søndag 14. oktober 2007

Rettssikkerhet for Krekar eller politisk spill?

Grunnloven:
§ 96. Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom.

Gjelder ikke dette for Krekar? Kanskje han er frittatt for rettssikkerhet fordi han har fjollete meninger?

EDIT: Dagsavisen skriver:
"Både tingretten og lagmannsretten aksepterte at departementet har instruksjonsrett i denne type saker. Dermed anerkjente tingretten samtidig at politiske avgjørelser vil måtte stå sentralt i avveiningene, og at avgjørelsen i denne saken i siste instans må tas av demokratiske organer, det vil si regjeringen.

Dette innebærer at verken tingretten eller lagmannsretten har foretatt en reell prøving av utvisningsvedtaket mot Krekar. De to rettsinstansene har avstått fordi bevismaterialet mot Krekar er hemmeligstemplet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST)."

De to lavere instansene har altså ikke tatt stilling til grunnlaget for utvisningen, altså om utvisningen er rimelig gitt den dokumenterte trusselen som Krekar hevdes å utgjøre. Retten har bare konkludert med at ministeren har rett til å ta slike beslutninger, eller med andre ord at det er åpning rent politiske vedtak. Vi vet at Washington har stor interesse i saken og det er god grunn til å mistenke at det ligger politiske hensyn til grunn. Dette vet vi ikke så lenge faktagrunnlaget er hemmelig.

Rettssikkerhet? Jeg begynner å tvile.

6 kommentarer:

Vox populi sa...

Nå er faktisk Mullah Krekar dømt til utvisning i to rettsinstanser, først Oslo Tingrett, senere i Borgarting Lagmannsrett og nå står altså Høyesterett for tur. Så din referanse til grunnloven tyder på at du ikke har satt deg særlig inn i saken.

Sitat fra VG: "I dommen fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at Mullah Krekar kan utvises fra Norge. Han er også dømt til å betale staten 290.000 kroner.

Retten mener Krekar må dekke arbeids- og inkluderingsdepartementets saksomkostningen på nærmere 300.000 kroner etter at han brakte saken inn for Borgarting lagmannsrett.

I dommen slås det fast at vedtaket i Oslo tingrett stadfestes. Det betyr at det nok en gang er fastslått at utlendingsnemndas vedtak om utvisning av Najmuddin Faraj Ahmad - som er Krekars egentlige navn - er gyldig."

Konrad sa...

Jeg vet godt at saken allerede har vært innom lavere domstoler, ellers ville den ikke kommet til Høyesterett. Nå er heller ikke Krekar dømt for noe såvidt jeg vet, retten har bare stadfestet Statsrådens utvisningsvedtak.

Utvisningen fungerer likevel som en straff (bl.a. fordi Krekar har kone og barn i Norge) og jeg er i villrede om hva Krekar har gjort, i tillegg til realismen i premissene for utvisningsvedtaket. Hva består denne trusselen mot rikets sikkerhet i?

Mitt innlegg gjaldt først og fremst den offentlige debatten om personen Krekar. At mange (som meg) misliker Krekars politiske ståsted er irrelevant for utvisningsspørsmålet. Like irrelevant er det at Krekar skriver et eller annet tøys på et nettsted. Dersom Krekar har begått grusomme krigsforbrytelser, bør han tiltales for dette i Norge (evt i Haag) i stedet for at han sendes til et land med dødsstraff og tvilsom rettssikkerhet.

vindheim sa...

Krekar er ikke en tulling. Han er en smart organisator av grov vold mot folk i Irak og andre steder med andre politiske og religiøse synspunkter enn hans egne..

Han har forøvrig ingenting å klage over: lever fett i Norge på statens bekostning og sendes ikke til hverken Guantanamo eller Ullersmo.

Konrad sa...

Krekar er ingen tulling, selvsagt ikke. Men i Norge er det ikke straffbart å være smart. Dersom han står bak vold og drap, må han tiltales for det, ikke for at han har spesielle synspunkter eller stygt skjegg.

At han lever fett på statens bekostning er jo statens egen feil. Han har jo praktisk talt husarrest på Tøyen. Dessuten kom han som flyktning, med tilhørende rettigheter.

Ole Pedersen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Ovenstående innlegg var en avsporing som ikke har noe med saken å gjøre og ble derfor fjernet.