torsdag 25. oktober 2007

Hva har Krekar gjort?

Alle mener at Krekar er en terrorist, en kriminell, og mange er overbevist om at han må kastes ut av landet.

Men hva har han egentlig gjort? NRK gir en god oversikt over saken, utdrag:

20. mars 2003 vert den irakiske kurdaren pågripen i Oslo for å vere medlem i ein terrororganisasjon. Lagmannsretten opphever fengslinga grunna mangel på bevis, men Økokrim held fram etterforskinga av mulla Krekar. Han blir tett overvaka.
30. oktober same året tek Økokrim ut ny sikting mot Krekar, men denne gongen vert siktinga halden hemmeleg.
25. november 2003 avgjer Justisdepartementet at Jordan ikkje har presentert haldbare bevis i narkotikaskuldingane mot Krekar. Departementet nektar å utlevere mannen som nokre månader tidlegare vart utvist frå Noreg, fordi han var ein fare for norsk tryggleik.
I desember 2003 skriv fleire større internasjonale aviser at mulla Krekar er den eigentlege leiaren av Ansar Al Islam.
2. juni 2004 utset Riksadvokaten avgjerda om å ta ut tiltale mot Krekar, og 15.juni legg Riksadvokaten vekk saka på grunn av manglande bevis.
22. november 2006 stadfestar Borgarting lagmannsrett utvisingsvedtaket, etter at mulla Krekar har anka avgjerda.

Nå har det i tillegg kommet frem at han har skrevet på en arabisk-språklig (eller kurdisk?) nettside.

Fasit: Han var eller er kanskje leder av en milits/terrorgruppe i Nord-Irak, men norsk rettsvesen har altså avvist eller henlagt saken mot ham pga manglende bevis.

Norsk rettsvesen vil altså ikke tiltale eller dømme ham for dette "kanskje" fordi ingenting er bevist, men regjeringen mener likevel det er grunnlag for å utvise ham.

Merkelig.

19 kommentarer:

vindheim sa...

Så galt ut kan man komme når man nekter å se på hva Mulla Krekar står for.

*Krekar har aldri benektet at han var leder for Ansar al-Islam fra 2001 av;

*Heller ikke at denne organisasjonen under hans ledelse tok i bruk selvmordsbombere i kampen mot de verdslige kurdiske organisasjonene PUK og KDP, som har overveldende støtte blant irakiske kurdere.

* Han har ikke benektet at Ansar al-Islam ved et tilfelle halshogde 53 medlemmer av PUK.

*Han har ikke benektet at organisasjonen gjennomførte en lang rekke uprovoserte angrep på sivilbefolkningen i SørKurdistan, som har etterlatt seg mange døde og sårede.

*Han har ikke benektet at den seinere lederen for Al Qaeda i Mesopotamia, al-Zarqawi, oppholdt seg i det området Ansar al-Islam kontrollerte fram til mars 2003.

* og han har selvfølgelig ikke benektet at hans målsetting er et islamistisk styre der kvinner ikke kan vise seg offentlig uten slør, der sang og musikk er forbudt, der det straffes med døden å bekjenne seg til andre religioner enn (hans versjon av) islam.

De nettstedene Krekar omsider innrømmet å være ansvarlig for roser ikke bare angrep på amerikanske soldater, men også henrettelser av homfile, og angrep på sivile som arbeider for den folkevalgte regjeringa i Irak ( f.eks. folk som reparerer strømforsyning og kloakkledninger) og på alle deler av det kurdiske selvstyret i Nordirak.

Du er åpenbart ikke interessert i å erkjenne noe av dette, som jeg har påpekt overfor deg flere ganger, men kanskje du kan fundere litt over dagens uttalelse fra balkan-eksperter om at Norge er iferd med å bli et fristed for krigsforbrytere.

(Jeg har forøvrig flere ganger besøkt det området som Ansar al-islam okkuperte i Sørkurdistan, og snakket med en del av ofrene for overgrepene til denne gruppe som du har slik omsorg for.)

Konrad sa...

Nå misforstår du min posisjon igjen. Her er det ikke snakk om hva jeg "erkjenner" eller har "interesse av å erkjenne". Jeg refererte saken slik den har gått i rettsvesenet. Det norsk rettsvesenet (inkludert Riksadvokaten) mener altså at det ikke er grunnlag for å straffeforfølge Krekar.

Jeg har ikke noe til overs for Krekars virksomhet og hans synspunkter, og tviler ikke på at hans organisasjon har vært delaktig i en eller flere av de tingene du nevner.

Men: Dersom det ikke er grunnlag for å straffeforfølge ham for noe som HAR skjedd, hvordan kan man da forfølge ham (utvise) for noe som kanskje kan komme til skje (rent hypotetisk). Det må jo være mye lettere å dokumentere noe som har skjedd (Vindheim har selv sett dette på nært hold) enn noe rent hypotetisk.

Dessuten: Både tiltalen mot ham (som ble avvist) og utvisningsgrunnlaget er hemmelig. Så vi vet egentlig nokså lite.

Til slutt: Slør eller ikke slør har fint lite med saken å gjøre. Dette handler Krekars trussel mot Norge, ikke mot kurdiske/irakiske kvinner.

vindheim sa...

Jeg har lagt ut riksadvokatens melding om henleggelsen av straffesaka på nettstedet mitt. (http://www.vindheim.net/kurdistan/riksadvokaten.html)
Av den går det fram at det ikke har latt seg bevise at Krekar personlig beordret de aktuelle ugjerningene, men at det er god grunn til å anse ham som abvsarlig også for denne delen av Ansar al-Islams virksomhet.

Idag er det grunn til å anta at han er sentral i et internasjonalt nettverk som har stått bak bombeangrep på sivile i flere europeiske land. At det ikke lar seg gjøre å legge fram rettslig holdbare bevis på dette betyr ikke at dette nettverket er ufarlig eller ikke-eksisterende.

Mne her er et spørsmål til deg: hvilken overlast er det du mener Krekar lider ? Hvorfor så voldsomt engasjement til forsvar for ham?

Han lever da faktisk svært godt på den norske statens bekostning.

Konrad sa...

La meg gjenta det nok en gang, Vindheim:

Mitt forsvar for Krekar er prinsippielt, jeg forsvarer ikke Krekars politiske ståsted eller de aktivitetene han antaklig har vært med på.

Hvilket prinsipp er det jeg forsvarer? Det kalles rettssikkerhet og saklighet i forvaltningen. Dette har å gjøre med at man ikke fatter administrative vedtak om folks liv på grunnlag av antakelser (du nevner selv disse antakelsene) eller synsing. Vedtak skal fattes uten hensyn til om man liker personen eller ikke.

Mitt engasjement springer ut av en irritasjon over at svært mange hopper rett på en konklusjon: "kast ham ut".

Konrad sa...

PS: Nei per i dag lider han ingen særlig overlast (selv om han i praksis har husarrest), det har jeg heller ikke påstått. En evt utvisning kan ha konsekvenser Norge ikke kan stå inne for.

vindheim sa...

Så er vi enig i allfall så langt at han ikke kan sendes til Kurdistan nå. I Kurdistan vil han bli hengt, slik andre medlemmer av organisasjonen hans ble i fjor høst.

Men det er altså ikke "antakelser" eller "synsing" at han har ledet en organisasjon som har gjennomført terroraksjoner i Irak i åra før den amerikanske invasjonen. Krekar innrømmer dette, men hevdet han ikke hadde forhåndskjennskap til aksjonene.

Når det gjelder hans nåværende virksomhet går jeg ut fra at den hemmelige informasjonen som er lagt fram for regjeringa er solid nok. Det er langt større grunn til å reagere på at regjeringa nå vil returnere 170 kurdere som ikke har ledet noen terrororganisasjon, de såkalte MUF-erne, enn på et hysterisk forsvar for en ugjerningsmann som i overskuelig framtid vil fortstete å bi i Oslo. .

FRP-ernes og muslimhaternes hets mot Krekar er ikke bunnet i kunnskaper om situasjonen i Irak, men det instinktive forsvar for mannen som du og andre reagerer med er heller ikke kunnskapsbasert. Ta en prat med en hvilken som helst irakisk kurder. Jeg blir svært overrasket om du finner en som ikke ønsker å se Krekar hengt.

Konrad sa...

Takk for mange fornuftige kommentarer Vindheim.

Men du tar helt feil når du sier at "mitt forsvar for mannen er instinktivt". Mine argumenter er like kunnskapsbaserte som dine. Jeg vil råde deg til å ikke tilskrive andre "instinkter" mens du selv påstår at du har "kunnskap". Dette er et retorisk knep som ikke biter på meg.

Det er sikkert riktig som du sier at de fleste kurdere helst ville sett ham hengt. Men det er helt irrelevant (bortsett fra som argument *for* at han bør få bli i Norge....).

Du sier at han er en ugjerningsmann, dette er din konklusjon basert på den informasjonen du sitter på og har presentert her. Men jeg vil igjen minne om at Riksadvokaten mener dette *ikke* er bevist. Sitter du på bedre informasjon enn det norsk politiet? Da bør du i såfall overlevere denne slik at Krekar kan tiltales på skikkelig vis som det sømmer et sivilisert land, i stedet for at han dømmes i mediene.

Uansett handler faktisk ikke saken i Høyesterett om Krekars skyld i evt straffbare handlinger i fortiden, men om Regjeringens rett til å utvise ham for handlinger han kan tenkes å begå mot *Norge* i fremtiden.

vindheim sa...

Riksavokaten tviler ikke på at han er skyldig, bare på at dette lar seg bevise i retten, det er derfor Krekar befinner seg i den gråsonen der han er.

Når jeg skriver at din og andres enagsjement for Krekars rettssikkerhet er instinktivt, er det fordi jeg oppfatter dette som utslag av en forståelig motstand mot den uthuling av retstsaten som er en del av USAs "krig mot terror".

Det er viktig å kjempe for rettstatens prinsipper, mot ulovlig overvåking og internering (Guantanamo...") mm, men det måtte da være mulig å finne en mann som fortjente vår omsorg noe mere enn Mulla Krekar ?

Og akkurat idag vil jeg tro at tilmed Krekar vil være velkommen sammen med alle andre kurdere som uansett politisk ståsted og hjemland demonstrerer mot Tyrkias planer om å helle olje på bålet I Irak.

Det uoversiktlige politiske landskapet fører nå ironisk nok til at marxistleninistene i PKK ber om hjelp fra USA til stanse det Tyrkiske angrepet på Sørkurdistan.

:-)

Konrad sa...

Men er det ikke merkelig da Vindheim, at Riksadvokaten ikke vil ha saken for retten når han selv er så overbevist? Hvordan kan Riksadvokaten være overbevist når han engang ikke mener det er bryet verdt å føre saken for retten? Jeg vil anta at både du og Riksadvokaten er kjent med prinsippet at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist. Er det mindre beviskrav for Krekar-typer?

Mitt engasjement for rettssikkerhet og mitt syn på USAs praksis i krigen mot terror er overhode ikke instinktiv, den er kald og analytisk. Argumenter saklig i stedet for å forsøke å trekke min intellektuelle kapasitet og integritet i tvil (det har du overhode ikke grunnlag for).

Vår omsorg? Krekar er et menneske som meg og deg. Har han gjort noe galt må han svare for seg, akkurat som du og jeg. For øvrig har jeg ikke registrert noen særlig omsorg fra den norske staten eller det norske samfunnet. Dersom Krekar har brutt asylvilkårene er det sikkert grunnlag for å utvise ham (denne finjussen vet jeg ikke noe om), men dersom det ikke er mulig at utvise ham, ja så får han bli værende – så enkelte er det.

Norge er eller har ambisjoner om å være et liberalt samfunn, vi bør motarbeide alle forsøk på å undergrave fundamentet for det liberale samfunn, angrepene på det liberale samfunn kommer både fra høyre og venstre på den politiske skalaen. Dersom vi ikke liker Krekars meninger, får vi argumentere mot dem i stedet for å vise ham ut.

Ironien du helt riktig påpeker er for øvrig irrelevant i Krekar-saken.

vindheim sa...

Du skryter av din egen analytiske klarhet, men er åpenbart ute av stand til å forstå at Krekar, som innrømmer å ha ledet en organisasjon som i flere år terroriserte folk i Kurdistan, med skjellig grunn kan mistenkes for fortsatt å planlegge slike overgrep både i Europa og Midtøsten, selv om han er for smart til etterlate seg bevis.

I motsetning til Krekar er jeg motstander av dødsstraff, og jeg er glad for at Norge ikke utleverer folk til regimer som praktiserer denslags. Det vil ikke være mulig å utlevere ham til Kurdistan i overskuelig framtid, selv om de kurdiske folkevalgte i Arbil diskuterer å avskaffe dødstraffen (noe som ikke ville vært aktuelt dersom Krekars foretrukne styreform hadde blitt praktisert).

Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor du er så opptatt av den påståtte forfølgeslen av Krekar, og jeg forstår heller ikke hvilke overgrep du mener han er blitt utsatt for.

Ole Pedersen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Ole Pedersen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Ole Pedersens innlegg er usaklige og irrelevante, og ble derfor fjernet.

Konrad sa...

Nok en gang Vindheim: Det er ikke et argument å hevde at jeg ikke forstår, akkurat det kan du spare deg.

Jeg vet godt at Krekar har ledet en milits i irakisk Kurdistan. Kanskje er han også skyldig i alvorlige forbrytelser, vold og drap, dette har jeg aldri stilt spørsmålstegn ved. Men det er jo ikke det saken handler om!

Er det grunn til å anta at Krekar vil utføre terrorhandlinger på norsk territorium og at han dermed for sikkerhets skyld bør utvises? Kanskje. Men utvisningsgrunnlaget er jo hemmelig, det avisene rapporterer er jo stort sett lite opplysende. Dessuten: Jeg skjønner ikke hvorfor Krekar kan ha interesse av å begå terrorhandlinger i Norge. Dette er jo hans fristed. På grunnlag av den informasjonen som har kommet frem er jeg slett ikke overbevist om at Krekar utgjør noen trussel mot Norge. Kanskje PST sitter på sikrere info, men det vet verken du eller jeg noe om.

Vi er begge mot dødsstraff, det er vi i hvertfall enige om. Hvorvidt Krekar selv er tilhenger av dødsstraff har overhode ikke noe med saken å gjøre, selv om det er artig retorikk.

Krekar for smart til å etterlate seg bevis? Ja kanskje. Men dersom det ikke finnes bevis er det heller ikke grunn til å anta noe.

Jeg er ikke opptatt av Krekar som sådan, jeg er opptatt av prinsipper og prinsippene blir særlig tydelige i de vanskelige tilfellene. Det er lett å forsvare prinsippene i festtaler, men prinsippene må forsvares daglig gjennom enkelttilfeller.

Ole Pedersen sa...

Konrad , din sneversynte agenda overasker meg ikke.

Vi må forsøke å arbeide fram en opposisjon til foreldete oppfatninger av hvordan verden ER idag.Disse foreldete oppfatningene finnes både til høyre og venstre. Jeg kan i øyeblikket ikke se noe bedre forum enn document-miljøet hvor det er mange som seriøst anstrenger seg for å klargjøre og forstå. Prøver man på dette andre steder,såsom Dagbladet,Klassekampen,Morgenbladet,skal man nærmest ha flaks om et nytt synspunkt kommer på trykk.
Vi må bare innse at etter Irak og Afghanistan er ikke verden den samme og vi trenger en analyse av de nye kreftene som tørner sammen: vi kan sikkert bli enige om
at Kina og Russland bykser seg fram,verre blir det kanskje å forstå den islamske verden oppi dette spillet.Det er iallfall så komplisert at det er ikke gitt en eller to,tre hjerner til å utrede hva som skjer. Mange må ta tak i dette,så kommer man kanskje etter en debattprosess fram til et slags dokument som var veilende for politiske handlinger.Og sier noen at dette er tidkrevende og møysommelige greier,så tror jeg ikke det finnes noen snarveier. Det er klargjøring av hva som er,som nå står på dagsorden.Etter mitt syn

Konrad sa...

Ole Pedersen:
Jeg har mange agendaer, men jeg prøver å unngå å sause dem sammen.

Forøvrig har innlegget ditt lite med Krekar-saken å gjøre, stadig like irrelevant. Dersom du har en generell kommentar om verdens skjeve gang, kan du skrive i Morgenbladet, på document.no eller andre steder.

Ole Pedersen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Ole Pedersen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Ole Pedersen: Dersom du er veldig opptatt av Chavez kan du skrive din egen anti-Chavez blogg, Chavez har faktisk temmelig lite med Krekar å gjøre.