søndag 20. oktober 2013

2014: Et 200-års jubileum

Neste år feirer vi den norske grunnlovens 200 år, i sin tid en av de mest moderne og liberale. Dens minst liberale trekk var forbudet mot jøder, allerede i § 2: "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget." Barneombudet mfl vil i anledning jubileet gjenopplive jødeparagrafen som etter mye kamp ble fjernet rundt 1850.

Lars Gule sier det best i Morgenbladet (11/10) der han er i mot både omskjæring og forbud:

Problemet er at henvisning til religion og tradisjon når man skal begrunne et fysisk inngrep, er uholdbare argumenter. Det er irrelevant i moderne samfunn – men det er ikke irrelevant for de som har tilknytning til religionog tradisjon. Min posisjon er derfor at vi fortsetter som i dag: Vi hverken legaliserer eller forbyr. Prøver man seg på et forbud, vil det kunne sette arbeidet med å få slutt på praksisen tilbake. Det vil sannsynligvis slås tilbake av Menneskerettighetsdomstolen. Derfor bør vi heller fortsette diskusjonen. Den muslimske praksisen er mer lemfeldig, så der er det lettere å diskutere, men den jødiske praksisen er eldre, så i et historisk lys vil et umiddelbart forbud kun fremstå som et innslag av antisemittisme.

Ingen kommentarer: