mandag 28. februar 2011

PST advarer mot....PST!

Enkelte stater, som er kjent for å begrense sine borgeres demokratiske rettigheter, overvåker personer bosatt i Norge for å få informasjon om eksilmiljøer og regimefiendtlig aktivitet. Dette gjør de blant annet ved å infiltrere flyktning- og eksilmiljøer, og overvåke grupper og enkeltpersoner via Internett og mobiltelefon.
(...)
Flere staters etterretningstjenester har betydelig avlyttingskapasitet i Norge. Datanettverksoperasjoner har bidratt til å effektivisere tjenestenes forsøk på å skaffe skjermingsverdig informasjon fra norske private og offentlige aktører. Vi forventer at datanettverksoperasjoner vil bli en stadig viktigere metode i andre staters etterretning mot Norge og norske interesser.
Dette er altså PST som skriver i sin trusselvurdering (PDF). Det snurrige er ikke trusselvurderingen, men det faktume at vurderingen omtaler metoder som til forveksling ligner på metoder som DLD vil pålegge norske myndigheter å bruke. Når fremmede makter bruker DLD-aktige metoder er det en del av trusselbildet, samtidig mener PST at DLD er helt nødvendig for å stanse truslene mot Norge.

Takk (som alltid) til Jon Wessel-Aas.

Samtidig, et annet sted i hovedstaden: Arne Johanessen er ønsket som politidirektør. Dette er mannen som mente at uaktsomt drap på negerslask var "godt politiarbeid". Grøss.


Trives i bakvendtland. I likhet med Arne Johanessen.

Ingen kommentarer: