torsdag 4. september 2008

Innvandrere blabla muslimer blabla statistikk

"Det er liten forskjell på etterkommere under 25 år med ikke-vestlig bakgrunn og majoritetsbefolkningen når det gjelder andel i utdanning og arbeid. Når vi ser på unge ikke-vestlige førstegenerasjons innvandrere, så betyr alderen de hadde ved innvandringen til Norge svært mye for andelen aktive. Har de hatt hele skolegangen i Norge, er andelen aktive om lag på samme nivå som for etterkommerne. Det er altså blant unge innvandrere med kortere botid i Norge at vi finner de laveste andelene i arbeid og utdanning." Dette skriver SSB. Les også mer hos Hjorthen.

1 kommentar:

kamikaze sa...

Elsker tittelen og det faktum at den klatrer som bare f... på bloggrevyen.

Pluss at det var et utmerket sitat.