mandag 25. mai 2009

Sandberg - en fare for trafikksikkerheten

Dersom norske bilførere overholder fartsgrensene, vil minst 60 menneskeliv reddes fra trafikkdøden hvert år. I tillegg vil 154 færre billister bli hardt skadd og 838 færre lettere skadet, ifølge Statens vegvesen.

Selv råkjøreren Sandberg klarer vel å akseptere denne klare meldingen, eller kanskje fakta ikke er så populært i Frp? Kanskje det er dette som er Frp-koden: Gi ikke folk ubehagelige fakta, gi folket "fakta" som behager.

Høyre er heller ikke så glad i fakta.

Sandberg som samferdselsminister vil gjøre norsk trafikk langt farligere.

Eneste trøsten for Sandberg er at han ikke er den eneste råkjøreren, men de andre partiene har heldigvis ikke råkjøring som fanesak.

2 kommentarer:

Mysil Bergsprekken sa...

"Dersom norske bilførere overholder fartsgrensene, vil minst 60 menneskeliv reddes fra trafikkdøden hvert år. I tillegg vil 154 færre billister bli hardt skadd og 838 færre lettere skadet, ifølge Statens vegvesen.

Selv råkjøreren Sandberg klarer vel å akseptere denne klare meldingen, eller kanskje fakta ikke er så populært i Frp? Kanskje det er dette som er Frp-koden: Gi ikke folk ubehagelige fakta, gi folket "fakta" som behager."

Her trengs det korrigering.

Vi må ikke glemme å skille mellom antakelser og fakta. Det er to vidt forskjellige ting.

Tallene du nevner - minst 60, 154 og 838 er selvfølgelig bare gjetting.

Vi har allerede nok av problemer med aggresiv atferd i trafikken, manglende sikring av passasjerer og last, dårlig teknisk stand på kjøretøy og veier og uskikkede sjåfører. Man ser folk gå på høyre eller sykle på venstre side av veien, og bruken av sikkerhetsbelte, refleks og sykkelhjelm er varierende.

På grunn av risikokompensering er godt mulig at det ville blitt like mange eller flere skadde og drepte i trafikken dersom alle overholdt fartsgrensene.

Dette gjelder naturligvis begge veier. Noen påstår at et eller annet antall dødsfall i trafikken ville vært unngått dersom alle brukte sikkerhetsbelte. Det er gjetting, ikke fakta. Vi kan ikke utelukke at enkelte ville kompensert for det ved å kjøre fortere, mer aggresivt eller under påvirkning av rusmidler (eller tretthet).

At det ikke er flere som blir drept og skadd i trafikken enn det blir i dag, kommer nok av at det blir utvist forsiktighet. At det ikke blir utvist nok forsiktighet, er en annen sak.

Prøv å styre unna de mest bombastiske påstandene. Man bør ikke skrive "Dersom norske bilførere overholder fartsgrensene, vil minst 60 menneskeliv reddes fra trafikkdøden hvert år." uten å ha belegg for det. Da er det langt bedre å skrive "Det er mulig at minst 60 menneskeliv ville reddes fra trafikkdøden i Norge hvert år dersom samtlige bilførere i Norge overholdt fartsgrensene.".

Troverdigheta får man på kjøpet.

Konrad sa...

Tallene er estimat basert på tilgjengelig statistikk og kunnskap om konsekvensene av fart. Ja, dette er faktisk 100 ganger mer treffsikre estimat fra Sandberg (selv om han innbiller seg å være allvitende) eller fra en "Mysil Bergsprekken" som titter ut av vinduet.

Forøvrig tror jeg neppe to har forstått hva risikokompensering er for noe.