søndag 30. september 2007

"Politiets bruk av makt"

"Den slitasjen politiet blir utsatt for i tjenesten, spesielt med mye utelivsproblematikk, medfører at politiet kan få en lavere toleranseterskel for publikums opposisjon,"skriver Ragnhild Sollund i Dagsavisen.

Sollund er forsker og uttaler seg med en forskers forsiktig og forbehold. Sagt i vanlig språk betyr dette at politimenn ofte vil bruke for mye fysisk makt overfor personer som er litt vanskelige og kranglevorne, slike f.eks. Obiora var:

"Det er ofte observert at de som yter motstand mot politiet risikerer en hardere behandling, og dette bekreftes i min egen forskning. Når situasjoner eskalerer til basketak løper følgelig publikum større risiko for å utsettes for overdreven makt. Motstand mot politiet vil i politiets øyne forsvare bruk av fysisk makt, ...." "Når basketak medfører at politiet tilkaller forsterkninger øker risikoen for maktmisbruk fordi forsterkningene da vil ankomme med en ekstra høy beredskap, forberedt på fysisk konfrontasjon. Beredskapen økes også av at kollegaer er i nød. Politiets lagånd og beredskap kan gi sterkere utslag enn Politiinstruksens krav til å «forsøke mildere midler»."

Dette gir en god innsikt i mekanismene bak overdreven maktbruk, Sollund skriver videre om politiets behandling av etniske minoriteter:

"Når politibetjentene ble spurt om det var noe som kjennetegnet etniske minoriteter var det mange som sa at de typisk ikke følger ordre og kverulerer. En sier f.eks.: «De har en total mangel på respekt for den jobben vi gjør og for oss som personer. Måten de behandler oss på har jeg aldri opplevd med nordmenn, det er skremmende slik enkelte er». Mange slike erfaringer kan medføre at politiet møter enkelte grupper med en høyere beredskap enn andre, som igjen kan medføre bruk av unødvendig og overdreven makt."

Dette burde være noe for Marum og Killengren å ta inn over seg.

Ingen kommentarer: