Nå er han på ferde igjen. I likhet med sovjetkommunistene misliker han historie som ikke oppfører seg som den skal. Bård Larsen liker ikke at Asbjørn Sunde og kommunistene i Osvald-gruppen var Norges tøffeste og ivrigste motstandsfolk (til forskjell fra speiderguttene i Milorg). Han bruker alle slags argumenter for å hindre folk i å bli minnet på dette i form av Osvald-monumentet.

En historiker som ikke liker historien fordi den strider mot hans egen ideologi? Det er ganske komisk. Det er særlig komisk fordi dette var sovjetpropagandaens modus operandi: De brukte korrekturlakk i leksikon for å fjerne personer som var falt i unåde.

Kommunistjegerne

Ørnulf Tofte synes det er for galt at Osvald-monumentet er plassert midt i hovedstaden. I Aftenposten 18. mai foreslår han å plassere monumentet langt ute i skogen ovenfor Dokka der ingen kan se det.

Ørnulf Tofte - hvem var det? Lurer du kanskje på. Joda han var Norges ledende spionjeger etter krigen. Foruten Arne Treholt arresterte han Asbjørn Sunde.

Asbjørn Sunde - hvem var det? Lurer du kanskje på. Joda han var leder nettopp av Osvald-gruppen, og dessuten kommunist.

Et takk for siste fra Tofte.

Tofte er forøvrig i selskap med fjøsnisser som Bård Larsen (Civita)

søndag 24. mai 2015

Våpen farligere enn biler

Skytevåpen dreper nå flere unge mennesker enn biltrafikken i USA skriver The Economist. Det dreier seg altså ikke om skytevåpen brukt i krig, men skytevåpen i det sivile. I Norge ble 27 personer drept (myrdet) i Norge, av disse ble 4 drept med revolver/pistol, 4 med øks og 10 drept med kniv.

Omkring 150 blir drept i trafikken årlig, 260 dør av overdose, over 100 dør av drukning.

lørdag 23. mai 2015

Gratis parkering er ikke gratis

Det liberale tidsskriftet The Economist viser de tullete konsekvensene av gratis parkering i amerikanske byer. Gratis parkering fører blant annet til folk kjører i stedet for å spasere eller ta metroen.

Parkering er naturligvis ikke gratis i den store sammenheng, there is no free lunch. En parkeringsplass i en storby tar opp verdifulle kvadratmeter og kommunen må anlegge og vedlikeholde kvadratmetrene. Bilister på jakt etter parkering fyller gatene (opptil hver tredje bil er rett og slett noen på jakt etter parkering). Dette fører også til andre former for kostnader som støy, trengsel og forurensing.

I Oslo er parkering stort sett gratis, det betyr at de direkte utleggene til å holde parkeringsplasser i offentlige gater må tas fra kommunekassa, det vil si mine skattepenger. Men i denne byen er det Duste-Høyre som styrer og da er det umulig å få gjennomført restriksjoner på parkering f.eks. ved at beboere betaler de reelle kostnadene for en gateparkering. Ei heller rushtidsavgift som kan regulere trafikk til byen. Eiendomsskatt er en utmerket form for skattlegging av huseiere blant annet slik at kommunen kan opprettholde parkeringsplasser, parker og belysning. Duste-Høyre motsetter seg naturligvis alt slikt, i motsetning til The Economist.

La oss si at Oslo by har 100.000 parkeringsplasser i kommunale gater og veier. Per i dag er disse til fri bruk (bare en brøkdel har parkometer). En garasjeplass sentralt i Oslo koster 1500 til 2500 kroner per måned. En biloppstillingsplass utendørs koster 500 til 1500 kroner. Oslo kommune går i såfall glipp av ca 500 millioner kroner. Dette er både gode inntekter i byens kasse og kan bidra til å regulere trafikken i byen.

onsdag 29. april 2015

Politiet er høyreblindt

Er norsk politi høyrevridd? Ja det ville ikke overraske, men de er iallefall høyreblinde. For 30-40 år siden var de høyreekstreme som Blücher og Kyvik aktive politiske voldsmenn, de var kort og godt terrorister. En ny ekstrem topp opplevde vi 22. juli 2011. Også da var politiet blinde på det ene øyet, de så bare til venstre mot NKP og AKP.

Til tross for det økte aktivitetsnivået, viet imidlertid Politiets Over­våkings­tjeneste (POT) miljøet nesten ingen oppmerksomhet. NUF ble for første gang tatt med i POTs årsoversikt i 1971, men der ble det konkludert med at miljøet ikke representerte noen trussel. De hadde «få tilhengere» og var «betydningsløse». Dette var en grov feilvurdering. I årene som fulgte skulle NUF-miljøet utgjøre en trussel for allmennheten, samt sette dype spor etter seg i de høyreekstreme miljøene i Norge, skriver Lasse Ellingsen.
Når jeg hører 30-40 år gamle opptak av Erik Blücher & Co på P2, er likheten med ABB og vår tid tydelig: Det var kommunistene og hippiene etc som var fienden, det var myndighetene som ødela Norge, eller "river landet i filler" som Tybring-Gjedde formulerte det."Våre meninger har vært undertrykt av myndighetene og venstresiden" sa føreren Blücher til NRK. "Vår hovedfiende er de som styrer og regjerer."