onsdag 30. januar 2008

Målmannen: Palestinere er nazister


Ja dette synes, lett karikert, å være poenget hos Målmannen som mener at økt selvstyre eller egen palestinsk kan sammenlignes med Chamberlain som ofret Sudetenland for et illusorisk "Peace in our time". Målmannen fornekter seg ikke: Her sammenlignes et lite, kuet, fattig og statsløst folk med en aggressiv og velorganisert militærmakt. Målmannen har en egen evne til å snu ting opp-ned, men denne gangen tar han (de) virkelig kaka. Israel har faktisk okkupert Vestbredden i 40 år (av sikkerhetshensyn?), mens Sudetenland altså ble annektert av Hitler av "sikkerhetshensyn" (for å beskytte sudet-tyskerne mot blodtørstige tsjekkere).

Se ellers dette innlegget om vår forakt for svakhet.

Chamberlain: "Peace in our time"

mandag 28. januar 2008

Sensur


På grunn av en del tullekommentarer har jeg lagt begrensninger i muligheten for å skrive kommentarer. Ja, jeg sensurer. Kommentarer som er rasistiske, usakelig, irrelevant under beltestedet etc. slipper ikke gjennom sensurfilteret.

Jeg tåler å bli motsagt, men det må være saklig. Ja, jeg er min egen redaktør, det er jo hele poenget med å ha en blogg.

torsdag 24. januar 2008

Uti vår hage med Målmannen

I kveld hadde jeg fornøyelsen av å se Uti vår hage på NRK. Harald Eia & Co fortalte historien om hvordan en ytterliggående gruppe kuppet Noregs Mållag. Mållaget endte etterhvert opp i en bunker og små Måljugend ble sendt ut for å drive kampanjer for den skrullete sjefen.

Jeg fikk en veldig sterk følelse av at Eia, Atle og Bård har vært innom Målbloggen noen ganger. De har i hvertfall sett mesterverket Der Untergang om Hitlers siste dager. Filmen anbefales på det sterkeste, det kan jeg ikke akkurat si om Målmannen.

Bildet til høyre: Bruno Ganz i rollen som Hitler

Identifisering av politimenn og lommemenn

Utdrag av Vær Varsom plakaten punkt 4.7:
".... Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke."

Er dette relevant i Obiora-saken? Er det relevant i Lommemann-saken? Døm selv. Se ellers en klok overveielse hos Alf Ivar.

Selv har jeg valgte å oppgi navnet på politimannen som etter alt å dømme var den sentrale i Obioras død utenfor sosialkontoret.

Jo da, jeg (som de fleste andre) vet hvem Lommemannen er, men jeg ser ikke noen grunn til å bidra ytterligere til heksejakten. Mannen er arrestert og tatt ut av sirkulasjon, han vil få sin straff og oppstusset om saken er i seg selv forebyggende.

mandag 21. januar 2008

Usannheter om politimannen Trond Volden?

"Sør-Trøndelag politidistrikt besluttet i mai å anmelde en blogger for ærekrenkelser mot en av politimennene. Nå varsler tjenestemannen at flere anmeldelser kan komme.

- Avgjørelsen fra Riksadvokaten er et godt arbeidsdokument i saker mot bloggere eller andre aktører som har vært ute med usanne påstander i denne saken. Det kan bli aktuelt med anmeldelser mot flere aktører, sier han." (sakset fra VG)

Denne tjenestemannen heter altså Trond Volden og har vært navngitt i flere blogger, inkludert denne, men den tidligere anmeldelsen var mot Leftpunch. Volden er igjen ute på tynn is. Hvilke usannheter har blitt fremsatt her? Hvilke ærekrenkelser er det snakk om?

Selv har jeg basert meg på åpne og pålitelige kilder, som Adresseavisa, Aftenposten, Dagbladet og VG. I forbindelse med Obiora-saken ble det tidlig kjent at samme politimann var involvert i Baidoo-saken. Et raskt søk avslørte at Voldens navn var offentliggjort i den forbindelse, f.eks. denne lederen i Dagbladet 30.august 2001:

"Sørgelig frifinnelse
Tirsdag ble det avsagt en frifinnende dom i Trondheim byrett. Enstemmig fastslo byretten at polititjenestemannen Trond Volden ikke hadde gjort noe straffbart da han utbrøt «svarte faen» under et basketak med vaskehjelpen Sophia Baidoo i oktober 1999."

Dagbladet, NTB mfl. ble riktignok felt i PFU for å gjengitt Voldens navn på trykk. Men publikasjonene er fortsatt fritt tilgjengelige og alle kan lese at Volden var politimannen som tok kvelertak på vaskehjelpen Baidoo, f.eks. i denne artikkelen i VG på nett. Pressen har sin selvjustis, men det ville være ganske søkt å hevde at det er ærekrenkende å sammenstille noen enkle informasjonsbiter som hvemsomhelst med internett-tilgang selv kan finne på 2 minutter.

Dette er sannheten og dersom sannheten er ærekrenkende, er det Trond Volden og ikke en uskyldig blogger som har et problem. Jeg er derfor helt enig med Knut Stian: Trond Volden kan bare prøve seg.


Trond Volden tar kvelertak på vaskehjelpen Sophia Baidoo. Berettiget maktbruk?

lørdag 12. januar 2008

Lommemannen: Monster eller tulling?


EDIT nr 2: Sissels kloke refleksjoner om saken har nå blitt publisert av Dagbladet. 10 poeng til Sissel og 1 poeng til Dagbladet.

EDIT: NRK melder at politiet understreker at flere personer kan stå bak sakene som så langt har vært knyttet til den nå pågrepne Lommemannen.

Politiet har etter alt å dømme endelig pågrepet den beryktede Lommemannen. I følge nyhetsrapportene har den pågrepne antakelig holdt det gående med samme metode i så mye som 30 år. Selv om politiet altså har brukt lang tid, er det likevel en liten seier for politiets samordnete innsats de siste månedene.

Omtalen av saken har imidlertid blitt en smule hysterisk. Det har ikke manglet på krav om streng straff for Lommemannen, noen har til og med krevd at han må stenges inne så lenge han lever. Men så kommer altså advokat Tor E. Staff og sier at forholdene han er siktet for ikke er så alvorlige.

Kanskje på tide å ta en liten pause og tenke over om Staff kanskje har rett?

Ja for hva er mannen siktet for? Han er siktet for å ha lurt unge gutter til å beføle ham ved hjelp av lommetrikset. Har han voldtatt barn? Nei. Har han brutalt trengt seg inn i kroppsåpninger? Nei. Har han forårsaket fysiske skader og smerte nedentil? Nei.

Har han gjort noe ulovlig? Helt klart, han har involvert mindreårige i seksuelle handlinger.

Hvor stor skade kan vi så anta at Lommemannen har forvoldt? Her tror jeg faktisk Staff har et veldig godt poeng: I de fleste tilfellene er det ikke sikkert at barna engang forsto hva som foregikk. Har barna fått varige men av dette? Dette er vanskelig å si noe om, men dersom barna ikke forsto hva som forgikk må jo svaret bli nei. Staffs poeng er jo at vi nøkternt må vurdere alvorlighetsgraden, blant annet i form av varig skade, for å si noe om tiltak mot mannen dersom han er skyldig.

Min konklusjon er altså at Staff i det store og hele har rett. De fleste enkeltsakene Lommemannen er mistenkt for er beskjedne, muligens på grensen til det bagatellmessige. Det er det store omfanget av saker og den lange perioden som gjør dette alvorlig. Lommemannen er etter alt å dømme en tragisk figur som må beskyttes mot seg selv og samfunnet mot ham. Kravene om strengest mulig straff er derfor fullstendig ute av proporsjon, det samme er de voldsomme reaksjonene på Staffs utsagn.

Når Fabian Stang til og med vurderer å politianmelde Staff (muligens for å skåre politiske poeng) for at han gjør jobben sin, er det direkte fjollete og i verste fall skadelig for det åpne og frie samfunn. Uten folk som Staff beveger Norge seg i en ekkel retning, slik Pyrrho så presist skriver. Staff er en av Norges viktigste dissidenter, slik Knut Olav Åmås sier det.

fredag 11. januar 2008

Sivilombudsmannen gransker Obiora-saken

Sivilombudsmannen har bedt om fullt innsyn i dokumentene i Obiora-saken, og vil gjennomføre en egen gransking, skriver VG. Sivilombudsmannen er utpekt av Stortinget for å passe på at myndighetene ikke begår overtramp mot enkeltpersoner. " Jeg vil undersøke om det er gjort feil fra myndighetenes side", sier ombudsmann Fliflet.

Dette er jammen på tid og det ville være underlig om Obiora-saken skulle bli skrinlagt selv om straffesaken er henlagt.

Jeg har gjentatte ganger understreket at Obiora-saken ikke bare handler om politimennenes straffeansvar. Selv om de involverte politimennene ifølge Riksadvokaten ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig for dødsfallet, er det opplagt uakseptabelt at statsmakten dreper folk på denne måten. Selv om politimennene i følge bevisvurderingen og lovens bokstav ikke kan straffes, var det likevel politiet som tok livet av Obiora, rent objektivt. Og det er ikke OK, samme hvordan man snur og vender på det.

onsdag 9. januar 2008

Målklikken blokkertBloggrevyen har lagt hindringer i vegen for Målklikkens klikkerier.

Dette av hensyn til de gretne gamle Målgubbenes giktplager.

Uansett blir det interessant å se hvor mange høyrevridde Målgroupies som lar seg mobilisere til klikking i sene nattetimer.

Bildet viser ikke Målmannen (til tross for at assosiasjonen er nærliggende), men derimot Konrad som gliser i skadefryd.