mandag 1. september 2014

Sugerør i oljefondet

NHO sier ja til å øke bruke av oljeformuen for å finansiere kutt i formueskatten, i følge Klassekampen 29/9.

Det er  realiteten under H-Frp-regjeringen: Man skal ta fra oljefondet for å gi til de som allerede er rike.

Det sier temmelig mye om NHO også: Det er i realiteten en forening for Norges formuende familier, ikke for norske bedrifter. For som professor Jarle Møen poengterte: Formuesskatten er en skatt på person, ikke på bedrift. NHO forsøker å selge en bløff om at formuesskatten er en avgift bedriftene betaler.

Ingen kommentarer: