tirsdag 30. september 2008

Skatteytere rettsløse?

Hans Norum i Råde har hvert år i 10 år blitt påplusset 2-300.000 kr i inntekt av ligningskontoret og fått tilleggsskatt på over 1 million kroner. Norum er nå konkurs og uføretrygdet, skriver Aftenposten. Ligningen er etter alt å dømme uriktig, men ligningskontoret i Råde vil ikke revurdere saken på tross av det revisor i konkursboet, Bjørn R. Klock, skriver om saken:

"Vi er av den oppfatning at den gjennomførte ligningen for 1994 bygger på et faktisk uriktig grunnlag. (...) Mange av disse påståtte usikkerhetene skyldes helt åpenbart en manglende vilje eller evne til å sette seg inn i de faktiske forhold. (. . .) Etter vår noe overfladiske gjennomgang av ligningen for de øvrige årene, sitter vi igjen med det inntrykk at det også for disse årenes vedkommende kan være gjort til dels betydelige feil fra ligningskontorets side." [min utheving]

Norum ble av NAV også anmeldt for svindel for 240.000 kroner i trygd fordi han ikke møtte opp til et lite kurs verdt noen tusen kroner.

Les hele den oppsiktsvekkende historien hos Aftenposten/E24.

Skatteyters rettssikkerhet var veldig svak da Hans Norums sak ble behandlet, mener tidligere medlem av overligningsnemnda i Råde, Ketil Koppang (H).

Denne saken har avdekket en alvorlig svikt i rettssikkerheten for skatteytere. Ulf Leirstein (Frp) og Svein Flåtten (H) har engasjert seg i saken. Fremskrittspartiet fremmet også et lovforslag som skulle snu bevisbyrden i skattesaker, til skatteyters fordel. Denne saken viser at Frps lovforslag har mye for seg, den lille mann blir fort maktesløse overfor statens kompakte maktapparat.

mandag 29. september 2008

Politimenn slipper for lett

Nesten hver gang politiet etterforskes, blir sakene henlagt. Bare 3 (tre) prosent av sakene i årets seks første måneder endte med siktelse, tilståelse eller tiltale mot politiet. Dette skriver Aftenposten i sitt førstesideoppslag i dag. En rekke andre aviser omtaler saken.

- Andelen må sees i lys av at vi treffer flere vedtak enn vi har gjort noen gang før, sier Jan Egil Presthus, sjefen for Spesialenheten for politisaker. Han sier også at Spesialenheten for raskest mulig henleggelse av flest mulig politisaker må bedømmes ut fra behandlingen av enkeltsaker, ikke ut fra prosenter.

Dette er forsåvidt et godt poeng (mange klager på politiet er grunnløse), men når vi faktisk ser på konkrete enkeltsaker, som drapet på Obiora, er vi fortsatt ikke overbevist om at Spesialenheten gjør jobben sin. Nylig ble det også kjent at Spesialenheten innledet etterforskning først når Aftenposten skrev om saken, til tross for at de hadde en anmeldelse på bordet.

Saker henlegges ofte fordi kravene for straffereaksjoner mot politimenn i tjeneste er svært strenge (noe det forsåvidt er gode grunner til), ikke nødvendigvis fordi klagen eller anmeldelsen er grunnløs. Påtalemakten, Spesialenheten eller politietaten selv burde derfor hatt ett større repertoar av virkemidler, f.eks. å omplassere tjenestemenn til oppgaver de takler bedre, slike virkemidler stiller mindre krav til bevis eller straffeansvar.


Etter mitt syn bør tjenestemennene selv kunne akseptere slike "føre var" tiltak når det tross alt dreier seg om statens voldsmakt der tjenestemennene i gitte situasjoner er herre over liv og død. Mens leger og annet helsepersonell kan fjernes fra tjeneste gjennom administrative vedtak i Helsetilsynet, er håpløse politimenn fortsatt i tjeneste ute blant folk på tross av det "alle vet". Dette er en uholdbar situasjon, også for politiet selv som mister tillit når de ikke viser evne til å rydde opp selv. Hoffnarren Arne Johannessen er øyensynelig den eneste som ikke klarer å begripe dette for åpenbare poenget.

Det bør derfor opprettes et uavhengig Polititilsyn etter modell av Helsetilsynet. Mange henleggelser skyldes også systemsvikt, og systemfeil kan ikke tiltales og dømmes. Et Polititilsyn bør derfor føre løpende tilsyn med politietaten for om mulig å avdekke systemfeil før det fører til ubotelig skade, i tillegg bør det ha myndighet til å "avskilte" politimenn eller pålegge omplassering internt i etaten. Politiet er altfor viktig til at den slags skal styres av kameraderi, korpsånd, prestisje og impotente politiledere.

En befolkning med stor tillit til politiet er fint. Men tilliten må være fortjent, tillit bygges ikke gjennom arrogant benektelse av feil og den kvalmende "skyld på offeret"-taktikken, tillit bygges gjennom godt og ordentlig arbeid hver eneste dag, og når noe går galt må det ryddes opp. Arne Johannessen vinner kanskje et slag, men han taper krigen.

Les også:
- Obioras dødskamp.
- Banket uskyldig mann helseløs.
- Staten håner Fritz Moen.
- Politipropaganda.
- "Demokrater" i bakvendtland.
- Frekkhetens nådegave - ikke bare Arne Johannessen.
- Skyld på offeret.
- Politistatens nyttige i idioter.
- Mørketall?
- Sex og vold i politiet.

søndag 28. september 2008

Kødden Konrad: fortsatt anonym

EU-parlamentet vurderte muligheten for å pålegge bloggere (f.eks. kødden Konrad) å registrere seg. Undertegnede, også kalt ussel feiging, fryktet at dette ville inngå i den utrivelige føljetongen av totalitært svermeri. Nå melder NRK at EU-parlamentet har gått bort fra lovforslaget og heller oppfordrer til åpen debatt om mediet. Men er det egentlig kult å være anonym, spør Sissel Hoffengh i Dagsavisen. For egen del kan jeg si at det er hele poenget. Jeg er såpass aktiv på andre offentlige arenaer at jeg trenger fristed som mitt fulle navn ikke er knyttet til. Enda viktigere: Anonymitet flytter oppmerksomheten fra person til innhold. Skaper dette fare for tull, rykter og uetterrettelighet? Selvsagt. Men alt jeg skriver er faktabasert, dersom noen finner faktafeil nøler jeg ikke med å rette, så får andre bedømme innholdet forøvrig.

Målmennene sutrer over at jeg er anonym mens de selv står frem med fullt navn. Vel, det er jo deres egen feil at de er så korka: når de har valgt offentligheten må de søren hakke også tåle offentligheten. Ja, jeg har brukt navn og bilde, men begge deler er hentet fra åpne kilder og ble kun brukt for å illustrere hvor absurde Målmannens påstander er.


Det eneste eksisterende bildet av Konrad.

mandag 22. september 2008

Håkon Lie godkjenner Støre

Ap-legenden Haakon Lie (103) skamroser utenriksminister Jonas Gahr Støre, og erklærer at Støre er den suverene arvtageren etter Jens Stoltenberg som Ap-leder og statsminister i Norge. Dette skriver VG.

Ikke et galt ord sagt om den velskolerte kjekkasen Jonas (skikkelig Høyre-mann er han også), men når han omfavnes av Håkon Lie blir jeg alvorlig i tvil. Ikke først og fremst fordi han fortsatt pleier sin rolle som "siste instans" i Partiet, men først og fremst fordi han er og blir en halv-totalitær kraftsosialist.

Bildet: USAs Håkon Lie.Bildet: Erkebiskop Håkon kroner kong Jonas den 1.

søndag 21. september 2008

Sogneprest utsatt for hatkriminalitet

Sognprest ble forsøkt banket opp inne på bensinstasjon på Oppdal. Ikke gled deg for tidlig Målmann, det var ikke hans kristne tro som tirret angriperen. Det var heller ikke hans hvite hudfarge, tvertimot var det hans heller mørke hudfarge. Presten Joseph Moiba kommer fra Sierra Leone og tjenestegjør for tiden på Oppdal. Moiba fikk av fremmed person klar beskjed om å komme seg ut av landet hvorpå han ble fysisk angrepet.


I denne spalten har vi tidligere skrevet om vold mot "fremmede". Selv om Moiba ikke kom til skade er det klart at dette er rasistisk angrep på en sakesløs person, og føyer seg derfor inn i rekken av triste saker. Selv om vi ikke kan holde politikerne direkte ansvarlig så bidrar deres uttalelser helt sikkert til å piske opp en stemning og legitimere holdninger som gjør slike angrep mer sannsynlige.
Bildet: Gjett hvorfor denne mannen sjikaneres av tilfeldig forbipasserende på Oppdal.

lørdag 20. september 2008

Köln - nazifri by


Høyreekstremister skulle arrangere anti-islam konferanse i Köln, de ble møtt både med en kald skulder og susende steiner. Tyskerne har ikke glemte sin historie og det betryggende at det store flertall markerer klar avstand fra disse moderne antisemittene. En moderat konferanse ble avholdt i samme by uken før.


Norsk media: Sløve slasker?

NRK meldte 13.sept at påstanden om flere tusen drepte i krigen om Sør-Ossetia var helt grunnløs, tallet på drepte var voldsomt overdrevet. Påstanden var etter alt å dømme ren propaganda fra Russland. Det pussige er imidlertid at andre norske medier, som altså gjenga de feilaktige tallene, ikke har korrigert sine tidligere rapporter. Hva skyldes denne sløvheten? Burde det ikke være en ganske interessant opplysning at krigen om Sør-Ossetia hadde så få ofre (under 1000) at den knapt regnes som krig av forskerne? Burde de ikke ha interesse av å korrigere de misvisende tallene som de selv formidlet? Er de ikke opptatt av å gi et sannest mulig bilde av saker og ting?

Eller er det rett og slett pinlig at de selv, de smarte og garvede journalistene, bet på partenes propaganda? Eller er det kanskje uinteressante nyheter at "bare 137 falne" i krigen om Sør-Ossetia, altså at det blir for lite spektakulært? Dette burde jo faktisk være en god og hyggelig nyhet, men gode nyheter er vel dårlige nyheter for mediene. Ja og særlig omvendt: det er dårlige nyheter som selger aviser.

Kan det være at de er sløve? Følger de ikke med på NRK? Følger de ikke med på nyhetsbyråene? Følger de ikke med på engelskspråklige nyheter (enhver fillesak om Britney Spears og slikt blir jo umiddelbart fanget opp)?
Saken er f.eks. omtalt på det amerikanske utenriksdepartementets nettside (USA er rettnok ikke helt upartisk).

I mellomtiden risikerer vi at helt gale tall fortsetter å sirkulere fordi sløve journalister ikke gidder, ikke evner eller ikke har interesse av oppdatere seg på fakta. For eksempel etter Bosnia-krigen (til 1995) ble tall som 250.000 og 300.000 falne brukt (av norske journalister), til tross for at det offisielle tallet er 100.000 drepte.

fredag 19. september 2008

Voldelige og nærtagende politimenn

Norske polititjenestemenn øver ikke bare dødelig voldelige mot arrestanter, de er også særdeles nærtagende. En 15 år gammel rømte i vår fra en barneverninstitusjon. Da politiet hentet henne med makt spyttet hun på politikvinnen som svarte med å slå til henne i ansiktet. Slaget var så kraftig at ene siden av ansiktet hovnet opp og ble blått.

Politiet anmeldte jenta for vold, legemsfornærmelse og forulemping på grunn av spyttingen, og jenta ble dømt for forholdet. Oppløftende nok rettet Oslo tingrett skarp kritikk mot politibetjentenes oppførsel: «Retten står overfor noe så sjeldent som et dokumentert tilfelle av politivold. Retten finner det graverende at et barn utsettes for vold under politiets omsorg.» Tingretten kaller det uakseptabelt og støtende, og påpeker at oppførselen er i strid med FNs barnekonvensjon.

Jenta anmeldte politiet for volden, men Spesialenheten for henleggelse av politivoldssaker ignorerte anmeldelsen i et halvt år inntil Aftenposten offentliggjorde saken. Denne saken skal imidlertid Spesialenheten få problemer med å henlegge (uansett hvor gjerne de vil) etter den skarpe konklusjon fra tingretten. Jeg er likevel pessimist, med Spesialenhetens sedvanlige cocktail av inkompetanse og inhabilitet blir nok også denne saken nok et eksempel på Spesialenhetens henleggelseseffektivitet.

Politimenn i tjeneste har selvsagt krav på et særskilt vern også mot bagatellmessig forulemping som spytting og utskjelling. Men her står vi overfor en mindreårig jente mot den totale overmakt, det er overhode ikke snakk om berettiget eller nødvendig maktbruk. Det dreier seg om en idiot av en politimann som mister besinnelsen. Han er frekk nok til å anmelde jenta for vold etter at han selv har banket henne gul og blå. Dette minner om store tøffe politimann Trond Volden som anmeldte den lille vaskehjelpen Baidoo etter at han brutalt tok kvelertak og la henne i gulvet (som hun altså holdt på å vaske).

Politiforbundets hoffnarr Arne Johannessen svarer helt forutsigbart at unødvendig maktbruk er uakseptabelt, men han sier at det noen ganger er nødvendig for politiet å ty til makt. Er det nødvendig å slå en forsvarsløs 15 åring? Må ikke politiet regne med tumulter når de er på oppdrag fra barnevernet? Er det ikke nettopp derfor politiet tilkalles?


Bildet: Arne Johannessen mener det noen ganger er riktig at politiet banker forsvarsløse unger


Minister Storberget, hvem er det de rekrutterer til Politiskolen? Er det nærtagende hissigpropper som ikke klarer å besinne seg når det virkelig trengs? Er det folk som ikke skjønner at det kan bli bråk når unger blir fjernet fra foreldrene med makt? Klarer ikke politiet å fjerne slike uegnete tjenestemenn? Sett dem i det minste på et kontor der de ikke kan gjøre noe verre enn å øve vold mot stiftemaskinen. Arne Johannessen for eksempel er er jo stuet vekk på et fagforeningskontor, det må da finnes kontorjobber innad i politiet for andre udugelige politimenn.

torsdag 18. september 2008

Bullshit hos Fredrik Mellem

En fascinerende kommentar til Mellems innlegg om Siv Jensen (som stadig er "sjokkert"):

Bullshitteren og løgneren har nemlig det til felles at de er uærlige, men der løgneren må forholde seg til sannheten, vite hva som faktisk er sant for å være i stand til å lyve, så beskjeftiger ikke bullshitteren seg med sannhet og løgn, disse begrepene er helt uvesentlige for ham. Det eneste bullshitteren er opptatt av, er hva han kan oppnå med å si det han sier. Resultatet av utsagnet er det eneste viktige. Det betyr at bullshit faktisk kan medføre riktighet, men ikke nødvendigvis - og det er heller ikke poenget.

"Bare denne manglende interessen for sannheten - denne likegyldigheten til hvordan ting virkelig er - dette anser jeg som bullshittens essens", skriver Frankfurt i boken. Han mener forøvrig at bullshit er en trussel mot hele vår sivilisasjon."

Dette er jo en meget treffsikker analyse av Siv Jensen, George Bush med flere. Denne kommentatoren siktet på Fredrik, men traff Siv. Fakta er for tapere! Kostelig!

Kommentatoren skriver på sin egen nettside (Dumskapens akse, som jeg avstår fra å linke til) om nyordet "tankefeil" (skrivefeil rettet):
Tankefeil er argumenter som er besnærende og som folk ofte bruker, men som er feilaktige. Det er noe tilforlatelig, besnærende eller bedragersk ved dem, som gjør at det ikke er lett å se at de er uholdbare. De snarere appellerer til psykologiske og emosjonelle grunner snarere enn til gode, rasjonelle og logiske grunner.

Igjen en forbløffende god beskrivelse av visse politikere. Selv blind høne kan finne gullkorn!

Homofil PK-stalinist søker asyl på bloggrevyen

Pravda blabla sosialistar og PK-ar blabla svin blabla homolobby blabla meiningsterror blabla fjert blabla Konrad blabla piss blabla asylsøkjarar blabla sosialistane blabla illegale innvandrarar blabla Per-Willy Amundsen blabla Pravda blabla KGB blabla muslimar blabla kommunismen blabla Marx blabla Stalinistgalningane blabla PK-arar blabla gode amerikanske verdiar blabla PK-stalinistane blabla Andre Oktay Dahl homofil blabla PK-parti blabla homoseksuelle blabla.

”Målmannen er eit liberalistisk forum - som odlar den liberalistiske tanke - ikkì den sosialistiske som nazismen byggìr på.”

onsdag 17. september 2008

Komiske Marøy, igjen

Mykje interessant blabla etniske nordmennene blabla Kor stor var bilen? blablablabla underleg er kvifor det er so viktig for sume å draga politisk veksel blabla um det er dei 18000 ulovlege asylsøkjarane som skal vinna politisk på dette. Når norske statsborgarar utøver kriminalitet mot innvandrarar, so skal asylsøkjarar få sleppa undan. blabla ein kann frykta når sosialistane blabla.

EDIT: Marøy er sur for at jeg kommenterer "analysene" han legger ut. Det er jo uforståelig, Målmannen legger dette ut offentlig og da er vel tanken at folk skal forholde seg til det? Jeg ønsker ikke Marøy som person noe vondt. Ovenfor har jeg forsøkt å gjengi Marøys hovedpoeng ved å fjerne overflødig tekst. Teksten ble på et viss klarere og mer transparent, men samtidig ble tydelig at resonnementet overhode ikke henger på greip. Ingen overraskelse forsåvidt.

Komiske Marøy mot komiske Martinsen

Målmannen og DLFs Vegard Martinsen kjemper hardt om å levere de morsomste analysene. Vegard Martinsen presterer å gi skylden for Heimdals-drapet på strenge regler for næringsetablering og drosjeløyve. Dette må være Norges-rekord i krampeaktig argumentasjon, men det er vel ikke rart: Martinsen forsøker å bortforklare mulig rasistisk drap samtidig som han preker det liberalistiske evangelium. DLF forsøker altså det kunststykket å kombinere radikal liberalisme med god gammeldags intoleranse.

Målmannen overgår DLF-komikken i kraft av sin ustoppelige føljetong av skarpsindige "analyser": signaturen Marøy presterer f.eks. å legge skylden for Mortensrud-affæren på voldsofferet. Faktum er jo at denne kurderen var ute om natten, og det, sier Marøy, er jo ganske teit. Dessuten bør man i følge tenkeren Marøy holde seg unna fulle ungdommer, for de lager ofte bråk. På toppen av det hele konfronterte kurder-dusten ungdommene alene, altså en voksen mann mot 6-7 tyveåringer, han burde vite er Marøys budskap. Marøy er også inne på muligheten for at ungdommene angrep kurderen i selvforsvar, ikke helt troverdig det heller, som sagt: 6-7 spreke tyveåringer mot en middelaldrende mann. Selforsvar?

Målmannen står i en stolt tradisjon med å skylde på ofrene, her ved Jyllands-Posten (november 1938):
" Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne......kan det ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Forfølgelser. Man maa indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder."

tirsdag 16. september 2008

Rick Wright er død

Richard Wright, Pink Floyds mann på keyboard, døde i går. En god (om enn ikke produktiv komponist) og fremragende musiker.

Why should I be frightened of dying? There's no reason for it—you've gotta go sometime.
(fra the Great Gig in the Sky, Wrights mest kjente komposisjon)

Innføring i politisk analyse: De gode mot de onde

De politiske analysene her hjemme har fått et nytt løft etter at Gov. Palin ble republikanernes visepresidentkandidat. Det derfor på tide å gi nybegynnerne en innføring i grunnleggende politisk analyse. Nei, det ikke handler om den klassiske høyre-venstre-aksen, men om noe langt mer banalt: de gode mot de onde.

Store stater med mye våpen er som regel onde, men dersom den lille staten er islamsk har den store kristne staten i det minste gode hensikter. Dersom den lille part er vanlige muslimer (palestinere, albanere, uighurer), er den store staten (Israel, Serbia, Kina) ond. Store islamske stater med mye våpen er ekstra onde når de står overfor små ikke-islamske stater (med eller uten våpen). Store islamske stater med mye våpen er gode så lenge de bekjemper terrorister vi peker ut, men onde ellers.

Islam er skummelt, særlig når den politiske retorikken er fremført i et språk vi ikke forstår og med henvisninger til en religion vi vet lite om. Kristendom er ikke skummelt, særlig når den politiske retorikken blir fremført i et språk vi forstår og med en henvisninger til en religion vi kjenner godt. En kristenfundamentalist er en sjarmant og tøff amerikansk politiker eller en rolig og vennlig gubbe i Roma, en islamsk fundamentalist er en usympatisk fyr med rart skjegg og pussig antrekk.

Når en islamsk politiker sier "hvis gud vil" er politikeren sikkert en antidemokratisk islamist, men dersom man tror gud ønsker en invasjon av og demokratiseringsprosess i Irak så er man en sann demokrat.

Når islamske stater henretter homofile er det barbarisk og totalitært, når kristne stater henretter mindreårige og mentalt tilbakestående skjer det i et demokrati og en rettsstat. Når islamske stater henger folk med heisekran på torget er det middelaldersk og tilbakestående, når kristne stater torturerer straffedømte med elektriskstrøm til de kreperer så skjer det i et sivilisert og avansert rettssystem.

Hovedregelen er alltid: Vi er på den gode siden og vi kritiserer ikke den gode siden i utide; vi er på den gode siden og dersom andre på den gode siden innretter konsentrasjonsleire hvor fanger tortureres og holdes innesperret på ubestemt tid uten lov og dom bare på grunn av deres religion "har de sikkert en god grunn"* - ja for slikt skjer vel ikke i land med "ytringsfrihet, religionsfrihet, rettssikkerhet og så videre."

*Knut Hamsuns kommentar etter å ha besøkt konsentrasjonsleire i Tyskland.

Bildet: The dark side.

På tide å bli sosialist

Jeg har alltid regnet meg som liberaler, men når jeg ser hva andre selverklærte liberalere sier og skriver blir jeg i stuss om begrepet er utvannet eller om det har blitt kuppet av folk jeg ikke har noe politisk til felles med. Målmannen skal visstnok være liberal, eller var det liberalist? Vegard Martinsen i Det Lille Fillepartiet vaser retningsløst rundt i omtrent den samme gjørma som Målmannen. Man blir ikke liberal av å kalle seg liberal.

Gov. Palin (R) har på sin side blitt omfavnet av ellers stødige folk som Vampus og Kapitalismus. Man kan sikkert si mye bra om Palins politiske talent, men jeg forstår ikke hva som er liberalt i hennes portefølje (muligens med unntak av lavere skatt, men det er jo et så banalt standpunkt at selv Høyre presterer å holde fast ved det i år etter år). Solberg presiserer på sin side at hun ikke er kristenkonservativ, men liberal hun ikke.

Dermed er jeg rådvill. Kanskje sosialist er den tryggeste båsen for tiden? Alle som ikke er høyreekstremister er visstnok sosialister, det er i det minste noe.


Bildet: Sympatisk spansk sosialist.

mandag 15. september 2008

Et totalitært Italia: Paven til helvete?

Sabina Guzzanti risikerer opptil 5 års fengsel etter å ha fornærmet paven. Komikeren Guzzanti latterliggjorde paven og sa at han (Ratzinger) ville havne i helvete og bli pint av svært aktive homofile demoner. Forestillingen skjedde på piazza Navona, midt i Roma, skriver Times.

Berlusconis sensur reguleres altså av lover innført av hans forbilde Mussolini. Noen som husker Muhammed-karikaturene? Ikke rent få syntes det var latterlig at slikt noe (å lage/publisere slike karikaturer) overhode skal kunne straffes.

Man måste jamföra.

søndag 14. september 2008

Mer sludder fra Målmannen

I lengden er det trøttende å forholde seg til alt tøvet Målmannen lirer av seg. Nå er Konrad visstnok menneskeforaktlig når han påpeker at 17 mord i løpet av 6 år er relativt lite i et land som USA. Ja visst faen er det lite, selv om ett drap er ett for mye. Målmannen leter med lys og lykter etter noe å ta Konrad på, Målmannen er ganske patetisk som ikke klarer bedre enn å konstruere opp dette sludderet.

Målmannen har også en fiks ide om at rasisme mot hvite er problem og bruker statistikk fra USA for underbygge dette. Jeg har aldri nektet for at rasisme går i alle retninger (den retningen Målmannen representerer er i dag den vanligste), tallene fra USA er interessante men har begrenset relevans for Norge på grunn av USAs spesielle historie.


Det viktigste er uansett at fargede utgjør en liten minoritet i Norge og har stort sett ikke jobber eller innflytelse som gjør at eventuell rasisme har noen konsekvenser. Har målmannen Olav Torheim (bildet) opplevd diskriminering i arbeidsmarkedet på grunn av sin lyse lugg? Har han hatt problemer med å slippe inn på kafe på grunn av sin lyse hud? Har han hatt problemer i passkontrollen på grunn av sitt urnorske navn? Har han hatt problemer med å skaffe seg leilighet? Har noen sett skeptisk på ham på grunn av hans klesdrakt? Har noen tvilt på hans norskkunnskaper?

Se på bildet: Er denne mannen troverdig når han snakker om å være utsatt for rasisme?

Jeg tviler ikke et sekund på at det finnes rasisme mot hvite i Norge, men det er hinsides absurd når Målmannen og deres meningsfeller viser bekymring for rasisme.

Georgisk propaganda og sensur

Sensur, rykter og patriotisme preget krigen i Kaukasus. Resultatet ble en strøm av tvilsomme nyhetsmeldinger, skriver Morgenbladets korrespondent Anders Sømme Hammer ("Løgnen om Kaukasus", 12.sept). Hammer skriver blant annet at internettsider med russisk adresse (.ru) blir blokkert i Georgia. Han skriver videre at meldinger om brutale overgrep, voldtekt, henrettelser og bortføringer ofte var uverifiserte rykter. Georgiere som selv ga inntrykk av å ha opplevde grusomheter gjenga oftest rykter eller sågar ting de hadde hørt på nyhetene. Nyhetene var altså hva folk hadde hørt på nyhetene, tynne greier med andre ord.


Sannheten er uten tvil det første offer. Georgia viser seg å ikke være stort bedre enn Putinistan. Dette "demokratiet" er det altså vi vil ha inn i NATO.

Les også i Der Spiegel.

lørdag 13. september 2008

Voldsbølge mot de "fremmede"

I løpet av noen få uker har vi vært vitne til tre alvorlige saker:
- Mahmed Jamal Shirwac (46) ble drept på Heimdal
- En 48 år gammel mann med utenlandsk utseende er alvorlig skadet etter å blitt tilfeldig offer for ungdomsgjeng
- Advokat skyter med skarpt mot asylmottak på Hvalstad, tenåring alvorlig skadet

Felles for disse sakene er etter alt å dømme: offer og gjerningsmann hadde ingen relasjon, og volden er motivert av at offeret er innvandrer/asylsøker. Fysisk vold skjer nesten utelukkende i tilfeller der gjerningsmann og offer kjenner hverandre eller endog er i et parforhold. Vold mot tilfeldig offer grenser til terror, og er ofte politisk eller rasistisk motivert.

Mens dette skjer foran øynene våre messer reserve-Goebbels i vei med grove generaliseringer, absurde overdrivelser og det reneste sludder. Som Amos Keppler sier: gjerningsmennene er selv ansvarlige for sine handlinger, men de som pisker opp stemningen oppmuntrer indirekte til slike handlinger. Den patetiske Målmannens* oppfordring til folkemord på muslimer er jo tross alt ganske irrelevant sammenlignet med toppolitikeres gjennomslagskraft. Jeg er derfor langt på vei enig med Amos: Dersom Siv Jensen er en ansvarlig politiker med samvittighet kaller hun stormtroppene tilbake. Det er nok nå.

Vanlige folk er faktisk mer ansvarsfulle enn den politikeren som i verste fall kan bli får neste statsminister. Samtidig ser vi at andre såkalt "liberale" "politikere" forsøker å bortforklare den rasistiske volden de selv kan ha tilskyndet gjennom sitt holdningskapende arbeid.

*Målmannen klager stadig over rasisme mot hvite, mens de selv serieproduserer hatpropaganda mot muslimer, asylsøkere og homofile. Eksemplene på rasisme er fra USA: i perioden 1996-2002 ble 17 hvite drept fordi de var hvite (vi snakker om 6 år i USA, et land som er litt anderledes enn Norge).

Sannheten er det første offer

I krig er som kjent sannheten det første offer. Under krigen om Sør-Ossetia ble det hevdet at flere tusen ble drept, inkludert et angivelig tilfelle der 150 sivile søkte tilflukt i en kirke som georgiske styrker så satte fyr på. Human Rights Watch har gjort opp regnskap og kommet til noen titalls drepte sivile, historien om kirken viste seg å være oppspinn, melder NRK (Verden på lørdag 13.sept ca kl 11.25, tilgjengelig på nettradio). HRW påpeker også at flere av de døde sivile i realiteten hadde slåss mot de georgiske styrkene (altså var stridende). Se også referat i NY Sun.

Guardian meldte allerede 13. aug og 14.aug at de russiske tallene var voldsomt overdrevne.

President Medvedvs utsagn om at 8.august er Russlands 9/11 fremstår altså som det reneste sludder.

Mer rasistisk vold?

En 48 år gammel mann med utenlandsk utseende er sendt til Ullevål sykehus med slag- og kuttskader i hode og nakke etter at han ble angrepet av en gjeng ungdommer utenfor Shell-stasjonen på Mortensrud i Oslo, skriver Nettavisen og Dagbladet.

Ungdommene hadde teipet over skiltene på bilen de ankom, så dette ser ut som et planlagt angrep på en sakesløs person.

fredag 12. september 2008

Sami al-Hajj i Norge

Hvem er så det? Han satt som fange i 7 år på Guantanamo. I går snakket han om mishandling og ovegrep på Lillehammer.

- Nitti prosent av avhørene spurte de om Al Jazeera. De spurte om hva slags forbindelse vi har med Osama bin Laden, om Al Jazeera støttet ham med penger. De sa at hvis jeg kunne fortelle dem hvor han er skulle jeg få amerikansk statsborgerskap, sier al-Hajj til Aftenposten.

Nordmenn er personer, innvandrere er kultur

Mahmed Jamal Shirwac (46) ble drept på Heimdal for tre uker siden, nå er en 25 år gammel mann pågrepet for drapet. "Han var psykisk ustabil" kan vi lese i Dagbladet. Dette er velkjent: Når en etnisk norsk begår en forbrytelse leter man raskt etter personlige problemer, når en innvandrer (særlig muslimer) begår en forbrytelse leter man raskt etter kulturelle forklaringer eller politiske motiver.

Dersom drapet på Heimdal ikke var rasistisk eller politisk motivert likevel, kan vi vel puste lettet ut? Da slipper vi å bli konfontrert med den ubehagelige sannhet om voldelige norske rasister.


Apropos: Den krigsforbrytertiltalte Mirsad Repak omtales helst som muslim, mens andre krigsforbrytere, som Karadzic, omtales som serbere eller kroater. For noen er altså etnisiteten/nasjonaliteten det sentrale i vår fortolkning, mens for andre tillegger vi religionen vekt. Karadzic er forøvrig montenegriner av nasjonalitet.

Olav Thon furter

Olav Thon liker ikke at den uautoriserte biografien trekker frem en gammel dom for korrupsjon. Det må den gamle luringen faen meg tåle. Han har blitt styrtrik på tuskhandel og hushaivirksomhet, da må han tåle at noen sier dette høyt. Det er selvsagt ikke noe big deal at han solgte reveskinn til tyske soldater. Det er selvsagt hyggelig at han gir noe tilbake til samfunnet ved å donere store beløp til forskning og ideelle formål.

Hallgrim Bergs smiskebiografi balanserer jo uansett bildet.

onsdag 10. september 2008

Utslag på nazi-grafen

- Vanlige folk i vanlige bygårder i hele Norge merker dette. De ser trygdemisbruk, de ser at ting ikke fungerer og at folk ikke er integrerte, de ser at barn blir slått, de ser at barn blir omskåret, og det er ikke en situasjon vi kan ha i et demokratisk land som Norge, sa Jensen til TV 2 i følge Vox P.

Her vil jeg gå lenger enn den dannede Vox: Dette er en vemmelig generalisering som slår klart ut på Konrads nazigraf* og Stoltenbergs historiske paralleler er godt begrunnet (men ikke særlig smart å si sånt høyt).

Generaliseringsdebatten har også gått høyt i bloggland.

Folkens, vi kjenner alle lusa på gangen, og denne lusa fortjener ikke vår stemme. Husk det de neste 12 månedene.
Tydelig utslag på nazigrafen i Konrads Tankesmie.*Kraftigere utslag på formann Jensen enn på kapitalist Thon

Sentimentalisering av rettsstaten

EDIT: Dronningen har skrevet en grundig og saklig artikkel om saken, anbefales. Jeg har som sagt ikke gjort meg opp noen mening, bortsett fra at bevisene mot Viggo er like diskutable som bevisene mot Gamal Hossein. Utover rimelig tvil? Jeg begynner å tvile.

-Ingen får meg til å tilstå, sier Viggo Kristiansen til Dagbladet. Han mener han ble dømt på følelser, ikke bevis.

Pårørende reagerer som vente
t:
- Jeg er sterk motstander av at man i det hele tatt forsøker å få saken gjenopptatt. Saken har vært og er en enorm påkjenning for oss pårørende. At saken igjen blir aktualisert, blir en ytterligere stor belastning. Sorgen og savnet etter Lena er fortsatt som et åpent sår, sier Klara Sløgedal.

Jeg har all mulig sympati med foreldrene som fikk sine barn drept på denne måten. Men en ting burde være klinkende klart, ja det er faktisk barnelærdom i en rettsstat, til og med for de imbesile Dagbladsmørerne: De pårørende er ikke part i saken, deres meninger om skyld og uskyld, om beviser og rettslige prosesser, er fullstendig irrelevant, det er revnende likegyldig for saken. Om de ikke selv forstår at de burde holde kjeft, så burde ikke tåkehodene i Dagbladet slippe dem til.

Derfor: jeg driter i hva de pårørende mener, de burde lære seg å hode kjeft.

Straff er en sak mellom staten og lovovertrederen. De pårørende er i høyden vitner. Skyld og bevis er det domstolene som skal vurdere. Pårørendes følelser sier selvsagt ingenting om den tiltaltes skyld eller uskyld. Selv en journalist burde klare å forstå noe så enkelt. Straff handler ikke om blodhevn, vi er tross alt et sivilisert samfunn.

Dette handler om Viggo Kristiansens rettssikkerhet. Kravene til rettssikkerhet er strengere jo mer alvorlig saken er (motsatt av det inntrykket man får av å lese løssalgsavisene). Nettopp i fæle saker som dette må følelser og empati legges til side, nettopp i slike saker må vår vemmelse over handlingen ikke stå i veien for omtanke for den tiltalte. Ja, dere leste riktig, omtanke for Viggo. Man forsvarer tross alt personen, ikke handlingen. I det øyeblikk Viggo ble pågrepet ble han (ikke offrene og de pårørende) den svake part med behov for og rett til beskyttelse. Vi snakker tross alt om en grotesk forbrytelse der Viggo sto og står alene mot alle, inkludert påtalemakten med statens lovlige voldsapparat i ryggen.

Dette er Staff-doktrinen.

Sakens bevis vet jeg lite om, bortsett fra at det visstnok ikke finnes entydige fysiske bevis mot Viggo Kristiansen og at noen tekniske bevis (noe med mobildekning) skapte en viss tvil.

Skyldig eller ikke? Viggo er iallefall en av Norges mest forhatte.

Bildet: Norges mest forhatte mann

Olav Thon: Korrupt nazi-kollaboratør?

Boken Reven - Olav Thon og hans metoder er ute, til stor glede for noen, til gremmelse for Thon selv. Den offisielle historien om Olav Thon er fortellingen om den arbeidssomme og nøkterne gutten som reiste til Oslo for å selge reveskinn og endte opp med å eie halve byen.

Den uoffisielle fortalt av Dag Ellingsen er fortellingen om en luring som drev forretning med okkupasjonsmakten og etter krigen fortsatte samarbeidet med nordmenn som klart var på gal side under krigen. I boka hevder Ellingsen at Thon la grunnlaget for sin første formue under andre verdenskrig med salg av revepels til tyske soldater, og at forretningsvirksomheten førte til en saksmappe i Landssvikarkivet. Men saken ble henlagt og Thon ble verken avhørt eller etterforsket av Landssvikpolitiet etter krigen, i følge Dagsavisen. Thon ble på femtitallet også dømt til betinget fengsel og en saftig bot for å bestukket en toller.

Men Olav Thon donerer jo store summer til Turistforeningens idealistiske arbeid. Så da er han vel tilgitt, og den nasjonalkonservative hallingdølen Hallgrim Berg vil i sin offisielle biografi helt sikkert stryke den gamle reven med hårene. Med flere miliarder til samfunnsnyttige formål er nok gamle synder glemt og ettermælet sikret. Den gamle skattesnyteren og hvalfangeren Anders Jahre er vel stadig en helt i Sandefjord.

Les mer hos NA24 og i Dagsavisen.

Se også (takk til Trond for link):
DagenMagazinet (kristenfundamentalistisknasjonalistisk)
Vårt Land

mandag 8. september 2008

Suicidale muslimer

Målmannen synes det er en strålende, ja bent frem morsom ide å la muslimene sulte i hjel. De er jo uansett suicidale så de vil i så fall ha seg selv å takke. Målmennene insisterer på å kalle muslimer for "musulmane" eller "muselmenn". Som sprenglærde karer vet målmennene helt sikkert at dette var uttrykket som ble brukt om de avmagrede fangene, "de levende døde" (bildet til venstre), i nazistenes konsentrasjonsleire. Målmannen har tidligere gitt klart uttrykk for sin beundring for og støtte til Karadzic. De siste forslaget fra Målmannen gir klart inntrykk av at de har flere forbilder innenfor sjangeren folkemord.


Muselmänner etter langvarig faste

Muselmänner som ikke overlevde fasten

Mer fart! Mer moro! Mer ulykker!

Per Sandberg er en riktig gladgutt. Han vil ha høyere fartsgrenser slik at vi kan få kose oss med vår nye komfortable bil med kraftig turbodiesel. Dette er samme mann som mener at det er veistandarden som skaper trafikkulykker, død og lemlestelse. Folk kjører oftere raskere enn fartsgrensene, derfor er fartsgrensene for lave, sier Sandberg til NRK. Slik taler love-og-orden-partiet: regler som ofte blir brutt fjerner man og vips! så går antall lovebrudd ned. Ja, og livsfarlig atferd begått av folk flest (f.eks. kjøring på rødt) skal ikke straffes hardt, mens uønsket atferd fra de andre, utgruppene, muslimene, sigøynerne og narkomane skal man slå hardest mulig ned på. Kanskje dette har å gjøre med at det er Frps kjernevelgere som bryter trafikkreglene?

Sandberg er med andre ord en mann som gjør det skarpt i Frps spesialdisiplin: inkonsistens.

Per Sandberg er også ukledelig ubeskjeden: Ja, jeg er bedre til å sette fartsgrenser enn Statens vegvesen, sier han til NRK. I klartekst: en småfeit fyllik og råkjører er mer kompetent enn spesialistene i Vegvesenet.

I vår døde to unge jenter da bilen de satt på i krasjet i et tre. Var det veistandarden ute på Bygdøy som var problemet? Eller er det naturlig å kjøre så fort der ute på Bygdøy? Bilen hadde en fart på opp mot 130 km/h og føreren trente til å bli racerfører i følge Dagbladet. Fartsgrensen på stedet er 60 og bilen ble totalt smadret. Kanskje man skal bygge firefelts motorvei på Bygdøy slik at man kan kjøre over 100 km/h i fylla uten fare?

Per Sandberg, som regel er det bedre at du holder kjeft, nå har du fjernet all tvil om hva du er utstyrt med mellom ørene.

Høyere fartsgrenser? Flere motorveier?
Slike skader oppstår ikke i 60 km/t


søndag 7. september 2008

La muslimene sulte i hjel

EDIT: Storstrand presiserer at muslimene er suicidale, derfor kan ikke andre beskyldes for folkemord. Muslimene er med andre idioter som har seg selv å takke.

Målmannen Storstrand tar til orde for å flytte musulmanene til Finnmark når Ramadan faller om sommeren. Midnattsolen vil jo hindre dem i å spise og vi ville vært mange problem fattigere, som Storstrand sier det:

"Sidan musulmanane feirar Ramadan til ulike tider kvart år, grunna det faktum at dei brukar ein månekalendar - utan skôtår, havde det vore best um dei feira ramadan i Finnmark når han fell um sumaren (då vilde mange svolte ihel - og me vilde vore mange problem fatigare. Musulmanar kann som kend ikkì eta svo lenge sola er uppe under Ramadan)"

Signaturen "maalmannen" (Olav Torheim) koster også på seg en liten spøk i sakens anledning. Olav Torheim er doktorgradsstudent ved Institutt for fysikk, UiB, et institutt som ikke er ukjent med høyreekstremister.

Dette er jo kjent toner fra folk som støtter eller bortforklarer etnisk rensing og folkemord på bosniske muslimer, og som derfor anser Karadzic som en stor helt.

I Østerrike er det straffbart å fornekte holocaust. Etter FNs folkemordkonvensjon er det også straffbart å oppfordre til folkemord., folkene bak "hatets radio" ble da også dømt til livsvarig fengsel. Nå er det vanskelig å ta målmennene seriøst og det patetiske tøvet de lirer av seg vil knapt ha noen konsekvenser. Jeg er også svært skeptisk til å bruke ordensmaktens og rettsvesenets knappe ressurser mot ytringer.

Rent prinsippielt er det likevel ytterst alvorlig det de holder på med og fullt på høyde med Tore Tvedt og nazistene i Vigrid. Det er nedslående at voksne, intelligente og skolerte folk som endatil påstås å være kristne holder på med slikt. Enda verre er det at de ikke er alene.

fredag 5. september 2008

Dagens sitat

"Forsøk Dem ikke mer på historiske romaner, det kan De ikke." skrev Aschehoug til Sigrid Undset før hun fullførte Kristin Lavransdatter (som hun altså fikk Nobelprisen for).

Nils Chr. Geelmuyden hudfletter forlagsbransjen i Morgenbladet 29.aug.

torsdag 4. september 2008

Dagens anbefaling: kvoteflyktninger

"SV ble kvoteflyktninger i egen regjering og det spøker for familiegjenforeningen ved valget i 2009." Les mer hos Folkets Røst.

Innvandrere blabla muslimer blabla statistikk

"Det er liten forskjell på etterkommere under 25 år med ikke-vestlig bakgrunn og majoritetsbefolkningen når det gjelder andel i utdanning og arbeid. Når vi ser på unge ikke-vestlige førstegenerasjons innvandrere, så betyr alderen de hadde ved innvandringen til Norge svært mye for andelen aktive. Har de hatt hele skolegangen i Norge, er andelen aktive om lag på samme nivå som for etterkommerne. Det er altså blant unge innvandrere med kortere botid i Norge at vi finner de laveste andelene i arbeid og utdanning." Dette skriver SSB. Les også mer hos Hjorthen.