lørdag 13. september 2008

Voldsbølge mot de "fremmede"

I løpet av noen få uker har vi vært vitne til tre alvorlige saker:
- Mahmed Jamal Shirwac (46) ble drept på Heimdal
- En 48 år gammel mann med utenlandsk utseende er alvorlig skadet etter å blitt tilfeldig offer for ungdomsgjeng
- Advokat skyter med skarpt mot asylmottak på Hvalstad, tenåring alvorlig skadet

Felles for disse sakene er etter alt å dømme: offer og gjerningsmann hadde ingen relasjon, og volden er motivert av at offeret er innvandrer/asylsøker. Fysisk vold skjer nesten utelukkende i tilfeller der gjerningsmann og offer kjenner hverandre eller endog er i et parforhold. Vold mot tilfeldig offer grenser til terror, og er ofte politisk eller rasistisk motivert.

Mens dette skjer foran øynene våre messer reserve-Goebbels i vei med grove generaliseringer, absurde overdrivelser og det reneste sludder. Som Amos Keppler sier: gjerningsmennene er selv ansvarlige for sine handlinger, men de som pisker opp stemningen oppmuntrer indirekte til slike handlinger. Den patetiske Målmannens* oppfordring til folkemord på muslimer er jo tross alt ganske irrelevant sammenlignet med toppolitikeres gjennomslagskraft. Jeg er derfor langt på vei enig med Amos: Dersom Siv Jensen er en ansvarlig politiker med samvittighet kaller hun stormtroppene tilbake. Det er nok nå.

Vanlige folk er faktisk mer ansvarsfulle enn den politikeren som i verste fall kan bli får neste statsminister. Samtidig ser vi at andre såkalt "liberale" "politikere" forsøker å bortforklare den rasistiske volden de selv kan ha tilskyndet gjennom sitt holdningskapende arbeid.

*Målmannen klager stadig over rasisme mot hvite, mens de selv serieproduserer hatpropaganda mot muslimer, asylsøkere og homofile. Eksemplene på rasisme er fra USA: i perioden 1996-2002 ble 17 hvite drept fordi de var hvite (vi snakker om 6 år i USA, et land som er litt anderledes enn Norge).

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er en hersketeknikk, kranglekunst, uredelighet, skinndebatt og eristikk å påstå at noen generaliserer og stigmatiserer når de ikke gjør det. Og det går ikke an å argumentere for det når andre ikke har gjort det, uten å være uredelig.

Se for eksempel:
http://debatt.sol.no/content/hersketeknikker-stramannsargumentet-quot-du-generaliserer-om-alle-du-quot

Konrad sa...

Siv Jensen påstår f.eks. at folk "ser barn som blir omskåret". Dette er det reneste sludder, ingen "ser" dette, det er jo litt av problemet, og når forskerne forsøkte å finne ut av omfanget av omskjæring fant de 15 (femten) tilfeller.

Trenger du flere eksempler på generalisering, overdrivelser og sludder fra Siv Jensens side?