onsdag 3. oktober 2007

See no evil, hear no evil

Aftenposten har i dag en interessant reportasje om lovbrudd begått av tjenestemenn i politiet, f.eks.:

"1. oktober 2005 kl. 23: En kvinne ansatt ved Kripos brøt taushetsplikten da hun fortalte en annen om en person som hadde mistet førerkortet. Politikvinnen fikk 6000 kroner i bot."
Jeg synes det er fascinerende å sammenligne dette med konsekvensene av Obioras dødsfall. Politikvinnen begikk ikke noen stor overtredelse akkurat, men fikk likevel 6000,- i bot. Hva fikk Trond Volden for mishandlingen av Obiora? Ingenting så langt.

Annet eksempel fra samme artikkel:
"18.09.2006: En politikvinne ble dømt til samfunnsstraff for underslag av 182 000 kroner fra passkontoret ved en av byens politistasjoner. Saken gikk helt til Høyesterett, som satte straffen til 90 timers samfunnsstraff."
90 timers tvangsarbeid, men hun stjal tross alt 180.000,- Hadde hun mishandlet en arrestant slik at han døde ville hun fått klapp på skuldra for "godt arbeid".

Aftenposten har også intervjuet tjenestemennenes tillitsmann (ikke Arne Johannessen denne gang):
"Leder i Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, understreker at han er glad for at man får luket ut personer som ikke bør være i politiet."
Jeg er selvsagt enig med Bolstad. Vi trenger ikke politimenn som selv er kriminelle eller generelt upålitelige. Politimenn som er upålitelige bør ikke være i politiet, men hva med politimenn som ikke klarer å gjennomføre et rutineoppdrag uten å mishandle en bråkmaker slik at han dør? Eller som tar kvelertak på og legger en vaskehjelp i bakken fordi hun gjør jobben sin, og dertil sjikanerer hudfargen hennes? Bør ikke de også lukes ut?

Ja, for det er vel verre å mishandle folk og til og med forårsake dødsfall, enn å nappe noen tusenlapper fra kassa eller være litt løsmunnet i et svakt øyeblikk?

Ingen kommentarer: