torsdag 27. februar 2014

Storhaug: - For mye ytringsfrihet i Norge

Alt for få ser faresignalene skriver Hege Storhaug i Aftenposten (21.1.14). På grunn av alle som vil bekjempe frihetsverdien må ytrings-, organisasjons-, religions- og bevegelsesfriheten begrenses, og konkret foreslår Hege Storhaug:

1. Kartlegg moskeenes ideologi. De som fremmer totalitær ideologi for å omvelte det åpne demokratiet, bør ikke få statsstøtte som religiøst trossamfunn.
2. Antidemokratiske moskeers koranskoler for barn må stenges.
3. Få oversikt over økonomiske bidrag fra religiøse diktaturer til moskeer her. Pengestrømmen må stanses, også til bygging av stormoskeer.
4. Hatpredikanter må stanses på grensen. Innreise gir dem legitimitet.
5. Krev forkynnelse på norsk i moskeene.
7. Den religionspolitiske hijaben må ut av barnehage og skole, burka og niqab ut av Norge.
Helt sant, det er korrekt sitert. Storhaug vil drive ideologisk kontroll med personer og organisasjoner, alt til forsvar for friheten!


Storhaug, Skirbekk, Nabintu anmeldt til Forbrukerrådet

Tore Linne Eriksen har lidd seg gjennom Ny vind over Norge (Dreyer), med Hanne Nabintu Herland som frontfigur, og mener boken bør anmeldes til Forbrukerrådet (Ny Tid 7.2.14):

Den misvisende reklamen viser seg allerede ved at produktet sies å inneholde noe som kalles «nytt» og som kan sammenliknes med en «vind». Men kapitlene av Hanne Nabintu Herland, Hallgrim Berg, Sigurd Skirbekk og Hege Storhaug er ikke annet enn oppkok av deres siste bøker, som handler om et land på randen av kulturell utsletting, moralsk sammenbrudd, søvndyssende middelmådighet og trusler mot kristne nordmenn med riktig etnisitet (også kjent som rase). Dette kan altså ikke markedsføres som noe nytt uten at Forbrukerrådet griper inn.
For øvrig skal også Bjarte Ystebø få et plusspoeng for sitt forsøk på ironi, et av hans poenger er at en «kultur preget av kristendom er også preget av barmhjertighet i møte med fattige og forfulgte».
Det må innrømmes at det foreligger innslag av original tenkning i enkelte av kapitlene. Ikke minst gjelder det beskrivelsen av den vesteuropeiske sivilisasjonen som en sammenhengende triumfferd gjennom to tusen år, helt fra de gamle grekere til Hege Storhaug. Det er en historie om frihet, rasjonalitet, nøysomhet, dannelse, høflighet, barmhjertighet, godhet, demokrati, menneskeverd og solidaritet.

Det betyr at kriger, kvinneundertrykking, slaveri, kolonialisme, rasisme og folkemord effektivt er radert ut. For 50 år sida ville en slik beskrivelse ikke ha vakt oppsikt, men i dag må en slik historieskriving utvilsomt kalles nyskapende. At et produkt på denne måten er utdatert, er et opplagt forbrukeranliggende.

De upålitelige muslimene

Hans Rustad har latt seg intervju av Dag og Tids tilsynelatende imøtekommende journalist Eskil Skjeldal (21.2.14). Hans Rustad kan i sin store visdom fortelle oss at "muslimer først og fremst muslimer, dernest norsk; mens kristne/nordmenn først og fremst er norske, dernest muslimer". Dette er ikke bare en åpen og ærlig essensialisering, men legger også opp til en temmelig vulgær om enn klassisk stereotypisering. I Rustads banale verdensbilde er en muslim bare en muslim og alltid en muslim.

Rustads fremstilling er påfallende likhetstrekk med klassisk antisemittisme, jødene er upålitelige fordi de ikke er som oss. Falsen, grunnlovens far, begrunnet utestengelsen av jøder:

For det første anså han jødedommen for å være en hatefull religion, og jødene som en politisk femtekolonne som bar hat til sine kristne vertsnasjoner. For det andre mente han at jødene på grunn av sin hemmelige messianisme ikke ville bli lojale borgere: «Jeg har gjort dette, fordi jeg for mitt vedkommende er overbevist om at jøden aldrig kan bli god borger av nogen stat, hvor ikke jøder regjerer.»

Presten Niels Hertzberg nevnte "den økonomiske frykten for at en jødisk armada ville sette kursen mot Kongsberg gruver og nærmest «klore sølvet ut av gruveveggene»."

Rasisme på Minerva

Den tenksomme Nils August Andresen har på Minerva en balansert og analytisk drøfting av bruken "rasisme"/"rasist" som stempel eller merkelapp. Absolutt betimelig.

Ikke overraskende dukker det mange rare tinge opp i kommentarfeltet, the usual suspects stort sett. Men det pussige er at mange av disse med et mer eller mindre rasistisk preg, blant annet en åpenlyst nynazistisk/antijødiske kommentar med lenke til ditto nettsted. Det ironiske er naturligvis at slike kommentarer som gir seg ut for (eller innbiller seg) en saklig argumentasjon langt på vei bekrefter NA Andresens poeng. Slik er det i Norge, anno 2014.

Rasisme?? Nei....jeg forteller jo bare sannheten om 
de JÆVLA MUSLIM-ARABERNE

søndag 23. februar 2014

Kulturelt selvmord

"Vår kultur finnes", skrev Tybring-Gjedde sammen med sin egen Sancho Panza, og la ikke fingrene i mellom i sin beskrivelse av hvordan innvandring river pottittlandet i filler og ødelegger  monokulturen. De to nevnte språk og historie som en viktig del av kulturen.

Nå kan avisen Ditt Oslo avsløre at det finnes hele to (2) blant Oslos mange tusen skoleelever har nynorsk som hovedmål. Begge er innvandret fra Stryn i Nordfjord. Det dreier seg om ungjentene Medna Israilova og Ayaan Hersi. 

Ivar Aasen er kanskje ikke en viktig del av norsk kultur og historie, fra Tybring-Gjeddes beste vest perspektiv?

Les Kjartan Fløgstads brev til Medna (Aftenposten 29. juni 2012).

lørdag 22. februar 2014

400 mill kr - passe lønn?

Toppledelsen i oljeselskapet Lundin, med Ashley Heppenstall (nei det er ikke et tullenavn) i spissen, får i utbetalt 400 millioner kroner som lønn for strevet.

- Jeg vil ikke påstå at de er overbetalt, sier analytiker om oljetoppene som snart får en omstridt opsjonsutbetaling på rundt 400 millioner kroner, i følge Hegnar.no.

"Ikke overbetalt", jøss, det må være årets formulering. Det lover i allefall godt foran lønnsoppgjøret.

Samtidig er Helge Lund, Norsk Industri og oljedirektoratet bekymret over kostnadsutvikling og "lønnsgaloppen" i norsk oljesektor. Kanskje noenhver burde se seg i speilet?

Dommer omfavner politistaten

Mange tror feilaktig at staten både kan beskytte oss mot terror og bevare personvernet. I valget mellom de to er trygghetstiltakene viktigst, kan vi lese i en kronikk i Aftenposten.

Dette skulle man tro var skrevet av autoritære Arbeiderpartifolk eller ditto Frpere. Men neida, det er den pensjonerte lagdommer Iver Huitfeldt som mener vern av privatliv og integritet må vike.

Dette er faktisk ganske oppsiktsvekkende påstander, særlig på bakgrunn av at det er 200 år siden vi fikk en grunnlov som skulle beskytte individene mot staten. Det er merkelig at en jurist og tidligere dommer ikke reflekterer over dette, ja jeg blir rett og slett bekymret dersom dette er en vanlig holdning i den norske dommerstand. Mens rettsstaten altså skal verne individene, har vi her en dommer som sier at den slags smålige hensyn må vike.

Huitfeldt skriver videre:

Mediene fremstiller personvern som om det gjelder «overvåkingssamfunnet», men det er en vinkling rettet mot integritetskrenkelser preget av 1950-tallets «Storebror»-tenkning.
Her må jeg virkelig klype meg i armen. Er dette seriøst? Hvor naiv går det an å være?

torsdag 20. februar 2014

Gamle nazister bedre enn unge sosialister

Gamle nazister preget det vesttyske samfunnet. Alle visste at de var der - men få våget å snakke om det. Særlig amerikanske okkupasjonsmyndigheter sto hardt på at så godt som alle tidligere nazifunksjonærer skulle få komme tilbake i statens tjeneste, sier den unge historikeren Dominik Rigoll (38) til Dagbladet (20.10.2013):
  -Etter at Forbundsrepublikken ble opprettet i 1949 strømmet de gamle nazistene tilbake i sine tidligere posisjoner. Amerikanerne mente at det ikke var mulig å bygge opp et demokrati og en rettsstat hvis ikke den tidligere eliten i landet fikk lov til å gjøre karriere. Med en hel generasjon av utstøtte kunne den unge nasjonen gå en dyster framtid i møte. Så da forbundskansler Konrad Adenauer i 1950 formulerte grunnprinsippet for hvem som skulle få offentlige stillinger var det bare kommunister og nynazister som ble utelukket. Gamle nazister ble ikke betraktet som ytterliggående så lenge de ikke ytret seg ekstremt i offentligheten eller deltok direkte i brun partivirksomhet, forteller Rigoll - som høstet gode kritikker over hele linja, da han nylig utga en murstein av ei bok om «statsbeskyttelse i Vest-Tyskland». 
Da studentopprøret ble møtt med hard hånd av myndighetene var det utrolig nok en stor andel av Hitlers gamle medhjelpere som trakk i trådene. Unge frustrerte studenter var de "onde" mens "avnazisfiserte" embetsmenn var de "gode".

Antirasisten Hans Rustad

Hans Rustad har latt seg intervjue at Dagbladet om nazistiske nettsteder som Fyret, vi sakser:

....Det er også en stategi som fører andre ting med seg; antisemittiske og rasistiske kommentarer er ikke bra, sier Rustad til Dagbladet.

Document.no-redaktøren trekker paralleller til svenske Avpixlat, som også (...) er opptatt av grov kriminalitet begått av innvandrere.

- Slike saker har en enorm sprengkraft, sier Rustad.

Redaktøren  [Rustad] understreker at Fyret ikke er ærlige om agendaen bak alle artiklene om voldtekt begått av innvandrere.

- Fyret.nu vet også utmerket godt hvilket følelser som piskes opp. 
Etter 22. juli likte han imidlertid ikke slik stempling:
Det er det nye med predikantene: den eksplisitte eller implisitte trussel. Alle som har klebet høyreekstremiststemplet eller nazi-betegnelsen til svake, enkeltstående personer eller grupper, vet hva de gjør.
 "Takes one to know one" som heter. Rustad er pussig nok ytterst på vakt når det dreier seg om antisemittisme, men går selv ikke av veien for det tilsvarende når det gjelder andre folkegrupper, Lars Gule kommenterte slik:
"... en så til de grader fordomsfull beskrivelse av et møte med en kvinnelig innvandrer at det utvilsomt nærmer seg det rasistiske. I Rustads verden skal intet forandres, og i alle fall ikke av fremmede, av «de andre», de som av en eller annen grunn har valgt å komme til Norge. Nei, da skal man bli norsk, i alle fall om man beveger seg utenfor urbane sentra. Det er jo kjent at dette er et høyreorientert og konservativt nettsted, men her tar Rustad den svarteste reaksjon helt ut. Og det er bare trist."
Nylig kalte han Rana for Aftenpostens "hus-islamist".

Document.no publiserer forøvrig tekster som skriver om hvordan muslimene sikler etter verdensherredømme - klassiske antisemittisk konspirasjonsteori. Hans Rustad forsøker å gå kongen i næringen på nyttårsaften eller "den siste dag" som han dramatisk kaller det, der kongen er forsonlig er Rustad dystopisk og paranoid:
Okku­pa­sjo­nen var en mørke­tid. Men dagens situa­sjon er enda vans­ke­li­gere. Den gan­gen var fien­den syn­lig. I dag er det tåke, ugjen­nom­tren­ge­lig. Hvem skal man lytte til? Hvem kan man stole på?
Document.no publiserte også en kronikk av Julia Cæsar som skrev at innvandring fra Afrika var en masseimport av psykisk utviklingshemmede. I Rustads forvrengte perspektiv er slikt sikkert ikke rasisme.

onsdag 19. februar 2014

Mer tåkeprat fra Alexandra Irene Larsen

Alexandra Irene Larsen er en trofast bidragsyter i Vårt Land, dette leverte hun 13.jan iår med temaet "skadelig selvsenur":

Det er oftest konservative holdninger som dømmes straffbare. Det er de tilsynelatende svake gruppene som skal beskyttes mot krenkelser; kvinner, homofile, sorte og muslimer.
Ja?

Og videre:
EU opprettholder lover mot rasisme, blasfemi og hatespeech. Disse har i stor grad er blitt brukt til å fortie uønskede holdninger.
Dette er vel løst prat og fri diktning. Hvilke lover sikter hun til? Hva er empirien? Som Erwin Kohn påpeker: Blasfemiparagrafen ble sist brukt mot Arnulf Øverland, og  han ble frikjent!

Og:
Som i Norge har en politisk korrekt venstrefløybevegelse herjet USA og fått sterkt innpass på universitetene.
Har venstrefløyen "herjet USA"? Hva snakker Larsen om? Hvilken tidsperiode? Bush jrs tid? Tea Party-bevegelsen?

Den som kaller seg forsker bør levere mer presise analyser enn dette, fusking med empiri er forøvrig den aller største synd for en forsker.

Lett å miste retning når tåken legger seg over bibelbeltet.

Berøringsangst for 22. juli

- 22. juli har blitt det vi knapt kan nevne. Ingenting i samfunnsveven skal analyseres opp mot terrorangrepene. Det har etablert seg en nasjonal konsensus om at det ikke er god tone, skriver Rune Berglund Steen i VG (15. febr).

Ali Esbati var selv på Utøya og mener det har vært en «kollektiv fortrengelse av at dette var et politisk terrorattentat» (Klassekampen 18. febr). Likevel forskes det mer på ABB i psykoanalytisk perspektiv enn på hans politiske ideologi.

Klassekampen (14. febr) meldte at det tross motivasjonen bak 22. juli bare er to personer (på FFI) i Norge som forsker på høyreekstremisme, disse to går endog på midlertidige kontrakter som løper ut. Hverken NUPI eller Politihøgskolen driver særskilt forskning på temaet. - På 1990-talet var det solid kunnskap og betydelig forskning på temaet, men i dag er dette nedprioritert sier Tore Bjørgo ved Politihøgskolen.

To og et halvt år etter 22. juli-angrepet er det fortsatt nesten ingen i Norge som forsker på høyreekstreme terrorister. Dette skyldes en svikt i finansieringssystemet, skriver Thomas Hegghammer.

Også advokat Lippestad (Klassekampen 18. febr) etterlyser kunnskap.


lørdag 15. februar 2014

Tybring-Gjeddes trippelmoral

Kent Andersen og Christian Tybring-Gjedde (Aftenposten 2010): Arbeiderpartiet "dolker vår egen kultur i ryggen" og "vil rive landet i filler" (Andersens opprinnelige ordvalg var "kultursvikere" og "quislinger").

Pontus Kyander 2014: "Nasjonalistpartier — som Frp — er farlige; de bagatelliserer begreper som menneskelig fellesfølelse, menneskerettigheter, likhet."

Tybring-Gjedde (i debatt med Kyander 14.2.2014):  Å beskrive Frp som et nasjonalistisk parti er et direkte personangrep på ham selv som profilert Frp-mann. TG benyttet samtidig anledning til å minne om at han har mottatt drapstrusler og blitt sykmeldt (høsten 2011).

Dagens hjemmelekse:

  1. Sammenlign 2010-kronikken med Kyanders 2014-utsagn. Hvilke av disse har mest preg av direkte personangrep på fremstående politikere?
  2. Sammenlign 2010-kronikken med motivasjonen bak 22.juli.
  3. Drøft Kyanders påstand om at Frp er "nasjonalistisk" på bakgrunn av 2010-kronikken.

fredag 14. februar 2014

Tybring-Gjedde sutrer igjen

Jeg lytter til NRK P2. Tybring-Gjedde: "Jeg har blitt syk og jeg har mottatt drapstrusler, derfor er det problematisk det Pontus Kyander skrevet. Vi i Frp er lei av kritikken."

Nytt idiotisk lavmål fra TG, han har blitt en parodi på seg selv.

(Nei, det er ikke oppsiktsvekkende å påstå at Frp er et "nasjonalistisk parti", det er et faktum, det er også et banalt faktum at Frp er "høyrepopulistisk".)

Hans Rustad = John Stuart Mill?

En anonym kommentar bruker JS Mill som sannhetsvitne for verdien av Document.no's skriblerier. Skal man le eller gråte?

tirsdag 11. februar 2014

Bjørn Stærks misforståelse

Oppdatering: Lars Gule er blant de som tar seg tid til å lese Document og Rustad, og hans analyser viser hvor skrekkelig på bærtur Bjørn Stærk er i sin hyllest av Document.

Bjørn Stærk har utropt Hans Rustads Document.no til en av Norges viktigste medier, et tempel for den frie tanke og et fyrtårn for ytringsfriheten, ja han fremstiller nærmest Hans Rustad som Karl Evangs arvtaker. Men når man leser nok en av Rustads kommentarer er det nok en grunn til å lure:

Gri­sen er blitt et fri­he­tens symbol.
Kort sagt:
Det er den stak­kars lille gri­sen som får svi fordi mus­li­mer ikke spi­ser gris.
I Rustads forvirrede resonnement er det å droppe svin på menyen i en barnehage i Oslo helt parallelt med den jødiske diasporaens strategi for å overleve som minoritet innenfor en fiendtlig majoritet:
Når de været at det bryg­get opp til ube­ha­ge­lig­he­ter, gikk de selv inn og «inn­fridde» som tegn på under­kas­telse. Slik håpet de å unngå pogromene.
Les heller Minerva, tross mindre svakheter er der en intellektuell takhøyde og kvalitet i resonnementene som Rustad bare kan drømme om.

Frihetens fanebærer

George Orwell - en terrorist

If George Orwell and Laurie Lee were to return from the Spanish Civil War today, they would be arrested under Section 5 of the Terrorism Act 2006. If convicted of fighting abroad with a “political, ideological, religious or racial motive”, a charge they would find hard to contest, they would face a maximum sentence of life in prison. That they were fighting to defend an elected government against a fascist rebellion would have no bearing on the case. They would go down as terrorists.

Skriver George Monbiot i the Guardian 


Orwell venstre, Bhatti til høyre.

mandag 10. februar 2014

- Jeg er kjent for å være arrogant

Den norske langrennstroppen har allerede fått to advarsler i Sotsji. IOC-medlem Gerhard Heiberg mener Norge må skjerpe seg.

– Jeg er i utgangspunktet kjent for å være arrogante. Og dette hjelper jo ikke akkurat på mitt image, sier Heiberg til NRK

Selvinnsikt, endelig?

Sparebanken Vest ranet for 32 mill kr

Stein Klakegg fikk en sluttpakke verdt 32 millioner kroner da han ble presset til å gå av som sjef i Sparebanken Vest.

Bergens tidende meldte i går (9/2) at banken i fjor sparket 60 medarbeidere for å spare 30 millioner.


BT kan også fortelle om andre som fullt lovlig har ranet sin ege bedrift
  • Trygve Bruvik 8,7 mill da han gikk fra Vesta (nåværende styremedlem i Sparebanken)
  • Tony Hayward 120 mill etter katastrofen i Mexico-gulfen (BP hadde ansvaret)
  • Øystein Løken 12,7 mill da han sluttet i Mercuri Urval
  • Kjell Almskog 78 mill da han sluttet i Kværner
  • Jens P Heyerdahl 42 mill da han sluttet i Orkla
  • etc...
Til sammenligning: Ved NOKAS ranet forsvat 57 mill kr i kontanter.

søndag 9. februar 2014

Rasist! Landsforræder!

Hans Rotmo har latt seg intervjue av Morgenbladet (24. jan), utdrag:

– Og den som ikke er opptatt av det [segregeringsproblem], er landsforræder?
– Hvis du setter det på spissen. Du må ta et valg. Vil du slippe inn en helsikes masse folk med fremmede kulturer og verdier, er du landsforræder
– Finnes landsforrædere blant norske politikere?
– De tenderer i den retning.
Hvem da?
– Men det ... det er alle det.
– Hæ?
– Alle som har åpnet for Schengen-systemet.
– Arbeiderpartiet?
– Alle politiske partier.
– Er du antirasist?
– Jeg skjønner ikke dette med rasisme. Det er tre raser i verden.
– Hvilke da?
– Den gule, den hvite og den svarte rase.
Rotmo baserer sine betraktninger særlig på Thilo Sarrazins skriblerier i følge Rotmo selv, men Rotmos subtile ordbruk minner også om en kjent nordmann (bortsett fra at Rotmo anser alle partier som landsforrædere):

Angrepene mot regjeringskvartalet og mot Arbeiderpartiet var preventive angrep mot landsforrædere som begår, eller planlegger å begå, kulturell ødeleggelse, herav dekonstruksjon av den norske etniske gruppe og dekonstruksjon av norsk kultur. Systematisk dekonstruksjon av den norske etniske gruppe er det samme som etnisk rensing. Som et resultat av denne politikken, vil Norges urfolk, etniske nordmenn, bli en minoritet i Oslo i løpet av ti år. Dette er ikke en påstand, det er et faktum.
 
Jeg trodde at Norge måtte beskyttes mot den gamle marxist-rasisten, men jeg er redd Rotmo må beskyttes mot seg selv.

Uansett: Gamle bitre menn som Rotmo, Rustad og Sarrazin er ingen sannhetskilde.

onsdag 5. februar 2014

Svinekjøttben til Frps kjernevelgere

mandag 3. februar 2014

Ransbølge i Oslo!

En klasse av forbrydere som særlig opererer i den mørke aarstid er de saakaldte ransmænd eller røvere. Blant disse er portrumsrøverne de talrigste. Det er for det meste alfonser som sender kvinder foran sig for at lokke de utsede ofre - helst halvt eller helt berusede mænd - hen til en avtalt mørk port, hvor røveren staar paa lur for fra en krok plutselig at fare frem og i en braahast slaa vedkommende ned og berøve ham hans tegnebok, ur og portemonnais.

Overfaldene sker dels ved den saakaldte stanging eller skalling, hvorunder røveren farer frem med hodet bøiet aldeles som en rasende gjetebuk. Eller der brukes knytnever.

(Morgenbladet, desember 1913)

Intet nytt under solen:
Portromsrøver anholdt for tyveri av portemonnais.
 

lørdag 1. februar 2014

Svin er VIKTIG på lister og i skogen

– Vi har spist svinekjøtt i Norge gjennom ALLE år. Vi kan ikke slutte å servere SVIN fordi det har flyttet MUSLIMER til Norge. Alle som har ANSVAR for mat i offentlige virksomheter bør TENKE på at svin skal være på MENYEN, skriver signaturen Sylvhaug på VG Nett.

Presisering: Svin på skogen og på menyen, har imidlertid ingenting med andre lister å gjøre.

Oppdatering: Document.nos kommentar er HELT forutsigbare: "Aftenposten goes halal"

Det er VIKTIG at vi har SVIN på skogen og på menyen,
kan vi lese i kommentarfeltet på VG-nett.