mandag 8. september 2008

Mer fart! Mer moro! Mer ulykker!

Per Sandberg er en riktig gladgutt. Han vil ha høyere fartsgrenser slik at vi kan få kose oss med vår nye komfortable bil med kraftig turbodiesel. Dette er samme mann som mener at det er veistandarden som skaper trafikkulykker, død og lemlestelse. Folk kjører oftere raskere enn fartsgrensene, derfor er fartsgrensene for lave, sier Sandberg til NRK. Slik taler love-og-orden-partiet: regler som ofte blir brutt fjerner man og vips! så går antall lovebrudd ned. Ja, og livsfarlig atferd begått av folk flest (f.eks. kjøring på rødt) skal ikke straffes hardt, mens uønsket atferd fra de andre, utgruppene, muslimene, sigøynerne og narkomane skal man slå hardest mulig ned på. Kanskje dette har å gjøre med at det er Frps kjernevelgere som bryter trafikkreglene?

Sandberg er med andre ord en mann som gjør det skarpt i Frps spesialdisiplin: inkonsistens.

Per Sandberg er også ukledelig ubeskjeden: Ja, jeg er bedre til å sette fartsgrenser enn Statens vegvesen, sier han til NRK. I klartekst: en småfeit fyllik og råkjører er mer kompetent enn spesialistene i Vegvesenet.

I vår døde to unge jenter da bilen de satt på i krasjet i et tre. Var det veistandarden ute på Bygdøy som var problemet? Eller er det naturlig å kjøre så fort der ute på Bygdøy? Bilen hadde en fart på opp mot 130 km/h og føreren trente til å bli racerfører i følge Dagbladet. Fartsgrensen på stedet er 60 og bilen ble totalt smadret. Kanskje man skal bygge firefelts motorvei på Bygdøy slik at man kan kjøre over 100 km/h i fylla uten fare?

Per Sandberg, som regel er det bedre at du holder kjeft, nå har du fjernet all tvil om hva du er utstyrt med mellom ørene.

Høyere fartsgrenser? Flere motorveier?
Slike skader oppstår ikke i 60 km/t


8 kommentarer:

Anonym sa...

Å for en stund tilbake ville han at veiene skulle lages slik at man kunne kjøre emd promile.jaja trenger jeg å si mer.

Anonym sa...

Jeg antydet at PS er mindre begavet. Det er kanskje en feilslutning.

Kanskje han rett og slett er en dreven populist: Her skal alle få sine ønsker oppfyllt! Høyere fartsgrenser! Bredere veier! Sikrere veier! Øl, fitt og hornmusikk dagen lang!

Tjohei!

Nemo sa...

Alle trær må innpakkes i bobleplast. Så kan man drikke seg full når man vil. Det er jo en menneskerett å gi faen i alt i Frp-land. Virkeligheten må tilpasse seg viljen - ikke onvendt.

Mindre begavet? Jo. Det må vel sies å være en utmerket analyse - I tillegg til at han er en dreven (og uhemmet) populist.

Anonym sa...

Altså: I alle år har Frp vært sterkt imot å sy puter under armene på folk - og så går de inn for at disse putene isteden skal sys på autovernet?

Mysil Bergsprekken sa...

Bloggeier:

"Per Sandberg er også ukledelig ubeskjeden: Ja, jeg er bedre til å sette fartsgrenser enn Statens vegvesen, sier han til NRK. I klartekst: en småfeit fyllik og råkjører er mer kompetent enn spesialistene i Vegvesenet."

Det var en heller frekk beskrivelse. Fyllik? Hva er poenget med å kalle ham det? Ønsker du å dumme deg ut så loddrett som mulig? Hva med å diskutere sak i stedet for person?

Ja, selvfølgelig er det vi som kjører som skal avgjøre hvor fort vi skal kjøre. Det burde ikke være noe å diskutere engang. Hvem skal ellers gjøre det? De som ikke bruker veiene?

Så skriver du "spesialistene i Vegvesenet.". Ja, det kan hende at fjompenissene i Vegvesenet er spesialister på et eller annet område. Når det gjelder å brodere duker, kanskje.

Men når det gjelder veier og trafikk stiller det seg tydeligvis ganske annerledes. Jeg har ikke respekt for dem - eller for andre som ikke vet hva de holder på med. De kaster vel terninger for å avgjøre fartsgrensene. På fylkesveien forbi min bolig er fartsgrensa 80 km/h. Noe som er greit for min del. Det skjer aldri ulykker på denne veien. Men veien er en smal grusvei uten gang- og sykkelvei, autovern eller belysning. Like ved min bolig er en tilsynelatende lav bakketopp, men på en mystisk måte er den i stand til å skjule kjøretøy som befinner seg et par hundre meter fra hverandre, på hver sin side av bakketoppen.

100 meter fra min bolig er en nesten 90 grader skarp sving før et kryss med en forkjørsvei (hvor det også er kryss med en annen vei, en skarp sving og en bakketopp). Farlig nok, det også

100 meter fra min bolig den andre retningen går fylkesveien i en skarp sving til venstre, sikten er på nivå null. På samme sted går en vei rett fram. Dvs. rett fram i lengderetningen, men ned en bratt bakke. Trygg fart over den bakketoppen og gjennom den svingen/det krysset er etter min bedømmelse 20 km/h.

Så går vi over til en av de få veiene her i landet som faktisk holder fullgod standard. Det er en bit av E6. Der er det totalt opptil 6-7 filer, på to separate broer, samt belysning og forbudt for gående og syklende. Der er faren for en alvorlig ulykke svært lav. Like forbanna er fartsgrensa 80 km/h også på den veien! Tror nissene i Vegvesenet virkelig at folk har forståelse og respekt for det?

Mysil Bergsprekken sa...

På bakketoppen på vei nordover pleier jeg å skifte fra 5. gir til fri, og rulle nedover. Formålet er å spare drivstoff. Farta kommer som regel opp i minst 100 km/h, kanskje opp til 120 km/h. Det kan jeg bli bøtelagt for, hvis jeg er skikkelig uheldig - men det har heldigvis ikke skjedd ennå. Det ville vært urimelig, for det er ikke farligere å kjøre i 120 km/h der enn det er å kjøre i 20 km/h her.

Det er ærlig talt ikke min skyld at veien er skilta med 80 km/h selv om den tåler 120 km/h. Jeg jobber ikke i Vegvesenet, og har ikke tenkt å prøve å søke jobb der heller; da jeg regner med at jeg er overkompetent.

Så er det noe som påstår at det er farlig å kjøre fort. Det stemmer, men hvor fort det er trygt å kjøre varierer sterkt fra sted til sted. De har visst ikke fått med seg såpass i Vegvesenet. Jeg kan opplyse om at hvis det skulle skje at jeg kjørte i noen som holdt 80 km/h bakfra mens jeg selv holdt 100 km/h, ville relativ fart i kollisjonsøyeblikket vært 20 km/h. Nøyaktig like mye (eller lite) som i en front-mot-front-kollisjon mellom to kjøretøyer som holder 10 km/h.

Dessuten kunne jeg nevnt mange, kanskje hundre, eksempler på strekninger hvor fartsgrensa har blitt satt ned - uten at den var for høy - siden jeg begynte å kjøre bil sommeren 1996. Resultatet blir for min del at jeg bryter fartsgrensene stadig oftere.

Samtidig vokser mitt hat mot Statens Vegvesen (for ikke å snakke om kommunene) - fordi jeg er redd for å bli bøtelagt, men også negativt innstilt til å kjøre for sakte eller for fort slik at drivstofforbruket blir for høyt (med påfølgende unødvendig forurensning).

Et sted rundt 15 km fra mitt bosted hadde det vært fartsgrense 60 km/h så lenge jeg kunne huske. For ca. 5 år siden kom det opp 30-skilt. Men jeg kjører like fort (eller sakte) som før - som regel ca. 50 km/h. Jeg tror jeg kan garantere at jeg ville fortsatt å kjøre 50 km/h om det så ble skilta med fartsgrense 20, 90, 110, 160 eller 800 km/h. Grunnen er at farta skal avpasses etter forholdene.

Josefine Svingtrapp sa...

"Å for en stund tilbake ville han at veiene skulle lages slik at man kunne kjøre emd promile.jaja trenger jeg å si mer."

Han sa vel ikke akkurat det. Men det er ikke noe rart med å heve trafikksikkerheta. Nei, det er rett og slett prisverdig. Dessverre er det slik at enklete velger å kjøre berusa. Det må man ta hensyn til, og prøve å minimere konsekvensene av eventuelle ulykker. Vegvesenet jobber bl.a. med å rydde sideterreng slik at det blir mindre farlig å kjøre av veien. Det blir også satt om srolper som skal knekke hvis de blir påkjørt. Det har gitt positivt resultater.

Helge Samuelsen:

"Alle trær må innpakkes i bobleplast."

Tull! Hvorvidt man kan drikke seg full når man vil, har ikke noen sammenheng med hvor mange trær som er pakka inn i et eller annet

"Det er jo en menneskerett å gi faen i alt i Frp-land."

Det der var vel en spøk... men den var ikke god.

Anne:

Altså: I alle år har Frp vært sterkt imot å sy puter under armene på folk - og så går de inn for at disse putene isteden skal sys på autovernet?

Nei, det gjør de ikke. Jeg har aldri hørt at noen har gått inn for å sy noe på autovern!

Konrad sa...

Mysil:
Din arroganse er jo fullt på høyde med Sandbergs. Trafikkforskerne og ekspertene i Vegdirektoratet vet godt (i motsetning til deg og Sandberg) at bilførerne har begrensede ferdigheter i å vurdere risiko ved ulike hastigheter. Derfor er det ikke fri fart på norske veier.

Sandberg er tatt for råkjøring og han er glad i det sterke (han gikk på stortingets talerstol med adskillige drinker innabords), at han er småfeit kan alle se. Altså er Sandberg en småfeit fyllik og råkjører. Den slags karakteristikker må han tåle når han er så frekk og arrogant å påstå at han (Sandberg) på grunnlag av sin gudommelige innsikt kan bestemme fartsgrensene på de flere tusen kilometer riksvei i Norge.