mandag 21. februar 2011

PST driver utenrikspolitikk

Politiets sikkerhetstjeneste mener Norge har for dårlig kontroll av iranske studenter. De ønsker nå et system som skal filtrere ut «risikostudenter» før de kommer til landet, skriver Universitas.

Med "risiko" mener PST slett ikke studenter som på en dårlig dag sprenger seg selv og T-bane nr 4 i lufta. Nei, de mener studenter som kan ta med seg kunnskap som potensielt kan brukes f.eks. til å lage atomvåpen. Det er heller ikke snakk om statshemmeligheter, nei det er snakk om kunnskap som sirkulerer temmelig fritt i akademia. Ja, vi snakker om slikt som står i lærebøker eller artikler i vitenskaplige tidsskrifter.

Alt kan i prinsippet hjelpe "fienden". På 1980-tallet ble Bernhard Green (en lavere funksjonær ved Kongsberg Våpenfabrikk) dømt til fengselsstraff for å ha medvirket til at Sovjet (via Toshiba) fikk tilgang til teknologi som de senere benyttet til å lage mer stillegående ubåter. Det var altså ikke snakk om militært utstyr eller fiks ferdig våpenteknologi, men om en særlig avansert utgave av datastyrt utstyr som finnes på alle større mekaniske verksteder.

PST driver rett og slett utenrikspolitikk, en politikk som rammer enkeltpersoner, men som også kan hemme den sivile og økonomiske utviklingen av et land. PST peker ut enkelte land som "uverdige" til å sende sine unge talenter til oss. Det er ihvertfall ikke UiOs ansvar å drive utenrikspolitikk.


Data, det er fali' det! Kan brukes til å lage atomvåpen eller til å lage revolusjon. Forvirrende.

1 kommentar:

B.Bass sa...

Rart PST ikke har stengt internett for lenge siden.