tirsdag 30. september 2008

Skatteytere rettsløse?

Hans Norum i Råde har hvert år i 10 år blitt påplusset 2-300.000 kr i inntekt av ligningskontoret og fått tilleggsskatt på over 1 million kroner. Norum er nå konkurs og uføretrygdet, skriver Aftenposten. Ligningen er etter alt å dømme uriktig, men ligningskontoret i Råde vil ikke revurdere saken på tross av det revisor i konkursboet, Bjørn R. Klock, skriver om saken:

"Vi er av den oppfatning at den gjennomførte ligningen for 1994 bygger på et faktisk uriktig grunnlag. (...) Mange av disse påståtte usikkerhetene skyldes helt åpenbart en manglende vilje eller evne til å sette seg inn i de faktiske forhold. (. . .) Etter vår noe overfladiske gjennomgang av ligningen for de øvrige årene, sitter vi igjen med det inntrykk at det også for disse årenes vedkommende kan være gjort til dels betydelige feil fra ligningskontorets side." [min utheving]

Norum ble av NAV også anmeldt for svindel for 240.000 kroner i trygd fordi han ikke møtte opp til et lite kurs verdt noen tusen kroner.

Les hele den oppsiktsvekkende historien hos Aftenposten/E24.

Skatteyters rettssikkerhet var veldig svak da Hans Norums sak ble behandlet, mener tidligere medlem av overligningsnemnda i Råde, Ketil Koppang (H).

Denne saken har avdekket en alvorlig svikt i rettssikkerheten for skatteytere. Ulf Leirstein (Frp) og Svein Flåtten (H) har engasjert seg i saken. Fremskrittspartiet fremmet også et lovforslag som skulle snu bevisbyrden i skattesaker, til skatteyters fordel. Denne saken viser at Frps lovforslag har mye for seg, den lille mann blir fort maktesløse overfor statens kompakte maktapparat.

3 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Kjøttkverna går. Fornuft eksisterer ikke i byråkratiet. Bare når alt passer inn i A4 formatet fungerer det. Mye av skylden ligger i serviliteten hos saksbehandlere, som ikke tør rapportere feil i systemet oppover.

Og toppene er så inkompetente i sin liksomverden at de ikke ser problemene.

Helge Samuelsen sa...

Tittelen burde egentlig være: "Borgere rettsløse?"

Fordi det er staten som har rettighetene. Av og til har vi rettigheter som borgere, ikke fordi vi er borgere, men fordi staten har gitt oss rettigheter allernådigst.

Se det er problemet.

Konrad sa...

De fleste borgere er skatteytere, så forsåvidt. Men poenget her gjelder overfor skatteetaten som kan skalte og valte.

Jeg er enig at servilitet hos saksbehandlere er et hovedproblem. "Styres av frykt for å dumme seg ut" skrev DN her om dagen.