søndag 31. august 2014

Kalifatet IS - en gavepake til fundamentalistene

Det såkalte kalifatet IS er en gavepakke til fundamentalistiske norske islamhatere som Hans Rustad og Hege Storhaug, de to er rettnok preget av kraftig dissonans etter demonstrasjonen 25. august.

Alexandra Irene Larsen får boltre seg i Klassekampen (29/8) og bidrar til mistenkeliggjøringen ved å sause alt sammen, ja, Larsen synes å være langt mer fundamentalistisk i sin lesing av Koranen enn den jevne norske muslim. Larsen resirkulerer de ekleste ideene fra ytre høyre om islam som en "dødskult" og putter alle i samme bås: IS, Hamas, Islam-Net, Det muslimsk brorskap.Og igjen er det "venstresiden" som er islamistenes "forsvarere", Larsen nevner konkret Inger Anne Olsen (Aftenposten) og Lars Gule* som har et forvridd verdenssyn. Larsen får det altså til å se ut som Gule forsvarer IS.

Dette er absurde beskyldninger fra Larsen når vi ser hva Gule skrev om IS noen dager før i Klassekampen:

I slike kriger har også den religiøse motivasjonen vært utløsende, ikke minst fordi fienden skulle utslettes nettopp fordi de manglet den rette tro.
Dagens jihadister, som utnytter modernitetens våpen- og informasjonsteknologi, men som tenker «middelaldersk» og totalitært religiøst, avviser sekulariseringen som en trussel mot religionens sannhet. Men ikke bare det, sekulariseringen er antigudelig. Derfor er det heller ikke rart at IS fører religionskrig mot sine fiender. Og som vi har sett mange ganger i historien, det er ingen grenser for hva man kan gjøre mot guds fiender.

Det groteske er at blodbadet IS står for i Syria og Irak (om enn ikke alene), har sine støttespillere i Norge. Profetens Ummah, som tidligere har framstått som en latterlig gruppering med sitt krav om et islamsk friområde i en del av Oslo, har nylig gjort seg til IS’ talspersoner. Gruppens talsmann Ubaydullah Hussain har denne uka i VG forsvart og bortforklart IS’ vold og brutalitet samtidig som den primitive førmoderne religionsforståelsen, med akkurat IS’ tolkning av islam som den eneste rette, blir formidlet. 


----------
*Gule forsker på ekstremisme, mens Larsen visstnok er religionssosiolog med en (1) vitenskapelig publikasjon på rullebladet: "Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser." Jeg tviler på at hennes forskning på engledans og harpespill gjør henne spesielt kvalifisert til å vurdere Gules kompetanse.

Fra Gules CV:
  • Arabiske intellektuelle og den totalitære drøm. I: Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?
  • Venstreekstremisme og terrorisme. I: Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.
  • Humanism and Freedom from Religion. I: Freedom of Religion and Belief Volume II. Ashgate
 

Ingen kommentarer: