fredag 27. februar 2009

En blå bilpolitikk

Bilen er en herlig oppfinnelse. For mange er den et symbol på frihet. Hadde det ikke vært for disse hersens køene, all forurensningen og ulykkene ville bilen bare fått godord. Men fremfor å bygge enda flere veier og legge til rette for mer trafikk i tettbygde strøk må vi nå få en positiv og grønn transportpolitikk som belønner det vi vil ha mer av, fortrinnsvis jernbane eller annen kollektivtrafikk. Jeg anbefaler Høyres Sanner en tur ikke bare til Guantanamo, men også en tur til Spania så han med egne øyne kan se en visjonær jernbanepolitikk i praksis. En visjonær bilpolitikk bør også innbefatte vei- eller køprising, altså at bilistene betaler mest per kilometer steder eller på tider der veiens kapasitetsgrense er nådd.

Jan Tore Sanner vil heve vrakpanten for biler drastisk (til omkring 20.000,-) samt gi en bonus for dem som bytter bil eldre enn 10 år med en ny og lite forurensende. Dette vil jo være en gavepakke til Bertel O. Steen, Møller-gruppen og Toyota Norge, Sanner vil i praksis subsidiere nybilkjøp med skattebetalernes penger. Møller tjener bra som det er, de trenger ikke statlige subsidier. Dersom en og annen bilforhandler går konk er det flott, da blir bransjen kvitt noe daukjøtt (som vi, kundene, betaler for).

Ja, vi trenger å få ryddet opp i den norske bilparken, vrakpanten bør heves slik at de mest nedslitte og mest umoderne bilene blir smeltet om til spiker. Samtidig glemmer Sanner å ta med alle faktorer i miljøregnskapet: Fremstilling av en helt ny bil såvel som vraking av en gammel er i seg selv ganske forurensende, produksjon av en ny bil forurenser tilsvarende flere års kjøring med den gamle bilen. Det er derfor god miljøpolitikk å gi bilene et langt liv.

Sanner har heller ikke noe belegg for at eldre biler er farligere enn nye. Det er nok riktig at nye biler ved f.eks. en bestemt type kollisjon i en bestemt hastighet er sikrere, men dette er bare halve bildet. Fakta er at bilførere har en tendens til å kompensere for opplevd risiko slik at gevinsten helt eller delvis forsvinner. I verste fall overkompenserer, altså at føreren øker fart etc så mye at nettoeffekten blir negativ, dette kan antaglig forklare hvorfor store firehjulstrekkere er mer utsatt for ulykker enn standardbiler, SUV-er velter oftere. Biler med god komfort, lite støy, firehjulstrekk etc. gir altså en falsk trygghetsfølelse.

Konklusjon: Øk gjerne vrakpanten fra dagens puslete 1500,- til f.eks. 5000,- eller 8.000,- slik at vi blir kvitt verstingene. Men jeg ser ingen grunn til at dette skal knyttes til kjøp av ny bil.


Farligst på veien.

Ingen kommentarer: