søndag 22. februar 2009

Avpsoret feminisme

Kampen for likestilling mellom kvinner og menn er gammel og mangslungen. Kirkemøtet i Nikea i år 325 kan være et passelig startpunkt, der ble det visstnok vedtatt at også kvinner har sjel (dersom historien er sann har Kirken bare motstrebende tatt konsekvensen av vedtaket). I nyere tid ble spørsmålet om rett til eiendom, rett til arv på linje med menn (uttrykket "brorparten" skriver seg visstnok fra at brødre tradisjonelt arvet dobbelt så mye som sine søstre), rett til å styre eget liv, rett til utdanning, rett til selv å velge yrke, rett til å kle seg etter eget ønske, og fremfor alt stemmerett ("suffragettene").

Deler av dagens feminisme har sporet av og arbeider i praksis for å reversere hardt tilkjempede retter. I stedet for å hegne om kvinners retter, har deler av dagens feminisme blitt feminist-fundamentalisme: Ved å definere hva som er et frigjort antrekk eller en frigjort klesstil vil de nærmest pålegge kvinner å innrette seg etter disse reglene for hva som er frigjort; i verste fall handler det ikke om antrekk som sådann men om den enkelte kvinnes holdning til antrekket som er avgjørende. Den eneste logisk implikasjon av dette blir altså at full kvinnefrigjøring bare oppnås gjennom overvåkning av kvinners tanker, dette er så absurd at ikke engang Pol Pot eller Maos rødegardister ville ha funnet på det. Retten til å kle seg etter eget ønske forsøkes altså reversert.

Med sitt intense engasjement mot hijab i kombinasjon med politiuniform arbeider feministene i realiteten for yrkesforbud for enkelte kvinner i Norge. Retten til selv å velge utdanning og yrke forsøkes altså reversert av feministene.

Når norske kvinner med skaut sier at de bruker skaut etter eget valg og at de ikke gjør det for å skjule sin skjønnhet, blir de ikke tatt på alvor av fundamentalist-feministene. De blir altså ikke tatt på alvor som voksne, tenkende mennesker. Kampen for stemmerett handlet jo nettopp om at kvinner er like fornuftige og like viktige som menn. Feministene reduserer kvinner med skaut til passive objekter.

Har ikke kvinner med skaut sjel? Kan hijab likestilles med hjerneamputasjon?


Ute å kjøre.

3 kommentarer:

Anonym sa...

En liten rettelse bare; Kirken har ikke tidligere sagt at kvinnen er sjel-løs. Det er en myte.

Les f.eks:
http://www.davincikoden.ekanal.no/sider/tekst.asp?side=95

http://dekodet.blogspot.com/2009/02/sjelelige-mangler-i-islamsk-rad.html

Anonym sa...

Vet det, myte eller legende, historien er ikke bekreftet, derfor skrev jeg "visstnok" (Konrad fusker ikke med fakta). Dog et retorisk fint poeng.

Men såvidt jeg husker ble både svartingene i Afrika og indianerne i Amerika vurdert av de katolske kardinalene (dersom de ikke hadde sjel kunne de brukes som slaver....).

Ruben sa...

Bra, Konrad. La oss kalle det ved dets rette navn: kolonial-feminisme.

Jeg synes Ilham Hassan kom med et nyttig korrektiv til kolonial-feministene: "Feminisme er ikke forbeholdt hvite kvinner, og ingen skal kunne avskjære oss fra retten til å kalle oss feminister".
(http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=536887)

Flås: Akkurat i denne sammenhengen (kommentar til Bekkemellom) burde man kanskje brukt et annet ord enn avskjære?