fredag 20. april 2012

Legitimering av konspiranoia

- Eurabia-teorien har oppnådd legitimitet, også i Norge, sier journalist og blogger Øyvind Strømmen til Klassekampen 17.april.

Strømmen mener samfunnsdebattanter som Bruce Bawer, og utgivelser av bøker som Oriana Fallacis «Fornuftens styrke» er eksempler at Eurabia-tanken får slippe til.

Fallacis bok tar utgangspunkt i at Europa ikke lenger er Europa, men en islamsk koloni, og ble utgitt på Gyldendal forlag i 2004.

- Når en bok som forfekter disse holdningene blir gitt ut på et av de største forlagene i Norge, viser det at ideene også har klart å nå ut i offentligheten, og har blitt gitt legitimitet.

(sakset fra Klassekampen)

28 kommentarer:

Anonym sa...

Wake up and smell the coffee!

Verden er ikke svart og hvit, og det er ikke sånn at de menneskene som gjør noe godt, og bidrar til å føre verden ett skritt videre i riktig retning, er helstøpte individer uten møkk på sjela.

Ta fredsprisvinnerne: Den ene etter den andre av dem avsløres som fortalere for aldeles skrekkelige tanker.

Eller ta en personlighet som Hamsun: Blir bøkene hans dårlige fordi han hadde nazisympatier?

Eller ta diverse stortingsrepresentanter: det er mange av dem som, fra tid til annen, antyder ting som gjør at man mistenker at de har en foliehatt hengende i entreen.

Skulle jeg dømt mine venner og bekjente ut fra om de var helstøpte, ville ikke en eneste overleve kritikken. I vennekretsen har jeg både bondeknøler, miljøidioter, jødehatere, muslimhatere, kommunister, libertarianere og ihuga sosialdemokrater - og alle som en er de flotte mennesker. Folk som gir av seg selv. Folk som bruker mye mer tid og ressurser på å hjelpe andre enn noen rikspolitiker.

Ikke en av dem ville overleve kritiske sakkyndigevurderinger og riskdekkende alle-mot-en karakterdrap ti uker i trekk. Ikke en av dem kunne tåle å få samtlige av deres holdninger gransket offentlig av en samlet presse og statens samlede ressurser.

Det er ikke holdningene ABB skal dømmes for. Det er det han har gjort.

Merk deg heller hva Knausgård sier i hos tante:

"Han skriver blant annet om fellesskapsfølelsen som preget Norge i tiden etter 22. juli, og at han aldri har følt seg som en del av et «vi»:

«Alltid, helt fra jeg var liten, har jeg følt meg utenfor», skriver han og forklarer at han ble reddet av rollen som forfatter, for «da var det å være alene legitimt, jeg var noe eget, en kunstner».

Opplevelsen endret seg 22. juli. Han følger dramaet fra Utøya på TV-skjermen og med stor kraft føler han seg som en del av et «vi».
«Det var suget etter vi-et jeg kjente, etter tilhørighet, etter å være en del av det gode og viktige», skriver Knausgård, før han fortsetter:

«Først etterpå forstod jeg at det må ha vært de kreftene, den enorme kraften i vi-et som fylte det tyske folket på trettitallet»."


Det er noe sånn ihuga maoistisk eller Moskva-prosessaktig over deg, Konrad. Noe inkvisitorisk. En Don Quijote i evig krig mot urene tanker.

Jeg tror snarere vi skal vokte oss mot ensretning, enn at menneskehaterne skal ødelegge landet. Ensretting er sjeldent bra. Trøsten er at Norge i den store sammenheng, takk og pris, ligner mer på en mops enn noen pitbull.

Konrad sa...

Jeg vet ærlig talt ikke hva som er poenget ditt.

Selvsagt skal ikke ABB dømmes for sine holdninger eller meninger. Hans verdensbilde (konspiranoiaen) har imidlertid vært en drivkraft bak ugjerningene, i det minste forsøker han å rettferdiggjere handlingene slik. Da er det unektelig et viktig spørsmål hvor han fikk disse ville ideene fra. Selv om han er utilregnelig, så fikk han åpenbart de fleste ideene fra andre.

Er Mein Kampf og nazibevegelsens ideologi relevant for å forstå og forklare Auschwitz? Åpenbart, selv om det ikke er hele forklaringen.

Du forstår tydeligvis ikke forskjellen på Moskva-prosess og offentlig ordskifte. Jeg deltar i offentlig ordskifte, jeg bruker min ytringsfrihet, særlig mot folk som er på ville veier (det du kaller "urene tanker"). Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker, men om hva de sier og mener. Ytringsfrihet er ikke frihet fra å bli motsagt, tvertimot er poenget at man må regne med å bli motsagt. Kim-ene i Nord-Korea blir ikke motsagt, det kalles diktatur.

Inkvisitorisk? ja kall det gjerne det: Når folk serverer bullshit så sier jeg at det er bullshit.

Jeg vet ikke hva som er ditt idealsamfunn, men i mitt idealsamfunn er det i allefall lov å si at "bullshit er bullshit".

Anonym sa...

Vet du egentlig nok om Mein Kamp? Har du den? Har du lest den? I hvilken utgave? (siste spørsmål er vesentlig)

Det er med Mein Kampf som med Das Kapital og Bibelen: Bøker mange henviser til, men få har lest. Derfor blir det bullshit å se at konsentrasjonsleirvaktene i Auchwitz handlet på basis av Mein Kampf. Det blir videre alt for enkelt å mene at ideologi kunne forklare krigsutbruddet. I høyden var ideologi kun en av flere nødvendige forutsetninger. De fleste som vurderer krigsutbruddet mener at Versailles-traktaten var viktigere. Mange vil mene at trykkingen av penger i Weimarrepublikken var viktigere.

De færreste av Maos rødegradister kunne egentlig spore handlingene sine tilbake til konkrete marxistiske dogmer. Gikk du høyere opp i systemet, endte du opp med absurde diskusjoner om hvordan det russiske begrepet kulak skulle forstås i Kina. Hvor stor skulle bondens gård være før man kunne gi han ei kule.

Poenget er at det stort sett ikke er et eneste prinsipp som ikke kan brukes eller misbrukes. Det er mennesket som avgjør hva det vil gjøre. Selv ikke Sovjet kan sies å være Marx' ansvar. Hadde det ikke vært marxismen, hadde man brukt noe annet. Det grunnleggende var at man hadde en sydende misnøye - og så var ideologien kun tennvæsken. Til tennvæske kan man bruke mye rart. Enten vi snakker Kina, Tyskland eller Russland, så hadde ingen kunnet tenne en brann uten en ulmende misnøye.

Det vi ser nå i Norge, er at man freder forholdene som skaper misnøye, og tror at man kan løse problemet med å kvele ideologien. Det er like tankeløst som å gi Mein Kampf hele æren for krigsutbruddet.

Hva bør man så snakke om i Norge? I den grad man mener at innvandringen kan løse problemer med krympende arbeidsstyrke, bør man lese Brockmann-rapporten. Hvis det mangler pleiere i Tysfjord, nytter det jo ikke at det bor mange nye nordmenn i Oslo Øst, vel?

Dersom det er slikt at det har vært en overhyppighet av voldtekter begått av innvandrere, så er det ikke farbar vei å feie slikt under teppet. Opp på bordet med problemet!
Problemer med tilpasning til norske forhold? Opp på bordet med problemet!
Problemer med saksbehandlingstiden i UDI, eller hva de for tiden måtte hete? Opp på bordet med problemet!

Løsningen er aldri hemmelighold. Den er aldri manipulering. Den er saklig diskusjon med befolkningen om hvor veien frem bør gå.

Det blir liksom så rystende utilstrekkelig når Dagbladet skal ta Breivik på fakta-feil, og ikke lykkes i å forstå at de selv fremstår som forrykte: "Nei, Breivik, det blir ikke innvandrerflertall i Oslo om 5 år! Det skjer først om 28 år." At det er grunner til å tro at statistikken har sine mangler som gjør at det skjer før disse 28 år er en ting, men at man tar som forutsetning at alle har godtatt at slik skal det bli, blir så fullstendig feil.

Det er påfallende at Vest-Europa, og i særlig grad de nordiske landene, har taklet særlig muslimsk innvandring så dårlig.

Årsaken tror jeg er politisk og tildels ideologisk: Prinsippene om likhet har gått foran de pragmatiske vurderingene om hvordan man integrerer noen som aldri har luktet på velferdsordninger før. Likhetstankegangen og det derav følgende presset for å gi rettigheter, har medført at innvandringen ikke har fungert optimalt. Det har vært umulig å stille krav. Det har vært umulig å gi innvandrere færre rettigheter enn nordmenn osv.

Om du så lyktes i å ødelegge hver eneste kopi av alle de skrifter du kritiserer, så ville du likevel ikke lykkes i å få et rungende flertall for dagens innvandringspolitikk. Hele miseren er kort og godt skapt av dårlig politisk og administrativt håndverk. Skal du fjerne de politiske strømningene du misliker så sterkt, er det etter mitt syn kun en vei å gå: Bedre jobb fra politisk og administrativt hold. Klar kommunikasjon av hva det er man vil, og hvordan man vil oppnå dette.

Få politikken til å fungere, og du vil bli overrasket over hvor lite folk vil bry seg om at noen innvandrere ønsker å se ut som spøkelseskladden når de går på gata.

Konrad sa...

"Det blir videre alt for enkelt å mene at ideologi kunne forklare krigsutbruddet."

Jeg sier bare at Mein Kampf er relevant, jeg sier ikke at det er en fullstendig forklaring. Den er åpenbart relevant. Vennligst les det jeg skriver, i stedet for å forholde deg til det du tror jeg skriver.

Jeg vet ikke hvilket hemmelighold du snakker om. Hva er det som holdes hemmelig i Norge (bortsett fra PSTs virksomhet da)? Hvilke skrifter er det jeg ønsker å ødelegge? Jeg har da aldri argumentert for å ødelegge noe?

Hvilken innvandringspolitikk har jeg argumentert FOR? Innvandring har åpenbart problematiske sider, bl.a. trykk på velferdsstaten og utvanning av Oljefondet, det er åpenbart og goes without saying. Jeg er slett ingen innvandringstilhenger. Du bare babler i vei utifra hva du TROR jeg mener, i stedet for å forholde deg til det jeg faktisk skriver.

Anonym sa...

Visst er de relevante, de ideologiske skriftene, men ikke avgjørende.

Hemmelighold. Når det i årevis var slik at "politiet fører ikke statistikk over etnisitet til voldtektsforbrytere", så er det hemmelighold.

Når man unnlater å føre diverse statistikker, og dermed avskjærer innvandringskritikere fra å kunne dokumentere sine påstander, så er det en ganske foraktelig måte å sette samfunnsdiskusjonen ut av spill på.

"Du kan ikke bevise det du sier, for jeg har brent beviset, og derfor lyver du!"

Man skal ikke være gammel for å kunne huske at antydninger om innvandrerflertall i Oslo ble fremstillt som evneveike feberfantasier.

Hva tar så du for deg? Du tar ABB, Fjordmann, Stærk, Bawer og så videre, og ærendet er å avdekke en forferdelig hatkonspirasjon, som folk - mange uten å vite det - støtter.

Fair enough. Kanskje har du rett - selv om jeg vil mene at det brygget som nevnte herrer serverer er forholdsvis svakt i forhold til hva vi tradisjonelt har sett som sentral ideologi i langt mere sentrale fora enn internetts avkroker.

Uansett hvor rett du måtte ha, er det likevel slik at bjeffingen mot hatideologi er temmelig fånyttes så lenge man ikke gjør noe med faktorene som fremmer hatet. Da ender man bare opp med at man ikke ser skogen for bære trær.

Det er dette jeg kritiserer deg for - sammen med pressen og resten av det norske samfunn som det fremstår i media. Tante hadde en kronikk om saken mot ABB og kommentatorene som er vel verdt å lese. Den anbefales. Demoniseringen går i den grad på høygir at kommentatorene har slått av hjernen.

Det som er spesielt synd med dette, er at de som kunne bidratt til konstruktiv kritikk, slik at frustrasjonene mot innvandringen kunne dempes, overkjøres.

Konrad sa...

"Uansett hvor rett du måtte ha, er det likevel slik at bjeffingen mot hatideologi er temmelig fånyttes så lenge man ikke gjør noe med faktorene som fremmer hatet."

Dette er Bruce Bawer-logikk. Evt Jyllands-Posten logikk: "Jødene har seg selv å takke for nazistenes forfølgelse av dem." Det var jødene som skapte jødehatet, nazistene var uskyldlige, de bare iverksatte den berettigede jødeutdrivelsen.

Hatideologien kommer fra den som hater. Punktum.

Anonym sa...

Visst er de relevante, de ideologiske skriftene, men ikke avgjørende.

Hemmelighold. Når det i årevis var slik at "politiet fører ikke statistikk over etnisitet til voldtektsforbrytere", så er det hemmelighold.

Når man unnlater å føre diverse statistikker, og dermed avskjærer innvandringskritikere fra å kunne dokumentere sine påstander, så er det en ganske foraktelig måte å sette samfunnsdiskusjonen ut av spill på.

"Du kan ikke bevise det du sier, for jeg har brent beviset, og derfor lyver du!"

Man skal ikke være gammel for å kunne huske at antydninger om innvandrerflertall i Oslo ble fremstillt som evneveike feberfantasier.

Hva tar så du for deg? Du tar ABB, Fjordmann, Stærk, Bawer og så videre, og ærendet er å avdekke en forferdelig hatkonspirasjon, som folk - mange uten å vite det - støtter.

Fair enough. Kanskje har du rett - selv om jeg vil mene at det brygget som nevnte herrer serverer er forholdsvis svakt i forhold til hva vi tradisjonelt har sett som sentral ideologi i langt mere sentrale fora enn internetts avkroker.

Uansett hvor rett du måtte ha, er det likevel slik at bjeffingen mot hatideologi er temmelig fånyttes så lenge man ikke gjør noe med faktorene som fremmer hatet. Da ender man bare opp med at man ikke ser skogen for bære trær.

Det er dette jeg kritiserer deg for - sammen med pressen og resten av det norske samfunn som det fremstår i media.

Les Harmen over det Breivik har gjort, gjør kommentatorene blinde i Aftenposten.

Alt denne messinga om "ta avstand fra Breivik, ta avstand fra Breivik, ta avstand fra Breivik, ta avstand fra Breivik..." medfører at alle de interessante diskusjonene kveles. Man knapt åpne kjeften uten at man får smelt i seg: "jammen da går du jo terroristens ærend".

Og klart: Mange av de tingene jeg vil snakke om, er også det ABB vil snakke om, men er løsningen å avvise det av denne grunn? I så fall har man gitt ABB makt til å definere den norske samfunnsdiskusjonen.

Klart at det er vanskelig å ta kritikk, men mange trenger det: Politikerne generelt, den førte politikken, administrasjonen på stat-, fylkes og kommunenivå osv. Og kanskje mest smertefullt av alt: AUF og AP trenger også sin del av kritikken.

Så da er spørsmålet: gjør vi det som er nødvendig, eller tar vi minste motstands vei?

Anonym sa...

"Dette er Bruce Bawer-logikk. Evt Jyllands-Posten logikk: "Jødene har seg selv å takke for nazistenes forfølgelse av dem." Det var jødene som skapte jødehatet, nazistene var uskyldlige, de bare iverksatte den berettigede jødeutdrivelsen."

Eh nei.

Jeg har faktisk ikke nevnt islams innhold med ett ord. Jeg vil mene at hovedårsaken til at Bawer m.fl. kunne være relevante, er at det finnes reelle problemer relatert til innvandring - som jeg tror kan løses.

Skulle du hefte den logikken på meg, måtte du i tilfelle argumentere at AP/AUF har seg selv å takke for ABBs handlinger, men det har jeg ALDRI sagt.

Det jeg sier, er at i den grad at vi snakker om hatideologi, så har den bakgrunn i dårlig administrasjon i landene som har tatt i mot innvandringen.

Jeg synes du ser det for enkelt. Er det ikke Bawer, ville det være andre. Det vil alltid være noen som kan antenne en brennbar situasjon.

Det må da være bedre å gjøre situasjonen mindre brennbar! Da vil hatideologien prelle av som vann på gåsa.

Det jeg ønsker er at politikerne tar fatt i de forholdene hvor innvandringen ikke har fungert, i stedet for å frede dagens politikk som en spinalrefleks i kjølvannet av ABBs terror.

Konrad sa...

Joda. Bawer skrev nettopp at det er politikken og/eller islam i seg selv som har skapt hatet som kulminerte 22.juli:
"Several of us who have written about the rise of Islam in Europe have warned that the failure of mainstream political leaders to responsibly address the attendant challenges would result in the emergence of extremists like Breivik."

Dette kalles å skylde på ofrene. Jyllands-Posten skrev på sin side om tyskernes dårlige erfaringer med jøder og at dette berettiget fordrivelsen av jøder fra riket. Du vikler deg inn i samme katastrofale logikk.

ABB mener hans handlinger var berettiget pga den politikken som føres. Du sier at ABBs verdensbilde (unntatt volden/metodene) er berettiget pga den politikken som føres.

Jeg har aldri skrevet om en hatkonspirasjon. Det er bare noe du innbiller deg.

Jeg har ihvertfall aldri implisert Bjørn Stærk. Jeg har bare sagt at hans eufemismer og bagatellisering av Fjordmann er tøvete og ubegrunnet. Stærk tilhører ikke disse tåpelige muslimhaterne.

Anonym sa...

Akkurat det du siterer Bawer for dér, er det da intet provoserende i - og minst av alt når han i samme setning faktisk distanserer seg fra Breivik."

"Du sier at ABBs verdensbilde (unntatt volden/metodene) er berettiget pga den politikken som føres."

Hvor?

Konrad sa...

Forstår du ikke hva du selv skriver?

Du skriver jo selv at det er den dårlige politikken som skaper hatideologien, og du skriver at man må endre politikken for å bli kvitt hatet:
"Det jeg sier, er at i den grad at vi snakker om hatideologi, så har den bakgrunn i dårlig administrasjon i landene som har tatt i mot innvandringen."

Bawer sier at det er politikernes skyld (altså de som slapp alle muslimene inn i landet) at en person som ABB gikk til aksjon. I samme åndedrag sier Bawer at 22.juli har ødelagt for den viktige kampen mot islam. 2-3 dager etter Utøya ergrer Bawer seg over at ABB skader SAKEN. Det er ganske perverst. Forstår du ikke det?

Anonym sa...

"Du sier at ABBs verdensbilde (unntatt volden/metodene) er berettiget pga den politikken som føres."

Hertil er det å bemerke at jeg aldri har snakket om verdensbilde, og at det enda skal gå noen uker før de sakkyndige når frem til noen enighet om dette.

"Det jeg sier, er at i den grad at vi snakker om hatideologi, så har den bakgrunn i dårlig administrasjon i landene som har tatt i mot innvandringen."

Betyr det at jeg sier at hatet er berettiget?

Tvert om sier jeg i setningen over at jeg ALDRI har sagt at AUF/AP har seg selv å takke for ABB.

For å skjære det ut i papp: AP har ført en politikk og ledet en administrasjon som gjennom en årrekke har skapt svært mye frustrasjon og hat. Det meste av dette kunne vært unngått med bedre jobbing i det daglige. Når f.eks. UDI til tider har trengt massevis av år på en sak, så sier det seg selv at noe er galt. Det jeg sier er med andre ord at det viktigste man kan gjøre for å motvirke hat og hatideologi, er å få innvandringen til å fungere.

Og så sier jeg at det dummeste man kan gjøre, under forutsetning av at man ønsker fred og fordragelighet, er å angripe de menneskene som er frustrerte over problemene den førte innvandringspolitikken har gitt. Grunnen til at dette er så dumt, er at man da driver i utgangspunktet moderate folk over til å bli langt mer ekstreme.

Det er jo ingen som liker å bli slengt i kasser de ikke føler seg hjemme i.

Strengt tatt jobber du nå hardt for å gjøre en moderat mann til ekstremist. Du tillegger meg synspunkter jeg ikke har fremmet, og angriper via stråmenn. Er dette, objektivt sett, klokt?

Konrad sa...

"Det jeg sier er med andre ord at det viktigste man kan gjøre for å motvirke hat og hatideologi, er å få innvandringen til å fungere."

Altså: Du sier at frustrasjonen er berettiget, for motvirke frustrasjon som slår over i hat mener du at politikken må endres. Du sier med andre ord at ansvaret for hatet ligger hos de som har utformet politikken.

Forstår du ikke implikasjonen av det du selv sier?

Du bare forutsetter at frustrasjonen er berettiget, og at en konsekvens er hat og ekstremisme. Men hva om du tar fullstendig feil?

Anonym sa...

Implikasjoner? Enlighten me!

Feil i hva?

At konsekvensene av frustrasjoner på innvandringsområdet kan skape frustrasjoner, og også hat?

At frustrasjonene som evt. måtte være på innvandringsområdet er berettiget?

Konrad sa...

Feil i følgende "Du bare forutsetter at frustrasjonen er berettiget, og at en konsekvens er hat og ekstremisme."

Jeg har sagt det samme hele tiden, på ulike måter, men du forstår fortsatt ikke.

Anonym sa...

OK, vi tar det langsomt

:)

Mener du at:

1) At feilen ligger i at frustrasjoner på innvandringsområdet ikke kan forårsake hat og ekstremisme


2) Mener du at feilen ligger i at det ikke foreligger frustrasjon på området

eller

3) Mener du at feilen ligger i at frustrasjonen IKKE kan være berettiget

Konrad sa...

Feilen ligger i at du innbiller deg at frustrasjonen springer ut av objektive forhold (selve politikken og konkret virkelighet rundt om i landet). "Frustrasjonen" skapes, dyrkes og forstørres i det offentlige ordskiftet, se f.eks. denne:
http://www.dagbladet.no/2011/08/12/kultur/debatt/kronikk/hatefulle_ytringer/17649281/

Anonym sa...

OK

Da har jeg fått lest linken din, og reagerer som følger: Det er interessante synspunkter, men er og blir synspunkter.

Jer er åpen for at forfatteren er ganske sterkt påvirket av at ABBs terror var bare drøyt to uker unna.

Men samtidig glir det hele over i parodien dersom konkrete forhold ikke gir opphav til frustrasjon, men at frustrasjon er sludder skapt i det offentlige ordskiftet. Der tror jeg nok det er du som tolker en allerede far fetched tekst lengre enn selv den kan holde.

En forholdsvis enkelt test på om synspunktet holder, er om du tenker på en eller annen sak hvor du er enig med en part som uttrykker misnøye: Er du villig til å si at det er bare sludder. Grunnen til misnøyen er ikke objektive forhold, men frustrasjoner som er skapt i det offentlige ordskiftet. Ulykken er derfor at temaet i det hele tatt diskuteres. Om folk bare kunne holde kjeft, ville alt bli bra.

Jeg kommer frem til at man ikke kan utdele munnkurv til enhver misfornøyd sjel – uten tanke på om misnøyen er berettiget eller ei.

Konrad sa...

Hvilke synspunkter snakker du om? Kaller du forskningen Torkel Brekke gjengir for "synspunkter"? Det blir for dumt.

Hva som er frustrasjon skapt av "objektive" forhold og hva som er "frustrasjon" skapt av mediene er mildt sagt uklart. Dessuten kan frustrasjonen være reell og basert på objektive forhold, men likevel ikke legitim: Det finnes sikkert noen som er irritert og frustrert over mørkhudete mennesker på godten i Oslo, både frustrasjonen og dens grunnlag (den mørke huden) er reell, men frustrasjonen springer ut av holdninger som er moralsk uakseptable - i dette tilfellet kan vi altså ikke fjerne frustrasjon og hat ved å fjerne de mørkhudet, det er grunnholdningene som er problemet.

Hva som er reelle eller objektive problemer med innvandring kommer i stor grad an på øyet som ser. Noen synes det er et problem at jenter går med hijab, andre ikke.

Hvem har snakket om munnkurv?

Anonym sa...

Du er faretruende nær å argumentere for meningsforbud, eller... hva er det egentlig du mener? At man nok kan mene noe, men ikke gi uttrykk for det?

Tar vi hijab (ditt eks.) så er det nærliggende å spørre: Hvilke kritiske synspunkter kan man i det hele tatt gi uttrykk for i så måte, uten at det kan stemples for en mulig opprinnelse for hate spech?

Videre tillegger du andre mennesker bunkevis med holdninger. Skulle man ta deg på ordet, er det teknisk umulig å være svart og kritisk til innvandring i Norge på samme tid. Eller er det slik at det er noe etnisk norske får si, og andre ting som kun kan sies av innvandrere?

Ting skal ikke forties. Tvert om: Problemene i norsk innvandringspolitikk skal opp på bordet - av den enkle grunn at det verken er i innvandrernes, de etnisk norskes eller fellesskapets interesse at noe dyttes under gulvteppet.

Om Brekke: Den artikkelen du linket til var lite vektig. Det var intet kjøtt. Og det lille som artikkelen sier, mener jeg du drar ut i parodien.

Jeg har ikke uttalt meg om hva Brekke måtte ha gjort på andre fronter.

(Dog vil jeg gjøre oppmerksom på at forskning ikke er noen beskyttet tittel, og at det vi gjør nå kalles akademisk utveksling på høyt nivå, og dersom vi er så heldige at noen blander seg inn, så har vi altså en peer review. Egentlig kunne jeg godt tenke meg å bli tittulert som migrasjonsforsker med lang erfaring som integreringsekspert).

Konrad sa...

Jeg kritiserer folk for hva de sier og skriver, det er en del av ytringsfriheten. Jo drøyere ting som blir sagt eller skrevet, desto klarere og skarpere blir motstanden. Ytringsfrihet betyr ikke retten til å si hva som helst UTEN å bli motsagt. Det er for dumt å rope "knebling" så snart man blir motsagt. Prøv å forstå forskjellen på munnkurv og motstand.

Johan Galtung har på sin gamle dager begynt å si og skrive de mest avsindige ting som nærmer seg antisemittisme. Galtung blir med rette sablet ned for dette. Men får han munnkurv? Nei.

Anonym sa...

Munnkurv er når man kritiserer AT noe sier, kritikk er når man diskuterer HVA de sier.

Jeg vil meget gjerne, som sikkert også ABB, at norsk innvandringspolitikk diskuteres fritt, uten at noen kritiserer AT noe sies.

Der beit jeg meg selv i halen så det gjorde vondt! Jeg vil dele ut en munnkurv: til alle som vil antyde at det er ting man ikke kan si i debatten - hva enten de sier det med sofistikert subtilitet eller det kommer ut brautende vulgært.

Konrad sa...

Når det f.eks. gjelder Johan Galtungs siste utspill er det faktisk helt unødvendig å gå inn i sakens detaljer. Det er sludder og konspiratorisk vås fra ende til annen. Det er helt meningsløst å fylle det offentlige ordskiftet om verdien av "Sions vises protokoller" til å forstå dagens samfunn. Bare fordi Galtung sier et eller annet skal ikke vi andre tvinges til å diskutere dette seriøst. Men det er jo ingen som har gitt Galtung munnkurv. Hvor har du det fra?

Anonym sa...

Vi krasjer frontalt når du bruker Brekkes bolk på den måten du gjør. Da blir det reelt en munnkurv du utdeler.

"Feilen ligger i at du innbiller deg at frustrasjonen springer ut av objektive forhold (selve politikken og konkret virkelighet rundt om i landet). "Frustrasjonen" skapes, dyrkes og forstørres i det offentlige ordskiftet".

Vi kan ikke snakke om problemene i integrasjonen, dersom forutsetningen er at de ikke eksisterer. Tvert om er det sånn at når jeg sier at den ikke fungerer, og at dette har skapt misnøye, så vrir du det til at problemene er en illusjon. En farlig illusjon som blåses opp i det offentlige ordskiftet og blir til hat.

Man kan bruke samme logikk til å kvele enhver diskusjon, nær sagt, og at den derfor mer er å regne som en hersketeknikk enn som argumentasjon.

Konrad sa...

Nå har jeg aldri forutsatt at integrasjon er knirkefritt eller at innvandring er helt uproblematisk. Hvor har du det fra?

Feilen du gjør er å anta frustrasjonen er berettiget og/eller begrunnet i objektive forhold, og at politikken ensidig skal rette seg etter denne frustrasjonen. "I am their leader, I must follow them", som det heter i en sketsj.

Dersom person A's frustrasjon springer ut av rasisme er frustrasjonen ikke berettiget. Da er det anstendige politikeres ansvar å motvirke rasismen og/eller ignorere. Dersom person B's frustrasjon springer ut av B's gale bilde av fakta, så handler det om å bygge politikk på fakta (ikke på misforståelser) og formidle fakta til velgerne.

Jyllands-Posten uttrykte for 70-80 år siden stor forståelse for at tyskerne kvittet seg med sin jøder på grunn av "problemene" tyskerne hadde opplevd. Det er eksempel både på gale "fakta" og på forkastelige holdninger.

Ellers kan du godt slutte å gjenta den tøvete påstanden at jeg har delt ut munnkurv. Prøv å forstå hva ytringsfrihet innebærer.

Anonym sa...

Forstår jeg deg rett når jeg tolker deg til å mene at innvandringen kan forårsake problemer, men at disse skal overses av politikerne dersom de finner at dette er det riktige å gjøre?

Konrad sa...

Du lever i en svart-hvit verden.

De finnes reelle problemer, disse skal man naturligvis ikke overse.

Innbilte, oppdiktede eller opphausede problemer bør ignoreres eller settes i perspektiv.

At noen er frustrert betyr ikke nødvendigvis at det er reelt eller stort problem som det finnes bare en løsning på. Lær deg begrepet IKKE NØDVENDIGVIS.

Anonym sa...

Hvilke reelle problemer finnes det?