onsdag 25. april 2012

Nå også autist

ABB er et psykisk spesialtilfelle, det er nokså tydelig. Nå har den svenske psykiateren Eva-Marie Laurén lansert en ny diagnose: autist.

- Han har dårlige empatiske evner, er rigid, har tvangsmessige trekk i sin opptreden, har en abnorm spesialinteresse til det ekstreme og er fundamentalistisk, sier psykiater og overlege Eva-Marie Laurén til Sveriges Television.

- Men mye i hans opptreden motsier en schizofreni som den første utredningen kom fram til. En schizofren har ikke den kapasiteten til å være velorganisert som Breivik er, understreker hun.

- Jeg ser også autistiske personlighetstrekk hos Breivik, sier hun, og legger vekt på det tvangsmessige ved hans opptreden, det hun kaller «egosentrisk tenkning», at han er overbevist om at han selv har rett og ikke tar inn over seg andres meninger, og at han er ufølsom for andres lidelser.  

(Klassekampen 25.april)

Fra før har vi følgende diagnoser:
- psykotisk: paranoid schizofren
- narsissistisk-dyssosialt personlighetsavvik

Hva blir det neste? Kverulant paranoia? Jøssingismus psykopatica?

tirsdag 24. april 2012

Eliten overtar i Frp

En jurist, en overlege og en økonom vant kampen om posisjonene i Frp, melder Klassekampen.

Minerva for noen år siden:

I kampen mellom klassene ”folk flest” og ”eliten”, klasser som i større grad eksisterer i FrPs opphausede retorikk enn i virkeligheten, har FrP dermed tatt klar stilling og kjemper folk flests sak. I tråd med FrPs folkelige profil snur de opp ned på hierarkiet og utroper ”folk flest” til konge.
Vi går spennende tider i møte

Voldtekt er ikke alltid voldtekt

Sonet etter falsk voldtektsanklage for 20 år siden - får millionerstatning. Dommen ødela livet og helsa til en Bodø-mann, melder Dagbladet.

Voldtekt er ikke alltid voldtekt. Noen få ganger er anklagene falske. Andre ganger er det rett og slett uklart hva som faktisk har skjedd, om det har skjedd noe straffbart.

mandag 23. april 2012

Verdensjødedommen truer Storbritannia og kristenheten

The real Jewism threat to Britain and the rest of Europe comes from uncontrolled mass migration of Jews. Combined with our national refusal to defend our British, Christian culture, this is rapidly creating a powerful and influential Jewish vote which will increasingly change our country.

Given a few more decades, it will have profoundly altered this country. I have long suspected that this island will be more or less Jewish within a century, and it will be the fault of this generation. It would be perfectly legitimate for a respectable, law-abiding and civilised political party to act now to prevent this.


Read more: http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2133247/PETER-HITCHENS-Bundling-bearded-windbags-jets-wont-solve-anything.html
Edward Samuel Miliband, deltar i jødifiseringen av Storbritannia.

Islamfiendtlighet eller -hat

Eight components characteristic of islamophobia:
1) Islam is seen as a monolithic bloc, static and unresponsive to change.
2) Islam is seen as separate and 'other'. It does not have values in common with other cultures, is not affected by them and does not influence them.
3) Islam is seen as inferior to the West. It is seen as barbaric, irrational, primitive and sexist.
4) Islam is seen as violent, aggressive, threatening, supportive of terrorism and engaged in a 'clash of civilisations'.
5) Islam is seen as a political ideology and is used for political or military advantage.
6) Criticisms made of the West by Islam are rejected out of hand.
7) Hostility towards Islam is used to justify discriminatory practices towards Muslims and exclusion of Muslims from mainstream society.
8) Anti-Muslim hostility is seen as natural or normal.

Storhaug og HRS ekstremister?

Både Document.no og HRS nevnes i Lars Gules bok om ekstremisme, men er de ekstremister eller er det bare isolerte ekstremistiske ytringer, spørs Utrops anmelder:

Enten kan man ut fra fremstillingen tenke at Gule prøver å klistre merkelappen ekstrem på aktører som ikke fortjener det. Eller man kan se motsatt på det: Hvis Gule mener å ha belegg for å hevde at HRS står for en (høyre)ekstrem ideologi, burde han si det, og argumentere grundigere for det. I sin bok Det mørke nettet slår ekspert på høyreekstremisme Øyvind Strømmen fast at Document.no ikke er en del av det høyreekstreme spekteret, men er verdikonservative innvandringsmotstandere. Aftenpostens Knut Olav Åmås, og mange flere med ham, har berømmet Hege Storhaug for arbeidet med rettighetsspørsmål. HRS får dessuten penger både over statsbudsjettet og av Oslo kommune. Oslo kommune valgte å bevilge en million kroner til HRS etter at støtten deres på statsbudsjettet ble halvvert i august i fjor. Mener Gule at staten og Oslo kommune støtter en ekstrem organisasjon?

Wikipedia er misforstått

Wikipedias grunntanke er å være et åpent og demokratisk prosjekt hvor alle lager leksikon for alle. Enhver skal kunne delta, uten identifisering eller registrering. Dette er et demokratisk problem i følge Arnulf Hagen (Dagbladet 23.april).

Hagen er forstått litt om hvordan Wikipedia fungerer, men har som de fleste ikke-bidragsytere misforstått en god del. Wikipedia har noen enkle og viktige prinsipper, bl.a.:

  • Artikler skal inneholde fakta og ikke meninger ("leksikalt").
  • Påstander må kunne verifiseres ved pålitelige kilder.
  • Artikler skal ikke inneholde originalt stoff ("no original research")

Det siste punktet innebærer at man ikke kan skrive noe bare fordi man selv har funnet ut at "slik er det". Det er heller ikke fritt frem å definere ting slik Hagen synes å tro, begrepene må være allment akseptert i henhold til pålitelige kilder.

Hagen har rett i at Wikipedia har kvalitetsutfordringer. Men gjelder først og fremst perifere tema på små språk. Profilerte tema på engelsk blir overvåket av mange og feil blir fort oppdaget og rettet. Perifere tema på nynorsk er ofte svært mangelfulle eller direkte gale. Kontroversielle tema som islamofobi er dessuten beskyttet for å unngå hærverk.

Hovedproblemet er imidlertid ikke rene faktafeil men ubalanse: noen tema som unge menn er opptatt av får stor plass og oppmerksomhet, mens viktige vitenskapelige tema som bare spesialister kan skrive om blir ignorert.

søndag 22. april 2012

Konger og nazister

Svenskekongen var kanskje nazivennlig og dagens dronning Silvia er datter av nazist som profitterte på jødeforfølgelsene:

Da Silvia og Carl XVI Gustaf giftet seg i 1976, benektet Sommerlath at han hadde vært nazist. I 2010, 35 år etter at Silvia valgte å tre inn i offentligheten, kommentere hun for første gang farens aktiviteter under krigen. Hun sa at han ikke var politisk aktiv og at han var et offer for «maskineriet». I Kalla Fakta kommer det imidlertid fram at Sommerlath i 1934 meldte seg inn i det tyske nazipartiets utenlandsavdeling i Sao Paulo. Noen år senere tok han med seg familien hjem til Tyskland for å ta del i den økonomiske oppgangen, slik hans sønn Ralph forklarer det. Han kom akkurat i tide til å være med på arifiseringen av Tyskland og overtok en fabrikk eid av den jødiske Efim Wechsler, som i siste liten rømte til Brasil.
Les resten av Nina Grünfelds innlegg.

fredag 20. april 2012

Legitimering av konspiranoia

- Eurabia-teorien har oppnådd legitimitet, også i Norge, sier journalist og blogger Øyvind Strømmen til Klassekampen 17.april.

Strømmen mener samfunnsdebattanter som Bruce Bawer, og utgivelser av bøker som Oriana Fallacis «Fornuftens styrke» er eksempler at Eurabia-tanken får slippe til.

Fallacis bok tar utgangspunkt i at Europa ikke lenger er Europa, men en islamsk koloni, og ble utgitt på Gyldendal forlag i 2004.

- Når en bok som forfekter disse holdningene blir gitt ut på et av de største forlagene i Norge, viser det at ideene også har klart å nå ut i offentligheten, og har blitt gitt legitimitet.

(sakset fra Klassekampen)

torsdag 19. april 2012

Dr. Gerstenfeld rir igjen

Unlike Norway’s Breivik, Toulouse killer Merah represents far wider phenomenon, hevder Manfred Gerstenfeld.

Helt klassisk: Muslimer/islamister representerer en gruppe, et kollektiv av støttespillere, høyrevridde terrorister er bare ensome psykopater.

New Statsman skriver på sin side:
The most shocking thing about Breivik is how many agree with his opinions.

Fjordman også tilregnelig?

De to første sakkyndige konkluderte med at ABBs ideologi og verdensbilde tydet på psykose og utilregnelighet. De to nye sakkyndige konkluderte motsatt:

  1. Observanden var ikke psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad.
  2. Observanden har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Dermed må Peder Jensen, alias Fjordman som ABB deler verdensbilde med, også klassifiseres som tilregnelig. Bruce Bawer mener på sin side at rettssaken er et storstilt forsøk på å kneble norsk islamkritikk (Klassekampen 19.april):

«Andre land har tatt islamkritikere til retten, en etter en. Men nå vil så å si hver eneste prominente islamkritiker i Norge presses inn i rettssalen for sine syn på islam, i et absurd påskudd hvor deres vitnemål skal bidra til forsvaret av en massemorder hvor skyldspørsmålet allerede er etablert uten noen form for tvil. Det briljante og ironiske her, er at forsvaret og tiltaltes mål - som tilsynelatende har laget vitnelisten selv - er identisk med landets venstrevridde kulturelite: Nemlig å implisere alle oss andre i Breiviks handlinger.»

Bawer skriver konspiratorisk at det tilsynelatende er forsvarerne som har laget vitnelisten. Mens forsvarets hensikt er å bevise at ABB er troverdig, er det i følge Bawer bare en hemmelig plan for å "stille islamkritikerne for retten". Stiller Bawer som vitne skal man ikke se bort fra at ABB fremstår som både jordnær og mentalt velfungerende.

Bloggen My Point of View skriver f.eks.:

Vidkun Quisling was brought to justice for having cooperated with a hostile foreign power during WW2; my question is when will the traitors in the Norwegian Parliament be brought to justice?

Og videre:
What Hitler and the Nazis tried to achieve through the use of gas chambers and concentration camps Norwegian cultural Marxists are trying to accomplish through intimidation, propaganda and a tsunami of third world immigrants imported to Norway disguised as political asylum seekers.

Denne kilden hevder bloggen My point of view er Bawers egen: kan ikke utelukkes, (Bawer har dog en mer elegant språkføring), iallefall påfallende at bloggen tar Fjordman og Rustad i forsvar uten å nevne Bawer. Påstanden har dessuten vært på trykk i Dagsavisen uten at den er dementert.


Kontrajihadistenes "faktamisforståelser"

Det finnes ingen bedre eksempler på kontrajihadistenes ideologiske påvirkningskraft enn drapsmannen som nå står for retten. Her er en mann som delte deres konspiratoriske tankegang. Han mente at islam var en trussel mot Vest-Europa. Han mente at utlendingsmyndighetene og den “multikulturalistiske” politikken til våre regjeringer tillater islam å vokse frem uimotsagt. For ham blir den logiske konsekvensen å innrømme sine handlinger, men hevder at han handlet i nødverge.
Dette skriver Vepsen.

A Crusader Against Islam

In a major story Norwegian newspaper VG reports that Kevin Forts shares the views of mass murderer Anders Behring Breivik, as quoted by Spiegel Online:

"I believe it demonstrates a sense of nationalism and a moral conscience. He's fighting against cultural Marxism and the Islamization of Norway and he found that the most rational way to accomplish that was through terrorist actions on Utøya and in Oslo."
VG video in English with Norwegian subtitles.

onsdag 18. april 2012

- Collaborators should be treated accordingly

Fjordman skriver, i en artikkel som ABB har inkludert i sitt kompendium, at «landsforræderne» bør frykte harde midler, sitert fra Vepsen:

”The political elites implement the agendas of our enemies and ignore the interests of their own people. They are collaborators and should be treated accordingly. The problem is that they currently feel quite comfortable and secure. They fear the reactions of Muslims, but despise their own people. They view us as sheep, existing only to provide them with champagne and nice cars and to be guinea pigs in their grandiose social experiments. Change will only come when they fear us, and the consequences of their own betrayal, more than they fear Muslims.”
Fjordman hevder, naturligvis, at han ikke oppfordret til vold. Velvel. På TV2 22. mai 2009 uttalte Arne Tumyr i følge Vepsen:
”I en forsvarssituasjon er det klart at da har vi nøyaktig den samme situasjonen som vi hadde i 1940-1945. Da hadde vi valget om å enten underkaste oss disse overgriperne eller å gripe til våpen“.
Vepsen har også snoket på såkalte sosiale medier og siterer en av ABBs anonyme meningsfeller :
”Sitter og ser Breivik forklarer seg (tekstet på nrk). Er jo absolutt langt på vei enig i han. Er argumentsterk og det slår meg at ingen har fanget opp dette politiske talentet før han ble massemorder”.
Er alt dette bare tilgivelige "faktamisforståelser" (Bjørn Stærks eufemisme), eller er det noe verre?

lørdag 14. april 2012

Rettspsykiatrisk farse

«Hvordan våger De Herr Quisling å forlokke og forföre nordmenn til å bli landsforredere, kongesvikere og forbrytere mot sitt eget folk, til skjensel for hele verden og til usselhet blant sine egne?»

Dette skrev Ingrid Bjerkås til Quisling i 1941. Quisling svarte med å få henne erklært utilregnelig, med diagnosen "jøssingismus psykopatica".

søndag 8. april 2012

Ultrakonservativ diktator hyllet av hele verden

Mens opprørere i Syria forsøker å bli kvitt sin diktator og Lukasjenka i Belarus fordømmes av hele Europa, hylles den mest autoritære av folkemassene i Vatikanet. Han hevdes å være ufeilbarlig og utsteder regler etter forgodtbefinnende. Hans underordnete misbruker sin stilling til å skaffe seg sex. Synderegisteret er langt.

Men NRK fremstiller det hele i et positivt lys. Den koselige bestefaren sa jo god påske på 65 språk! Endatil islandsk. Skal tro hvor mange katolikker det er der? 5? 7?

Det snakkes mye om "religionskritikk" i våre dager. Merkelig at rottereiret i Vatikanet aldri er gjenstand for slik kritikk.

lørdag 7. april 2012

Psykoterapi virker ikke

Det mest robuste funn gjennom de siste 40 år er at psykoterapi har positiv effekt. Men mer oppsiktsvekkende er det at kontrollerte studier som har sammenlignet ulike terapiformer, med få unntak har vist at ingen terapitilnærming gir bedre resultat enn andre. (...) Relasjonen mellom klient og terapeut er en av de viktigste faktorerene som påvirker terapiutfall, uavhengig av terapeutens teoretiske orientering.
Dette skriver professor Ellen Hartmann i Morgenbladet 30.mars. Poenget er mildt sagt oppsiktsvekkende: Psykoterapi virker ikke, det er terapeuten (psykologen) som har betydning. Det er terapeutens personlighet og væremåte som teller: "lytter, reflekterer, smiler og holder god øyekontakt, er empatisk, forståelsesfull, varm og aksepterende, hjelpsom, gir råd og formidler håp".

Kort sagt: Psykoterapi handler om å ha noen å snakke med, personen beskrevet er det mange kaller en "god venn". Psykoterapi minner slik sett om homøopati: Pasienten får en god samtale plus en sukkerpille evt et glass rent vann.


Psykoterapi i praksis.

fredag 6. april 2012

Islamister eller nasjonalister?

Palestina er en gammel konflikt som først ble ført på etnisk eller nasjonalt grunnlag, men fikk utover i 1980-årene tilført et nytt islamistisk element ved nye alternative bevegelser, skriver Knut Vikør (Islam. Ei faktabok 2006 s.63):

"På palestinsk side sto den kristne minoriteten og den muslimske
majoriteten saman utan spesielle skiller, ideologien var nasjonalistisk og til
dels radikal og sosialistisk. Fleire av dei fremste palestinske leiarane hadde
kristen bakgrunn. Men då det var meir og meir tydeleg at deira strategi
ikkje førte til noe resultat, mens israelarane befesta seg i dei okkuperte
områda, oppsto nye alternativ. ... Hamas voks først og fremst fram som
alternativ til PLO og Arafat. Dei avviste forhandlingslina overfor Israel og
framsto som eit moralsk alternativ til det kaotiske og korrupte som mange meiner
det palestinske sjølstyret PA sto for."

Hamas er islamister, men deres militante linje er først og fremst anti-israelsk. Hamas har altså overtatt mye av PLOs gamle agenda og metoder, men har i tillegg skaffet bevegelsen legitimitet gjennom sosiale tiltak og streng moral.

onsdag 4. april 2012

Ord, ugjerning og tilregnelighet

Bjørn Stærk har en velskrevet og interessant kronikk i Dagbladet, de gode poengene til tross: Han er ute i samme ærend som før når han skriver:

Den andre sannheten ingen rettpsykiatrisk vurdering kan rokke ved, er at selv om Breivik er tilregnelig, så har ikke skribentene han har hentet ideer fra medansvar for terrorideologien han har bygget opp. Ord er ikke handling. Å mene at verden ser annerledes ut enn flertallet tror, gjør deg ikke til et dårlig menneske. Terror er ondskap, faktamisforståelser er ikke.
Stærk bagatelliserer ved å kalle agressiv, krigersk retorikk av typen Fjordmann for "faktamisforståelser". Det er selvsagt mye feilinformasjon der ute både når det gjelder antall muslimer og hva islam er, men folk som f.eks. Bawer lyver for at "fakta" skal passe til deres demagogi. Folk som Bruce Bawer bare dikter opp det som passer hans propaganda, og når propagandaen er ond er "faktamisforståelsene" det også.

Stærk forsøker også å fremstille ABB som langt mer ekstrem enn Fjordman. Stærk forsøker dermed å skape mest mulig avstand mellom "ideer" og "terrorideologi" og til slutt "terror", for på den måten, får vi tro, å redde restene av den ideologien Stærk med sin faste eufemisme kaller "innvandringspessisme". Når folk som Fjordman snakker om å bruke våpen mot fienden, eller det opprettes diverse "defence leagues" som snakker om "no surrender", eller det snakkes om landssvikere og "quislinger", er det noe langt mer enn "faktafeil".

Men hovedspørsmålet er sammenhengen mellom ord og handling. Mens svært mange (selv de nokså moderate til høyre) synes det er helt greit å snakke om "sammenheng mellom religion og terror", synes Stærk at vi helst ikke skal snakke for tydelig om sammenhengen mellom innvandrerfiendtlig retorikk og 22.juli. I det offentlige ordskiftet er dette en merkelig asymmetri. Religion er jo som kjent ord, og avstanden mellom religionenes temmelig vage og generell vendinger og udåder begått i religionens navn er temmelig lang. For den islamfiendtlige retorikkens del, f.eks. tilfellet Fjordman, er avstanden betydelig kortere, blant annet ved at retorikken er langt mer konkret (blir retorikken tilstrekkelig konkret dreier det seg om straffbar oppfordring til vold).

Øyvind Strømmen sier f.eks. til Bergensavisen (4.april) at det ikke er egne ideer ABB presenterer, det er lite originalt stoff i ABBs manifest. Forskjellene går på nyanser, f.eks. at ABB vektlegger rasetenkning mer enn det som er vanlig blant antijihadister.

Stærks forsøk på gjøre ABB og hans ideologi til noe unikt og med bare svak sammenheng med den islamfiendtlige strømning er i det hele tatt ganske mislykket og gjennomskuelig. Som Timothy Garton Ash skrev i The Guardian 29.juli er det latterlig å underslå sammenhengen:
However, if it is ridiculous to suggest that there is no connection at all between Islamist ideology and Islamist terror, it is also ridiculous to suggest that was no connection between the alarmist view of the Islamicisation of Europe that these writers spread, and what Breivik understood himself to be doing.
Det er et banalt poeng at ord ikke er handling, men det er like banalt feil å påstå at det ikke er sammenheng, å påstå at ord ikke har effekt. F.eks. ble Krekar nylig dømt for ord, ikke for handling. I Ruanda ble ledere for radiostasjonen RTLM dømt for bidrag til folkemordet. Dette siste er et ekstremt eksempel, men det viser at man ikke som Bjørn Stærk kan trekke en skarp strek mellom "rene" ord (greit) og vold (ugreit). Fjordman og Krekar beveger seg i den samme gråsonen. På samme måte synes vi ikke det er greit dersom Israels fiender i Midtøsten fyrer opp antisemittismen med bøker som Mein Kampf eller Sions vises protokoller.

Ossietzky advarte mot ordene og alle de som hevder de bare driver med ord, ikke handling:
Disse litterære antisemittene må omgås et stort dilemma. De beveger seg alltid på kanten av pogromen, de smaker på den, men de passer seg for å bli like aktive i den som de medborgere som er mindre tynget av intellekt. Hvorfor så sjenerte mine herrer? Gjør et rykk, slipp løs den indre pøbelen som gjemmer seg i alle antisemitter. Plukk nå opp en hestepære, kast den i ansiktet på den jødiske medborgeren og skrik “jødesvin” etter ham. Dere vil føle en lettelse, og dere vil, ettersom vi lever i Tyskland, også finne en rett som møter deres plagede tilstand med forståelse. [...]
Nå om dagen behøver ingen skribent med dårlige nerver å anstrenge seg. Et
treffende ord holder for å bringe hendene i bevegelse. I vår tid er luften tung av bloddunst. Den litterære anti-semittismen leverer bare de immaterielle våpen til å slå i hjel.
Carl von Ossietzky, Die Weltbühne, 19.juli 1932 (sitert av Ivar Bakke)


Fjordmanismen lar seg ikke redde fra den historiske skraphaugen.

mandag 2. april 2012

Med rett til å krenke Tybring-Gjedde

"Med rett til å krenke" er overskriften på Siv Jensens kronikk i Dagbladet. Hennes nære partikollega Christian Tybring-Gjedde er uenig og mener at det hviler et tungt ytringsansvar på den som fremmer motargumenter.


Rett til å krenke! ... alle unntatt Tybring-Gjedde for han kan jo ta seg nær av det.

al-Andalus - det islamske Spania

Det sørlige Spania var dominert av maurere og islam fra år 711 til "de katolske monarker" inntok Alhambra i 1492. Andalusia var med andre muslimsk i 800 år før den 500 år lange katolske perioden som fulgte. Aukrust og Skulstads nye bok Spansk gullalder gir en oversikt over denne viktige epoken i europeisk historie, men det er ikke alle som takler det positive som sies om epoken. Aukrust og Skulstad svarer på kritikken (Dag og Tid 23.mars), utdrag:

Etter hvert var flertallet av muslimene i al-Andalus verken berbere eller arabere, men etterkommer av lokalbefolkningen som i økende grad konverterte til islam.

For den jødiske eliten fantes det under framveksten av emiratet og senere kalifatet i Córdoba knapt noen hindringer. ... Det religiøse lederskapet innen alle de tre abrahamittiske religionene så imidlertid med bekymring på det nære samlivet og brudd på dogmene. For de religiøse lokale kristne og jødiske lederne var ikke problemet først og fremst ekskludering fra storsamfunnet gjennom dhimma-ordningen, men snarere den sterke graden av aksept.
Aukrust og Skulstad trekker frem flere større voldsepisoder, men understreker at tilfeller av vold mot eller fordriving av jøder og kristne var utslag av politiske forhold. "Forfølgelse av jøder fordi de var jøder, var først og fremst et kjennetegn ved de kristne regimene i middelalderen, ikke den islamske verden", skriver de. Det var også konflikt innad blant islamske lærde om den korrekte tolkningen av islam, men dette gikk først og fremst ut over muslimene selv.

Det er også verdt å minne om at de katolske monarkene fra 1492 fordrev (eller tvangskonverterte) muslimer og jøder - mange av disse ble reddet av sultanen i Istanbul. Noen år tidligere hadde monarkene etablert et religionspoliti, den spanske inkvisisjonen, for å sikre at jøder og muslimer gikk over til den rette katolske tro.


Mezquitaen i Cordoba.

P for pinlig

Flere bilister betalte 85 kroner timen for parkering. De fikk likevel straffegebyr på 710 kroner. «Tror dere at dere kjører buss, eller?», spurte vekteren bilistene mens han skrev ut bøter, melder Aftenposten.

Det er naturligvis det respekterte selskapet Q-park som står bak.