tirsdag 8. februar 2011

Lavere lønn til imamer som gifter seg med søskenbarn

Per-Willy Amundsen, Frps talsmann for muslimsaker, krever at imamer som gifter seg med søskenbarn som snakker dårlig norsk skal ha lavere lønn i moskeen. Dersom søskenbarnet bruker hijab eller jobber som stripper, skal barnetrygden for felles barn halveres. Jonas Gahr Støre (Ap) synes dette er et bra kompromiss som balanserer ulike hensyn, men han presiserer samtidig at dersom moskeen integreres i det norske samfunnet kan imamen likevel motta full lønn. De nye reglene skal forvaltes av NAVs kontor for svada og bortforklaringer.


Moskeen på Furuset etter at den er integrert i det norsk samfunnet.

Blogglisten

Ingen kommentarer: