søndag 30. september 2007

Nyttige idioter

De siste månedene har Obiora-saken fått mye oppmerksomhet pga berettiget mistanke om inkompetent og unødig brutalt politiarbeid og muligens tvilsomme holdninger i etaten. Behandlingen av den alvorlig skadde Ali Farah i Sofienbergparken styrker inntrykket av at rasistiske holdninger lever i beste velgående i offentlige etater. I den intense debatten i samband med disse sakene har det kommet mange innvendinger mot den ensidige kritikken: Var ambulansesjåførenes handlinger virkelig rasistisk motivert? Var den brutale behandlingen av Obiora rasistisk motivert? Politiet har en vanskelig oppgave og ved pågripelse av rabiate personer som Obiora kan uhell skje selv for den dyktigste politimann. Etcetc.

Dette er relevante innvendinger som best kan vurderes ved nøye vurdering av den enkelte sak. Problemet er imidlertid at de ivrigste forsvarere av de aktuelle tjenestemennene er nyttige idioter. En ting er det underlige ved den utrettelig argumentasjonen for at det ikke er rasisme (mistanke om skjult agenda), verre er det at kan hindre at reell rasisme blir avdekket og motarbeidet. Det aller verste er at disse apologetene motarbeider nødvendig opprydning i voldsproblemer særlig i politietaten. Dette forsvaret for tjenestemenn ”som har en vanskelig jobb” og ”i 99% av sakene gjør en utmerket innsats” er helt misforstått. Det faktum at politiet gjør mye bra arbeid unnskylder ikke at drapet på Obiora. Det faktum at de aller fleste polititjenestemenn er dyktige, sindige og samvittighetsfulle, kort sagt helstøpte, beviser ikke at folk som Trond Volden er en god politimenn.

Erfaringene fra politivoldsakene i Bergen viser hvor viktig en årvåken og kritisk offentlighet er for opprydning i en etat i forfall. I Bergen var domstolene, påtalemyndigheten, pressen (BT) og universitetsfolkene på politiets ”side” pga en misforstått lokalpatriotisme eller misforstått lojalitet til statsmakten. De som ikke åpent var på politiets side feiget ut og holdt kjeft. Den svake part, som ble utsatt for politivold, ble kun forsvart av noen uredde professorer i Oslo (særlig Anders Bratholm) og engasjerte privatpersoner i Bergen. På toppen av det hele ble både kritikerne (voldsforskerne Nordhus og Vogt) og vitnene tiltalt for falsk forklaring etter at anklagene mot politiet var avvist (bumerangsakene).

Personen bak det fjollete nettstedet Leftdritt er godt eksempel på en slik nyttig idiot. Leftdritt viser at politiet gjennomfører mange aksjoner som ikke kan påstås å være rasistisk motivert, ergo er det lite grunn til å hevde at politiet er rasistisk. Eller de vrir debatten over til et spørsmål om Trond Voldens ære og skjerming av hans familie, i stedet for det saken egentlig handler om.

Hitler skal visstnok ha sagt et av de viktigste grunnlagene for hans makt var befolkningens oppslutning om myndighetenes handlinger. Jeg tror at vi trenger årvåkenhet og nådeløs kritikk av ethvert overtramp begått av myndighetene eller myndighetenes tjenestemenn. Vi trenger ikke nyttige idioter som iler til og forsvarer overgrep mot den lille mann.

Ingen kommentarer: