onsdag 11. februar 2009

Politifolk smusser til uniformen
Politimannen til venstre i bildet har hendene i lommene og halveis åpen jakke. Politiet skal symbolisere enhet og nøytralitet, hendene i lommene vil bryte med dette overordnede prinsippet, mener lederen i politiets fellesforbund.

- Vi har fått tilbakemelding fra kvinner i politiet som er enige med oss og som har understreket hvor viktig det er med et enhetlig politi, sier Johannessen. Kvinnene i politiet poengterer også at det er klart kvinneundertrykkende at menn har hendene i lommene, alle vet jo hvilken kroppsdeler som da ligger lagelig til for tafsing.

Ingen kommentarer: