torsdag 18. desember 2014

Brenn et juletre du også!

Vi lar oss ikke kneble av kristenfundamentalistene. Ytringsfriheten er umistelig. Den som ikke brenner et juletre gjør knefall for undertrykkerne.

Ytringsfrihet i praksis.

søndag 14. desember 2014

Flåtten og de andre blodsugerne, episode 2, sesong 1

Nå viser ferske tall fra tankesmia Agenda at nordmenn flest tror ulikhetene er mye lavere enn de i virkeligheten er. Folk tror ulikhetene er lavere enn de er, og de vil at de skal være enda lavere enn de tror. Fikk nordmenn flest fordele velstanden, ville de rikeste 20 prosentene endt opp med 29 prosent av formuen, altså mindre enn halvparten av dagens situasjon, i følge Klassekampen 12/12.

lørdag 13. desember 2014

Lundestads fredspris: Fred som alt og ingenting

Fredrik Heffermehl fyrer av nok en bredside mot den norske nobelkomiteen (Klassekampen 10/12):

Ordet «fred» er begrepet norske politikere benytter for å ødelegge Nobels pris. Komiteen har innført et altomfattende fredsbegrep som i praksis tillater norske politikere å ta seg frihet til å bruke Nobels navn og penger til det som måtte passe dem. Komiteen gjør sitt beste for å forvirre og skjule Nobels visjonære løsning på krigens problem. Årets pris er en utmerket illustrasjon: Det gis en pris for undervisning til jenter, mens de forbigår Malalas klare ord mot våpen og krig, ikke minst under fjorårets møte med Obama, der hun pekte på at USAs dronekrig skaper hat og mange flere terrorister.

Med dette er Nobels spesifikke og målrettede pris forfalt til en pris uten retning og idé.

Fred som alt og ingenting. Under Lundestad er dette blitt stadig klarere.
Problemet er ikke Heffermehls skarpe utfall, problemet er at han har rett. Malala fortjener sikkert en pris og hun er imponerende på mange måter. Men fred?   

onsdag 10. desember 2014

Svein Flåtten og de andre blodsugerne i Høyre

Svein Flåtten er en av Høyres viktigste talspersoner for redusert formueskatt og det sentrale argumentet er at denne skatteformen "skaper problemer for verdiskapingen".

Flåtten er selv oppført med en formue på over 40 millioner kr, mens Nikolai Astrup er god for et par hundre millioner.  Det kunne neppe vært mer gjennomskuelig: Formueskatten handler om egen lommebok. Flåtten kan messe "verdiskaping" så mye han vil, disse folkene er snyltere som vil sleske seg unna skatt.

lørdag 6. desember 2014

Knut Hamsun - en vaskeekte rasist

Knut Hamsuns usjarmerende hyllest av nazismen og Hitler samt hans åpenlyse landsforræderi burde være kjent for de fleste. Hamsuns antisemittisme er også kjent, og allerede i Fra det moderne Amerikas åndsliv fra 1889 er rasismen grov og oppsiktsvekkende:

Man pånødes disse sortes samliv. De har sprunget over alle mellomliggende utviklingstrinn fra rotteslukere til yankeer. Negrene er og forblir negre, en menneskebegynnelse fra tropene, vesener med tarmer i hodene, rudimentære organer på et hvitt samfunnslegeme. Istedet for å danne en åndselite har man i Amerika grunnlagt et mulattstutteri.
Jarle Simensen skriver i Morgenbladet at dette "må regnes blant de råeste uttrykk for rasisme i norsk litteratur".

mandag 1. desember 2014

"Forskeren" Alexandra Irene Larsen

Religionshistoriker Alexandra Irene Larsen er populær kommentator på høyresiden og beyond, joda hun er en dårlig kamuflert "islamkritiker" og omfavnes ikke overraskende av Hege Storhaugs HRS. Hun opptrer med tittelen stipendiat, altså forsker, ved UiA, og skriver kronikker på Forskning.no.

På nettstedet Cristin som gir oversikt over all vitenskapelige publikasjoner i Norge står hun oppført som andreforfatter for et kapitel på 14 sider: "Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser" i boken Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv

Det er alt.

Kunnskap om engledans og harpespill gjør henne altså spesielt kompetent til å uttale seg om islam, Midtøsten og slikt.


lørdag 29. november 2014

Norges Ferguson

Mens vi forferdes over amerikanske politimenns brutale fremferd mot svarte ungdommer, er det verdt å minnes Eugene Obiora som ble drept av fire politimenn i Trondheim, eller "omkom mens han ble pågrepet" som det eufemistisk står på Wikipedia. Drapet fikk ingen konsekvenser for politimennene som utførte ugjerningen.


søndag 23. november 2014

Makt og elite i Norge

Ikke la deg lure av myten om det egalitære Norge, skriver sosiologene Hjellbrekk og Korsnes i Klassekampen 7/10:

I demokratiske styresett er det ein grunntanke at makta utgår av folket, til representantar av folket, som skal styre til beste for folket. Sjølv om denne eliten er blant dei mest opne, finn Patrick Lie Andersen at den vert meir lukka dess høgare opp i det politiske systemet ein kjem. I politikken rår det ei «lov om aukande ulikskap» når det gjeld klasse- og utdanningsbakgrunnar. Lokalpolitikarane utviser klare likskapstrekk med det folket dei skal representere, men det stiller seg annleis med klasse- og utdanningsbakgrunnen til topp-politikarane.

Også i den økonomiske eliten finn ein skiljeliner. På grunnlag av registerdata om formuesforhold, kan Nordli Hansen identifisere ein eigarelite som både har høge inntekter og høge kapitalinntekter. Er ein først ein del av denne eliten, har ein også gode utsikter til å verte verande rik over tid. I denne «eigareliten» er også innslaget av arv tydeleg: Dei har oftare foreldre med høge formuar og høge inntekter, og fedrar som sjølv er eller var bedriftsleiarar. Betydninga av denne arven har også auka over tid. Trass i likskapsorienteringa, og trass i at meritokratiske ideal står sterkt i det egalitære Noreg, finn ein altså ein formues- og eigarskapselite som i høg, og kanskje også i aukande grad vert reprodusert gjennom arv
Nesten samtidig, like i nærheten: Stein Erik Hagen sutrer over mobbing av de rike. Dertil kjemper Siv Jensen, leder av partiet for folk flest, i rollen som finansminister for skattelette til de som har de fett fra før, ja slike som Hagen.

Stakkars, lille Stein Erik Hagen

Stein Erik Hagen mener norske bedriftseiere behandles som en pariakaste, i følge DN.

I samme artikkel kan vi lese at Hagen-familiens selskap har en egenkapital på 9,5 mrd norske kroner, selskapet hadde et resultat på 1,1 mrd kr før skatt. 

Det er kanskje ikke så fryktelig vondt å være Hagen likevel?

Kjell Inge Røkke er til sammenligning oppført med en formue på 11,8 mrd kr og betalte i 2013 kr 118 mill i formueskatt. Røkke får en skattelette på 18 mill kr med budsjettforliket.

Ensporede, sneversynte konservative

Liberalere er de ivrigste til å blokkere venner i sosiale medier dersom de er uenige, mens konservative på Facebook helst omgir seg med folk som er enige med dem. Konservative stoler på et fåtall mediekilder, mens liberalere har tillit til et bredt spekter av medier. Det kommer frem i rapporten «Political Polarization and Media Habits» fra Pew Research Journalism Project.

Polariseringen kommer klarest til uttrykk når respondentene blir bedt om å beskrive hvilke nyhetsmedier de bruker: Hos republikanerne er tv-kanalen Fox den store favoritten (47 prosent), mens demokratene har flere favoritter, primært CNN (15 prosent), NPR (13 prosent), MSNBC (12 prosent) og New York Times (10 prosent). Demokrater forholder seg til et bredere spekter av både mediekilder og venner med ulike politiske synspunkter i sosiale medier sammenlignet med republikanere.

Alt dette i følge Morgenbladet. Vi hadde en mistanke, så det er greit å få det bekreftet av Pew.

lørdag 22. november 2014

Makt og penger

Makteliten i Danmark består i det stor og hele av næringslivsledere samt ledere i arbeidsgiverforeninger (tilsvarende norske NHO), melder Klassekampen:

 • Mer enn 40 prosent av de mektigste personene har lederposisjoner i næringslivet, primært som direktører eller styreledere i et av Danmarks 100 største selskaper.
 • Tar man med ledere i arbeidsgiverorganisasjonene, kommer mer enn halvparten av makteliten fra næringslivet.
 • Den nest største gruppen, som utgjør 12 prosent, kommer fra statlige institusjoner – slik som kongehuset.
 • Fagforeningene har også relativt stor innflytelse: En av ti av de mektigste er fagforeningsfolk.
 • Bare 8 prosent av de mektigste er politikere. Disse tilhører regjeringen, eller de er ordførere i de store byene. De menige parlamentsmedlemmene er ikke med i det hele tatt.
 • Kulturelitens innflytelse er sterkt overdrevet: Bare 17 personer i den danske eliten kommer fra kulturlivet, da primært fra de store statlige kulturinstitusjonene som nasjonalmuseet og statens kunstmuseum.

Tybring-Gjedde en tulling?

Tybring- Gjedde har blitt en politisk marginal skikkelse, ikke bare i norsk politikk, men også i Fremskrittspartiet, skriver Nils August Andresen i Morgenbladet 21/11.

Er dette en diplomatisk måte å si at han er en tulling, en løs kanon?

torsdag 20. november 2014

Erling Fossen inn i dusteforbundet

Erling Fossen har latt seg intervjue av avisen DittOslo. Fossen har følgende gullkorn å dele med leserne:

 • Oslo er en stor by, trolig den største i landet
 • Oslo er mangfoldig
 • De som bor i Trangvik er bitre og ensomme, i motsetning til alle de som bor i Oslo
Det er litt uklart hva Fossen bygger dette på, men trolig kjenner han alle som bor i Oslo siden han uttaler seg så med så stor tyngde. I Bergen bor det jo bare 250.000 mennesker, det er jo så få at Fossen blir lei allerede etter et par dager for da har han jo blitt kjent med alle. I Oslo og omegn bor det derimot 1 million, ja kanskje enda flere! Da er det mange spennende mennesker å bli kjent med!

mandag 17. november 2014

Snylterne blant oss

Atkinson, Piketty og Saez skriver i Journal of Economic Literature (2011):

...over the last thirty years, top income shares have increased substantially in English speaking countries and in India and China but not in continental European countries or Japan. This increase is due to an unprecedented surge in top wage incomes. As a result, wage income comprises a larger fraction of top incomes than in the past.
Det har altså vært et historisk enestående oppsving i lønn for toppledere de siste tiårene slik at lønninger (sammenlignet med kapitalinntekt) utgjør en historisk stor del av de høyeste inntektene (i engelsktalende land + Kina + India). Det er altså direktørene i som slesker til seg en ufortjent høy lønn, mens vanlige folk i disse landene går for lut og kaldt vann.

lørdag 15. november 2014

Gjedda i sivet

Sagt om C. Tybring-Gjedde (Dagbladet 15.11)

«Og Tybring-Gjeddes bastante forherligelse av ‘det norske’ er farlig. Den kopierer både den nazistiske stammementaliteten og den fundamentalistiske glorifiseringen av islam for de rettroende.»
Professor Nina Witoszek i Dagbladet,
januar 2013.

«Vi kan avfeie Tybring-Gjedde som en ekstremist.»
Venstre-leder Trine Skei Grande
i Aftenposten, mai 2011.


«Støre tar skarpt oppgjør med Siv Jensen, og fremfor alt hennes partifelle Christian Tybring-Gjedde, som i skrift og tale kom med hatske angrep på innvandrere og Ap.»
Marius Wulfsberg i anmeldelse
av Støres selvbiografi i Dagbladet, 2014.

«Christian Tybring-Gjedde er en mann med ekstreme synspunkter.»
Erna Solberg i Ullern Avis,
august 2011.

«At du kan klare å gjøre noe med disse simple rasistene i partiet - fortsette utrenskingen du startet med da du kvittet deg med Vidar Kleppe og tatt med deg Sandberg, denne Jan Arild Ellingsen og Tybring-Gjedde - så hadde det vært jævlig bra.»
Stortingsrepresentant Abid Raja (V)
i debatt med Carl I. hagen i 2008

Document-falanksen

Torgrim Eggen (DN 1/11)  kommenterer debatten om nazisten Dan Park og hans apologeter (Lars Vilks, Hans Rustad etc):

Fordi Park også har tegnet profeten Muhammad som blir sodomisert av Nasse Nøffi betrakter den skandinaviske islamnoiafalanksen ham som en vesentlig kunstner. For disse er kunst primært interessant hvis den utfordrer islam eller i det minste venstresiden. I Norge representeres falanksen av Human Rights Service og nettstedet Document, som arrangerte møtet i Oslo. At Lars Vilks - som selv har tegnet Muhammad og må opptre med livvakt - skulle holde foredraget, var selvsagt også av betydning. Document er de vikarierende tegningenes kunstklubb.
Eggen avslutter drepende:
"Lars Vilks påstår på sin side at Zyklon-Baffæren var «en kommentar til debatten om den økende antisemittismen i Malmö». Med andre ord: Det er muslimenes skyld at Dan Park opptrer som et svin."

Forøvrig vil jeg anbefale Lars Gules gjennomgang av Hege Storhaugs nye tirade av tåpeligheter.

torsdag 6. november 2014

Sjikanehøyre og voldshøyre

Ole Nicolai Kvisler, som ble dømt for drapet på Benjamin Herman i 2001, er nå aktiv i et voldelig nordisk nazistnettverk, der han hylles som helt, melder Klassekampen. Kvisler ble nylig løslatt etter å sonet straffen for det rasistisk motiverte drapet, og deltok kort tid etter på stevne i regi av Svenska motstandsrörelsen - den most voldelige og ekstreme i Sverige.

For å parafrasere Hans Rustads tåkeprat: Sjikanehøyre og voldshøyre operer innenfor samme rom som nazistene. Rustad er så vag at det er umulig å forstå nøyaktig hva han mener, og det er vel kanskje hensikten så da lar jeg det være opp til leseren å fundere på om Rustad og Document tilhører sjikanehøyre, voldshøyre eller nazismen. Nei, Rustad har ingenting med Kvisler å gjøre, det bare virker sånn.

Kvisler under rettssaken i 2001, sammen med advokat Lippestad.

lørdag 1. november 2014

Nina Witoszek mangler manerer

Nina Witoszek har "møtt mange nordmenn som minner meg om Ibsens troll: de enøyde, råe kykloper som snakker uforståelig dialekt-norsk og mangler manerer" (Aftenposten 30/10).

Dette utsagnet er klassisk eksempel på Witoszeks egen forfinede dannelse - NOT!

Hege Storhaug og religionens essens

Det er ikke nødvendigvis en religions essens som utfolder seg i Midtøsten i dag, men snarere en politisk konflikt der religion har blitt reaksjonens våpen og forkledning. Denne lesningen er naturligvis ingen nyvinning fra Fukuyamas side, men fortjener mer plass i en offentlighet der det har blitt stadig mer stuerent å avskrive alle muslimer som proto-islamister, som når Hege Storhaug i Human Rights Watch sammenligner hijab med et nazi-armbånd. Slik kan det gå når det er religionens essens, og ikke kontekst som har blitt definert som problemet, skriver Eivind Trædahl i Klassekampen (29. oktober).

Storhaug er altså like fundamentalistisk  i synet på islam som de most hardkokte islamister. Komisk.

onsdag 29. oktober 2014

Sutrehøyre og kokohøyre

Hans Rustad later til å være en varm forsvarer av ytringsfriheten, så sant den ikke rammer ham selv og hans venner naturligvis. Rustad dyrker den uskjønne kunst kalt dobbeltmoral, men når paranoiaen tar overhånd er det ikke komisk, egentlig bare trist:

I alle de tre nordiske land finnes nå et nettverk dominert av ytterste venstre fløy som mener de har mandat til å bestemme hvem som får ytre seg, hvem som får møtes og hvem som får demonstrere.  Vi befinner oss historisk på et sted der voldsvenstre og islamistene møtes.
I Rustads forvirrede verden deltar altså Ervin Kohn  i en konspirasjon med kommunister og islamister mot ytrinsfriheten? Hans Rustad må snart beskyttes mot seg selv.

Særlig trist blir det når Kristian Tonning Riise gjør et hjelpeløst forsøk på å forsvare den søppelfyllinga Rustad bestyrer. Det overrasker forsåvidt ikke når vi har sett Riises lefling med autoritære og anti-demokratiske aktører, men mannen er altså leder for Unge Høyre.

Riise har meldt seg inn i kokohøyre.

tirsdag 28. oktober 2014

Horne: - Frpere har middelaldersk kvinnesyn

- For mange Frp-menn har ikke lagt bort sitt middelalderske kvinnesyn, sier likestillingsminister Horne og varsler opprydning i eget parti. Horne sier Frp-menn kan lære norske innvandrere, og peker blant annet på Abid Raja som et forbilde.

Frp-politikeren Per Bjørnar Rødde (38) går ut mot den selvopptatte norske karrierekvinnen og sier mange norske menn velger asiatiske koner, fordi de er reserverte og ansvarsfulle.

Norsk er bortkastet

Mens engelsk, arabisk og kinesisk åpner dører utenfor Norge, åpner norsk døren til en steinete, forblåst utkant helt ytterst mot nord.


Se for deg at du, din sønn eller din datter har fullført videregående, og er klar for universitet eller høyskole. Det har vært tre lange år med sene kvelder og utallige prøver. Nå er søknadene sendt, og resultatene kommer. Hen kom ikke inn på førstevalget. Når skuffelsen har lagt seg regnes det på gjennomsnittet og hvor det gikk galt. Det viser seg at et vitnemål fullt av femmere og seksere ikke var nok; hen fikk tre i norsk.

Derfor undres jeg om det er riktig bruk av tid og ressurser i den norske skole. For som Sanna Sarromaa helt riktig påpekte i VG 8. september, mange nordmenn kan ikke skrive. Det er fristende å spekulere i om norsktimer er bortkastet, om det ikke hadde vært bedre å bruke ressursene på å lære ungdommen språk som faktiske brukes ute i verden, språk som forstås av milliarder av mennesker. Ja selv her til lands er det 10 % av befolkningen som ikke behersker norsk fordi de har innvandret fra Sverige, Polen eller Irak.

Hvorfor ikke gå over til kinesisk først som sist? Kina dominerer snart verden slik USA gjorde på 1900-tallet.

søndag 26. oktober 2014

Jaglands metode

Nobels fredspris
 av Fredrik S. Heffermehl (Klassekampen 9.10.14)

Thorbjørn Jagland fikk plass for en kronikk i Aftenposten lørdag 4. oktober. Under tittelen «Nobels metode» byr han på lite metode og enda mindre Nobel. Aftenposten fulgte sin faste praksis og nektet meg spalteplass for å imøtegå Jaglands fremstilling. 

Nobel – og verden – hadde fortjent en komité som med kraft og begeistring fremmet hans alternative sikkerhetspolitikk. En idé som komiteen bør ta frem igjen før vi vikler oss enda dypere inn i en ny kald krig og en global krig mot terrorisme. Men Jaglands kronikk forholder seg overhodet ikke til den spesifikke fredsplan Nobel ville støtte, og komiteens juridiske ansvar for å følge testators vilje, ikke bruke pengene etter eget forgodtbefinnende. 

Jagland fastslår at «Komiteens medlemmer står ansvarlig bare overfor Alfred Nobels testament.»

Det lyder lovende. Nobel var en visjonær og nyskapende mann som også på fredens område hadde banebrytende ideer om hva som ville være de største handlinger til «menneskehetens beste.» Man måtte bli av med våpnene og krigerne, da kunne det også være mulig å bli av med krigene. Begrepet «fredsforkjempere,» som var Nobels betegnelse for mottakerne, levner ingen tvil. De han ønsket å støtte med prisen var personer som arbeidet for at folkerett måtte tre i stedet for våpenmakt i internasjonal politikk. Her kan det ikke være tvil om at Nobels «nasjonenes forbrødring» ikke var et løst og åpent begrep, men presist siktet til ideen om en grunnleggende reform, et globalt samarbeid om sikkerhet, hvor en rettferdig rettsorden skulle erstatte militære maktspill.

Verken Jagland eller noen annen har tilbakevist det jeg har påvist om prisens formål i mine bøker. Denne ideen er den bindende juridiske ramme for komiteens tildelinger – og skulle også styre Stortingets oppnevninger til komiteen. Dessverre har komiteene siden Arbeiderpartiets endring av valgopplegget i 1948 (mot Høyres advarsler) bestått av tilhengere av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Hvis Stortinget i 2014 fortsetter sin praksis med å la partiene forvalte plassene uten det minste hensyn til prisens formål, vil spørsmålet om å finne andre til å overta ansvaret bli aktuelt. 

----
(gjengitt uten tillatelse)

søndag 19. oktober 2014

1 poeng til Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Solvik-Olsen har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen beskjed om at tempoet skal opp i planleggingen av den kombinerte vei og jernbaneløsningen mellom Hønefoss og Sandvika. Han er ikke fornøyd med byråkratenes anslag om anleggsstart i 2021 eller 2024, ut fra hvilken løsning man velger, melder BT.

Dette er godt nytt i et land der politikere og byråkrater konkurrerer om å være mest mulig trege i jernbaneutbygging. Bortsett fra Gardermobanen har det knapt vært bygget nye linjer i Norge siden krigen. Ringeriksbanen er et overmodent prosjekt, det er den siste hovedaksen ut av Oslo som ikke er betjent med jernbane.

Andre overmodne prosjekt:

 • Ny jernbanetunnel under Oslo fordi dagens tunnel ikke har mer kapasitet
 • Sammenknytting av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mellom Eidanger/Brevik og Neslandsvatn (Sørlandsbanen gjør nå en omvei via Kongsberg, det heller ingen direkteforbindelse mellom byene i Vestfold og Sørlandsbyene), en strekning på ca 40 km
Andre prosjekt for å gjøre jernbanenettet fullstendig:
 • Forlenge Gjøvikbanen til Lillehammer
 • Forlenge Raumabanen til Ålesund

Muslimer og antisemittisme

Ervin Kohn svarer Hege Storhaug i Vårt Land (15/10):

Ungarn har en av Europas største jødiske­ ­befolkninger, og Polen har nesten ingen igjen. I disse to landene bor det meget få muslimer. Etter Hellas har Ungarn og Polen høyest antisemittisme-indeks i Europa. Poenget var å vise at en stor muslimsk minoritet ikke er en forutsetning for at befolkningsgrupper og samfunn skal lide av antisemittiske forestillinger. I denne artikkelen har jeg sett spesielt på Frankrike­ som har Europas største jødiske­ ­befolkning og den største muslimske befolkning. Det er ingen korrelasjon mellom graden av antisemittisme i et samfunn og antall jøder eller antall muslimer.

"Rettssikkerhet"

Navn er ikke til å stole på. Et land med "demokratisk" i navnet er nesten garantert udemokratisk (som DDR), land med "folk" i tittelen er trolig styrt av eliten og ikke av folket (Kina), mens land med "konge" i navnet er blant de eldste og mest stabile demokratiene (Norge, UK).

Ulf Leirstein (Frp) opprettet sin egen "rettsikkerhetsgruppe", medlemmene viste seg å representere det motsatte: Advokater som mister lisensen, spinnville konspirasjonsteorier, ekstremister og alle slags outrerte standpunkt.

Tjomlids kommentar

søndag 12. oktober 2014

Skal vi krige?

Høstens TV-sesong er i gang, Carsten Jensen i Morgenbladet 3. oktober:

Det er enkelt nok å identifisere dansepartnere i den storpolitiske fredagsunderholdningen som kunne gått under navnet Skal vi krige. Her er en hær som trenger oppgradering av trening og materiell fra foreldet kald krig til væpnede intervensjoner i den tredje verdens nye kruttønner. Her er en politikerstand som under byrden av en overveiende pasifistisk dansk historie har behov for igjen å føle seg som aktører på verdensscenen og derfor opp gjennom 2000-tallet omtrent hver sesong melder seg til en ny tango på slagmarken.

lørdag 11. oktober 2014

Dagens klipp: Sinoistplakat


Propagandaplakater har samme stil enten det er kommunister, nazister, sosialdemokrater eller sionister.

søndag 5. oktober 2014

Gi oss religionskrig, og litt etnisk rensing - nå!

Pave Frans er en godmodig type, den kan neppe sies om noen av medlemmene i hans kirke (Morgenbladet 12. sept):

Er det ikke på tide å si det som er - at det som skjer i Irak er en religionskrig, som krever et voldelig, kristent svar? 
Det mener Giuliano Ferrara, redaktør avisen Il Foglio, medforfatter av den nevnte paveboken og hyppig og godt synlig gjest i italienske talkshows. Kirken er blitt lurt, mener redaktøren, en idé om at det store flertallet av muslimer ikke er ekstremister, «men venner, som ikke vil vite av noen kalif, men foretrekker en eller annen interreligiøs dialog». Dét tror de politisk korrekte kommentatorene fra venstresiden, men slik er det ikke, det vet vi, skrev Ferrara i en lederartikkel i forrige før han tråkket ordentlig til: «På denne måten har islam allerede vunnet, religionen som har kneblet paven i Roma.»
Biskop Tommaso Ghirellis istemmer og krever at alle muslimene i Italia må ta offentlig avstand fra forfølgelsen og grusomhetene som begås mot kristne. «Ellers må de fjerne seg fra landområder, for ingen vil ha fienden boende hos seg selv».

Ganske sjarmerende at en katolsk biskop tar til orde for fordriving av andre religioner, det er jo allerede 500 år siden Reyes Católicos kastet jøder og muslimer ut av Spania
.

lørdag 4. oktober 2014

Mer vei gir mer kø

Regjeringen vil ventelig foreslå økte bevilgninger til veibygging, for noen strekninger kan dette være fornuftig, men det er naivt å tro at man kan løse køproblemer i og rundt Oslo med bredere og flere veier.

For eksempel er det planer om å legge E18 mellom Skøyen og Asker i tunnel under Sandvika (til en pris av 1-2 OL). Aud Tennøy ved TØI påpeker at utbedring av motorveien bare vil invitere til mer bilkjøring og mer kø i fremtiden (Teknisk Ukeblad 2.oktober). 80 % av trafikken på E18 i Asker og Bærum er lokaltrafikk, økt fart og kapasitet på motorveien vil dermed skape mer biltrafikk på andre veier i området.

Det er naivt å tro at man kan investere seg ut av køproblemene i Oslo-området. Det som trengs er å legge en avgift på alle som bidrar til kødannelse, altså en solid pris for å kjøre i området, særlig i rushtiden. En rushtidsavgift må kombineres med bedre kapasitet, fart og regularitet i kollektivtrafikken, primært jernbane og metro, men også busser. Dessuten må boligbyggingen konsentreres rundt kollektivtrafikkens knutepunkter.

onsdag 1. oktober 2014

Høyres troverdighet

Høyres stortingsgruppe har gjort det rette, mens Høyre-guttene Stian Berger Røsland og Fabian Stang sitter med skjegget i postkassa. OL prosessen i Oslo har gått fra den ene pinlige episoden til den neste, og det hele har kostet 100-vis millioner kroner. Rett ut av vinduet. Pengene har gått til å betale for Eli Grimsbys svada. Samtidig måtte naturligvis bystyret spare på skole og eldreomsorg.

På tide å skifte ut byrådet i Oslo.

mandag 29. september 2014

First House avsetter Jagland

First House leter etter kandidater som kan lede Nobelkomiteen til erstatning for Jagland, melder NTB. I følge gode og troverdige rykter er Kinas ambassade oppdragsgiver for First House.

H og Frp vil ikke kommentere saken fordi det dreier seg om et kundeforhold mellom First House og Folkerepublikken. - First House må få rekruttere hvem de vil til Nobelkomiteen. Uansett blander vi oss ikke opp i suverene staters indre anliggender, sier Trond Helleland (H).

lørdag 27. september 2014

Halshugging i Allahs navn

Norge henger seg med i en ny krig (den 4. på få år), nå mot den såkalte islamske staten som med sin brutale fremferd og summariske henrettelser bare fortjener avsky. Bilder av hvite menn som blir halshugget har gått verden rundt og kan ha vært utslagsgivende for USA og Storbritannia og andre land på slep går til aksjon.

Men så like i nærheten: Saudi-Arabia har halshugget et titalls mennesker den siste tiden. Personene ble henrettet for alvorlige forbrytelser som narkotikasmugling, frafall (apostasi), utroskap (hor) og hekseri.

Bare til orientering er Saud-Arabia

 • IS' viktigste sponsor og ideologiske støttespiller
 • Irans fremste rival i Midt-Østen
 • USA viktigste allierte i området
 • den eneste stat som fullbyrder dødsstraff ved halshugging (Frankrike brukte giljotinen til 1977)
Skal Norge bombe Mekka og Medina, nå liksom? 

fredag 19. september 2014

Normalt hatprat

Vi har i Norge et debattklima hvor det i enkelte kretser er helt normalt å ønske livet av folk, skriver Vepsen.

torsdag 18. september 2014

Arv og miljø

Barna til dei rikaste gjer det dårlegare på skulen enn kultureliten sine barn, men mange beheld likevel posisjonen fordi arv er viktig.

Det er Appollon som melder dette og grunnlaget er Marianne Nordli Hansens forskning.

Hansen peker også på at riking-ghettoene er like tydelige som innvandrer-ghettoene i Oslo:

– Dei rikaste i hovudstaden er ei sterkt segregert gruppe. Segregasjonsnivåa er svært stabile og høge, og tyder på at nye generasjonar i inntektseliten tar over foreldra sitt bustadmønster. Inntektseliten deler i særdeles liten grad nabolag med dei fattigaste, men bur også relativt skilt frå andre grupper i inntektsfordelinga. Kanskje er det «gylne» ghettoar vi burde retta merksemda vår mot, heller enn «innvandrarghettoar»? spør Nordli Hansen.

mandag 15. september 2014

Hadia Tajik inn på teppet

Terje Haugom, som er nestleder for Demokratene i Hordaland, foreslår at Stortingets kontrollkomite kaller henne inn på teppet, og får henne til å si hva hun virkelig mener om norsk kultur og tvangsekteskap. På Stortinget skal det være rom for debatt og ulike meninger. Men ikke av dette slaget. I vår nasjonalforsamling er det kun ønskelig med representanter som spiller på lag med vår kultur og vår Grunnlov.

Alt dette i følge Haugom, som representerer partiet Demokratene. "Demokratisk" som i DDR skulle jeg tro.

 Utvises fra Stortinget på grunn av gale meninger?

torsdag 11. september 2014

Alexandra Irene Larsen - monoman "forsker"

Alexandra Irene Larsen fortsetter sin monomane islam-kritikk på fast spalteplass i Vårt Land, men på stadig mer sviktende faglig grunnlag, skriver Harald Olsen i Vårt Land 10/9. 

Selvsagt har muslimske herskere svin på skogen, i likhet med mange kristne. Og Koranen har brutale og voldelige utsagn. Men det har også Bibelen. Her har jøder og kristne de samme utfordringer i tolkning av slike utsagn i Det gamle testamente som det moderne muslimer har i forhold til Koranen. Meningsutveksling i Vårt Lands debattspalter den senere tiden viser dette.

Mistenkeliggjøring. Det avgjørende er hvordan slike utsagn anvendes i dag. Når Larsen, i likhet med Hege Storhaug, velger å bruke slike utsagn i mistenkeliggjøring av unge, norske muslimer som står opp mot muslimsk ekstremisme, viser det tydelig hva denne saken dreier seg om, og hva som er anliggendet: å opprettholde forvrengte fiendebilder av islam.

lørdag 6. september 2014

OL2022: Faktasjokk

"Sjokkerende lite som går til nye anlegg" skriver BT (5/9) i overskrift om OL-kostnadene.

BT har endelig oppdaget at nye anlegg utgjør omkring 5 % av kostnadene ved OL i Oslo 2022.

- OL er en dyr måte å skaffe seg nye idrettsanlegg på. Det som koster penger, er å arrangere OL og å lage en idrettsfest, sier forsker Jon Teigland til BT.

- I kvalitetssikringsrapporten er det samfunnsøkonomiske tapet beregnet til mellom 14 og 17 milliarder kroner. Det er 1000 millioner kroner pr. OL-dag. Man tar seg råd til å betale 1000 millioner kroner for hver dag med idrettsfest, samtidig som bare 7,5 prosent av det opprinnelige budsjettet går til nye idrettsanlegg. Det gir grunn til å stille spørsmål ved hva man får igjen for alle pengene, sier Teigland.

Andre poster på budsjettet:

 • Lønn 4 mrd kr
 • Seremonier 1,8 mrd - det samme som kostnad til nye anlegg!!
 • Tele og data 2,5 mrd
 • Administrasjon 1 mrd
Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann for KrF, mener det er dårlig samsvar mellom argumentasjon og faktiske realiteter.

Apropos: Aftenposten har hoppet ned fra gjerdet.

Hege Storhaug: - Jeg er hjernevasket

Hege Storhaug står på sitt: Islam er en voldelig religion, men understreker selv at hun er hjernevasket og derfor lite troverdig (Klassekampen 30/8). 

– Mediene brakte meg til himmels på i form av at jeg ble en helt og symbol på positive verdier. Mange stussa på mine kategoriske utsagn om at islam, hvilket er typisk anti-islamsk propaganda. Så begynte mang å google, og fant ubehagelige forbindelser og uttalelser på Facebook, HRS-nettsider etc., man kan helt sikkert finne flere. Men det er begrensa hvor mye tid du har å bruke på en sånn sak. Det viktigste var å vise at jeg her driver med verdimessige ting som ikke er bra for norsk ungdom og Norges framtid.

 Innrømmer hjernevask.

torsdag 4. september 2014

Muslimer spiser norsk sjokolade

Frps Ulf Leirstein er enig i uttalelsen fra Freia "muslimer gradvis spiser norsk sjokolade" (Klassekampen 4/9). Det skal i følge sjokoladeekspert Ronny Alte dreie seg om flere tusen muslimer, hovedsaklig bosatt i Drammen og Groruddalen, som har fått smaken på Kvikk Lunsj og Melkesjokolade. Snart er det jul og deretter påske, vi kan ikke ta sjansen på sjokolademangel sier Leirstein. Ronny Alte påpeker på sin side at muslimer ofte er brune i huden, omtrent som sjokolade, avslutter Alte.

Nå tar de også sjokoladen vår.


mandag 1. september 2014

Sugerør i oljefondet

NHO sier ja til å øke bruke av oljeformuen for å finansiere kutt i formueskatten, i følge Klassekampen 29/9.

Det er  realiteten under H-Frp-regjeringen: Man skal ta fra oljefondet for å gi til de som allerede er rike.

Det sier temmelig mye om NHO også: Det er i realiteten en forening for Norges formuende familier, ikke for norske bedrifter. For som professor Jarle Møen poengterte: Formuesskatten er en skatt på person, ikke på bedrift. NHO forsøker å selge en bløff om at formuesskatten er en avgift bedriftene betaler.

søndag 31. august 2014

Kalifatet IS - en gavepake til fundamentalistene

Det såkalte kalifatet IS er en gavepakke til fundamentalistiske norske islamhatere som Hans Rustad og Hege Storhaug, de to er rettnok preget av kraftig dissonans etter demonstrasjonen 25. august.

Alexandra Irene Larsen får boltre seg i Klassekampen (29/8) og bidrar til mistenkeliggjøringen ved å sause alt sammen, ja, Larsen synes å være langt mer fundamentalistisk i sin lesing av Koranen enn den jevne norske muslim. Larsen resirkulerer de ekleste ideene fra ytre høyre om islam som en "dødskult" og putter alle i samme bås: IS, Hamas, Islam-Net, Det muslimsk brorskap.Og igjen er det "venstresiden" som er islamistenes "forsvarere", Larsen nevner konkret Inger Anne Olsen (Aftenposten) og Lars Gule* som har et forvridd verdenssyn. Larsen får det altså til å se ut som Gule forsvarer IS.

Dette er absurde beskyldninger fra Larsen når vi ser hva Gule skrev om IS noen dager før i Klassekampen:

I slike kriger har også den religiøse motivasjonen vært utløsende, ikke minst fordi fienden skulle utslettes nettopp fordi de manglet den rette tro.
Dagens jihadister, som utnytter modernitetens våpen- og informasjonsteknologi, men som tenker «middelaldersk» og totalitært religiøst, avviser sekulariseringen som en trussel mot religionens sannhet. Men ikke bare det, sekulariseringen er antigudelig. Derfor er det heller ikke rart at IS fører religionskrig mot sine fiender. Og som vi har sett mange ganger i historien, det er ingen grenser for hva man kan gjøre mot guds fiender.

Det groteske er at blodbadet IS står for i Syria og Irak (om enn ikke alene), har sine støttespillere i Norge. Profetens Ummah, som tidligere har framstått som en latterlig gruppering med sitt krav om et islamsk friområde i en del av Oslo, har nylig gjort seg til IS’ talspersoner. Gruppens talsmann Ubaydullah Hussain har denne uka i VG forsvart og bortforklart IS’ vold og brutalitet samtidig som den primitive førmoderne religionsforståelsen, med akkurat IS’ tolkning av islam som den eneste rette, blir formidlet. 


----------
*Gule forsker på ekstremisme, mens Larsen visstnok er religionssosiolog med en (1) vitenskapelig publikasjon på rullebladet: "Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser." Jeg tviler på at hennes forskning på engledans og harpespill gjør henne spesielt kvalifisert til å vurdere Gules kompetanse.

Fra Gules CV:
 • Arabiske intellektuelle og den totalitære drøm. I: Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?
 • Venstreekstremisme og terrorisme. I: Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.
 • Humanism and Freedom from Religion. I: Freedom of Religion and Belief Volume II. Ashgate
 

Kryptomuslimer

Kryptojøder var i middelalderen og senere betegnelsen på personer av jødisk bakgrunn som hadde konvertert til kristendom, men i hemmelighet fortsatt var jøder. Dette var særlig i Spania der jøder ble forfulgt etter fordrivingen av den siste mauriske herskeren.

Nå har det dukket opp en ide om krypotmuslimer, eller mer presist krypotislamister, blant norske islamhatere og muslimfiendtlige. Etter (den forsåvidt intetsigende) demonstrasjonen Hans Rustad, Hege Storhaug og deres fanklubb fått et forklaringsproblem. Men se! Løsningen er å si at norske muslimer som klart og tydelig tar avstand fra IS og deres forbrytelser egentlig lyver, at de egentlig er islamister, at IS representerer Islams sanne natur og essens, at det er hykleri.

Faten Mahdi Al-Hussaini bærer hijab, hvordan kan vi stole på en som bærer hijab, er spørsmålet Storhaug stiller. Demonstrasjonen mandag 25/8 ble fulgt av strøm av mistenkeliggjørende kommentarer fra HRS. Også Aftenposten som har bidratt til å løfte frem HRS' ekle budskap måtte sette ned foten.

Kanskje Storhaug selv er en smule hyklersk? I allefall ihht guilt by association, her er noen av Storhaugs venner.

tirsdag 26. august 2014

Konspirasjonsteori i moskeen og antisemittisme i NRK

«Jeg er Israel – som har full kontroll over USA og hele den amerikanske administrasjonen. Det er jeg som i praksis styrer landet. Alle vedtak som blir vedtatt i USA, er først og fremst ment til å tjene meg og mine egne interesser.»

Dette og mer til er sitater fra Basim Ghozlan, forstander i Rabita-moskeen i Oslo. Dessverre finnes det slike tullinger blant ledende norske muslimer, det er disse tåkehodene som bør holdes moralsk ansvarlige for å ha forledet unge muslimer, ikke alle de andre norske muslimene (naturligvis bra at de demonstrerer mot IS og slikt, men det er helt urimelig å kreve "ta avstand"). De fleste nordmenn (Hans Rustad er et unntak) har etterhvert fått med seg at er forskjell på konspiranoide surrehuer som Ghozlan og norske gjennomsnittsmuslimer som Abid Raja og Hadia Tajik.

Jon Hustad peker på også stødige NRK folk som Gro Holm plumper ut i den samme brune gjørma:

Det er ingen hemmelighet at jødisk kapital og folk med jødisk bakgrunn er sterkt overrepresentert i de store amerikanske mediekonglomeratene. Det største av dem alle, Disney Company, eier blant annet ABC TV Network og ledes av Robert Iger. CNN Worldwide har Jeff Zucker, som kom fra konkurrenten NBC, og CBS har Leslie Moonves. Sistnevntes onkel var for øvrig David Ben-Gurion, Israels første statsminister.
Jødenes andel av USAs befolkning utgjør vel to prosent, så det er ingen tvil om at de er overrepresentert som eiere og toppledere i media. Kanskje ikke så rart at relativt få palestinske stemmer slipper til når Israel blir angrepet.

mandag 25. august 2014

Hans Rustad sliter, igjen

Hans Rustad sliter igjen med logikken. Nå takler han ikke at norske muslimer demonstrerer mot forbryterne i IS (ISIL) og mot de norske idiotene som forsvarer skrekkveldet. I dagens kommentar "Plystring i mørket" formilder Rustad ideen at samme hva norske muslimer sier så har de likevel et medansvar fordi de alle er muslimer. Slik er det bare! Hvordan kan norske muslimer forsvare seg mot slikt? Rustad bare påstår.

Toppen av kransekaken er når Rustad i samme kommentar sutrer over at "opplæringen de siste tiår gått ut på at korstogene var essensen av kristendommen og den hvite manns kultur. Den har vært innebygget undertrykkende og dominant." Disse ideene blir i følge Rustad brukt som argument for avkristning.

Rustad nøler altså ikke med å essensialisere islam ("samme hva muslimer sier så er islam ..."), samtidig sutrer han over at andre essensialiserer kristendom som en metode for å "avkristne" Norge. Rustad burde kikke i speilet.

Se også Vepsens kommentar (at Hege Storhaug og HRS sliter er forøvrig ingen overraskelse).

torsdag 21. august 2014

Hamas utløste krigen med vilje

Snoen skriver på Minerva at Hamas drepte tre israelske ungdommer i den hensikt å utløse en intifada i de palestinske områdene.

onsdag 20. august 2014

De som ikke er mot dem, er med dem!

Ta avstand! ropes det, men Liberaleren holder hodet kaldt og skriver:

Har du som nordmann gått i tog mot AKP (m-l) sine synspunkter? Tatt offentlig avstand fra Børre Knudsen? Eller Anders Behring Breivik? Hvis svaret er nei bør du ikke kreve at vanlige muslimer skal ta avstand fra Profetens Ummah eller Islamsk Stat.

tirsdag 19. august 2014

Krigsprofitørene

Mengder av varer fraktes gjennom de mange tunnelen til Gaza, særlig fra Egypt. De som eier og styrer tunnelen tjener stadig gode poenger, de kan dreie seg om flere tusen tunnelmillionærer, flere av dem er sentrale personer i Hamas, skriver Kalle Moene i DN 9. august.

Fredsløsning med Israel gjør tunnelen mindre verdt. Med andre ord: Tunnelbaronene, herunder Hamas-ledere, er krigsprofitører og har lite å tjene på fred.

lørdag 16. august 2014

Mer fart, sprit og sex!

Frp i posisjon arbeider hardt for å bekrefte våre fordommer
* Høyere fart på veiene
* Enda mer sprit på taxfree
* Sexkjøp blir lovlig igjen, kanskje

Frps fartsglade statssekretær Bård Hoksrud sier heller ikke nei til en morotur til Riga, da kan man også kjøpe taxfree på returen!

110 km/t på E18 gjennom Vestfold utgjør 2-4 minutt i spart kjøretid. Joho!


Drit i Syria - la oss minnes Tønes

Tønes er hunden som ble skutt av saueeieren, en rett saueeieren har rett til når hunden går til angrep på husdyr.

På radioen hører jeg nå et fjols som sier at man "knebler engasjement for dyr." Jøjemej.

tirsdag 12. august 2014

Hans Rustads konspiranoide kokko-logikk

Hans Rustad var oppriktig forskrekket over å se trikk 11 pyntet med homoflagget, fra kommentar på Document (19. juni) 


Først homoflagg, så palestinaflagg, så hamasflagg og deretter ….ja, hva deretter? angrep på mennesker med kippa, eller synlige kors. En generell utrygghet, kvinner bør iføre seg hijab.

De som befinner seg innenfor de aksepterte rammene vil ikke forstå hvorfor noen klager. Men hvem definerer grensene? Det blir som under en revolusjon. Det skjer på bakrommet, og i offentlige møter hvor demagogi rår. Mellom disse – bakspillere og mobben – ligger makten.
I Rustads forvirrede tankegang går det altså en klar linje fra homoflagg på trikken til tvungen hijab for kvinner, øyensynlig via en slags islamsk stat i Oslo. At han følger opp med antydninger om konspirasjoner og skjulte makthavere på bakrommet gjør ikke saken bedre.

I følge Bjørn Stærk er Document.no et intellektuelt fyrtårn, en klippe i kampen for ytringsfriheten. Mer feil går det neppe an å ta.

Homoflagget på trikken bereder grunnen for islamsk maktovertakelse.

søndag 10. august 2014

Skylapper og islam

Ikke engang tre år etter 22. juli, er høyresiden villig til å ta et oppgjør med høyreradikalismen og volden den avler. De retter tvert imot blikket mot en påstått trussel fra ekstremistiske muslimer med god hjelp fra PST, skriver Alexandra Irene Larsen i Vårt Land.

Larsen peker blant annet på sjarmtrollet Kaspar Birkeland.

lørdag 9. august 2014

Primitive journalister i Finansavisen

Journalisten Kjell Erik Eilertsen har i Finansavisen fremlagt det han mener er de store kostnadene med innvandring, saklig begrunnet skulle man tru. Men sent på natten kommer hans egentlige motivasjon for dagen, som når han skriver på Facebook:

«La oss avslutte denne tåpelige diskusjonen. La oss legge kortene på bordet. Jeg liker ganske enkelt ikke arabere, pakistanere og somaliere, og det har ingenting med hudfarge å gjøre, og det finnes selvfølgelig unntak. Men det dreier seg om tilbedere av en primitiv ørkenreligion.»

Jeg skal ikke påstå at Eilertsen er rasist, argumentasjonen ovenfor har uansett et rasistisk eller protorasistisk preg der han tilskriver store folkegrupper negative egenskaper. Den slags primitiv generalisering skulle man ikke tro en journalist ville klare å lire av seg.

Dumheten i argumentet er dessuten slående. Den primitive ørkenreligionen han sikter til bygger jo på to andre og eldre ørkenreligioner: Jødedommen og kristendommen, hvorav den siste har vært Norges statsbærende religion i nær 1000 år.

torsdag 7. august 2014

Hege Storhaugs sjokkerende dumhet

Den sjokkerende avsløringen i den svenske byen Norrköping om omfattende kjønnslemlestelse av jenter må føre til politisk handling i Norge, skrev Hege Storhaug i Aftenposten.

Bakgrunnen for Storhaugs helt forutsigbare utspill var noe som viste seg å være en ikke-sak, en meningsløs fremstilling av et helt annet poeng. Burde Storhaug ha sjekket fakta bittlitt nærmere, eller  kanskje Storhaugs og HRS' forretningsmodell nettopp er det overfladiske, tabloide og uetterrettlige - akkurat som min overskrift her.

Men dumheten er jevnt fordelt ser det ut til:

 • Selv Dagbladet presterer å snu saken opp ned i det øyeblikk de egentlig skulle korrigere den.
 • «Et slikt omfang i en middels stor svensk kommune er alarmerende», skrev leder i Stortingets helsekomite, FrPs Kari Kjønaas Kjos. Homofili og andre sykdommer

Solveig Horne som stortingsrepresentant:
- Transpersoner må inn under pasientlovgivingen. Det er der de hører hjemme.

- Vi har kuttet støtten i det nåværende budsjettet, og vi vil fortsette denne linjen. Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger. Det finnes regelverk som ivaretar homofile og lesbiskes rettigheter på lik linje med andre grupper i samfunnet. [saken gjaldt støtte til tidsskrift for homofile]

Solveig Horne som statsråd:
* åpner Europride
* pris for halal og hijab

Homo-Horne - Frpere er like fleksible som andre.

tirsdag 1. juli 2014

Tåpelige islamister

Det er enhvers rett å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hans indre, som dette sitatet på en slående måte illustrerer:

"....den mest Barmhjertige, mest Nåderike. .... Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes. .... disse skammelige menneskene" 
Mer inkonsekvent er det vel ikke mulig å være, ihverfall ikke i løpet av et kort avsnitt.

mandag 30. juni 2014

Deilig med penger!Figuren viser gjennomsnittlig årsinntekt for den rikeste 0,1 % av befolkningen i Norge, omregnet til 2011-kroner (fra Klassekampen 27.juni).

Ulikhet ikke så nøye, i følge rikfolk

Svein Flåtten, som representerer Høyre i finanskomiteenpå Stortinget, mener Klassekampen går seg vill i skattestatistikker.

– Ulikheter i befolkningen har ikke først og fremst utspring i skattestatistikker, men hvem som har jobb og ikke, hvem som er i stand til å sørge for sitt eget liv og ikke, sier Flåtten.

– Så det gjør ikke noe at den økonomiske ulikheten øker som følge av skattekutt og fjerning av arveavgift?

– Det er et sidespor. Det viktigste er at de som har kapital investerer i arbeidsplasser.

Dette kan vi lese i Klassekampen 27. juni.

Flåtten er selv oppført med en skattemessig formue på 44 millioner. Nikolai Astrup, hans kollega i Høyre, har knapt 200 millioner å rutte med, i følge ligningskontoret.

Flåtten poengterer da også overfor VG: "Formue er ikke viktig."

Neida, penger er ikke viktig for de som har så rikelig som Flåtten, Astrup og Støre.

fredag 27. juni 2014

Jesuittparadokset

Den skammelige norske jødeparagrafen var samtidig en jesuittparagraf, påpeker Erik Reinert i Klassekampen 28. mai. Jesuittene var de ivrigste og viktigste anti-protestanter, og norske protestanter var naturlig nok særlig skeptiske til jesuittene. Samtidig med sitt mot-reformasjonsarbeid viste mange jesuitter et åpent og humanistisk sinnelag. Matteo Ricci oversatte f.eks. bibelen til kinesisk, og han oversatte Confucius til latin. Jesuittpresten Giovanni Botero viste tilsvarende respekt for andre folkeslag.

Paradoksalt hadde anitsemittismen gode vekstforhold under opplysninstiden, f.eks. Voltaire var en kjent antisemitt.

Reinert påpeker også at de multi-etniske imperiene var mer liberale enn nasjonalstatene:

For å overleve kunne ikke de store imperier, som bestod av et konglomerat av ulike etniske grupper, være direkte rasistiske. Selv i Sovjet-imperiet hadde et 20-talls etniske grupper egne kontorer i Dumaen. Ulik etnisitet var en nødvendig dimensjon i imperiene, en dimensjon som forsvant med nasjonalstatenes fremvekst og bystatenes og imperienes forfall i opplysningstiden.
Altså ikke overraskende at den nye staten Norge med sin moderne grunnlov utelukket både jesuitter og jøder.

Religion driver radikalisering?

Er religion drivstoff i radikalisering? Eller er det rett og slett politikk? Lars Gule stiller spørsmål og svarer selv i Klassekampen (5. juni):

Enkle og populære radikaliseringsteorier mangler vitenskapelig grunnlag. Det vi faktisk vet er at det ikke er en entydig sammenheng mellom religiøsitet, ei heller den mest ytterliggående (salafisme), hos muslimske ungdommer, og vilje til terror. Tvert om. Jo bedre skolert man er i islam, jo klarere avstand tar man også fra den jihadistiske ideologien til al-Qa’ida.
Radikalisering handler om følelser og forestillinger  om urettferdige forhold i verden.

Ny leder i Gamle Høyre

Unge Høyre har fått Kristian Tonning Riise som ny leder. Ungdomspartiene og -politikerne er normalt mer frittenkende og redeligere enn moderpartiet, og utgjør alltid et friskt pust i rikspolitikken. Unge Venstre, Sosialistisk ungdom, AUF og FrpU har alltid vært interessant å følge med på. Unntaket er Unge Høyre, i særdeleshet med den nye lederen, ungdomspartiet fremstår bare som en teitere og mer forstokket versjon av det pragmatiske voksenpartiet.

Riise lirer av seg en lekse han her lært, enten det gjelder "mer fleksibelt arbeidsliv" (NHO-speak) eller "verdens reneste olje og gass" (Statoil-speak).

Riises engasjement mot Chavez og alt hans vesen viser alt annet enn en prinsipiell, saklig og redelig debattant. Jattingen med USAs myndigheter er også det minst sympatiske karaktertrekket arvet fra moderpartiet. Den intellektuelle nivået er i det hele tatt nedslående. Man skulle tro han hadde lært litt av folk som Torbjørn Røe Isaksen og Nils August Andresen, men nei.

torsdag 26. juni 2014

Reality-based community

Fra Ron Suskinds berømte artikkel i New York Times:

The aide said that guys like me were "in what we call the reality-based community," which he defined as people who "believe that solutions emerge from your judicious study of discernible reality." ... "That's not the way the world really works anymore," he continued.
Interessant nok passer sitatet på den ivrige debattanten Hege Storhaug: Når nøkterne fakta går henne i mot, dikter hun opp sine egne "fakta", sin egen parallelle virkelighet.

Bakgrunnen for innlegget fra SSBs folk er Storhaugs kronikk i Dagbladet 21. juni. Der antyder hun med en klassisk konspirasjonsteori "Hvorfor kamufleres den mest dramatiske endringen av Oslo og Norge i moderne tid?" SSB antas altså å være en del av en hemmelig plan for å holde skjult for folket hva som egentlig skjer.

Leser man kommentarfeltet er det ingen tvil om at også Storhaugs meningsfeller blander fakta og ideologi. De som er kritiske eller fiendtlige til Islam/muslimer er tydeligvis de samme som mener SSB fusker med fakta for å holde sannheten skjult.

onsdag 25. juni 2014

Hans Rustad i rennesteinen

Hans Rustad furter videre, nå på debattplass i Dagbladet, "slik blottlegges holdningene til ytringsfrihet og andre mennesker" skriver han:

Shoaib Sultan er selv en del av intimideringsapparatet. Han spiller selvsagt rollen og trekker ut akkurat den delen som skal sette skrekk i leserne. (....) Tor Bach er på et nivå som ikke kan tas seriøst. Man kan ikke diskutere med rennestenen.
Rustad har tildelt seg selv rollen som ytringsfrihetens hvite ridder, men kritikk tåler han ikke, nei for offentlig kritikk det er intimidering (skremmende, truende atferd). Da svarer han med ufin utskjelling (Bach er i rennesteinen) og konspirasjonsteori (Sultan er en del av intimideringsapparatet, Minotenk inngår i den offentlige regi). Her er det Rustads egen holdning til ytringsfrihet og andre mennesker som blottlegges.

Hans Rustad må snart beskyttes mot seg selv.

lørdag 21. juni 2014

Homofobiens kristne drivstoff

I land sør for Sahara opplever homofile økende undertrykkelse. Homofiendtlige ideer spres aktivt av kristenkonservative amerikanske organisasjoner, skriver Emma Gerritsen.

torsdag 12. juni 2014

Hans Rustads falske flagg

Det er interessant hvor dårlig kritikk mottas på et nettsted som så til de grader dyrker konterærrollen, Alzaghari og Sultan i Dagbladet.

Bård Larsen: Musikk er ikke idrett

Bård Larsen og hans kumpaner hos Civita har hisset seg voldsomt opp over at Morten Traavik har invitert søte, uskyldige, begavede barn for å spille musikk i Bergen. Dette er lefling med diktaturet må vite, ja for barna kommer jo fra Nord-Korea. Ergo!

Når temaet er Traavik, trekkspill og Nord-Korea er Bård Larsens verden svart-hvit. Men når temaet er OL, IOC og idrett, ja da er Bård Larsen en utømmelig kilde til nyanser og balanserte drøftinger. Det er greit at diktaturene deltar i OL, de kan til nød få arrangere, men gud forby om vi trekker oss ut, da overtar de helt.

I hht Bård Larsens logikk bør ikke Nord-Koreas lag få visum til OL i Oslo 2022, akkurat som de små barna ikke burde vært invitert til festspillene i Bergen. På den annen side: Morten Traavik driver ikke idrett så da gjelder helt andre regler.