onsdag 25. april 2012

Nå også autist

ABB er et psykisk spesialtilfelle, det er nokså tydelig. Nå har den svenske psykiateren Eva-Marie Laurén lansert en ny diagnose: autist.

- Han har dårlige empatiske evner, er rigid, har tvangsmessige trekk i sin opptreden, har en abnorm spesialinteresse til det ekstreme og er fundamentalistisk, sier psykiater og overlege Eva-Marie Laurén til Sveriges Television.

- Men mye i hans opptreden motsier en schizofreni som den første utredningen kom fram til. En schizofren har ikke den kapasiteten til å være velorganisert som Breivik er, understreker hun.

- Jeg ser også autistiske personlighetstrekk hos Breivik, sier hun, og legger vekt på det tvangsmessige ved hans opptreden, det hun kaller «egosentrisk tenkning», at han er overbevist om at han selv har rett og ikke tar inn over seg andres meninger, og at han er ufølsom for andres lidelser.  

(Klassekampen 25.april)

Fra før har vi følgende diagnoser:
- psykotisk: paranoid schizofren
- narsissistisk-dyssosialt personlighetsavvik

Hva blir det neste? Kverulant paranoia? Jøssingismus psykopatica?

10 kommentarer:

raag raaum sa...

Vel, autist er så på jordet som det vel går an. Paranoid psykose, derimot, er nok det som ligger mellom linjene hos mange av de mer faglig kvalifiserte som nå kommenterer, men "uten å si det."

Og det skjønner jeg godt, for maken til diskreditert diagnose (du linker til noen)! Og særlig farlig når det gjelder politiske motstandere. Tradisjonelt brukes heller ikke diagnosen på religiøse tullinger.

I tilfellet Breivik er det en enkel måte å få en foreløpig diagnose: Å medisinere ham. Det er ganske interessant at han motsetter seg dette, i ganske så grove ordelag.

Det er to måter å forstå dette på:

Den ene er at han selv er redd for at han er psykotisk, og for all del vil unngå det som vil skje hvis medisinen klarner opp en syk hjerne: At han må ta inn over seg hva han har gjort.

Den andre er at forestillingen om at anti-psykotisk medisin er en form for kjemisk lobotomering er et symptom på at han nettopp lider av en paranoid psykose.

Mens noen dager med anti-psykotisk medisin uten at han forandrer seg (utover å bli litt trøtt og tung og kanskje stivhet i kroppen) nettopp ville peke (om ikke entydig) i retning av at han ikke er psykotisk, og dermed hører hjemme i fengsel.

Konrad sa...

Han er nok paranoid, uten nødvendigvis å være psykotisk. Mange personligetshetsavvik kan forveksles med autisme (f.eks. schizois personlighet) eller schizofreni (paranoid eller narsissist).

Psykiatere er leger (medisinere) og har klar slagside mot å se etter sykdom, stille diagnose. Psykiatere har også sin opplæring fra sykehus der det faktisk er mest (alvorlig) syke personer. Mens psykologer ikke er medisinere og er mer balansert, og ser like mye etter personlighetstrekk/avvik.

raag raaum sa...

En av de som, så langt vi kan lese mellom linjene, antyder paranoid pykose (ikke paranoid schizofreni)er Pål Grøndahl. Han er vel fortsatt psykolog.

Doremus sa...

Vel...her er hva Wikipedia skriver om bieffekter av antipsykotika (som vi nå anta at ABB legger til grunn, uavhengig av hans diagnose eller gyldigheten av informasjonen)

"A number of harmful and undesired (adverse) effects have been observed, including lowered life expectancy, extrapyramidal effects on motor control – including akathisia (an inability to sit still), trembling, and muscle weakness – weight gain, decrease in brain volume, enlarged breasts (gynecomastia) in men and milk discharge in men and women (galactorrhea due to hyperprolactinaemia), lowered white blood cell count (agranulocytosis), involuntary repetitive body movements (tardive dyskinesia), diabetes, sexual dysfunction, a return of psychosis requiring increasing the dosage due to cells producing more neurochemicals to compensate for the drugs (tardive psychosis), and a potential for permanent chemical dependence leading to psychosis worse than before treatment began, if the drug dosage is ever lowered or stopped (tardive dysphrenia).[2] Most of these side-effects disappear rapidly once the medication is discontinued or reduced, but others, particularly tardive dyskinesia, may be irreversible.
Temporary withdrawal symptoms including insomnia, agitation, psychosis, and motor disorders may occur during dosage reduction of antipsychotics, and can be mistaken for a return of the underlying condition."

Hvis du legger dette til grunn, så trenger du ikke være så VELDIG paranoid for å ha lite lyst til å ta denne typen medisiner.

raag raaum sa...

Dolremus - vi har prøvd medisinen.(For å vite hva problemene var.)

Det er ikke noe behagelig for den som ikke er psykotisk, men hvis det er sånn at ABB er sikker på at han ikke er psykotisk ville en slik kortvarig bruk av relevant medisin være en sterk indikasjon.

Når han bruker begrep som "kjemisk lobotomering" har han nok "informasjonen" sin fra andre steder en Wikipedia.

Anonym sa...

At vi ikke kan ha en situasjon hvor ABB etter kort tid er ute og dreper på nytt, sier seg selv.

Det jeg reagerer på i dette, er at rettspsykiatrien i manges øyne har avskaffet mye av sin egen autoritet som følge av denne saken.

Behovet for konklusjoner, og hva disse burde bli, ble prosedert i media - og jeg ser utnevnelsen til sakkyndige vol.2 som en reaksjon på konklusjonen til sakkyndige vol 1.

Dermed kan det egentlig se ut som at sakens intensitet åpnet opp for av vi fikk vår første sak hvor anklagedes psykologiske tilstand reelt ble evaluert via folkelig flertallsvedtak, til tross for at folket ikke hadde sett han.

Hva konklusjonen burde være, har jeg ingen idé om, men kan kun konstatere at en viktig del av norsk rett har utviklet seg på en måte vi kunne ha vært foruten.

Ragnhild sa...

Autist virker helt urealistisk.

Noen mener også at han antagelig har Aspberger.
Ja, det er mange diagnoser som svirrer rundt.Man kan bli forvirret av mindre. Men det gjenspeiler kanskje det faktum at Breiviks handinger er så gruoppvekkende, (han er Europas verste enkeltterrorist), og hans oppførsel både i politiavhør og i retten er så merkelig, umenneskelig og bisarr at det rett og slett er ekstremt vanskelig å "plassere" ham.

Jeg mener forøvrig at det bør være både psykiatere og psykologer i et sakkyndigteam, og etter Breiviksaken blir det nødvendig å evaluere praksisen til rettsoppnevnte sakkyndige.

Kanskje kriteriene for strafferettslig tilregnelighet bør bli mer lik de kriteriene man har i de fleste andre land, nemlig at en person som virker samlet og som forstår at han har brutt loven og gjort noe galt, ER strafferettslig tilregnelig.
Breivik forstår dette, selv om han mener at forbrytelsene var "nødvendige".

Jeg opplever ham IKKE som psykotisk.
En narsisstisk psykopat, ja, men etter min mening er han tilregnelig i strafferettslig forstand, selv om han har flere sykelige personlighetstrekk.

norskgoy sa...

Per E Hegge har kommet med en ny bok dette år. "De suverene". Blir en tur til de onde kommunistene på biblioteket.

http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8280712690

Doremus sa...

Raag:

Jeg er usikker på hvor du vil hen. Hva mener du - helt konkret - at vil utgjøre en "sterk indikasjon" på tilregnelighet?

Anonym: "jeg ser utnevnelsen til sakkyndige vol.2 som en reaksjon på konklusjonen til sakkyndige vol 1."

Det er selvsagt din fulle rett. Jeg velger å se på det som en reaksjon på det faktum at den første rapporten oppviste en helt utrolig faglig og metodisk inkompetanse.

Konrad sa...

Ragnhild:
Klassisk autist er han nok ikke, muligens autist-aktig (asperger muligens). Mange diagnoser er overlappende (symptomene/kriteriene ligner veldig), dersom ABB har hatt vist denne atferden fra han var guttunge kan tyde både på utviklingshemming (asperger) og personlighetsavvik (narsissisme/paranoia).

"Utilregnelig" er ikke et psykologisk/psykiatrisk begrep, men en strafferettslig konklusjon basert på psykiatrisk undersøkelse.

De som står ABB nær ideologisk har åpenbart en intresse av at han blir klassifisiert som utilregnelig (gal), i motsatt fall rettes jo søkelyset mot ABBs ideologi og politiske motiver.