onsdag 29. oktober 2008

Mat ikke trollet

Målmannen savner oppmerksomhet fra kødden Konrad og Lavmålmannen. Vel, når man ikke får annen oppmerksomhet er juling bedre enn ingenting, ganske ynkelig egentlig. Troll som Målmannen ser faktisk ut til å vokse og trives når det mates med negativ oppmerksomhet. Etter at Haider-paranoiaen deres falt i fisk er galskapen bare blitt verre.

Konklusjon blir: Mat ikke trollet, særlig ikke det trehodete.

Jeg håper Lavmålmannen også tar hintet, men da blir jo den latsabben arbeidsledig.


Bildet: Enhver likhet med Målmannen er verken tilfeldig eller tilsiktet, men uunngåelig.

torsdag 23. oktober 2008

Gamal Hosein neste?

Justismordkommisjonen har mye å ta tak i. Blir Gamal Hosein neste sak? Han ble som kjent dømt på grunnlag av markering fra to såkalte likhunder, det var ikke engang sikkert hva Gry Hosein døde av.

Frank Rossavik skriver i BT (25.mai i år):
"GAMAL HOSEIN tilsto aldri, og dommen er kontroversiell. Aiko og Chico var ikke spesialiserte likhunder, men kombinasjonshunder, lært opp til å lete etter både levende og døde. I lokalene der Hosein-paret drev gatekjøkken var det før slakteri. Kunne hundene ha forvekslet ferten av gammelt slakteblod? Dette var bare ett av mange kritiske spørsmål.

Likevel: at de to - hver for seg - markerte i vaskerommet, ble bevis godt nok.

I sin masteroppgave i rettsvitenskap argumenterer Maria Korneliussen for at hunders markeringer bør kunne holde som selvstendige bevis, men på vilkår som ikke var oppfylt i Hosein-saken. Korneliussen gir eksempler på at hunder har markert feil, at deres funn er feil- tolket, samt at hunders funn er blitt avskjært som bevis i enkelte straffesaker."

"Dommen mot ham var et forferdelig justismord," sier professor Svein Svebak, han brukt løgndetektortest på Gamal Hosein. Hosein oppnådde en score på 96 %, noe som visstnok tilsvarer "svært troverdig".

På tross av de særdeles tynne bevisene, det ble ikke en gang bevist at en forbrytelse var begått, var dommen mot Hosein pussig nok "krystallklar".

Rettsstaten Norge har nok av oppgaver for Tore Sandberg.

Hvem var Haider?

Dette spørsmålet besvares svært så presist av Østerrike-eksperten Pål Veiden på i Dagbladet i dag. Noen gullkorn:
"Det er flere enn Haider som har stilt spørsmålet om den østerrikske statens nasjonale grunnlag, men Haider spurte fra sine foreldres posisjon; begge ivrige nazister. Nå skal ikke barn sone for foreldrenes synder, men de kan innrømme at foreldrene tok feil. Det gjorde ikke Haider. Hans uttalelser i en tale til SS-veteraner om ære og troskap er skammelig og latterlig på samme tid."

Nok et justismord

Draps- og sikringsdømte Åge Vidar Fjell (57) får sin sak gjenopptatt. Det bestemte Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i dag, i følge VG. Nok en gang har Tore Sandberg (etter alt å dømme) avdekket et justismord.

I likhet med Fritz Moen regnes Åge Vidar Fjell som ressursvak og ble i følge VG avhørt i lang tid uten verge eller forsvarer til stede.

Nok en gang er politiets arroganse avslørt, nok en gang er det liten grunn til å vente at politiet tar ansvar og lærer av katastrofene de har stelt i stand.

Justismordkommisjonen viser sin berettigelse, men det er svært betenkelig at vi i rettssaten Norge skal være avhengig av ildsjeler som Tore Sandberg.

Nok en gang styrkes min konklusjon om at Tore Sandberg (ved siden av Tor E. Staff) er Norges største helt.

onsdag 22. oktober 2008

Bjerke og gutteklubben snylter enda mer?

Banksjefer og meglere med bonusbasert lønn kan tjene gode penger på regjeringens krisepakke for bankene.

- Bonusene kan øke når finansmarkedet kommer i gang igjen, og det er nettopp det redningspakken er ment å gjøre, sier førsteamanuensis Iver Bragelien ved NHH til Dagsavisen.

Dagbladet og Hegnar nøyer seg med gjengi saken via NTB, men omtalte dagen før Siv Jensens gode forslag om å fryse banksjefenes bonuser.

Lundteigen vil ikke tillatte at statskassen skal betale for banksjefenes totalt ufortjente bonuser.

Jeg må si meg enig med Den Politiske Flyktning: Dette vil i så fall være et takk for dårlig utført arbeid. Denne avanserte formen for snylting vil rett og slett være en skandale, et fullt lovlig tyveri av skattebetalernes - MINE - penger. Som et minimum bør dette føre til en kraftig opprydning i disse meningsløse bonusordningene.Parasitten giardia, et snyltedyr.

mandag 20. oktober 2008

Mer boligskatt? Ja takk!

Endelig noen fornuftige ord om boligskatt: Gjedrem og SSB mener det må bli mindre lukrativt å investere i bolig. Vi har en skattesubsidiering.

Boligskatt er en riktig og fornuftig skatteform. Når det nå ikke er skatt på bolig betyr det faktisk en subsidiering av boligeiere på bekostning av leietakere. Verken Liberaleren eller Sanner forstår eller vil forstå at det er god liberalistisk politikk å ha samme skatt for bolig som for andre investeringsobjekter. Idag har vi en ordning der leietakere (ofte unge eller ubemidlede) subsidierer boligeierne (kapitaleierne), dette er en meningsløst usosial omfordelingspolitikk. Det overrasker ikke at Høyre er tilhenger av en slik omvendt Robin Hood politikk: ta fra de fattige og gi til rike.

Det er helt ubegripelig at Arbeiderpartiet vil beholde dagens skattefritak på boliger, dette skattefritaket innebærer i realiteten at landets virkelig fattige subsidierer landets rike. Dette er kanskje et tegn på Aps kjernevelgere nå finnes i middelklassen og ikke blant Aps historiske opphav: De eiendomsløse, de som bare eier sine barn ("proletarene") og ellers er prisgitt en fabrikkeier og en huseier. Ap sviker nok en gang de som er utenfor til fordel for de velfødde innenfor.

For den som er i tvil: Boligskatt er ikke en egen skatteform, en særskatt. Tvertimot dreier det seg om skatt på avkastning av investert kapital. Idag er det 28 % skatt av renter på bankinnskudd eller av gevinst på aksjer. Dagens fravær av skatt på bolig man bor i selv er altså et særunntak, det er et unntak fra et ellers ryddig og klart skattesystem.

PS: Konrad har et stort hus og vil tape en god del på gjeninnføring av skatt på egen bolig.

Portrett av en ekstremist

"W", Stones filmbiografi, er så visst ikke propaganda for George W. Bush. Han er så brennsikker på sitt gudgitte kall at han ikke kan innrømme noe nederlag, for slikt er utenkelig. Det er sinnelaget til en ekstremist som her tegnes, med brede streker. Til syvende og siste er W. et menneske som har nådd sitt inkompetansenivå, mener Stone. Han skulle aldri ha vært president. Det beste for ham er vel at han aldri vil skjønne hvor elendig han har gjort det. Men viljestyrken og kampkraften er det aldri noe å si på. Han må alltid vise at han bestemmer, alltid ha det siste ordet. Dette skriver Per Haddal i Aftenposten.


Brolin som Bush (Oscarprestasjon mener Haddal), i bakgrunnen Dreyfuss som Cheney.

søndag 19. oktober 2008

"Statsbegravelse" for Haider


Hvem hadde regien på denne seremonien? De kunne ha anstrengt seg for å få det til å ligne litt mindre, men noen mener visstnok at denne estetikken var særlig gripende.
Obama promper offentlig

Muslim! Terrorist! Fascist! Sosialist! Evangelist! Neger? Dette er viktige grunner til ikke å stemme på Obama, men det endelig og avgjørende argumentet er at han promper offentlig, han slapp rett og slett en bønne rett foran senator McCain (ufin måte å sette motstander ut av spill). Bare se her:
Ide og bilde er stjålet. Uff.

Bjerke og gutteklubben snylter

Finanskrisen behøver ikke bekymre DnB Nor-sjef Rune Bjerke. Pensjonsavtalen hans er verd 58 millioner, skriver NA24. Samtidig kan Dagbladet (16.okt) melde at lederlønningene i Norge har økt med 125 % på fire år (side 2), i 2006 alene gikk lederlønningene opp 35 %. Tallene er hentet fra en Fafo rapport (fulltekst PDF).

Mens venstresiden tidligere bekymret seg mest over at kapitalistene skviset arbeiderne og stakk av med en uforholdsmessig stor del av bedriftens verdiskaping, burde venstresiden idag bekymre seg mest over direktørkapitalistene som forsyner seg grovt på bekostning av både eiere og ansatte. Venstresiden burde særlig bekymre seg over at det er deres egne godgutter som har trukket vinnerloddet og blitt direktører i storbedriftene.

Ja, å bli direktør i en stor bedrift er som å vinne i lotto, lønn og annen cash utbetaling har lite med kvalifikasjoner og prestasjoner å gjøre. De siste årene har det blitt en mote å gi gullkantede lønnsavtaler til topplederne, lønnsavtaler som ofte omfatter stor fastlønn, bonuser, fallskjermer og pensjoner. Det er ekstremt vanskelig å forutsi hva en kandidat vil prestere som leder og det er ekstremt vanskelig å anslå hvor stor del av bedriftens resultater som skyldes lederens innsats. Ledere blir ofte valgt fra en snever bekjentskapskrets eller fra en svært begrenset liste over kandidater, en leder er ikke den beste fra en liste over alle aktuelle kandidater. Med andre ord: Det er et stort innslag av tilfeldighet i lederansettelsene, akkurat som i lotto.

Og dessuten: Lederne sitter i hverandres styrer og gir hverandre fete avtaler. I mange tilfeller er det lederen selv som utformer ansettelseskontrakten før styret strør litt sand på.

Det er hardt arbeid å være leder og mange gjør seg helt sikkert fortjent til noe mer lønn enn vi vanlige latsabber. Ledere har også en utsatt posisjon og mange bedriftsstyrer forbeholder seg f.eks. retten til å sparke lederen på dagen og som kompensasjon for dette gis ofte ledere en gylden fallskjerm. En gylden fallskjerm er et engangsbeløp som en leder får i det tilfelle at de motvillig må gå av. Dette er en rimelig (fornuftig) ordning.

Men forøvrig er ledere ofte meningsløst overbetalt og koker i praksis ned til snylting, eller i verste fall ran på høylys dag og tapping av konkursbo som i tilfellet Lehman Brothers. Bjerkes lønn er selvsagt ytterst beskjeden sammenlignet med Richard Fulds 300 millioner dollar ++, men også Bjerke leder en bank som har vaklet faretruende før den ble reddet av staten for andre gang på under 20 år.

La det være sagt: jeg har ikke noe i mot Rune Bjerke personlig, han tar vel gladelig i mot det han får akkurat som alle andre.

Rune er en fin fyr. Akkurat som hunden min.

lørdag 18. oktober 2008

En del elementære logiske emner

  • Ordet "rasisme" ble oppfunnet av nazistene.
  • Rasisme er per definisjon nazistisk.
  • Derfor er det ikke mulig å være rasist uten å være nazist.
  • Nazisme er per definisjon en venstrevridd/venstre-sentrum-politikk.
  • Konklusjon: Det finnes ingen rasister på politikkens høyrefløy.
Øyensynelig holder Målmannen på med ex.phil. og har fått i hjemmelekse å analysere rasismens plass på den politiske skalaen. Kvaliteten på det som kommer ut av en logisk øvelse kan aldri bli bedre enn det som puttes inn, eller garbage in, garbage out (GIGO) som det heter. Dette er temmelig treffende: Målmannen produserer bare søppel.tirsdag 14. oktober 2008

Sofienbergparksakpropagandakrigen: Nok nå

Magasinet Ny Tid gjorde Ali Farah en bjørnetjeneste ved å slippe ham til som kronikør. Farahs velmenende rådgivere har tydeligvis gitt noen særdeles dårlige råd. Det hele er en smule pinlig for både Farah og Ny Tid. Det overrasker ikke at NorgesIdiotene anmelder Farah for rasisme.

Samtidig har Erik Schjenken blitt Norges nye helt ved å utrope seg selv til offer for et eller annet. I propagandakrigen har Schjenken hatt kyndig hjelp fra A-magasinets journalister.

Gitt sakens fakta har denne uendelige føljetongen utviklet seg i en absurd og til dels ekkel retning.

Nok nå.

Kåt politimann dømt

En politimann er fradømt muligheten til å jobbe som politi for all fremtid for å ha sendt slibrige tekstmeldinger (med nakenbilder) til 17 år gamle jenter. Politimannen er også dømt til betinget fengsel i 45 dager og må dessuten betale en bot på 10.000 kroner. Han må ikke betale erstatning til noen av jentene. NRK har detaljer om saken.

En annen polititjenestemann slapp med kritikk etter å ha slått en forsvarsløs 15 årig jente. Etter drapet på Obiora ble bare opplæringen på Politihøgskolen kritisert.

Det er mulig at det er en logikk i disse sakene, men jeg klarer ikke å få øye på den, kanskje med unntak av at jo alvorligere sak, desto mindre sjanse for reaksjon mot politimann. Vi har tidligere sett at politimenn slipper for lett, men her har vi altså et tilfelle der politimannen faktisk er kastet ut av korpset for godt - han hadde ikke engang lagt hånd på jentene som var nesten voksne.

Saken ankes og forsvarsadvokaten synes dommen var svært streng. Det siste er jeg ikke så sikker på (politimenn som utnytter sin stilling til egen fordel bør ryke ut på dagen), det er vel heller andre politimenn som har fått for mild behandling.

søndag 12. oktober 2008

Bildenes makt, del 2

Russiske nasjonalister og andre har spekulert i om noen av Reuters' bilder fra bombingen av boligblokkene i Gori var iscenesatt eller manipulerte. Bakgrunnen er at samme personer opptrer på flere bilder i tilsynelatende ulike situasjoner. Selv om noen bilder virker litt pussige (se nedenfor) er det lite grunnlag for å hevde at bildene er forfalsket. Reuters' fotograf har imidlertid utnyttet motivet maksimalt og tatt en mengde bilder fra ulike vinkler. Grenseoppgangen mellom regissering og nøktern dokumentasjon er alltid hårfin, særlig når personene er oppmerksomme på fotografene.

Det mest interessante er likevel det Smilden er inne på: vestlige media viste få bilder av ossetiske offer, men mange bilder av de få georgiske ofrene; vestlige media viste en mengde bilder av den overveldende russiske krigsmaskinen, men få bilder av georgiske soldatenes bevegelser. Bruken av bilder understreket altså ideen om at Georgia var et offer for russisk aggresjon, overmakt og "uproporsjonalt tilsvar" fra Russland.

Denne videoene på YouTube viser visstnok georgiske styrker som inntar Tsjinkvali (de skyter nokså tilfeldig rundt seg) gir et helt annet bilde. Det samme gir denne videoen lagt inn av en georgisk nasjonalist.

En såret kvinne bæres av helsepersonell (hun er tydeligvis ikke død slik den opprinnelige bildeteksten hevdet), situasjonen virker noe oppstilt. Den døde mannen i rutete skjorte og joggesko dukker også opp i annen bildeserie.


Reuters-fotografen tar en mengde bilder av den sørgende georgieren.

Et bilde lyver mer enn tusen ord

CNN ble som nevnt tidligere tatt på fersken i å ha brukt bilder fra en utbombet Tskhinvali som dokumentasjon av omfattende ødeleggelser fra Gori. En gjennomgang av bilder fra det russiske angrepet på Gori avdekket et pussig mønster: Bildene brukt for å illustrere reportasjer viste enten konvoier med russiske tanks (bildene kunne vært tatt hvor som helst), mens bildene fra Gori viste seg med få unntak å være tatt på samme sted og gjelder samme begrensede hendelse lørdag 9.august.

Bildene er stort sett levert av Reuters og fotografen har beveget seg i en radius på noen titalls meter, bildene viser alltid de samme to eller tre lave boligblokkene (malt i rosa og hvitt) foran en åpen plass. Det store antall bilder av ga altså inntrykk av omfattende ødeleggelser og stort antall drept, samtidig som de konkrete tapstallene ble oppgitt til blant annet "minst fem" drepte. Georgiske myndigheter hevdet at 60 ble drept. The Telegraph sparte heller ikke på det emosjonelle kruttet.

En georgier studerer en bil ødelagt i bombingen.En eldre kvinne foran den samme boligblokken.

En kvinne med barn foran boligblokken.


Boligblokken kort tid etter bombingen, foran flammene sitter en kvinne innsmurt i blod og støv.

Nærbildet av kvinnen. Dette motivet gikk verden rundt.

En beboer hjelpes av en georgisk soldat.


En georgier finner et offer for bombingen.Offeret er tydeligvis en venn eller slektning. Også dette gikk verden rundt. Blokk nr 3 i bakgrunnen.

Endeveggen på boligblokk nr 2 med skader.De to skadde og utbrente boligblokkene.
Frankrikes utenriksminister Bernard Kouchner (med solbriller) sammen med sin finske kollega Alexander Stubb (til venstre) foran endevegg på boligblokk nr 2, få dager etter bombingen.


Georgiske soldater ved boligblokk nr 3 i flammer, slokkingen er i gang.

Paven fornyer fatwa

Pave Benedikt XVI fastlår at fatwaen utstedt av pave Paul VI fortsatt ligger fast: - Prevensjon betyr at man fornekter den ekteskapelige kjærlighets mest intime sannhet, heter det i fatwaen i følge Dagbladet.

Samtidig melder VG at verken John McCain eller Sarah Palin ønsker å bruke skattebetalernes penger på seksualundervisning i skolen hvor opplæring i bruk av prevensjonsmidler inngår. I stedet ønsker de at skoleelevene skal oppfordres til avholdenhet.

Det er i det hele tatt vanskelig å forstå oppslutningen om disse reaksjonære og maktkåte kreftene, enten det handler om katolisismen i Norge eller norske godfjotter som heier på "kvinnen" Sarah Palin.

lørdag 11. oktober 2008

Unge Venstre viser vei

Unge Venstres landsmøte gikk lørdag inn for å legalisere bordelldrift. I tillegg ønsker ungdomspartiet at cannabis og khat skal kunne selges i dagligvareforretninger, skriver Aftenposten.

- Alkohol og tobakk er i dag legalisert. Så lenge det ikke finnes helsemessige begrunnelser for ikke å gjøre det, må cannabis og khat kunne selges på lik linje med tobakk og alkohol. Unge Venstre er motstander av kriminalisering av prostituerte. Vi ønsker å ha regulerte bordeller på lik linje med Tyskland, sier Anne Solsvik, leder i Unge Venstre, til VG nett.

- Dette er galskap begge deler, sier KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG Nett. Ingen overraskelse fra den kanten, sier Konrad i en kommentar.

- Dette viser tegn til umodenhet, dette er ikke seriøst, sier Don Sponheim.

- Dette viser tvertimot tegn til en moden og modig liberal politikk, repliserer Konrad. Det er håp for Norge når det fortsatt finnes politikere som kan være prinsippielle og som ikke følger lemenflokken.

fredag 10. oktober 2008

Georgisk propaganda og nyttige idioter

Nå når det fullstendige bildet av Ossetia-krigen etterhvert begynner å bli klart, viser det seg at hele krigen antaglig var et forbløffende skuespill. Vi vet allerede at det var Georgia som angrep (i strid med avtaler) etter flere års nøye planlegging. Ola Tunander ved PRIO gir i Morgenbladet flere interessante og avgjørende detaljer:

  • Russland angrep først etter å ha forsøkt få saken behandlet i Sikkerhetsrådet (USA blokkerte).
  • Det russiske angrepet førte til små skader i selve Georgia (utenom Ossetia). CNNs "bildebevis" for de "omfattende ødeleggelsene" var fra Ossetia og skapt av georgiske styrker (link til YouTube).
  • Det georgiske angrepet ble ledet av israelske rådgivere, og støttet logistisk av USA. Et stort antall (over tusen?) israelske og amerikanske rådgivere trente de georgiske styrkene forut for invasjonen.
  • McCains utenrikspolitiske rådgiver, den neokonservative Randy Scheunemann, var tidligere lobbyist for Sakasjvili. Scheunemann ledet tidligere komiteen for et fritt Irak, en kampanje basert på falske premisser. Ikke overraskende var McCain raskt ute med støtte til Georgia.

Tunander sa til Kulturnytt i NRK at mediedekningen av krigen i Kaukasus har vært så ensidig at den fremstår som historieforfalskning. NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgaas sa i samme innslag at dekningen av krigen i amerikanske medier, spesielt i CNN, har vært «ekstremt vinklet».

Aftenposten skrev på sin side at USA har fra sidelinjen sett på at et lite land blir overkjørt av en stor nabo. I følge Tunander forholder det seg stikk motsatt: USA oppmuntret eller endog orkestrerte georgisk innmarsj i Ossetia nettopp for å fremprovosere en russisk reaksjon, eller i det minste at Sakasjvili selv kalkulerte med en slik reaksjon (som plan B) dersom han ikke lykkes med å gjenvinne Sør-Ossetia. Hovedformålet var å legitimere georgisk medlemskap i NATO.

Jeg er stygt redd for at vi igjen har opplevd noe temmelig nedslående: Media, politikere og folk flest har velvillig bitt på det agnet Georgia slang ut.

Nyttige idioter kalles slikt.

Frp-Ellingsen snylter på skattebetalerne

I likhet med Aps Saera Khan har også Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen fått anmerkning fra presidentskapet om for mye bruk av mobiltelefonen, melder NRK. Ellingsen er justispolitisk talsmann for Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant. - Så langt i år har mine mobilregninger vært på 58.000 kroner, sier Jan Arild Ellingsen som ikke husker hvor mye de årlige beløpene har ligget på tidligere. Han understreker at telefonbruken har vært personlig, forhold som har med familien å gjøre.

Altså: Det er greit å misbruke skattebetalernes penger når det "personlig" (familie), men ikke når det "privat" (teletorg og annet dill).

For den som ikke følger med i norsk politikk vil jeg minne om at Frp er opptatt av å holde offentlige utgifter nede, med andre ord å ikke sløse med skattebetalernes penger. Partiet har også markert som tilhenger av lov og orden*, herunder å slå hardt ned på svindel, snylting og annen vinningskriminalitet.

*Ellingsen er justispolitisk talsmann for Frp
Ellingsen har misbrukt offentlige midler, men vil ikke gjøre opp for seg.

torsdag 9. oktober 2008

Colbert griller Bush


Vanligvis overlater jeg til Trond å drive med "liberal" moro, men gjensynet med Stephen Colberts tale på White House Correspondents Dinner i 2006 var så gledelig at dere får tipset umiddelbart.

Hele talen hos Google Video.

Colbert er så utspekulert ondskapsfull at jeg er på nippet til å synes synd på George W., men det er jo egentlig fortjent.

Krisemøte i Arbeiderpartiet

Siste: Den islandske storbanken Kaupthing er satt under administrasjon og innskyterne får ikke tilgang til kontoene sine. Finanssektoren blir sykere og sykere. I mens avholder Arbeiderpartiets ledelse kristemøte for å drøfte den alvorlige situasjonen som har oppstått etter at Saera Khans telefonbruk ble avslørt. - Hun ringte oss så ofte at vi valgte å stenge henne ute fra spåtelefonene. Vi ønsker ikke at folk skal ringe seg fra hus og hjem. Derfor har vi rutiner når noen ringer veldig mye, sier spåkonen Lillian Johnsen til VG.

Schjenken: skrøner og halvsannheter fra en pudding

Sofienbergsaken er etterhvert preget av en viss slitasje, men likevel noen tilføyelser: I en kronikk i vår forsøkte Schjenken å bortforklare og bagatellisere det hele, men ble raskt tatt i løgn og halvsannheter. I partsinnlegget i form av sentimentalisert "reportasje" i A-magasinet prøver han igjen, men blir nok en gang tatt på fersken. Sykepleier Ragnhild Storstein Spilker var tilstede og bisto den hardt skadde Farah, hun forsøkte også å gi relevant informasjon til Schjenken "men ble avvist med forakt". Spilker er altså sykepleier og dermed en kompetent førstehjelper så vel som et meget troverdig vitne, hun skriver videre:
"Ali kunne knapt stå på beina da han ble reist opp. Da ambulansen dro, ble han lagt ned på gresset og da jeg undersøkte ham minutter etterpå var han ikke kontaktbar, han hadde bløt og uregelmessig puls, hadde svært hurtig og overfladisk pust og han forsøkte å løfte hodet og åpne øynene, men klarte det ikke. Det var åpenbart for alle at mannen var hardt skadet og trengte øyeblikkelig hjelp. Selv små barn som var tilstede forsto dette og begynte å gråte når ambulansen dro og de ikke kunne skjønne hvorfor Ali ikke fikk hjelp."

Jeg driter egentlig i om Schjenken og kollega hadde onde rasistiske tanker i hodet, poenget er som Spilker skriver at det er hevet over tvil at de var fordomsfulle og at de langt på vei hadde bestemt før de gikk ut av bilen.

Schjenken må slutte å sutre. Han gjorde en stor tabbe i en betrodd jobb, tabben skyldes ene og alene ham selv og kollegaen. Samme hvor mye han strever klarer han ikke å bortforklare og bagatellisere dette. Han må som andre voksne svare for konsekvensene av sine handlinger. Det var lite grunnlag for å stemple ham som Norges verste rasist (selv om mistanken ikke slipper taket), men kritikken forøvrig har vært berettiget.

Ali Farahs advokat påpeker også Schjenken faktisk slapp ganske lett, han har heller ikke akseptert forelegget:
"Sjåførene fikk et forelegg for sin utilbørlige opptreden. Anmeldelsen for brudd på plikten til å gi øyeblikkelig og forsvarlig hjelp ble henlagt. Politiet vurderte ikke engang om sjåførene hadde brutt forbudet mot å forlate noen i hjelpeløs tilstand. Godtok sjåførene den meget milde reaksjon? Nei. De klaget til Statens helsepersonellnemnd. Ali Farah ba om å få innsyn i saken, men fikk til svar at han ikke er part i saken. Sjåførene har heller ikke vedtatt forelegget de fikk."

Schjenken må slutte å sutre, og han må slutte å fortelle skrøner - det gjør bare vondt verre. Ta det som en mann og holdt kjeft.

Politivoldssak henlegges igjen

Nei, vi er ikke overrasket: Politikvinne slo en jente under barnevernets omsorg, men slipper straff fordi jenta provoserte politikvinnen skriver Nettavisen. Jenta var påført håndjern da hun spyttet på politikvinnen som svarte med å slå henne i ansiktet.

- Man kan ikke akseptere enhver oppførsel fra en 15-åring heller. Det er menneskelig å reagere når man blir spyttet på, sier sjefen for Spesialenheten for raskest mulig henleggelse av flest mulig alvorlige politivoldssaker, Jan Egil Presthus til Aftenposten. Handlingen "kan kritiseres", men ikke noe mer. Oslo tingrett har en langt klarere melding: "i strid med FNs barnekonvensjon."

Altså: Blir polititjenestemenn "provosert" kan bruke rå fysisk makt om det så er mot et barn påført håndjern. Men foreldre har altså ikke lov å slå sine barn, hva skjer da? Da kommer en politimann på vegne av barnevernet.

Nei, vi snakker ikke om rimelig bruk av fysisk makt for å utføre et lovlig ærend, vi snakker ikke engang om nødverge og selvforsvar. Dette dreier seg om en polititjenestemann som ikke klarer å styre sitt eget temperament, som blir provosert for noe man må regne med på slike oppdrag. (Ambulansesjåførene i Sofienbergparken tålte heller ikke kroppsvesker på galt sted. Kroppsvesker ute av kontroll er på samme måte noe man må regne med på førstehjelpsoppdrag.)

Spesialenheten har gjort mye rart, men dette tar kaka, Presthus har mistet all troverdighet og er innmeldt i dusteforbundet sammen med hoffnarr Arne Johannessen.

Saken har vært en voldsom belastning for kvinnen, i følge Oslopolitiet. Javel? Jeg trodde det var jenta som ble slått i ansiktet med stor kraft. Sofienbergparksaken var også en stor belastning for Schjenken, ja sikkert, men det var faktisk Ali Farah som fikk en livstruende hodeskade. Kanskje belastningen var litt større for Farah? Nå tjenestemenn slutte det den jævla sutringa, når de tabbet seg loddrett ut så får de stå oppreist og svare for konsekvensene. Voksne folk må tåle det.

Les om forhistorien:
Røds 2stemme.

søndag 5. oktober 2008

"En sak med mange feilvurderinger"

Aftenposten på lederplass søndag 5.okt 08:

"Det er ingen tvil om at Ali Farah fikk en uforsvarlig behandling. Det har Statens helsetilsyn slått fast. Ambulansesjåføren som nå kjemper for sin forstand, erkjenner å ha gjort feil. Men han har aldri bedt om unnskyldning, ansikt til ansikt. Noen ganger er det nettopp det som skal til for å finne fred."

Jeg sakser også fra Nils Nordbergs kommentar borte hos Sissel:
"Schjenkens fremstilling av det som skjedde i Sofienbergparken stemmer slett ikke på alle punkter med det som vitnene har fortalt - og med vitner sikter jeg ikke til min datter som var for forvilet og redd til å få med seg alt, jeg mener de mange andre som var der. Deriblant to sykepleiere. (.....)
Når Schjenken også er blitt et offer i denne saken (og jeg kan også synes synd på ham, og særlig på familien) skyldes det hans egne handlinger og sykehusets uvilje mot å innrømme feil.(....)
...her var det snakk om en systemsvikt, som også kunne ramme andre, hvite som svarte. Noe er galt med selve kulturen når ambulansesjåfører tror de kan opptre slik som de gjorde og slippe fra det."

Se også:
Vil ikke si unnskyld?
Å møte mennesker - Hjorthen uttaler seg om noe han har greie på.
Hvorfor ymdyker de?
Intervju med Mads Gilbert.
Toppen av isfjellet
?
Fr. Martinsen
Ørjasæters kommentar

lørdag 4. oktober 2008

Rettsstaten Norge: to historier

Lam kvinne reiste seg og gikk: 65-åring fra Oslo, som ble dømt til ett års ubetinget fengsel, får straffesaken sin gjenopptatt etter at kvinnen innrømmet at overfallet, som angivelig gjorde henne lam, aldri hadde skjedd. Mannen har levd med belastningen i snart 18 år.

En 61 år gammel mann fra Bodø krever nå 9,2 millioner kroner i oppreisning
for en femten år gammel voldtektsdom. Han ble i 1993 dømt for å ha voldtatt en 18 år gammel jente - noe han måtte sitte ett år og åtte måneder i fengsel for. I tillegg måtte han betale den unge kvinnen 75 000 kroner i erstatning. I 2005 ble hun avslørt og dømt for å ha kommet med en rekke falske voldtektsanklager. Mannen har levd med belastningen i femten år.

Hvor mange flere justismord venter på å bli avdekket? Kanskje er det for lett å tiltale og dømme noen for voldtekt? Viggo ble dømt uten håndfaste bevis utover kompisens forklaring (og han hadde som kjent interesse i saken). Er Viggo den neste som er moden for gjennopptakelse? Ja, og hva med Gamal Hossein, der var det også mangel på håndfaste bevis?

Det er mye pent å si om rettsstaten Norge, men det er også betydelig rom for forbedring.

Ambulansemannen vrir seg unna

Ambulansesjåføren Erik Schjenken har etter alt å dømme blitt stemplet som rasist på tynt grunnlag, vi må vel ta ham på ordet når han hevder at han ikke er rasist. Jeg vil minne om at han Schjenken tidligere har "stått frem" i form av en kronikk i Aftenposten (april 2008). I kronikken har han pyntet på historien til egen fordel, han blir tatt i å fortelle halvsannheter når loggen/lydopptaket fra AMK lekker ut. Dette styrker ikke akkurat hans troverdighet.

I kronikken skriver han:

"På disse få sekundene registrerer vi at mannen er våken, er i stand til å bevege armer og ben, og eneste synlige skade er noe blod i ansiktet.
Mannen hadde ikke hatt ufrivillig urinavgang og det var heller ingen andre tegn som indikerte alvorlig hodeskade. Vi bestemte oss derfor for å ta ham med til legevakten for en legesjekk. (.....) Mannen, som fortsatt urinerer, går litt lenger frem og urinerer videre på ambulansen. Der og da oppfatter vi mannen som et ordensproblem, og mener det beste er at politiet bringer ham til legevakten, i stedet for ambulansen."


Opptaket fra AMK viser at Schjenken fusker med fakta, ordene nedenfor er Schjenkens egne i samtale med AMK over radio:

"Ambulansesjåføren gjentok flere ganger at årsaken til at de dro fra småbarnsfaren var at han hadde urinert på dem. Når han pisser meg på bena, der går grensa. Uansett hvor hardt slag og tennene hans har gått, sier ambulansesjåføren til AMK.
- Han pisser makkeren min på bena og pisser på bilen vår. Det er greit han var kaldsvett og bleik og om han har slått bakhodet når han har gått i bakken, så han har cerebralt... Han kaldsvetta og lå der ynket seg og alt mulig sånn."


Schjenkens samtale med AMK viser godt at Schjenken hadde observert tegn på alvorlig hodeskade: "slått bakhodet", "cerebralt" og "bleik og kaldsvett". Denne nøkkelinformasjonen underslår han frekt og freidig i kronikken, les mer i tidligere innlegg.

Det er beklagelig at Schjenken har blitt stemplet som rasist, men ellers har han ingen troverdighet i sine ynkelige forsøk på å bortforklare og rettferdiggjøre sin uprofesjonelle atferd.

Partiet for skattesnytere flest

Fremskrittspartiet begynte som partiet for "sterk nedsettelse av skatter, avgifter...." er nå tatt for selv å ha misbrukt skattebetalernes penger for egen vinnings del. Såvidt jeg kan forstå er pengebruken i Stortingsgruppen skattemotivert: "Skatte- og avgiftslovgivningen skal utformes slik at man i størst mulig grad unngår skattemotiverte disposisjoner," heter det i Frps program.

Den gamle partieier Hagen har funnet ut at angrep er det beste forsvar, foruten å være en viktig ingrediens i Frp-koden er skepsis til skatteetaten programfestet: "Skattesystemet skal være enkelt å etterleve for den enkelte skatteyter. "

Fremskrittspartiet er vel uten tvil Norges ledende "lov og orden" parti, i partiprogrammet står f.eks.: "Det er et stort samfunnsproblem at hverdags- og vinningskriminaliteten er økende."

Trygdesvindlere med mørk hudfarge har helt sikkert skaffet Frp mange stemmer, hvordan går det når fuskerne faktisk sitter på Stortinget som representanter for det samme partiet? Kanskje Frp er så suverene at de kan heve seg over loven og ignorere to av sine viktigste prinsipper? Skal Frps skattefuskere sendes tilbake dit de kom fra på samme måte som somaliske trygdesvindlere? Jeg tviler på Lærdal vil ha Geir Mo tilbake etter at han har lagt seg til den fæle kvasidialekten i sitt årelange asylopphold i Oslo.

Uansett viser vel denne saken at Frp er suverent dyktige i politikkens viktigste sportsgren: inkonsekvens.

Se også innlegg hos Sondre Olsen og Helgespresso.

fredag 3. oktober 2008

Innvandrerkultur
Ljubica Christina Vukicevic, serbisk-norsk friidrettsutøver.

"En kjedelig sak"

Skattesjef Øivind Strømme lover at Hans Norum fra Råde som ble «skjønnslignet til trygd og uførhet», nå skal bli behandlet «på en skikkelig måte».

- Jeg tenkte at dette var en kjedelig sak for vedkommende og en kjempekjedelig sak for skatteetaten. Slik saken fremsto, så er det sånne saker vi ikke ønsker. Vi er veldig fokusert på at de som faller mellom to stoler skal få hjelp, sier Strømme til E24/Aftenposten.

Det er kanskje på tide? Ligningskontoret har i 10 år ignorert Hans Norums innsigelser mot skjønnsligningen, og dette har etter alt å dømme ført Norum ut i personlig konkurs og uføretrygd.

En "kjedelig sak" er vel et av årets beste understatement.

Typisk innvandrer!Vendela Kirsebom, svensk-tyrkisk fotomodell
(tidligere gift med norsk-franske Olaf Thommessen).

"At den blonde skjønnhetens pappa er tyrkisk, er heldigvis ikke lett å se!" skriver Frp-organet Se og Hør.

Ali Farah VAR en gris - ambulansemannen står frem

- Da vi undersøkte pasienten oppførte han seg som en ruset gris, han var oppreist og ved bevissthet da vi forlot ham, sier ambulansesjåfør Erik Schjenken til Aftenposten/A-magasinet. Det var jo faktisk vi som fikk ham på beina. Da vi hadde forlatt stedet la han seg på gresset og ble bevisstløs, sier Schjenken og holder opp det etterhvert så berømte bildet av en blodig Ali Farah sammen med samboeren, vitner og en politimann i uniform.

- Da vi undersøkte ham var han dessuten hvit, hudfargen som er tydelig på bildet må ha oppstått minuttene etter at vi dro. Vi kan derfor umulig beskyldes for rasisme, avslutter Schjenken, oppgitt over beskyldningene han har blitt utsatt for.Bildet: Ali Farah etter at ambulansen har dratt. Bevisstløsheten og den mørke hudfargen har nå blitt tydelig.

onsdag 1. oktober 2008

Obiora drept av aliens?

Justisdepartementet mener det ikke foreligger brudd på menneskerettighetene i Obiora-saken. Det kommer fram i et brev fra departementet til Sivilombudsmannen. «Etter departementets vurdering viser dette at polititjenestemennene gjorde det som var mulig for at Obiora skulle komme under behandling av helsepersonell», heter det i brevet (i følge Dagbladet, VG og Adressa).

Jeg anser meg som en allminnelig intelligent person, men sliter stadig med å forstå logikken i denne saken. Sakens fakta er forsåvidt enkle: Politiet foretok en lovlig pågripelse av Obiora, maktebruken (særlig det beryktede mageleiet) førte imidlertid til at Obiora døde av kvelning foran øynene til politimennene. Riksadvokaten sier: Politimennene gjorde ikke noe straffbart. Justisdept sier: Ingen brudd på menneskerettene etcetc.

Det faktum at han helt uten grunn ble drept av statens tjenestemenn, må ikke oppfattes som brudd på Obioras menneskeretter. Neida, politimennene var tvertimot nøye med å ivareta Obioras menneskeretter, at han ble drept har vel ingenting med saken å gjøre? I Norge holder vi menneskerettene i hevd, i følge Justisdept, at arrestanter blir drept har ikke noe med saken å gjøre.

Altså: Ingen har gjort noe galt, ingen rettigheter brutt, ingen kan kritiseres, i følge statens egen utredning. Faktum er likevel at Obiora døde, og det må da være galt? Noe galt må ha skjedd? Når resultatet blir helt galt, må det da være noe galt? Ble han drept av aliens? Eller sluttet han å puste på pur faen?

Svaret er : Obiora ble drept av statens voldsmakt, og statens egne folk forsøker etter beste evner å bortforklare det hele. Men en ting er sikkert: De klarer faen meg ikke å bortforklare at Obiora faktisk er og blir død, og det var staten som drepte ham. Nei, han tok ikke selvmord. Nei, det var ingen usynlige aliens som drepte Obiora.


Bildet viser ikke Obioras drapsmann.

Justisdept skriver at "polititjenestemennene gjorde det som var mulig for at Obiora skulle komme under behandling av helsepersonell". Dette er muligens riktig helt isolert, men faktum er likevel at politimennene lot Obiora ligge i en hjelpeløs situasjon lenge nok til at han ble kvalt, de sjekket ikke tilstanden hans, de ga ikke førstehjelp, de plasserte ham ikke i et leie der han kunne puste fritt. Det er helt unødig å vente på ambulanse for å gjennomføre disse enkle livreddende grepene. Alt dette er elementær førstehjelpskunnskap som en politimann bør kunne langt bedre enn folk flest.

Fjolset Solami presterer til og med å foreta en motbydelig sammenligning med Hitler. Dette er like kvalmt som politiets egen propaganda. I stedet for å lese hva politivoldsmennenes nyttige idioter skriver, kan dere f.eks. lese Røds 2stemme.

Skal tro hva Obioras etterlatte tenker når de får høre at han var et dårlig menneske akkurat som Hitler. Kanskje det er en trøst at den dødelige behandlingen Obiora fikk var i tråd med de menneskerettene Norge er så stolte av.