lørdag 19. februar 2011

Guds eget parti

Nå snakkes det mye om presidentposten i Egypt: Skal dette ettertraktede embetet være åpent for alle? Hva med en kvinne eller en ikke-muslim? Kan han eller hun etterfølge Hosni Mubarak i et fritt presidentvalg?
Slik innledes Morgenbladets artikkel om det muslimske brorskap i Egypt. Undertonen er tydelig: Dette er skumle greier. Reportasjen lykkes rett nok å forklare noe vi her i Norge har problemer med å forstå: de islamistiske partiene i Egypt, Palestina og Libanon er populære fordi de fungerer der staten svikter. De leverer velferdstjenester og er ikke korrupte. De er tilstede i lokalsamfunnet, i motsetning til staten. På denne måten er de en islamsk variant av Frelsesarmeen.

De islamistiske partiene er naturligvis også ivrige som moralske og åndelige veivisere, de er hizbullah - guds eget parti. Dette er også noe vi kjenner igjen fra den kristelige verden. Abortmotstandere i USA bruker bibelens ord som argument, akkurat som islamister bruker koranen. Forskjellene er forbløffende små.

Det skumles også med sjaria. Bøøh! Men for mange muslimer står sjaria for rettferdighet. Sjaria blir dermed et godt og stabilt alternativ til korrupte og autoritære regimers tilfeldige maktbruk. Dessuten er sjaria og islamsk rett svært mye og langt fra entydig, det er et omfattende lovsystem med viktige likhetstrekk med engelsk/amerikansk lovsystem.

Underlig nok har også militæret høy status i land som Egypt og Tyrkia, rett og slett fordi dette er en av de statlige institusjonene som fungerer best. "Egypts militære er det gryende arabiske demokratiets viktigste håp," skriver Cecilie Hellestveit i Morgenbladet 18.februar (ikke på nett).


Representanter for det kristne brorskap (t.v.) og guds eget parti (t.h.).

2 kommentarer:

Anonym sa...

Greit nok at du er at av den oppfatning at sharia er mangfoldig etc etc.

Men har du brukt energi på å finne ut hva brorskapet har som oppfatning av sharia?

Eller er du like lat og lite redelig som resten av dem som ufarliggjør brorskapet?

Hvordan ser du deg selv i speilet med en slik omgang med sannheten?

Konrad sa...

Latskapen er jevnt fordelt. Dersom du hadde tatt deg bryet med å lese det jeg skriver har jeg overhode ikke forsøkt å hylle brorskapet.

Dessuten tror jeg ikke du forstår poenget.

Sjaria (eller mer presist, islamsk lov generelt) brukes rutinemessig som et skremmeord utenfor den islamske verden. De fleste synes det virker skummelt, noen fryser endog på ryggen, men uten egentlig å vite hva det er. Ytterst få ikke-muslimske nordmenn vil kunne komme i nærheten av en presis beskrivelse av hva sjaria er.