søndag 7. september 2008

La muslimene sulte i hjel

EDIT: Storstrand presiserer at muslimene er suicidale, derfor kan ikke andre beskyldes for folkemord. Muslimene er med andre idioter som har seg selv å takke.

Målmannen Storstrand tar til orde for å flytte musulmanene til Finnmark når Ramadan faller om sommeren. Midnattsolen vil jo hindre dem i å spise og vi ville vært mange problem fattigere, som Storstrand sier det:

"Sidan musulmanane feirar Ramadan til ulike tider kvart år, grunna det faktum at dei brukar ein månekalendar - utan skôtår, havde det vore best um dei feira ramadan i Finnmark når han fell um sumaren (då vilde mange svolte ihel - og me vilde vore mange problem fatigare. Musulmanar kann som kend ikkì eta svo lenge sola er uppe under Ramadan)"

Signaturen "maalmannen" (Olav Torheim) koster også på seg en liten spøk i sakens anledning. Olav Torheim er doktorgradsstudent ved Institutt for fysikk, UiB, et institutt som ikke er ukjent med høyreekstremister.

Dette er jo kjent toner fra folk som støtter eller bortforklarer etnisk rensing og folkemord på bosniske muslimer, og som derfor anser Karadzic som en stor helt.

I Østerrike er det straffbart å fornekte holocaust. Etter FNs folkemordkonvensjon er det også straffbart å oppfordre til folkemord., folkene bak "hatets radio" ble da også dømt til livsvarig fengsel. Nå er det vanskelig å ta målmennene seriøst og det patetiske tøvet de lirer av seg vil knapt ha noen konsekvenser. Jeg er også svært skeptisk til å bruke ordensmaktens og rettsvesenets knappe ressurser mot ytringer.

Rent prinsippielt er det likevel ytterst alvorlig det de holder på med og fullt på høyde med Tore Tvedt og nazistene i Vigrid. Det er nedslående at voksne, intelligente og skolerte folk som endatil påstås å være kristne holder på med slikt. Enda verre er det at de ikke er alene.

5 kommentarer:

Shoaib sa...

Bare et ord som kan beskrive fyren. Tragisk.

Trond sa...

Konrad da. du vet så lenge man utfører vold i guds navn elelr er tilhenger av utryddelse av muslimer så er det ikke vol, men kjærlighet for herren.

Sigrun sa...

Det er kanskje ikke tilfeldig at betegnelsen muselmann brukes her heller (i stedet for muslim)? Det ble jo også brukt om de "levende døde" i nazistenes konsentrasjonsleirer.

Konrad sa...

Målmannen synes tydeligvis det er en gode ide å "konsentrere" muselmennene i Finnmark. Kanskje med piggtrådgjerde rundt?

Så mye for nestekjærligheten.

Øyvind Strømmen sa...

En annen sak er jo at selv ikke muselmenn er så rare at de ikke har utformet mer fornuftige fasteregler i tilfellet midnattssol.