lørdag 15. februar 2014

Tybring-Gjeddes trippelmoral

Kent Andersen og Christian Tybring-Gjedde (Aftenposten 2010): Arbeiderpartiet "dolker vår egen kultur i ryggen" og "vil rive landet i filler" (Andersens opprinnelige ordvalg var "kultursvikere" og "quislinger").

Pontus Kyander 2014: "Nasjonalistpartier — som Frp — er farlige; de bagatelliserer begreper som menneskelig fellesfølelse, menneskerettigheter, likhet."

Tybring-Gjedde (i debatt med Kyander 14.2.2014):  Å beskrive Frp som et nasjonalistisk parti er et direkte personangrep på ham selv som profilert Frp-mann. TG benyttet samtidig anledning til å minne om at han har mottatt drapstrusler og blitt sykmeldt (høsten 2011).

Dagens hjemmelekse:

  1. Sammenlign 2010-kronikken med Kyanders 2014-utsagn. Hvilke av disse har mest preg av direkte personangrep på fremstående politikere?
  2. Sammenlign 2010-kronikken med motivasjonen bak 22.juli.
  3. Drøft Kyanders påstand om at Frp er "nasjonalistisk" på bakgrunn av 2010-kronikken.

Ingen kommentarer: