mandag 11. mai 2009

Frp - nå også dyrevernere

- Et godt dyrevern kommer foran alle religiøse behov, sier Frp om EU-direktivet som åpner for slakting uten bedøvelse.

Frp har aldri vært et utpreget naturvernparti, så sant det ikke brukes som skyts mot de jævla muslimene. Frp prioriterer tydeligvis fiendskapet mot muslimene foran vennskapet til jødene - ja, streng tolkning av kosher-reglene innebærer også slakting uten bedøvelse.

I følge Matportalen er den viktigste forskjellen på norsk slakteripraksis og halal-slakting at dyret velsignes og at det er en muslim som utfører selve avlivingen. Selv det er vel for sterk kost for Frp.

Valgkampen er i gang.

20 kommentarer:

Trond sa...

Det er faktisk helt sant, men logikk er jo ikke særlig kjent der i gården.

Amos Keppler sa...

Det er jo SÅ gjennomsiktig, som vanlig. At ikke folk gjennomskuer dem er helt utrolig.

brumlebass sa...

Debatten mellom Frp og en representant for en jødisk organisasjon på Dagsnytt18 i går var god.

Etter at Frp'eren hadde lagt fram info om at i Norge så gasser vi våre dyr i hel på humant vis så ble han forelagt problemstillingen "hvordan kan dere da godta høstjakta?"

Da sa Frp'eren at alle norske jegere har fått opplæring i å treffe dyret slik at det dør umiddelbart og uten lidelser.

Så det å skyte et dyr fra flere hundre meters avstand er humant - men slik muslima og jøda holder på (per definisjon?) ikke er det.

Og her er det vel passende med et Halleluja.

Men dette er jo en gammel debatt:

"– Vi har ikke invitert jødene hit til landet, og vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier. (Jens Hunseid, formann i Bondepartiet, senere statsminister)"

http://www.ht.no/debatt/kommentarer/article236958.ece

Konrad sa...

Undertegnede er selv storviltjeger og har dessuten jobbet på slakteri: Kutting av halspulsåren er mer humant enn å skyte storviltet gjennom hjertet.

Det er mange jegere blant Frps kjernevelgere, her er en vanskelig populistisk balansegang.

Atle sa...

Det er nok riktig at dette antageligvis dreier seg mere om kulturomveltningen som er i ferd med å skje heller enn ektefølt dyrevern fra FrP.

@Amos Keppler: Hva er det å gjennomskue? FrP er ganske så transparang i forhold til andre partier. Kom deg ned av din høye hest. Du fremstår ikke som smartere enn gjennomsnitts Ola Dunk, bare mer arrogant.

@brumlebass+Konrad: Viltjakt er en drift som appelerer til det basale i mennesket og som har like lange tradisjoner i dette og alle andre land som mennesket har. Den har således en helt naturlig tilhørighet i Norge, selv om smertene jakt potensielt kan(!) påføre dyra er enda større enn rituell slakt. Viltjakt påfører derimot IKKE dyra det langvarige og intense stresset av å bli transportert til og oppbevart på slakterhus der det lukter død. Dessuten kan et velrettet skudd under jakt umidelbart drepe dyret.

Halal/kosherslakt har derimot ingen naturlig tilhørighet og er en mer hensynsløs måte å slakte dyr på enn tradisjonelt alternativ. Det kan gå opptil 2 minutter før dyra dør og ren halal tilsier at ingen bedøvelse skal brukes. Ved tradisjonell slakt, dør dyra stortsett øyeblikkelig eller i løpet av få sekunder. Dermed er det ikke hyklersk i det minste at FrP fronter motstand i denne saken nå. De er ikke, i motsetning til mange av deres motstandere, så kultur/verdinøytrale at alt blir likestilt.

Slik politisk ukorrekthet finner jeg personlig forfriskende.

Konrad sa...

Atle:
Ved slakt av småfe bedøves dyret med el.støt e.l. før strupen kuttes. Dyret dør da akkurat like raskt som ved halal/kosher. Forskjellen er bare bedøvelsen.

Storfe og gris slaktes vanligvis med slaktemaske (småkalibret kule skytes rett i hjernen), før strupen kuttes.

Hva som er "naturlig tilhørighet i Norge" er det tynneste argumentet jeg har sett.

I Norge skytes det 100.000 storvilt i året, ved treff i hjertet vil dyret omtrent like raskt som ved halal/kosher men vanligvis litt langsommere - når jegeren kommer frem til dyret er det normalt i live og strupen kuttes for å tømme for blod.

Uansett:
Poenget mitt var Frps karakteristiske og prinsippløse valg av standpunkt.

Amos Keppler sa...

Mitt også faktisk. Sannheten er at frps velgere ikke gjennomskuer dem. Jamfør denne saken så utteler ikke frp seg om dyrevern, men benytter enda en anledning til å kritisere muslimer.

I tilfelle du ikke skjønte det...

Atle sa...

Naturlig tilhørighet er altså et tynt argument for deg? Si det til samene som har særrettigheter på flere felt her i landet. Pågrunn av naturlig tilhørighet. Store deler av landet er gjennom historien helt inntil 30 år siden basert på slikt. Fordi politikere og andre engasjerte samfunnstopper har omveltet samfunnet i løpet av noen få tiår og i realiteten kneblet all opposisjon, skal nå alt nullstilles. De verdiene som har folk har kjempet og dødt for i århundrer her i landet skal likestilles med den helt dominerende kulturen den ekstreme omveltningen bringer med seg. Et slikt samfunn har ikke livets rett og vil ikke bestå lenge.

UANSETT dreier ikke dette seg om slemme FrP som forfører og villeder det uopplyste lag av folket. Jeg har stemt sosialdemokratisk i all min tid, men innser nå at FrP faktisk er det ENESTE parti som hører på store deler av befolkningen i kjernesaker som innvandring og integrering samt lov & rett. Å lese verdinøytrale politisk vinklede innlegg som allerhelst unngår å diskutere sak, gjør meg bare mer sikker i min sak at min stemme går til FrP ved neste valg.

Les rapporten fra Veterinærinstituttet som omhandler denne saken. Der konkluderes det med: "Å unnlate å bedøve et slaktedyr når dette er fullt mulig, er etter vår mening å tilsidesette dyrevernhensyn på en uakseptabel måte.".

http://www.umb.no/statisk/husdyrforsoksmoter/2009/101.pdf

Les hva Dyrevernalliansen mener om dette: "Med bakgrunn i norsk og internasjonalt lovverk og vitenskapelige utredninger om dyrs smertefølelse, kan ikke slakting uten bedøvelse betegnes som annet enn rent dyreplageri, og Dyrevernalliansen mener forbudet mot denne formen for slakting må opprettholdes i den nye dyrevernloven som er ute på høring."

http://www.dyrevern.no/Emner/landbruk/68/Nyheter_om_transport_og_slakt/4379

Kom deg opp av din politiske skyttergrav og avstå fra negativ argumentasjon og synsing forkledd som fakta. Slike angrep på Fremskrittspartiet går ikke lengere på sak, det er politisk taktikkeri som jeg med respekt å melde, finner skammelig.

Konrad sa...

Politisk taktikkeri? Hvorfor skulle jeg drive med det? Jeg har ingen posisjon å forsvare.

Jeg bare observerer at Frp åpenbart bruker vikarierende argumenter.

Dette handler om Frps falskhet, ikke om teknikaliteter på slakteriet.

Atle sa...

Kjære deg. ALLE politiske partier er vitterlig slik! Garantert også det partiet du stemmer på. Det er ikke helt uten grunn politikerforrakt er vidt utbredt.

Det JEG reagerer på er den magereaksjons handlingen mange har når de konfronteres et FrP framlegg; det virker som om all nyanse og saklighet forsvinner ut vinduet kun fordi det det kommer fra FrP.

Kort oppsummert; selv om et godt forslag kommer fra FrP, er det ikke automatisk mindre godt for det. Selv om de helt klart her har vikarierende motiver.

Konrad sa...

Jeez. Hva slags argumentasjon er dette?

Jeg lar da alle partiers falskhet & prinsippløshet få gjennomgå når anledningen byr seg. Saken er at Frp i Hagens ånd har gjort denne populismen til partiets eneste ideologi.

Jeg vil igjen minne om at mitt innlegg egentlig ikke handler om saken, men om Frps reaksjon på saken.

Atle sa...

Mulig at du behandler all uredelighet likt uavhengig av opprinnelse. I såfall; gratulerer med ditt nyanserte syn. Tillat meg likevel å være skeptisk til dette. Et slikt syn er de færrest mennesker forrunt.

Du snakker om populisme og fravær av ideologi som det er noe iboende galt med det. Tvert i mot! For stor vektlegging av ideologi har tradisjonelt ført til de verste konflikter verden kan vise til. Populisme er jo bare en frigjørelse fra slik ideologi; et slags grasrotdemokrati om du vil.

Du intimerer innvandringsdebatten. Her er nærmest ALLE de politiske partier i utakt med sine velgere. Bortsett fra FrP. Dermed blir naturligvis dette en fanesak for dem. Her er det mange velgere å fiske. Jeg ser dermed ikke på FrP innspill som uredelige først og fremst (selv om det ikke er vanskelig å gjennomskue motivasjon for en del av de), men tar stilling til de fra sak til sak. Vel vitende om at FrP er det eneste parti som representerer et flertall nordmenn i denne helt kritisk viktige saken.

Trond sa...

Frp sier en ting om innvandring men gjør noe helt annet. de vil ha inntegrering sier de, men samdtidig vild e kutte i de samme inntegreringsmidlene.

Det at de i tillegg sprer usannheter og løgn om saken for å vinne velgere gjør ikke saken bedre.

Frp er pinelig altterlig parti. Vi har måtte lide 8 år med Bush og nå skal vi impotere faenskapen til norge.

brumlebass sa...

Atle: synes ikke dette med slakting er så forferdelig kritisk viktig for Norge som nasjon sin overlevelse.

Og det å dytte dyrevern foran seg i kampen mot annerledesfolk som jøder og muslimer er jo bare komisk.

"Viltjakt er en drift?". Nå er det nesten så jeg klasker meg på lårene.

Aldri har partiet før brydd seg om dyrevern og aldri kommer de til å gjøre det igjen heller.

Eller kommer man på Frps landsmøte til å ta opp og på alvor diskutere forbud mot pelsdyrnæring og selfangst?

Atle sa...

@brumlebass:

"synes ikke dette med slakting er så forferdelig kritisk viktig for Norge som nasjon sin overlevelse."

Det syntes selvsagt ikke jeg heller. Rent isolert sett. Sett i sammenheng derimot, må en ha ganske store skylapper for ikke ane konturene av hva som nå fortoner seg i horisonten.

"Og det å dytte dyrevern foran seg i kampen mot annerledesfolk som jøder og muslimer er jo bare komisk."

Det er ingen kamp mot folkeslag, men en kamp for egen kultur i eget land. Forøvrig er FrP i overkant pro-israelsk og langt ifra så anti-jødisk som venstresiden er. Jeg oppfatter riktig nok, i likhet med deg, at dyrevern her blir et virkemiddel i en bredere politisk kamp. Men at saken skal diskvalifiseres av den grunn er ikke bare komisk, men tragikomisk. Og veldig, veldig gjennomskuelig.

""Viltjakt er en drift?". Nå er det nesten så jeg klasker meg på lårene."

Du får gjerne fortsette med det. Det er iallefall et bedre bruk av dine talenter enn å debattere. Ditt innlegg går offisielt fra svakt til latterlig. Det blir nesten like latterlig som når "tankesmeden Konrad" bruker matportalen.no som et sannhetsvitne i denne saken. Det sier litt om den standard dere legger "debatten" på. For å svare på tiltale; drift har mange betydninger i det norske språk. Slå opp i en ordbok. Utvid horisontene dine.

"Aldri har partiet før brydd seg om dyrevern og aldri kommer de til å gjøre det igjen heller.

Eller kommer man på Frps landsmøte til å ta opp og på alvor diskutere forbud mot pelsdyrnæring og selfangst?"

Fremskrittspartiet har hatt, har og vil i fremtiden ha en dyrevernspolitikk. Den er riktig nok ikke velutformet som (ditt?) RVs "sauer er ålreite dyr", men den er der. Du kan umulig noensinne ha lest partiprogrammet til FrP, men å holde deg for god til å rakke ned på noe du ikke egentlig kjenner til. Jo, DET er helt - pardon my pun - kosher.

Atle sa...

Siste melding fra tidligere i dag sensurert? Overrasker i såfall ikke særlig. Takk for meg!

Konrad sa...

Atle:
Din sutrepetter, jeg kan da ikke redigere bloggen fra minutt til minutt.

Atle sa...

Hehe. Touché! Er blitt litt overømfintlig pga. lange debatter der venstreorienterte blogg-eiere sensurerer og sjikanerer opposisjon for eget godt befinnende samtidig som de hevder utad framstår som demokrater.

Takk for meg. Igjen! :)

Konrad sa...

Jeg er for ytringsfrihet, selv de som skriver vissvass slipper gjennom så lenge det er relatert til saken.

Men nei, jeg er ikke blant de venstreorienterte.

brumlebass sa...

Atle: hva som eventuelt befinner seg i horisonten bekymrer meg naturlig nok mindre enn det som foregår i nasjonen her og nå. Frp'ere som mer enn gjerne forteller hvor sinna de blir av å bli neglisjert og tilsidesatt av partiene resten av folket stemmer på bør være i stand til å sette seg inn i hvordan de partiet selv tilsidesetter føler det.

Frp får terningkast 1 i integrering av jøder, muslimer og andre annerledesfolk - det er denne saken et godt eksempel på. Den kristenkulturelle norskingrekka som Frp krever at enhver norsk borger skal stille seg inn på er, naturligvis, i strid med partiets påståtte liberale grunnmur.

Du sier at partiet fører en kamp for egen kultur i eget land. Ja om det er korrekt da ser man nødvendigvis på staten som et redskap mot enkeltmenneskenes personlige ønsker og behov. Også det i strid med påstått liberalitet.

Ikke at noe av dette er overraskende for noen av oss.