søndag 19. oktober 2014

1 poeng til Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Solvik-Olsen har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen beskjed om at tempoet skal opp i planleggingen av den kombinerte vei og jernbaneløsningen mellom Hønefoss og Sandvika. Han er ikke fornøyd med byråkratenes anslag om anleggsstart i 2021 eller 2024, ut fra hvilken løsning man velger, melder BT.

Dette er godt nytt i et land der politikere og byråkrater konkurrerer om å være mest mulig trege i jernbaneutbygging. Bortsett fra Gardermobanen har det knapt vært bygget nye linjer i Norge siden krigen. Ringeriksbanen er et overmodent prosjekt, det er den siste hovedaksen ut av Oslo som ikke er betjent med jernbane.

Andre overmodne prosjekt:

 • Ny jernbanetunnel under Oslo fordi dagens tunnel ikke har mer kapasitet
 • Sammenknytting av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mellom Eidanger/Brevik og Neslandsvatn (Sørlandsbanen gjør nå en omvei via Kongsberg, det heller ingen direkteforbindelse mellom byene i Vestfold og Sørlandsbyene), en strekning på ca 40 km
Andre prosjekt for å gjøre jernbanenettet fullstendig:
 • Forlenge Gjøvikbanen til Lillehammer
 • Forlenge Raumabanen til Ålesund

Muslimer og antisemittisme

Ervin Kohn svarer Hege Storhaug i Vårt Land (15/10):

Ungarn har en av Europas største jødiske­ ­befolkninger, og Polen har nesten ingen igjen. I disse to landene bor det meget få muslimer. Etter Hellas har Ungarn og Polen høyest antisemittisme-indeks i Europa. Poenget var å vise at en stor muslimsk minoritet ikke er en forutsetning for at befolkningsgrupper og samfunn skal lide av antisemittiske forestillinger. I denne artikkelen har jeg sett spesielt på Frankrike­ som har Europas største jødiske­ ­befolkning og den største muslimske befolkning. Det er ingen korrelasjon mellom graden av antisemittisme i et samfunn og antall jøder eller antall muslimer.

"Rettssikkerhet"

Navn er ikke til å stole på. Et land med "demokratisk" i navnet er nesten garantert udemokratisk (som DDR), land med "folk" i tittelen er trolig styrt av eliten og ikke av folket (Kina), mens land med "konge" i navnet er blant de eldste og mest stabile demokratiene (Norge, UK).

Ulf Leirstein (Frp) opprettet sin egen "rettsikkerhetsgruppe", medlemmene viste seg å representere det motsatte: Advokater som mister lisensen, spinnville konspirasjonsteorier, ekstremister og alle slags outrerte standpunkt.

Tjomlids kommentar

søndag 12. oktober 2014

Skal vi krige?

Høstens TV-sesong er i gang, Carsten Jensen i Morgenbladet 3. oktober:

Det er enkelt nok å identifisere dansepartnere i den storpolitiske fredagsunderholdningen som kunne gått under navnet Skal vi krige. Her er en hær som trenger oppgradering av trening og materiell fra foreldet kald krig til væpnede intervensjoner i den tredje verdens nye kruttønner. Her er en politikerstand som under byrden av en overveiende pasifistisk dansk historie har behov for igjen å føle seg som aktører på verdensscenen og derfor opp gjennom 2000-tallet omtrent hver sesong melder seg til en ny tango på slagmarken.

lørdag 11. oktober 2014

Dagens klipp: Sinoistplakat


Propagandaplakater har samme stil enten det er kommunister, nazister, sosialdemokrater eller sionister.

søndag 5. oktober 2014

Gi oss religionskrig, og litt etnisk rensing - nå!

Pave Frans er en godmodig type, den kan neppe sies om noen av medlemmene i hans kirke (Morgenbladet 12. sept):

Er det ikke på tide å si det som er - at det som skjer i Irak er en religionskrig, som krever et voldelig, kristent svar? 
Det mener Giuliano Ferrara, redaktør avisen Il Foglio, medforfatter av den nevnte paveboken og hyppig og godt synlig gjest i italienske talkshows. Kirken er blitt lurt, mener redaktøren, en idé om at det store flertallet av muslimer ikke er ekstremister, «men venner, som ikke vil vite av noen kalif, men foretrekker en eller annen interreligiøs dialog». Dét tror de politisk korrekte kommentatorene fra venstresiden, men slik er det ikke, det vet vi, skrev Ferrara i en lederartikkel i forrige før han tråkket ordentlig til: «På denne måten har islam allerede vunnet, religionen som har kneblet paven i Roma.»
Biskop Tommaso Ghirellis istemmer og krever at alle muslimene i Italia må ta offentlig avstand fra forfølgelsen og grusomhetene som begås mot kristne. «Ellers må de fjerne seg fra landområder, for ingen vil ha fienden boende hos seg selv».

Ganske sjarmerende at en katolsk biskop tar til orde for fordriving av andre religioner, det er jo allerede 500 år siden Reyes Católicos kastet jøder og muslimer ut av Spania
.

lørdag 4. oktober 2014

Mer vei gir mer kø

Regjeringen vil ventelig foreslå økte bevilgninger til veibygging, for noen strekninger kan dette være fornuftig, men det er naivt å tro at man kan løse køproblemer i og rundt Oslo med bredere og flere veier.

For eksempel er det planer om å legge E18 mellom Skøyen og Asker i tunnel under Sandvika (til en pris av 1-2 OL). Aud Tennøy ved TØI påpeker at utbedring av motorveien bare vil invitere til mer bilkjøring og mer kø i fremtiden (Teknisk Ukeblad 2.oktober). 80 % av trafikken på E18 i Asker og Bærum er lokaltrafikk, økt fart og kapasitet på motorveien vil dermed skape mer biltrafikk på andre veier i området.

Det er naivt å tro at man kan investere seg ut av køproblemene i Oslo-området. Det som trengs er å legge en avgift på alle som bidrar til kødannelse, altså en solid pris for å kjøre i området, særlig i rushtiden. En rushtidsavgift må kombineres med bedre kapasitet, fart og regularitet i kollektivtrafikken, primært jernbane og metro, men også busser. Dessuten må boligbyggingen konsentreres rundt kollektivtrafikkens knutepunkter.

onsdag 1. oktober 2014

Høyres troverdighet

Høyres stortingsgruppe har gjort det rette, mens Høyre-guttene Stian Berger Røsland og Fabian Stang sitter med skjegget i postkassa. OL prosessen i Oslo har gått fra den ene pinlige episoden til den neste, og det hele har kostet 100-vis millioner kroner. Rett ut av vinduet. Pengene har gått til å betale for Eli Grimsbys svada. Samtidig måtte naturligvis bystyret spare på skole og eldreomsorg.

På tide å skifte ut byrådet i Oslo.

mandag 29. september 2014

First House avsetter Jagland

First House leter etter kandidater som kan lede Nobelkomiteen til erstatning for Jagland, melder NTB. I følge gode og troverdige rykter er Kinas ambassade oppdragsgiver for First House.

H og Frp vil ikke kommentere saken fordi det dreier seg om et kundeforhold mellom First House og Folkerepublikken. - First House må få rekruttere hvem de vil til Nobelkomiteen. Uansett blander vi oss ikke opp i suverene staters indre anliggender, sier Trond Helleland (H).

lørdag 27. september 2014

Halshugging i Allahs navn

Norge henger seg med i en ny krig (den 4. på få år), nå mot den såkalte islamske staten som med sin brutale fremferd og summariske henrettelser bare fortjener avsky. Bilder av hvite menn som blir halshugget har gått verden rundt og kan ha vært utslagsgivende for USA og Storbritannia og andre land på slep går til aksjon.

Men så like i nærheten: Saudi-Arabia har halshugget et titalls mennesker den siste tiden. Personene ble henrettet for alvorlige forbrytelser som narkotikasmugling, frafall (apostasi), utroskap (hor) og hekseri.

Bare til orientering er Saud-Arabia

 • IS' viktigste sponsor og ideologiske støttespiller
 • Irans fremste rival i Midt-Østen
 • USA viktigste allierte i området
 • den eneste stat som fullbyrder dødsstraff ved halshugging (Frankrike brukte giljotinen til 1977)
Skal Norge bombe Mekka og Medina, nå liksom? 

fredag 19. september 2014

Normalt hatprat

Vi har i Norge et debattklima hvor det i enkelte kretser er helt normalt å ønske livet av folk, skriver Vepsen.

torsdag 18. september 2014

Arv og miljø

Barna til dei rikaste gjer det dårlegare på skulen enn kultureliten sine barn, men mange beheld likevel posisjonen fordi arv er viktig.

Det er Appollon som melder dette og grunnlaget er Marianne Nordli Hansens forskning.

Hansen peker også på at riking-ghettoene er like tydelige som innvandrer-ghettoene i Oslo:

– Dei rikaste i hovudstaden er ei sterkt segregert gruppe. Segregasjonsnivåa er svært stabile og høge, og tyder på at nye generasjonar i inntektseliten tar over foreldra sitt bustadmønster. Inntektseliten deler i særdeles liten grad nabolag med dei fattigaste, men bur også relativt skilt frå andre grupper i inntektsfordelinga. Kanskje er det «gylne» ghettoar vi burde retta merksemda vår mot, heller enn «innvandrarghettoar»? spør Nordli Hansen.

mandag 15. september 2014

Hadia Tajik inn på teppet

Terje Haugom, som er nestleder for Demokratene i Hordaland, foreslår at Stortingets kontrollkomite kaller henne inn på teppet, og får henne til å si hva hun virkelig mener om norsk kultur og tvangsekteskap. På Stortinget skal det være rom for debatt og ulike meninger. Men ikke av dette slaget. I vår nasjonalforsamling er det kun ønskelig med representanter som spiller på lag med vår kultur og vår Grunnlov.

Alt dette i følge Haugom, som representerer partiet Demokratene. "Demokratisk" som i DDR skulle jeg tro.

 Utvises fra Stortinget på grunn av gale meninger?

torsdag 11. september 2014

Alexandra Irene Larsen - monoman "forsker"

Alexandra Irene Larsen fortsetter sin monomane islam-kritikk på fast spalteplass i Vårt Land, men på stadig mer sviktende faglig grunnlag, skriver Harald Olsen i Vårt Land 10/9. 

Selvsagt har muslimske herskere svin på skogen, i likhet med mange kristne. Og Koranen har brutale og voldelige utsagn. Men det har også Bibelen. Her har jøder og kristne de samme utfordringer i tolkning av slike utsagn i Det gamle testamente som det moderne muslimer har i forhold til Koranen. Meningsutveksling i Vårt Lands debattspalter den senere tiden viser dette.

Mistenkeliggjøring. Det avgjørende er hvordan slike utsagn anvendes i dag. Når Larsen, i likhet med Hege Storhaug, velger å bruke slike utsagn i mistenkeliggjøring av unge, norske muslimer som står opp mot muslimsk ekstremisme, viser det tydelig hva denne saken dreier seg om, og hva som er anliggendet: å opprettholde forvrengte fiendebilder av islam.

lørdag 6. september 2014

OL2022: Faktasjokk

"Sjokkerende lite som går til nye anlegg" skriver BT (5/9) i overskrift om OL-kostnadene.

BT har endelig oppdaget at nye anlegg utgjør omkring 5 % av kostnadene ved OL i Oslo 2022.

- OL er en dyr måte å skaffe seg nye idrettsanlegg på. Det som koster penger, er å arrangere OL og å lage en idrettsfest, sier forsker Jon Teigland til BT.

- I kvalitetssikringsrapporten er det samfunnsøkonomiske tapet beregnet til mellom 14 og 17 milliarder kroner. Det er 1000 millioner kroner pr. OL-dag. Man tar seg råd til å betale 1000 millioner kroner for hver dag med idrettsfest, samtidig som bare 7,5 prosent av det opprinnelige budsjettet går til nye idrettsanlegg. Det gir grunn til å stille spørsmål ved hva man får igjen for alle pengene, sier Teigland.

Andre poster på budsjettet:

 • Lønn 4 mrd kr
 • Seremonier 1,8 mrd - det samme som kostnad til nye anlegg!!
 • Tele og data 2,5 mrd
 • Administrasjon 1 mrd
Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann for KrF, mener det er dårlig samsvar mellom argumentasjon og faktiske realiteter.

Apropos: Aftenposten har hoppet ned fra gjerdet.