lørdag 23. mai 2009

Hege Storhaugs rene rasisme

- Når Storhaug påstår at det er et problem at en viss folkegruppe øker, at det blir født barn med foreldre fra et visst land, og at disse barna utgjør et problem gjennom sin eksistens, da er det klokkeren rasisme, sier Andreas Malm til Dagbladet.

Storhaug hevder at hun ikke angriper muslimer som personer, men om "islam som en livsfarlig ideologi". Et par avsnitt nedenfor skriver hun så:
"Demografien taler sitt utilslørte språk. SSB-tall viser at den ikke-vestlige befolkningen, der majoriteten er muslimer, har vokst 41 ganger hurtigere enn den norske de siste ti årene."

Når Storhaug forsøker å være konkret viser det seg altså at det er demografien hun er bekymret for, noe hun altså hårdnakket benektet noen linjer ovenfor. Storhaug er altså så korka, eventuelt proppfull av et-eller-annet som bobler over, at hun ikke klarer å være logisk konsistent selv i et kort innlegg.

Omtalen av islam som "en livsfarlig ideologi" (altså ikke religion) er klippet rett ut av de mest høyreekstreme nettsidene.

Det er ingen tvil: Hege Storhaug og HRS er ute av rasisme-skapet for lengst. Hvordan er det mulig å ta disse folkene seriøst?

"Menneskerettsorganisasjon",
har smisket seg til sponsing fra staten med hjelp fra Frp
.

24 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Vel, de bør definitivt tas seriøst, veldig seriøst, og bli behandlet som de rasistene de er.

Konrad sa...

Godt sagt!

Admin sa...

Statsstøtte får organisasjonen også. Til alt overmål. Og mitt tips er at overføringene ikke blir mindre med en eventuell blå regjering.

Anbefaler forøvrig dagens Klassekampen som i sitt bokbilag hadde to dobbeltsider om Malm og hans bok - inkl en til dels kritisk gjennomgang. Boken omtales som årets viktigste.

Og fredag er det en debatt på Litteraturfestivalen på Lillehammer jeg kunne ha tenkt meg ble overført et eller annet sted:

"Siv Jensen påstår at sharia-lover har tatt fullstendig overhånd i Sverige. Arbeiderpartiet skal «bekjempe radikal islam». Lar politikerne seg styre av islamofobi? I panelet: Andreas Malm, forfatter av den ferske boka «Hatet mot muslimer», Marte Michelet fra Dagbladets debattredaksjon, Jon Hustad, journalist i Dag og Tid og Sara Azmeh Rasmussen, skribent, som 8. mars markerte seg ved å sette fyr på en hijab. Ordstyrer: Hilde Reinertsen, kronikk- og debattredaktør i Klassekampen. Arrangeres i samarbeid med Bokmagasinet i Klassekampen"

Konrad sa...

HRS har fått sponsing direkte over statsbudsjettet (som er svært uvanlig), Frp fikk presset det gjennom. Tilfeldig? Neppe.

Jensen og Sandberg er ille, men Storhaug gjør meg fysisk kvalm.

mrtn sa...

Brumlebass: Glad for at du likte oppslaget vårt om Malm! Det var meg som gjorde intervjuet i Bokmagasinet. Jeg håper at det får flere folk interessert i boka og problemstillingen.

Jeg kan varmt anbefale boken om du har en interesse i disse spørsmålene. Jeg vil gå lengre enn anmelder Tom Egil og si at dette er det viktigste verket om rasisme utgitt i Skandinavia på lenge. Kanskje noensinne. Den er rotete og til tider alt for - som Malm selv beskriver det - "tekstbulimisk" (dvs. lang). Men den er også enormt skarp tenkt og dypt urovekkende. Den gjør det umulig å la visse måter å snakke på forbigå i stillhet. I øvrig også en bok som gir en dybde og klangbunn til Storhaug og HRS' måte å snakke på. Man ser hvilke strømmer de svømmer i, kan du si.

Admin sa...

mrtn: morsomt å høre fra deg. Ja det var fire sider Klassekamp jeg satte svært stor pris på. Men de finnes ikke på nett? Synd at gode artikler forsvinner samme dag som de er papirpublisert.

Ser fram til å lese boken.

Skummelt at ikke temaet behandles oftere og av flere. Kanskje debatten rundt boka og med Sandbergs krakilske utspill på landsmøtet som naturlig bakteppe kan bli starten på noe?

Forventer dog svært lite fra landets politikere. Man har nok gått i et integreringsmessig hi etter Frps seksprosenthopp under hijab-debatten.

Så debatten må nok føres uten disse.

Anonym sa...

Rasisme er alltid en uting - og fremfor alt en demokratisk gift. Rasisme vil si at man subordinerer individet under gruppe-karakteristika, opphever individet og dermed Menneskerettighetene. Rasisme hører derfor til fascismen og totalitarismen. Alle som bekjemper den er i det godes tjeneste.

Med ordet "islamofobi" forholder det seg på en litt annen måte. Ordet er kreert av nettopp fascistiske, totalitære stater som nekter å anerkjenne Menneskerettighetene. Det brukes altså av folk som subordinerer individet under gruppe-betegnelser; dvs. rasister.

Den eneste måten slike folk kan møte kritikk på, er ved hjelp av vold. "Islamofobi" er en politisk diagnose som hevder at en meningsmotstander er mentalt ødelagt. Det er like før det vil være humant å lobotomere vedkommende, eller i hvert fall sperrene henne inne på søvndyssende preparater resten av livet.

Disse regimene, som har oppfunnet begrepet "islamofobi", er utpreget antisemittiske og fører en desidert krig mot homofile. Det er to viktige indikasjoner på at vi har med nazisme å gjøre. "Islamofobi" er kort sagt neo-nazistisk terminologi.

Det er ingen av de som kritiserer islamister som er redde for alminnelige mennesker. Det de kritiserer er politiske og ideologiske forhold. Disse blir skjult bak en "religiøs" kamuflasje, slik at kritikken av dem kan knebles med henvisning til irrasjonell frykt for noe harmløst, nemlig religion. Det er ikke lett for noen å manøvrere i et slikt mentalt terreng, hvor det som er dårlig har kledd seg ut i det som er harmløst. Men det vi alltid være legitimt i et demokrati å kritisere totalitær politikk.

Derfor burde man hjelpe de som roter seg inn i begrepsgarnet, heller enn å skjelle dem ut som fordomsfulle idioter. Det gjør ikke de andre klokere, bare enda reddere enn de var i utgangspunktet. Hvis man i tillegg importerer terminologi fra fascistisk ideologi begynner man å ta et ikke lite ansvar på seg. Da må man tåle å bli betraktet som en del av det ideologiske prosjektet. Og da går alle anklager om andres "rasisme" umiddelbart i oppløsning. En nazist som klager over antisemittisme blir ikke tatt på alvor.

Konrad sa...

Anonym:
Hjelpe dem som har rotet seg inn i begrepsgarnet? Er det et rop om hjelp? Det ser slik ut.

Anonym sa...

"Er det et rop om hjelp? Det ser slik ut."

Det spørs vel hvilken hjelp du tror det ropes på. Som bruker av politiske diagnoser må man forvente at det du kaller "hjelp" vil i min verden være et kapitalt overgrep.

Jeg mente at hvis du ikke vil gå neo-nazismens ærend så må du hjelpe de som forveksler religion og politikk til å skille tingene fra hverandre, slik at den egentlige kritikken de vil formulere kommer frem. Men det kan jo være at du selv blander dette sammen med vilje og at det er derfor du bruker diagnosen. Kritikk fra et så kritiserbart standpunkt har vanskelig for å komme seg ut over det parodiske.

Konrad sa...

Det er ikke min jobb å hjelpe deg ut av begrepsgarnet du har viklet deg inn i.

Anonym sa...

Du tar visst ikke helt poenget. Det kan være med vilje. Men jeg prøver en tredje gang:

Begrepsforvirringen jeg snakker om består i at totalitære stater har forkledd sin politikk som utøvelse av religion. Slik at når man kritiserer f.eks. henging av homfile fra kranbiler, som er en del av statens normale embetshandlinger, så blir man stemplet som "islamofob", ettersom henrettelsen påstås å være forankret i Koranen. Det er på den måten disse landene har hindret internasjonal fordømmelse av sine ugjerninger i 20 år.

Nå er ordet så kommet inn i Norge, impoertert av folk som synes det er hensiktsmessig å utstede plitiske diagnoser; altså folk som foretrekker politisk vold fremfor debatt. Det ansvaret skal vi huske å henge på dem for all fremtid, og de skal minnes om dette så lenge de fastholder voldsbruken. For dette er neo-nazismen i sin essens. Først diagnosen - så henrettelsen.

Hvis du nå enda en gang later som at problemet ligger på min side, så forsvarer du bruken av politisk vold i neo-nazismens tjeneste. Det er du langt fra alene om i dag, men ikke desto mindre opphever det jo alle dine anklager om andres "rasisme".

mrtn sa...

Brumle: Skal se om jeg ikke kan fikse noe med den artikkelen.

Anonym:
Til å være en person som formulerer seg så godt, synes jeg du tenker for dunkelt. Jeg vil heller ha inn noen nyanser og litt historisk bevissthet og empiri her.

Ordet "islamofobi" er ikke skapt av fascistiske, totalitære stater. Jeg vet ikke helt hvor du tar den ideen fra, men det stemmer ikke. Begrepet ble skapt av antifascistiske akademikere på 80-tallet (Edward Said brukte det, blant annet) for å beskrive et fenomen i Vesten. Ordet ble senere tatt stadig mer i bruk utover 90-tallet idet NATO endret rolle og innvandringsproblematikk i Europa førte til en diskursendring som ga nye fiendebilder. Særlig etter 2001 har begrepet fått allmenn aksept som beskrivelse av en rasistisk diskurs i vesten som til tider gir utslag i fascistiske politiske partier.

Islamofobi er altså selvsagt ikke en diagnose på en meningsmotstander, det er en beskrivelse av en politisk diskurs. En slags bakgrunnstøy som ligger i politikken. Den er ikke en benevning av en politisk meningsmotstander, den er et felt av meninger man kan delta i. Man blir ikke ødelagt av å være islamofob – det blir en ubrukelig og manikeisk tenkemåte. Det betyr bare at man har tatt opp i seg en diskurs som svever rundt i massemedia og i landets til tider største parti.

Dessuten, en saksopplysning: muslimer er verken antisemitter, homofobe, dogmatiske, autoritære eller engang politisk engasjerte. Muslimer er 1.5. milliarder mennesker. De "er" ingenting. Vi har et enormt statistisk materiale som viser, hva som burde være åpenbart, at muslimer mener alle slags ting i alle slags land.

Din analyse er altså ute av takt med begrepsbruken i resten av samfunnet og ikke basert på den empiriske virkeligheten. Foreslår at du holder deg til den i framtiden, for da blir diskusjoner som denne mye mer fruktbar.

Vennlige hilsener,
MGL

mrtn sa...

Til din siste kommentar: Henging av homofile fra kranbiler er det vel temmelig nøyaktig ingen i vesten som forsvarer. Å kritisere det er ikke islamofobi. Det blir bare for dumt å si det. Ingen bruker dette begrepet slik. Islamofobi er kritikken eller frykten for muslimer SOM MUSLIMER. Frykten av mennesker i kraft av sitt nærvær. Stempling av en gruppe som onde. Du må forholde deg til hvordan folk faktisk bruker begrepet. Kritikk av politiske og fysiske overgrep eller statsdannelser med dårlig politikk er fullstendig uproblematisk. "Kritikk" av 1.5 milliarder mennesker er, etter din egen definisjon, rasisme. Bruk ditt analyseapparat på dine egne ytringer.

mrtn sa...

Kom ikke min lange kommentar med? Fanken, jeg som hadde skrevet en lang utlegning om islamofobibegrepets historie.

Konrad sa...

Mrtn:
Takk for det, veldig presist og informativt.

Bra at ikke alle er kødder som Konrad.

Anonym sa...

mrtn

"Islamofob" er bruken av begrepet i éntall. Det vil si at motparten er syk i hodet (fobisk). Det han sier er fundert i irrasjonelle, subjektive forhold. Dette er en blåkopi av totalitaristenes politiske bruk av psykiatri som politisk maktmiddel. De totalitære statene bruker det som vern mot kritikk av deres massive brudd på menneskerettighetene. De avviser kritikken med at den som ytrer den er syk på sinnet. Den kritikken som avvises handler om nettopp totalitære, politiske forhold.

57 medlemmer av FN har aldri ratifisert Menneskerettighetene, og de har ingen planer om å gjøre det heller - det vil forstyrre deres daglige mishandling av befolkningene. Å kritisere dette er automatisk "islamofobi".

I tillegg til å være en politisk diagnose, er det verdt å se litt på hvem som bruker den. Hvilket forhold til nazismen har de? Da finner vi en kombinasjon av beundring for der Führer generelt, men for hans jøde-utryddelses-program spesielt. Altså er terminologien "islamofobi" nøyaktig like belastet som f.eks. "Lebenasraum". Og de som bruker ordet melder seg automatisk inn i neo-nazistenes rekker.

Dette finner du overdrevet - det er da ingen neo-nazister i Norge?

Spol tilbake til Gazakrigen. Mads Gilbert arbeidet der sammen med Hamas. Og Hamas er definitivt neo-nazistisk, både i charteret, formålet med organisasjonen (straffer jomofile og vil utrydde jødene, blant annet), og i deres åndelige veilederes utsagn (al-Qaradawi er et nærliggende eksempel). Mediene demoniserte Israel ved å etablere en likhet mellom Israelsk selvforsvar med nazistenes jødeutryddelse. Noe osm i siste instans vil si at det er legitimt å utrydde Israel, liksom det var legitimt å utradere naziregimet i Tyskland.

Politiske diagnoser er politisk vold. Å gjøre det til allmen praksis å stemple meningsmotstandere til sinnslidende pasienter er å slippe inn den politiske volden. Det er blitt gjort og alle som bruker den termen er medskyldige i like stor grad.

mrtn sa...

Anonym:

(hvorfor ikke noe navn, forresten?)

For det første så medfører det ikke riktighet at 57 medlemsstater i FN "ikke har ratifisert" The Universal Declaration of Human Rights. Den deklarasjonen er en s.k. "non-binding resolution" som ble vedtatt enstemmig av FNs generalforsamling. Den er gjeldende for alle FNs medlemsstater, og har i tillegg til tross for sin ikke-bindende status blitt en bindende del av grunnlaget for s.k. "customary law", altså de lovene som gjelder over hele verdenen. Det finnes ingen steder i verdenen der menneskerettighetene ikke gjelder. Ei heller finnes det noen land som "ikke har ratifisert" UDHR.

Kritikk av konkret mishandling er ikke islamofobi. Å si at muslimer er sånne som mishandler, derimot, eller å antyde at det finnes en forbindelse mellom gruppeidentiteten "muslim" og handlingen "mishandling" er islamofobi.

Islamofob bestemt form entall bruker jeg nesten aldri. Jeg mener at islamofobi er en diskurs man deltar i, ikke en karakterbrist. Om det er en karakterbrist, et ondskapsmarkør er det også et ubrukelig begrep.

Disse beskyldninger om nynazisme er rett og slett fullstendig uten forbindelse i fakta i virkeligheten. Dem som bruker ordet islamofobi har ytterst sjeldent rot i noen organisasjoner som er nynazistiske. Tvert imot er jo nettopp nynazistiske organisasjoner iherdig innblandet i hetsen mot muslimer. Sjekk ut Vigrid eller NorgesPatriotenes uttalelser. Eller bare deres Wikipediaside, da, for pokker. Les nå i det minste den. Det er ikke vanskelig å finne.

Det har aldri vært noen som har klart å vise at Mads Gilbert samarbeider med Hamas. Han arbeidet som lege på Gazastripen under en folke- og menneskerettslig ulovlig bombing av en sivilbefolkning, en situasjon som du tilsynelatende ikke har forstått de mest grunnleggende fakta om. All krigslov tilsier at Israels handlinger er dypt ulovlige. Jeg kan påvise det herfra, der jeg sitter på ræven min foran skjermen. Jeg trenger ikke en gang å reise til Gaza - som Gilbert gjorde, der han reddet liv som lege og medmenneske - jeg trenger bare lese hva Israel selv sier de gjorde og hva som står i genevekonvensjonene. At Gilbert samarbeider med Hamas medfører ikke riktighet. Det er noe som noen finner på. Det har ikke rot i virkeligheten. Til og med CNN vet dette.

Her er poenget mitt: Når du deltar i en diskusjon så har du et ansvar for å faktasjekke deg selv før du ytrer deg. Om noe passer veldig godt inn i din forståelse av verdenen så må du faktasjekke det DOBBELT SÅ GRUNDIG. Jeg kan ikke sitte her og bruke min begrensete tid her i verden til å rette opp i dine fullstendig åpenbare feil, bare fordi du har en eller annen kjepphest du har lyst til å ri. Du kan ikke komme til en seriøs debatt med fantasier. Skjerp deg. Plugg deg inn i konsensusvirkeligheten, så vi i det minste kan bruke de samme begrepene om de samme tingene og være enige om de grunnleggende fakta i hvordan verden ser ut.

Inntil du viser en vilje til å gjøre det, anser jeg denne debatten for avsluttet for min del.

Anonym sa...

"Det har aldri vært noen som har klart å vise at Mads Gilbert samarbeider med Hamas."

Det er interessant. Jeg vil tro bevisførselen er overflødig, ettersom Gilbert aldri har lagt skjul på dette samarbeidet. Hvem tror du filmer ham i de innslagene? Jon Fosse? Nå viser det seg at Hamas-ledelsen holdt til i kjelleren på sykehuset, noe han må ha vært klar over. Det er i seg selv en krigsforbrytelse, ettersom det gjør sykehuset til et legitimt bombemål at en stridende part oppholder seg der.

Men vi er i hvert fall enige om at det som står i charteret det står i charteret, og at det Qaradawi sier det har han sagt. Hvis jeg begynner å sitere Hitler, ønske nytt holocaust, dødsdømme homofili, utføre blind terror mot jøder fordi de er jøder, osv. kan jeg insistere på at jeg er så moderat som Obama. Men resten av verden vil se på meg som nazist, med rette.

De 57 landene i OIC har skrevet "sin egen" menneskerettighetserklæring, den såkalte Kairoerklæringen. Av den går det frem at menneskerettigheter skal tolkes ut fra koranen. Dermed er hengningen av homofile fra kranbiler ikke lenger i strid med Menneskerettighetene, mener de. Man kan godt forsvare denne praksisen, men liksom i det forrige tilfellet må man regne med at det forteller omverdenen at man har drives av et spesifikt ideologisk prosjekt.

"Det finnes ingen steder i verdenen der menneskerettighetene ikke gjelder."

Jeg tror ikke Amnesty vil gi deg helt rett i den påstanden. Jeg er enig at de burde gjøre det. Men det var for å hindre dem i å gjelde at OIC laget sine "egne".

Nynazister og islamister arbeider forøvrig sammen, noe de mange anti-israelmanifestasjonene i vinter var eksempler på. Det ideologiske fundamentet er da også sterkt sammenfallende på avgjørende punkter. Den islamistiske antisemittismen ble importert fra nazityskland via Stormuftien av Jerusalem under krigen.

mrtn sa...

OK. En siste runde med faktasjekk, men kun fordi jeg kjeder meg.

1. Mads Gilbert jobber ikke for Hamas og har aldri gjort det. Han jobber for palestinsk frigjøring, hvilket er vesensforskjellig. Det er mulig at han har hatt kontakt rundt f.eks. logistikk av nødforsyninger med konkrete medlemmer av Hamas, i egenskap av sitt arbeid for NORWAC, men det har nok i så fall vært fordi det må man for å få gitt medisinsk hjelp på Gazastripen i en krigssituasjon, og det har jeg forståelse for.

2. Kameramannen identifiseres i klippet fra CNN jeg lenker til over. Klippet ble ikke faket. Se videoen jeg lenket til, og med mindre du har akuttmedisinsk kompetanse så tror jeg vi sier takk til den konspirasjonsteoretiske argumentasjonen, ikke sant?

3. De 57 landene var egentlig 45 land. Og surprise, surprise: Cairoerklæringen unntar ikke disse statene fra UDHR. Ingenting gjør det. UDHR er enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling og gjeldende folkerett.

4. Du er ikke litt bekymret over at din kilde til ett av disse opplysningene er en etterretningsagent i en krigsførende stat som uttaler seg om sin fiende? Jeg ville tatt alt han sa med mer enn en klype salt. Faktasjekk deg selv. Google det du sier før du sier det.

5. Jeg har jobbet for Amnesty, takk. Og jeg vil selvsagt gjerne gi deg rett i at menneskerettighetene ikke blir håndhevd. Men de GJELDER. De gjelder overalt det finnes mennesker.

6. Vis meg et eneste tilfelle der nynazister og islamister samarbeidet i vinter. Ett. Kom igjen.

7. Jeg VAR i de demonstrasjonene. Du forholder deg ikke til virkeligheten. Det var innslag av anti-semitisme som ble slått hardt ned på, og det hele endte med gatekamper som jeg overhodet ikke vil forsvare, men det var intet samarbeid med nynazister. Det er jeg helt sikker på. Du er en konspirasjonsteoretiker. Jeg foreslår at du tenker litt over hvorfor disse tingene er så viktige for deg, og kanskje prøver å revidere ditt forhold til fakta og hvordan man tilegner seg dem, og hvordan man endrer mening. Nå gidder jeg ikke å snakke med deg mer.

I beste mening,
Martin

Anonym sa...

Martin,

det er ikke en kospirasjon å påstå at Gilbert har samarbeidet åpent med Hamas. Han sier det selv. Det er riktig at begrunnelsen er palestinsk frigjøring. Men palestinsk frigjøring er ikke Hamas' egentlige agenda. De vil ha fjernet Israel. Derfor sier de nei til en tostatsløsning. Du beskylder meg for konspirasjonstenkning. Jeg tror jeg kan beskylde deg i retur for å tillegge politiske aktører hensikter de slett ikke har. Hamas er komplett likeglade med palestinerne, noe de massive overgrepene, eller den lille borgerkrigen med Fatah, vel er et uttrykk for.

Du sier at Menneskerettighetserklæringen gjelder, men at det er riktig at den ikke håndheves! Herregud menneske, du må jo være jurist.Jeg tenker de hengte tenåringene i de iranske parkene trøster seg med at de har rettigheter; det eneste som skiller mellom liv og død er en bagatell som håndhevelsen av dem. Eller kan det være at de tenker som jeg gjør, sekundet innen de dør - at rettigheten ikke gjaldt dem?

Jeg tror enn så lenge de resonnerer på min måte og ikke på din. Og den staten som henger som dem vil forsvare seg med henvisning til Cairo, ikke det vi forbinder med Menneskerettighetserklæringen.

Faktisk er det nok så talende at du kan vektlegge en fullkomment teoretisk bagatell mer verdi enn faktiske forbrytelser. Det viser ganske nøyaktig hvor dypt det humanistiske sinnelaget stikker. Noe som igjen matcher brukere av betegnelsen "islamofobi" perfekt.

Sjekk opp pro-palestina demoene i Oslo, København, Kanada og Malmö. Legg til Stoppa Matchen-demoen litt senere. Det kan selvfølgelig være en ren tilfeldighet at to grupper marsjerer sammen. Jeg kan også kle meg i ridestøvler og swastika og si at jeg bare er estetisk ekstra-avagant. Andre vil nok tenke sitt likevel.

Vi ser naturligvis grunnleggende forskjellig på hele Gazakrigen, ettersom jeg regner Hamas' raketter som krigsforbrytelser, og Israels krig som et forsøk på å stoppe rakettene. De som frikjenner Hamas' tusener av angrep støtter ensidig Hamas' prosjekt, hvis endemål altså er et Holocaust, ikke noens frihet. Det er folk som støtter dette prosjektet som strør om seg med politiske diagnoser.

Det du sa tidligere om å koble etnisitet til noe negativt har allerede et begrep, nemlig rasisme. Det ordet har ikke mistet sin betydning på noen måte. Også derfor vet man at "islamofobi" ikke dekker den betydningen i det hele tatt.

Konrad sa...

Da anser vi at den debatten er avsluttet.

Takk til Martin som har gjort en fin jobb med å løse opp i det begrepsmessige enkelte debattanter har viklet seg inn.

mrtn sa...

Takk for det, Konrad. Men debatten er ikke HELT avsluttet, ennå. Jeg gidder ikke å gå i videre dialog med anonym, men jeg vil ikke la faktafeil som disse stå uimotsagt. Så for the record:

1. Jeg snakket nettopp med lederen for den norske palestinakomiteen som kjenner denne saken inngående og Mads Gilbert personlig. Hun bekrefter at Mads Gilbert aldri har jobbet for Hamas. Mads Gilbert har heller aldri sagt at han har jobbet for Hamas. Han har til tider måttet kommunisere og samarbeide med administrasjonen på Gaza, men det var i forbindelse med organisering av medisinske forsyninger. Med mindre Anonym klarer å produsere en lenke til en eneste artikkel produsert av en nøytral journalist der Mads Gilbert sier at han har samarbeidet med Hamas, så må jeg nesten anta at han fabulerer fritt.

2. Jeg vil nok en gang gjenta at jeg var til stede på de demonstrasjonene i Oslo. Jeg observerte gatekampene. Det var intet, gjentar intet samarbeid med nynazister, slik vi i resten av den vestlige verdenen forstår det begrepet.

Jeg forstår at du sikkert føler deg litt uthengt og fornærmet nå, men jeg skulle ønske du brukte denne anledningen til å gå i deg selv og tenke over din bruk av fakta i offentlige debatter. Jeg har måttet bruke tid og krefter på å korrigere dine feil. Det har jeg selvsagt gjort av egen fri vilje, men det er viktig for meg at du forstår at det å delta i en offentlig debatt er forpliktende. Et av de tingene du forplikter deg til er ikke å bruke tiden min unødvendig.

Og det var virkelig siste ord fra meg.

Anonym sa...

Det er noe som ikke stemmer her. Dere venstrefolk hater som kjent HRS og Hege Storhaug. Dere kaller dem høyreekstreme og alt mulig. Problemet er at jeg tilhører den politiske høyresiden og jeg er like mye imot HRS som dere. Tror dere at høyre-folk støtter HRS? Da tar dere feil. Jeg vil at HRS skal stenge, henge opp et skilt på døra hvor det står "Stengt for alltid" og reise hjem.


Grunnen er enkel, jeg leste den nyeste artikelen de har lagt ut nå og i den artikelen så prater de om palestinske problemer, palestinske barn og palestinske kvinner. Og HRS krever at den norske kirke hjelper palestinske kvinner. Høres dette ut som høyreekstrem rasisme for dere venstrefolk?
Det eneste de skriver om er utlendinger og hvor mye hjelpe de trenger. Og de skriver mye om at vi trenger mer og bedre integering i Norge. HRS tilhører jo dere, de tilhører venstresiden. De jobber mot samme mål som dere, å gi bort landet vårt til utlendinger. Støtte utlendinger, hjelpe utlendinger, tørke utlendinger bak og sy silkeputer under armene deres.


Så det er ganske på trynet, både venstresiden og høyresiden hater HRS. Venstre hater dem fordi de er høyreekstreme. Høyre hater dem fordi de er multikulturelle og bruke all tid på utlendinger. Hege Storhaug har aldri gjort noe for Norge eller nordmenn. Ikke èn eneste gang. Hun jobber for utlandet og venstresiden. Hun er ikke patriot, hun bryr seg ikke om Norge i det hele tatt. Alt hun prater om er de stakkars utlendingene og mer integrering.


Så for å oppsummere, jeg tilhører høyresiden, jeg er nasjonalist og stolt. Og HRS er jeg 100% imot. Jeg liker de enda mindre enn dere vensterfolk. Så kanskje dere burde tenke dere om, dere kjefter på en av deres egne. HRS er venstreekstreme. Hvordan dere klarer å kalle dem høyreekstreme, det er det nok ingen som forstår. De siste jeg vil ha med på laget mitt er Hege Storhaug og HRS gjengen. De er ikke velkomne her. Jeg støtter Norge, ikke HRS.

Konrad sa...

Nei, jeg har ikke sagt at høyre-folk støtter HRS, men det FrP har holdt hånden over HRS og brukt Storhaug som politisk rådgiver. HRS er ganske farout langt til høyre for det meste av FrP.

Forøvrig er jeg ikke på den politiske venstresiden. Jeg stemte i går og det ble Venstre, dog med vond smak i munnen.