søndag 27. oktober 2013

Rasismen i Frp

...slik det ser ut fra Sverige.

Og som Raag Raaum påpeker: Hvor er ytringsfrihetsfundamentalistene?

Hint: De sitter i regjering sammen med Høyre, og de sitter musestille og frykter å bli truffet av en boomerang de selv har sendt ut.

Ytringsfrihetsfundamentalisme har 
en tendens til å treffe avsenderen.


lørdag 26. oktober 2013

Habilitet, troverdighet og lojalitet

- Det skal ikke være noen tvil om lojaliteten til fedrelandet og tilknytningen til det norske folks historie og tradisjoner, og at man skal ivareta dette landets interesser. Er man innflytter fra et annet land med masse familie og røtter fra et annet sted, så kan det gi konflikter og reise spørsmål om hvor man har sin lojalitet, sa Carl I. Hagen på forsommeren 2006.

Nå er det altså Hagens partikollega Listhaug som stilles til veggs. Og nei, diskusjonen handler ikke om habilitet, slik Minervas Andresen påstår. Habilitet er et juridisk spørsmål som relativt enkelt kan avklares formelt, det er en snever og uinteressant diskusjon. Nei, dette handler om at troverdigheten er svekket når vi ikke vet hvor Listhaugs lojalitet går. Ap rekrutterer fra LO, Sp fra Bondelaget, og Høyre har gode forbindelser til NHO - dette er ingen hemmelighet, alle forstår at en senterpartist har sterke bånd til Bondelaget og da vet vi også hvordan politikken skal forstås. Men hvilke bånd har Listhaug?

torsdag 24. oktober 2013

Statoil - Frankensteins monster runder 40 år

Statoil ble etablert for 40 år siden for å håndtere nasjonal deltakelse i oljeutvinningen på norsk sokkel. Men nå har Statoil vokst til et monster som opphavsmannen ikke lenger
har herredømme over. Nå sist demonstrert ved omfattende planer om utflagging. Ledelsen i selskapet forfølger sin egen agenda og det blir stadig mer uklart hvorfor selskapets priviligerte posisjon innenlands skal være en plattform for ledelsens imperiebygging og fløteskumming. Statoil har blitt en lekegrind for et knippe direktører med Helge Lund som en småkonge.

Den beste løsningen er trolig å nekte selskapet å drive utenlands eventuelt å tømme selskapet for penger, og selge ut de forskjellige feltene.

Ord farlige likevel?

Etter 22. juli var det et mantra at ABB ene og alene var ansvarlig, at produsenter av ord og ideologi ikke kunne lastes, men så leser vi i VG på lederplass (21/10):
Radikaliseringsfasen er utvilsomt den viktigste delen av prosessen som leder frem til voldelig terrorisme. Slik verden har utviklet seg kan spredte, marginale miljøer komme i kontakt med hverandre via internett og danne nettverk som radikaliserer og ideologiserer. Men utfordringen er ikke ny. På nittitallet lyktes politiet med å nøytralisere det nynazistiske miljøet på Nordstrand i Oslo gjennom det såkalte Exit-prosjektet hvor tett oppfølging og sanksjonering mot alle tendenser til radikalisering.
Det er selvfølgelig ikke 22. juli VG (høyrepopulismens partiorgan) skriver om, men norske ungdommer som reiser til Kenya for å rasere kjøpesenter. Eller kanskje til Syria for kjempe mot undertrykkerne.

Bakgrunnen er blant annet en rapport fra Politihøgskolen om radikalisering og voldelig ekstremisme. Pussig nok omtaler f.eks. Aftenposten bare voldelig islamisme og dens omland, mens rapporten har en balansert analyse som også omfatter høyreekstremisme og et helt kapittel om ABB, med følgende konklusjon (s.125):
Ville Breivik ha blitt en massemorder hvis det ikke var for Internett, under ellers like forhold (ceteris paribus)? Det vil vi aldri vite sikkert, men det er mye som tyder på at nettet spilte en avgjørende rolle for hans radikalisering.
For det førte tilbød nettet ham en alternativ virkelighet der hans radikale verdensbilde kunne stå mer eller mindre uimotsagt, eller bli forsterket. For det andre tilbød nettet ham relevant taktisk kunnskap og finansiering slik at han kunne bygge en svært stor og dødelig bombe. For det tredje tilbød nettet ham en mulighet til å isolere seg fra den virkelige verden over flere år, og dypdykke inn i et virtuelt eventyrunivers der han var helten som skulle redde verden, blant annet ved å gjennomføre en rekke henrettelser, riktignok av fantasifigurer. Denne opplevelsen kan ha påvirket hans evne til å fatte de moralske og menneskelige konsekvensene av hans grusomme handlinger.

tirsdag 22. oktober 2013

Sosialistenes klamme hånd over familien

"Familiane skal få organisere liva sine sjølve. Fremskrittspartiet står for valfridom. ....  Og det er problemet med sosialistane: Dei tolererar berre det dei sjølv definerar som riktig.   ... Eg er stolt av å tilhøre eit parti som stemte mot den nye ekteskapslova. ... ekteskapet – ja, det er mellom mann og kvinne." [applaus]

Selektivt sitert fra Listhaugs tale til Frps landsmøte 2009, utskrift v/Indregard.

Frp står for valfridom

mandag 21. oktober 2013

Lovlig korrupsjon?

Jon Gunnar Pedersen (51) blir ny statssekretær i Finansdepartementet. Før årets valgkamp sponset han Høyre med 105.000 kr melder Klassekampen. Nå sitter han altså ved Siv Jensens høyre side samtidig som han har permisjon fra meglerhuset Arctic.

Har Pedersen kjøpt seg plass i politikken?

søndag 20. oktober 2013

2014: Et 200-års jubileum

Neste år feirer vi den norske grunnlovens 200 år, i sin tid en av de mest moderne og liberale. Dens minst liberale trekk var forbudet mot jøder, allerede i § 2: "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget." Barneombudet mfl vil i anledning jubileet gjenopplive jødeparagrafen som etter mye kamp ble fjernet rundt 1850.

Lars Gule sier det best i Morgenbladet (11/10) der han er i mot både omskjæring og forbud:

Problemet er at henvisning til religion og tradisjon når man skal begrunne et fysisk inngrep, er uholdbare argumenter. Det er irrelevant i moderne samfunn – men det er ikke irrelevant for de som har tilknytning til religionog tradisjon. Min posisjon er derfor at vi fortsetter som i dag: Vi hverken legaliserer eller forbyr. Prøver man seg på et forbud, vil det kunne sette arbeidet med å få slutt på praksisen tilbake. Det vil sannsynligvis slås tilbake av Menneskerettighetsdomstolen. Derfor bør vi heller fortsette diskusjonen. Den muslimske praksisen er mer lemfeldig, så der er det lettere å diskutere, men den jødiske praksisen er eldre, så i et historisk lys vil et umiddelbart forbud kun fremstå som et innslag av antisemittisme.

E39: Fjordkryssing dårlig ide

Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom Stavanger og Trondheim er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn. Av de tre andre er bare kryssing av Boknafjorden lønnsom.

TØI peker på det åpenbare og enkleste løsningen som ingen vil snakke om: Hyppigere og litt raskere ferger. Dessuten finnes det for flere av fjordkryssingene allerede alternativer som er ferjefri eller har kortere ferjer.

Lastebilene har skylda

Nesten all slitasjen på norske veier skyldes tungtransport (Aftenposten 19/10), og når jernbanen ikke leverer varene går stadig mer gods over til trailere på vei.

Når slitasjen skyldes lastebiler bør lastebilene betale tilsvarende mer veiavgift (Aposten 19/10):

Personbilene er frikjent. Tungtransporten gis all skyld for å bryte ned veiene. Nå skal prisen på bordet. Den nye samferdsels- ministeren er en av dem som har bommet grovt på skyldfordeling mellom små og store biler. - Jeg har trodd at ett vogntog tilsvarer ca. 50 personbiler, sier Solvik-Olsen.
Faktum er at slitasjen av lette personbiler er så og si null sammenlignet med tunge kjøretøy. I tillegg fylles stamveiene opp tungtransport, på stamveiene (E6, E16 etc) utenom byene er bortimot hvert fjerde kjøretøy en trailer, mens det innenfor Oslo feks er 5-10 % trailere på E6. Disse trailerne frakter som regel gods som likegodt kunne gått med båt eller jernbane.

Dersom man snur veksten i tungtransport på veiene (f.eks. ved avgiftsøkning), vil behovet for omfattende veiutbygging avta tilsvarende. Det er trailerne som skaper problemer på underdimensjonerte stamveier.

Tea Party Norge

Med Horne og Listhaug har vi fått en norsk avlegger av Tea Party rett inn i regjeringen. Denne fløyen av Frp kombinerer den mest vulgære økonomiske liberalisme med offensive tradisjonalisme/kristenkonservatisme. Antiliberalt forsvar for tradisjonelle "moralverdier" glir sømløst over i forsvar for "frihet". De homofiendtlige sitter nå i statsråd sammen med den åpent homofile Bent Høie, mens den åpent homofile Knut Olav Åmås er statssekretær i bakgrunnen. Høyre er partiet som fostret liberal-dannede folk som PK Foss og Lae, homser begge. Og Langslet?

"Frihet" for Frp handler mest om tut-og-kjør-frihet, billig sprit, fri utfoldelse av hestekrefter i naturen, 130 km/t på motorvei etc. Det er ikke frihet for homser og muslimer.

lørdag 19. oktober 2013

Torgmaddammen Erna

Erna Solberg er ei torgmaddam som gjev grei melding til oss som har kome innom salsbua hennar, skriv Nils Rune Langeland i Dag og Tid (18/10):

Difor slyngjer det seg ein usynleg slange rundt det blonde hovudet åt statsminister Solberg denne gråkalde dagen. Det er ei elektronisk kraftline av knitrande lydlause meldingar der det kokar i fantasiar, vreide og planar om alskens finurlege framstøytar, baktankar som kan flytte nokre heimlause millionar, milliardar hit og dit. Her rår det stormannsgalne vyar, rasande hemnlyst, sprudlande vellæte og heile tida det frie fantasifulle ordet susande rundt som i ein partikkelakselerator. Men du som står her ute i kulda, høyrer ingenting av dette. Berre denne meldinga om at alt skal bli bra.

onsdag 16. oktober 2013

Finn tre feil

Mange interessante navn på Solbergs liste, feks Laila Bokhari og Knut Olav Åmås som statssekretærer. Blant Frperne er det stort sett moderate folk, men så var det likevel plass til et par tre rabiate:

Listhaug har blant annet markert seg som homofiendtlig kristenkonservativ. Har Listhaug forsatt en kundeliste hun skal betjene som statsråd? Ombud synes hun også er noe tøv (de er jo venstrevridde). I likhet med Per Willy er hun overdrevent opptatt av muslimer, Listhaug er vel feminist så lenge feminisme kan brukes som ammunisjon mot muslimer (og ja Listhaug var sosialbyråd i Oslo).


tirsdag 15. oktober 2013

Sugerør i Oljefondet

Den kommende Solberg-regjeringen har fjerning av formueskatt og arveavgift høyt på sin ønskeliste, Statens inntektsbortfallet skal finansieres med mer bruk av oljepenger.

Formueskatt og arveavgift er som kjent skatt/avgift som særlig de rikeste betaler.

Altså: Solberg tar fra Oljefondet og gir til de rike. Dette er blåblå politikk i et nøtteskall.

- Det er fullt ut forsvarlig å øke oljepengebruken, sier parlamentarisk leder Trond Helleland. 

Forsvarlig - ja kanskje, men likefullt er dette klassisk Høyre-snylting i svak kamuflasje.

Tullingene i Frp

«Høyre må alltid bygge på grunnfjellet, de tenkende, dannede mennesker ... Vi kan ikke satse på tullingene». Kristin Clemet i et innlegg i Høyres sentralstyre, 1997

I dag er imidlertid Clemet en varm forsvarer av den blåblå alliansen. Politics make strange bedfellows.

torsdag 10. oktober 2013

Asfalt-Erna

Den påtroppende regjeringen lover raskere og bedre utbygging av vei og jernbane. Med Frp på laget er det grunn til å frykte at asfalt vil bli prioritert fremfor skinner, interessant nok viser Aftenpostens gjennomgang at det er lettere å forsere fremdriften for jernbanestrekninger enn for europaveiprosjektene. Det er rundt Oslo at jernbane virkelig har potensial og det er her transportbehovene blir akutte i årene fremover - dette gjelder både gjennom/nær Oslo (herunder Ringeriksbanen) og de mellomlange strekkene (intercity-trekanten med kobling til Sørlandsbanen).

Ellers er det en del bra prinsipper i den nye regjeringens politikk, for eksempel at infrastruktur bør bygges ut sammenhengende og helhetlig, ikke flekkvis. Sollihøgda er et slående eksempel på feil strategi i utbygging: På begge sider av Sollihøgda er det god vei (tildels motorvei) i bakkene opp og ned, mens trafikken går rett gjennom bebyggelsen på toppen - til stor plage for både fastboende og trafikanter.

 E16 ved Sollihøgda
E16 litt lenger nede i bakken

Frp gjør imidlertid feil når de fokuserer på firfeltsmotorvei med 130
km/t overalt. I det meste av landet er trafikktettheten rett å slett for liten til å forsvare slike investeringer. Det som oftest trengs er å legge trafikken utenom bebyggelsen, i utmarken er det lett å bygge tofelts motorvei B som tåler 90 eller kanskje 100 km/t. E6 i Gudbrandsdalen for eksempel presser trafikken seg fortsatt gjennom sentrum av Ringebu og Kvam til stor plage for fastboende. Trafikkmengden er imidlertid på bare 5000 biler i døgnet, mens den ved Biri er på 12.000 biler i døgnet (akkurat over grensen for motorvei). Til sammenligning er trafikken på E6 ved Kløfta på 50.000 biler. På E16 og store deler av E6 er lokaltrafikk og langdistansetrafikk blandet (opp mot halvparten er nærtrafikk i Valdres og nordlige Gudbrandsdalen), noe som senker farten og øker ulykkesrisikoen. Ny E6 parallelt med og adskilt fra eksisterende vei vil føre til at det på den nye veien blir mindre trafikk enn på eksisterende E6.

Rundt Oslo bør imidlertid trafikkveksten hovedsakelig komme på jernbane.

Jeg er også enig i at stamveinettet (mellom byer og landsdeler) som hovedregel ikke skal bygges ut med bompenger. I storbyene, spesielt inn og ut av Oslo, bør det benyttes bompenger blant annet for å regulere trafikkmengden.

tirsdag 8. oktober 2013

Populist? Javisst!

Det ble bråk da Heikki Holmås kalte Frp for "høyrepopulistisk". Frp er og har vært høyrepopulistisk (som ikke må forveksles med høyreekstremt), det er en presis beskrivelse.

Snoen skriver at den kommende regjeringen står for "frihet", mulig det, men det er påfallende, på grensen til det komiske, hvilke saker Frp har prioritert å presse inn i avtalen med Solberg. Det er rett og slett en smørbrødliste over høyrepopulisme som bekrefter Frps grunnleggende populistiske metode:

  • Godkjenning av Segway i Norge, en sak Frp har "kjempet for", makan til populistisk bagatell.
  • Liberalisering av snøscooterkjøring, klassisk "fart og moro" populisme
  • Lavere krav til egenkapital, nok et populistisk tiltak som er økonomisk farlig
  • Liberalisering av pengespill
  • Proffboksing i Norge, nok en populistisk bagatell
  • Færre "fotobokser" (automatisk fartskontroll)
  • Høyere fartsgrenser
  • ..og slik kan vi fortsette
Dette er klassisk høyrepopulisme basert på "jeg vil ha...." impulsen. Magnus Thue i Minerva forsøker å bløffe oss med at dette ikke er egoisme. Haha.

Det høyrevridde preget er også tydelig i saker som gjelder likestilling, innvandring/asyl og politi. Mindre politi for å ta råkjørere, mer politi for å ta hasjrøykere - klassisk høyrepopulisme.

lørdag 5. oktober 2013

PSTs slagside og høyreradikal vold

Den gamle raddisen Finn Sjue har snakket med Morgenbladet:

I 1980-årene sto Sjues navn på en drapsliste. I Klassekampen skrev han mye om nynazismen i Norge, og det førte til trusler. En utbredt metode i miljøene var å sprenge postkasser med dynamitt, og lenge instruerte derfor Sjue sine barn om ikke å åpne postkassen når de kom hjem fra skolen.
 Men det var altså Sjue som ble overvåket (av PSTs forløper).

Også dagens Hellas opplever høyreradikal vold mot venstreaktivister og mørkhudete.

Sverige opplevde minst to runder med høyreradikal og rasistisk vold, først med Lasermannen, og for få år siden skyting i Malmö.

I mens er PST i Norge mest opptatt av muslimer.

Feige vaktbikkjer

Norsk journalistikk er i en krise sier Finn Sjue i intervju med Morgenbladet. Mediene er vaktbikkjer som hyler mot små mus men ikke mot de elefantene i rommet. Blant småtteriene som vaktbikkjene bjeffer på nevner Sjue Hagas stabbur, mens knapt bryr seg med store saker som Statoils virksomhet i utlandet.

Best å være kompis med svære, sterke dyr.tirsdag 1. oktober 2013

Høyreradikal vold

Greske nynazister er involvert i drap på en venstreradikaler og nå er Hitler-beundreren Christos Pappas arrestert.

Hvitvasket rasisme?

Det gjøres stadige forsøk på å late som Frps høyreradikale og proto-rasistiske fløy ikke finnes. Forrige gang var det Minervas/Civitas faste kommunistjeger Bård Larsen som måtte ty klassisk bløff og selektiv sitering for få argumentet til å henge sammen.

Larsen ble ikke bare innhentet av sitatsjekk men også av virkeligheten da Tybring-Gjedde fortsatte å terpe på sine konspiranoide og proto-rasistiske utsagn om "snikislamisering", "grave vår etniske grav" og det store antallet asiater og afrikanere i Oslo.

Nå er det professor Matlarys tur med en tynn suppe av et innlegg: "Hensikten var å sette et negativt stempel på FrP og ved det å kunne påvirke regjeringsforhandlinger gjennom å delegitimere partiet mest mulig." Delegitimering av politiske aktører skjer naturligvis hele tiden, det burde jo Matlary som professor i faget vite, ikke minst Frp har jo drevet dette i alle år mot sine motpoler. Solvik-Olsen avfeide f.eks. kritikk med å konstatere at kritikeren tilhører et "venstreradikalt nettverk" - er det noe mer saklig? Matlary burde fått med seg at Tybring-Gjedde og hans meningsfeller i partiet med sine utspill selv har servert "delegitimeringen" på et sølvfat.