onsdag 6. april 2011

Ikke sjikaner politikeren

...men gi dem gjerne klar melding om hva folket mener om voteringen i DLD-saken. De er våre folkevalgte, og de står ansvarlig overfor oss. Ikke overfor EU eller Jens eller Jonas.

Her er listen

Hacking er neppe en akseptabel aksjonsform.

Litt fakta på tampen.


Ikke sjikane å kalle noen feig. Her illustrert ved Peter Gitmark (H), han stemte for.

mandag 4. april 2011

89 for, 80 mot - feigingene vant

Et historisk tilbakeskritt for borgerrettene i Norge ble i dag vedtatt av Stortinget med 89 mot 80 stemmer. Fem H-menn stemte mot eget parti, melder VG. En trist dag for rettsstaten og retten til privatliv. Et lite lysglimt er tross alt de fem utbryterne som lot samvittigheten styre, i motsetning til en stabel med feiginger. Derfor er det også et lysglimt at Regjeringene fikk minst mulig mandat for denne idiotien.

For the record.

Indregard om samme.

Helsefarlig strålevern

Strålevernet ser ut til å vere smittet av samme livsfarlige sykdom som kostet Nedkvitne professorjobben:

Kreftekspert Kirsten Laake i Statens strålevern har fått sparken etter å ha gitt faglige råd til Olje- og energidepartementet på tvers av de vurderingene strålevernets ledelse mente var riktige. Hun går nå til søksmål om usaklig oppsigelse, skriver Ukeavisen.
Professor Jakhelln (ekspert i arbeidsrett) er rystet (DN 30.mars):
- Det er fullstendig galt, etter min mening. Jeg må innrømme at man i gamle dager, hos vår store nabo i øst, praktiserte dette synspunktet. Men jeg tror ikke det er noe godt standpunkt, sier Jakhelln.
Jakhelln mener at man i denne saken blander sammen to ting:
- Når du skal håndheve reglene må du selvsagt forholde deg til de reglene som er vedtatt. Men når det gjelder diskusjonen om hvor grenser skal gå vil det alltid være en faglig uenighet. Uten faglig diskusjon stivner man i gammeldagse standpunkter, sier professoren.
Her må vi for en gangs skyld gi Magne Lerø rett:
De har mistet hodet i Helsedepartementet og Statens Strålevern. Man gir ganske enkelt ikke topp kvalifiserte fagfolk sparken fordi de sier tydelig i fra om at de er dønn uenige med ledelsen. Dette er lojalitetstenkning på villspor, skriver redaktør Magne Lerø.
Strålevernet er rett nok ikke et forskningsinstitutt, men det er faktisk statens fagetat på området og da må faglig diskusjon og kvalitet være grunnlaget for konklusjon. Ved et forskningsinstitutt/universitet ville det være uhørt å nekte høykompetente fagpersoner å ytre seg innenfor sitt spesialområde. Poenget med en fagetat er jo nettopp at den skal gi uavhengige råd basert på best tilgjengelig fagkunnskap.Strålevernet er farlig både for ansatte og for politikken.

Kokkvold lefler med fundamentalistene

Norske toppolitikere bidrar til å legitimere et middelaldersk samfunnssyn ved å delta på vårens verdikonservative stormønstring, skriver medisinstudentene Bleie og Haaskjold.

På talerlisten sto bl.a.: Siv Jensen, Erna Solberg, Knut Arild Hareide, Ola Borten Moe, Per Edgar Kokkvold.

Det er tydelig hvilket selskap Kokkvold trives i. For den som er i tvil: Ola Borten Moe representerer høyresiden (tradisjonalistene med skepsis til "umoral" og det som er anderledes) i Senterpartiet, og er dermed på linje med Jensen og Hareide i sentrale spørsmål.

Ville Kokkvold stilt opp på en stormønstring ved den norske avdelingen av Hamas & Hisballa der hovedbudskapet var den trusselen som homofili, jødedom og kristendom utgjør? Selvsagt ikke. Kokkvold blander sammen vern om ytringsfriheten med kamp mot islam og alt dens vesen.

Kokkvold skriver at "mange fredsvenner og vestlige intellektuelle lefler med reaksjonære, totalitære og antisemittiske krefter". Per Edgar er tydeligvis så intellektuelt innsnevret at han ikke forstår at han selv (en vestlig intellektuell og humanist) lefler med "reaksjonære og antimuslimske krefter".

Og når ble denne oppblåste dusten ekspert på terror?

Før eller siden blir vel Kokkvold pensjonist og det blir mulighet for nødvendig fornyelse i presseforbundet.


Kokkvolds venner: Jensen og Bjarte Ystebø (redaktør av den kristenekstremistiske Norge IDAG).

Da Høyre mistet møydommen

Hele seansen minnet om et par som prinsipielt var enige om ikke å ha sex før ekteskapet, men som nå forhandlet om hvor mange ganger man kunne ha det og fortsatt kalle seg jomfru.
Nok en glimrende kommentar fra Vox, les hele.


Datalagringsdirektivet ble til ved jomfrufødsel?

søndag 3. april 2011

Vestlandsidioti til 100 mrd kroner

Det vil koste rundt 100 milliarder kroner å sørge for at du kan kjøre fra Stavanger til Trondheim uten fjordkryssinger med ferje. I dag gikk startskuddet for prosjektet, som alle de fire vestlandsfylkene stiller seg bak. Hun mener prosjektet er så viktig at prislappen ikke skal være noen hindring. Dette meldte NRK forrige uke.

Dette er åpenbart absurd ressursbruk.

Boknafjorden alene vil kreve en undersjøisk veitunnel på 25 kilometer, en tunnel som må gå ned til flere hundre meters dyp - dette liker lastebilsjåførene slett ikke. Kryssing av Sognefjorden vil kreve brotårn på omkring 400 meter, altså 10 ganger så høye som monstermastene i Hardanger. Per meter vil en slik Sognefjordsbro koste det samme som 20 eller 50 meter vei.

Dessuten har den eksisterende E39 knapt nok riksveistandard på mange strekninger, og denne vestlandske hovedvei går oftest midt gjennom tettsteder og byer.

Dessuten, 2: Dette er investering i veitrafikk, og det trenger vil vel ikke mer av?


Dette er dagens E39. I stedet for å bruke 3 mrd på å gi veien akseptabel standard, skal det bygges luftslott 100++ mrd.

lørdag 2. april 2011

Tsjernobyl - slett ikke så farlig

To døde i selve eksplosjonen, 28 brannmenn og ingeniører døde like etterpå av stråling. Fram til 2004 døde 19 til av det samme, kalt ARS (acute radiation sickness). I tillegg har ni barn så langt dødd av skjoldbruskkjertelkreft, skriver Dagbladet.

Det er altså bare 50 (femti) dødsfall som med sikkerhet kan knyttes til brannen og eksplosjonen i Tsjernobyl-kraftverket. De som døde jobbet på kraftverket og/eller med bergingsarbeidet, og ble utsatt for massiv stråling. I tillegg anslås noen tusen tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen, sjelden dødelig.

Dette må sies å være bagatellmessig i forhold til de skrekkhistoriene vi har hørt, og hysteriet i Japan (der tingene er langt mer under kontroll) er helt ubegrunnet.


Langsiktige konsekvensene er voldsomt overdrevet.

Arabisk renessanse

Indregard har fanget opp en annonse med invitasjon til debatt på Litteraturhuset. Debatten har følgende problemstilling:

Er araberne klare for folkestyre?
Indregard viser presist at det underforståtte premisset er ganske tydelig: Er araberne, som folk eller folkeslag, mentalt og intellektuelt modne til å ta steget inn i den demokratiske, moderne verden? Premisset tydeliggjøres av underspørsmålet
Hva gjør vi dersom araberne foretrekker islamiststyre framfor demokrati?
Igjen antydes islam som årsak til at de arabiske landene stort sett er udemokratiske. Igjen skremmes det med islamistspøkelset. Igjen tas det for gitt at islam og demokrati ikke er forenlige. Igjen antydes det at islamister i regjeringen kanskje ikke kan akspeteres, at vi da "må gjøre noe". Denne banale orientalismen blir utrolig nok formidlet av landets fremste lærde.

De siste månedenes hendelser har røsket teppet vekk under teorien om at islam er skyld i mangelen på demokrati i regionen. Teorien sier at den begredelig politiske tilstanden i store deler av den arabisk verden skyldes at de aldri har hatt en renessanse.

Men regimene er først og fremst udemokratiske og korrupte, og de har brukt militæret og politi - og i noen tilfeller også oljerikdom - til å opprettholde sin makt. Det er dette folket (sekulære, kristne, muslimer) har gjort opprør mot. De ville ha slutt på vanstyre, maktmisbruk og kleptokrati.

I kontrast til de korrupte og umoralske regimene (som PLO, Mubarak og Gaddafi) fremstår de religiøse partiene som rene og rettferdige. Og de skaffer seg legitimitet fordi de gjør noe folk flest, som en slags islamsk Frelsesarme. Vi skal heller ikke glemme at mange av problemene i Midtøsten er en arv etter vestlig innblanding: kolonistyre, okkupasjon etter Osmanenes sammenbrudd, opprettelsen av Israel etc. En "vestlig" agenda har dermed hatt liten legitimitet.

Demokrati er seige greier. Det handler om oppbygging av institusjoner, om rettsstat, om offentlighet, om partier, og om sivilsamfunn av frie organisasjoner. Det er dette de arabiske landene mangler, dog ligger Egypt og Tunis best an.


Guds eget parti. La deg ikke lure, de er skikkelig sleipe.

fredag 1. april 2011

Mørkemenn

Torbjørn Røe Isaksen gjør et tannløst forsøk på å forsvare Solbergs ja til DLD, men han argumenterer stadig godt for de prinsippielle liberal-demokratiske verdiene (det skal han ha):

Jeg forstår behovet for å markere avstand og å vise en viss handlekraft, men utspillene preges av en korttenkt og lite prinsipiell holdning som vi ser stadig oftere i diskusjonen rundt islams plass i vestlige demokratier. Stadig flere politikere synes villige til med lett hjerte å kaste bort noen fundamentale prinsipper i den norske, liberale rettsstaten. Tanken synes å være at islam og muslimer (både radikale og vanlige troende) representerer en helt særegen form for utfordring eller trussel som krever helt andre og nye løsninger, og at våre etablerte prinsipper på en eller annen måte er utdaterte.
TRI advarer klart og tydelig mot dobbelmoralen og faren for at kampen mot autoritære retninger gjør oss selv autoritære. Kanskje han burde se nærmere på sitt eget parti?


Hizb ut-Tahrir.

Landssvikerne

Iv­ar Johans­en, til da­glig kontorsjef i Gyldenda­l forla­g, men også­ journa­list og politisk a­ktivist, tok konta­kt med Ny Tids reda­ktør Audgunn Olteda­l, og de to møttes på­ Ka­ffistova­ i Oslo. Her forta­lte Joha­nsen a­t ha­n over la­ng tid ha­dde sa­mlet informa­sjon om de ulike grenene a­v norsk etterretning. Ha­n visste hvem de va­r, hvor de va­r, og hva­ de drev med. Joha­nsen ha­dde for eksempel lister over a­nsa­tte i overvåkningspolitiet. Dem ha­dde ha­n la­get bla­nt a­nnet ved å­ stille seg utenfor kontorene der de holdt til, notere
bilnumre, sjekke numrene mot motorvognregistret og så­ kryssjekke navnene telefonisk ved å­ ringe politiet og spørre om den og den jobbet der. Dette skulle bli den så­ka­lte listesa­ken.
Dette skriver Rossavik i Morgenbladet (25.mars). Ivar Johansen ble dømt for dette til tross for at han bare hadde brukt fritt tilgjengelig informasjon. Johansen er aktiv politiker. Avdøde Ingolf Håkon Teigene fikk betinget dom i samme sak.

Johansen fikk også vite om Blindheims virksomhet i Finland. Teigene og Ny Tid intervjuet ma­jor Svein Blindheim, skriver Rossavik:
"«Eg underviste i spiona­sje og sa­bota­sje mot Sovjet.» Ha­n va­r i 1953 blitt hyret a­v sjefen for etterretningstjenesten, Vilhelm Eva­ng, også­ en kjent Ap-ma­nn. Sa­mme kveld stod Blindheim frem i Da­gsrevyen, og utdypet sin bekreftelse a­v Ny Tids historie. Like etter bekreftet Morgenbla­dets reda­ktør Christia­n Christensen, også­ ha­n tidligere etterretningsoffiser, Ny Tids og Blindheims historie i en a­rtikkel i sin egen avis."
Svein Blindheim er en av Norges fremste motstandsmenn fra krigen. Han ble dømt for opplysningene i Ny Tid, til tross for at saken var kjent i Finland allerede på 1950-tallet.

I disse dager strammer storebror grepet. Det er trist.

Når H redder Ap

"Det er nesten utrolig hva man kan få vedtatt på et landsmøte i Høyre for å redde en av Aps dårligste saker."
Espen Søbye oppsummerer Høyres svik på en ytterst poengtert måte. Søbye skriver ellers blant annet:
"Da det ble alvor, viste det seg at denne løse grupperingens intellektuelle anstrengelser for det meste var lip service til politisk korrekt konservativt tankegods. Filosofireferansene, tidsskriftartiklene og alle de alvorlige, prinsipielle debattene viste seg å være pyntefjær som ble borte med Erna Solbergs milde utpust."
Les mer om partikaninene, og skuffede H-menn.

Eliten. Tre variasjoner over et tema

Hjelseth og Storstad deler eliten inn i tre segmenter:

"Kultur- og utdanningseliten er gruppen av venstreintellektuelle akademikere og kulturpersonligheter. Det er denne gruppen Thomsen angriper. For det andre har vi å gjøre med en administrativ elite bestående av økonomer, statsvitere og jurister, som sitter i nøkkelposisjoner i offentlig sektor. For det tredje har vi næringslivseliten. De to siste segmentene bidrar i minst like stor grad som kultureliten til at folks hverdagslige erfaringer befinner seg under den politiske radar..."
Og som kjent: Frp distanserer seg fra kultur- og utdanningseliten, men lar samtidig sin politikk bli formet av næringslivselitens interesser.


Bønder spelar ikkje tennis.

Blogglisten