torsdag 24. januar 2008

Identifisering av politimenn og lommemenn

Utdrag av Vær Varsom plakaten punkt 4.7:
".... Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke."

Er dette relevant i Obiora-saken? Er det relevant i Lommemann-saken? Døm selv. Se ellers en klok overveielse hos Alf Ivar.

Selv har jeg valgte å oppgi navnet på politimannen som etter alt å dømme var den sentrale i Obioras død utenfor sosialkontoret.

Jo da, jeg (som de fleste andre) vet hvem Lommemannen er, men jeg ser ikke noen grunn til å bidra ytterligere til heksejakten. Mannen er arrestert og tatt ut av sirkulasjon, han vil få sin straff og oppstusset om saken er i seg selv forebyggende.

Ingen kommentarer: