fredag 31. juli 2009

Islamister halshugget franske munker

30. mai 1996 ble hodene syv franske munker funnet på en vei i nærheten av Medea. Den islamistiske gruppen GIA fikk skylden for udåden.


Nå viser det seg munkene ved en feiltakelse ble drept av det algeriske militære, de ble skutt fra helikopter. For å skjule feilen hugget soldatene av hodene på de drepte munkene og kvittet seg med resten av likene. Så var det beleilig å gi GIA skylden (BT 25.juli)

Allerede i 1998 ble det antydet at det algirske militære var innblandet (Dagbladet 7.juni 1998). Nå viser det seg at franske myndigheter kjente sannheten, uten å offentliggjøre.

Omtale i Independent .

NTBs melding 28.mai 1996 så slik ut:
Franske politikere, kirkeledere og fagforeningsledere går sammen og arrangerer et folkemøte i Paris tirsdag, for å minnes de sju munkene som ble drept av ytterliggående islamister i Algerie i forrige uke.Samtidig gjentas beskyldningene om at Frankrike gikk bak ryggen på algeriske myndigheter for å forhandle direkte med islamistene om løslatelse av munkene.

Det er utdanningsminister Francois Bayrou som har tatt initiativet til demonstrasjonen. Politiske ledere fra både høyre og venstre vil delta på møtet, bare det høyreekstreme Front National vil ikke delta. Franske fagforeningsledere har oppfordre alle sine medlemmer til å slutte opp om møtet, det samme har overhodet for det muslimske religiøse samfunn i Paris, Dalil Boubakeur, gjort overfor alle muslimer, uansett hvilken mening de måtte ha om saken. Det ble i forrige uke kjent at den ytterliggående Islamsk væpnet gruppe (GIA) har tatt livet av de sju munkene som ble bortført i mars i år.

Søndag holdt 40.000 kirker over hele Frankrike minnegudstjeneste for de sju trappist-munkene.

Feministiske muslimar

I Libanon er den fremste feministen ein mannleg ayatollah. I Sudans hovudstad Khartoum ser kvinnelige islamister på seg sjølv som frigjorde. Kvinnesak og feminisme står høgt på den muslimske dagsorden, hevdar stipendiatane Marianne Bøe og Liv Tønnessen (Hubro, 2/2009).

Det var også nokre få kvinner med i Khomeinis første regjering. Litt etter litt blei kvinneaktivistane meir organiserte og sette kvinnespørsmålet på dagsorden i den islamske republikk. No opplever kvinnene motbør, men det er like fullt ei stor kvinnerørsle i Iran, der nærmare sytti prosent av studentane er kvinner, og svært mange ikkje giftar seg før dei er over
tretti år gamle.

Heile Hubro er i PDF, gratis.

Som vi påpekte tidligere: Hijaben kobler ikke ut hjernen, dessuten er både hørsel og taleevne inntakt.

Har Israel et militærregime?

Dette betimelige spørsmål besvarer Roger Hercz i Dagsavisen:

For armeen dominerer Israels politikk til de grader at den kan utforme landets sikkerhetspolitikk og selv bestemme spørsmål om fredsprosess. Her blir det sagt at Israel ikke er en stat med en hær, men en hær med en stat. I dag greier armeen stort sett å diktere landets politikk på Vestbredden, og ikke minst vis-à-vis Gaza og Libanon. Og hvis den politiske ledelsen skulle – for eksempel – beordre fjerningen av Vestbreddens veisperringer eller tvangsevakuere bosetteres utposter, skjer det ofte at arméledelsen ignorerer beslutningen og i praksis nekter å utføre ordre. Men enda viktigere her er det at eksgeneraler i dag sitter i viktige samfunnsposter, og debatter om Israels problemer og utfordringer blir vanligvis tatt på armeens premisser og med armeens terminologi. Resultatet kan bli en overdreven tro på at militærmakt vil løse Israels mange diplomatiske problemer.
Israel er selvsagt et demokrati, men som Hercz påpeker er hærens innflytelse i samfunnet så gjennomgripende at landet likevel har trekk av militærstyre. Lignende forhold ser vi i land som Tyrkia og Pakistan der hæren er den statsbærende institusjonen, tidligere preget dette også Indonesia. Det gamle Sovjet var også svært miliarisert, forholdene i Kina er jeg mer usikker på. Noe av forklaringen nok være at disse landene (muligens med unntak av Tyrkia) er internt fragmenterte og ustabile og/eller at de står overfor en konstant trussel utenfra.

Se også Føllesdals artikkel i Morgenbladet.

Innvandrerne blir i flertall i 2042

Vel hva er egentlig en innvandrer? Jeg sikter her til at hvite blir i mindretall. Allerede i 2023 vil flertallet av barn og unge være ikke-hvite, altså svarte, hispanics, østasiater og sør-asiater. Jeg snakker naturligvis om USA. BT poengterer i sin artikkel at Bush' og Palins USA krymper år for år. Derfor kan aldri Palin bli president, konkluderer artikkelen, hun er rett og slett for hvit.


Apropos: Overraskende nok er personer av tysk avstamning i dag (år 2000) den største etniske gruppen i USA, se figur stjålet fra Wikipedia:


Høyre - ikke et småbrunt haleheng til Frp

Professor Victor D. Norman gir sitt bidrag til DNs analyse av den begredelig tilstanden i partiet Høyre (25.juli), jeg sakser i vei:

Høyre har alltid likt seg i opposisjon, og det er opposisjon til Arbeiderpartiet det har dreid seg om. Partiet er som en liten guttunge som markerer seg ved hele tiden å utfordre den største og sterkeste gutten i skolegården. Det går fint helt til den store ikke gidder mer og bare snur ryggen til.

Utfordringen er altså å få tydelig frem at Høyre ikke er en lightversjon av Frp. I det øyeblikk man ser i litt andre retninger enn langs den tradisjonelle høyre-venstreaksen, er forskjellene mellom Høyre og Frp så store at de to nesten er ytterpunkter i det politiske landskapet.

Det gjelder i grunnleggende menneskesyn, hvor Frp systematisk omtaler og behandler folk ut fra gruppetilhørighet (eldre, innvandrere, muslimer, homofile), mens Høyre like systematisk insisterer på den enkeltes rett til å bli sett og behandlet som individ. Det gjelder i utenrikspolitikk, hvor Høyre står som den tydeligste tilhenger av åpenhet, fri handel og forpliktende internasjonalt samarbeid (inklusive EU-medlemskap), mens Frp lefler med småbrun nasjonalisme. Det gjelder i miljøvern, hvor Høyre (ikke minst takket være Børge Brende) har vist at bevaring av klima og naturmiljø er god konservativ politikk, mens Frp er talerør for misfornøyde bilister.

Norge har i dag 900.000 personer med utdannelse på universitets- og høyskolenivå.

Det er disse Høyre må nå frem til. Man gjør ikke det ved å angripe offentlig sektor (flertallet av de 900.000 jobber der). Man gjør det heller ikke ved å prioritere lavere formuesskatt og billig kraft til industrien foran bedre skole. Og man gjør det ihvertfall ikke ved å bli et småbrunt haleheng til Frp.

Slik taler en sosial-liberaler med hodet på rett plass. Den slags er mangelvare både i H og Frp.

For å si det med OK: "For tyvende gang på rad vant Per Kristian Foss både gull, sølv og bronse for sin idé om lavere skatter."

Iran: Fra prestestyre til militærdiktatur?

Vestens interesse for de opptøyene etter valget i Iran kan ha ledet oppmerksomheten bort fra en mer grunnleggende maktforskyvning i toppen av det iranske samfunnet: Fra ayatollahene til de militære.


Fareed Zakaria, gjest i BT 31.juli, påpeker at det også er vesentlig motstand blant de såkalte storayatollaene. Bare noen av få av i alt 20 storayatollaer har offentlig støttet Ahmadinejad, og seks av dem har offentlig kritisert regimet. Selv den øverste leder, Khamenei, ble kritisert av sine egne.

Ahmadinejad er ikke del av det religiøse maktapparatet, men han har nære bånd til revolusjonsgarden og har sørget for å bevilge mer penger til disse på bekostning av de religiøse institusjonene. Den øverste leder Khamenei har en fot i begge leire. Zakaria understreker også at det ikke er grunn til å tro at ayatollaene vil lede landet inn i en ødeleggende krig (krigen mot Irak ble innledet av Saddam med vestlig støtte).

Zakarias konklusjon er altså at Iran begynner å ligne mer på et vanlig militærdiktatur, ikke på grunn av men på tross av teokratiet.


torsdag 30. juli 2009

Frp - partiet for råkjørere

Frp vil ha økt fartsgrense på de beste motorveien. Hvordan 120 km/t gir bedre flyt kan jeg ikke forstå. Det er jo så høy fart at mange vil ligge under, f.eks. busser, lastebiler og personbiler med tilhenger.


Dessuten: I Norge har vi så korte strekninger med slike veier at det overhodet ikke betyr noe for tidsbruken. Fra Oslo til Jessheim (Gardermoen) vil man kanskje spare 2-3 minutter ved å ligge i 120 i stedet for i 100.

Flere rikinger til partiet for folk flest

Siv Jensen må bli statsminister før Herbjørn Hansson, som har bygd opp og driver rederiet Nordic American Tanker Shipping fra Bermuda, velger norsk flagg på sine råoljetankskip, skriver Dagens Næringsliv.

Hansson sier han ikke stoler på finansminister Kristin Halvorsen, da SV har arbeidet mot denne næringen helt siden partiet ble stiftet.

- Men hvis Frp vinner valget, og Siv Jebsen blir statsminister, skal jeg anbefale at vi flagger hjem hele flåten. Vi behøver en verdiskapende og liberal næringspolitikk som er stabil og troverdig, sier Hansson til DN.


Hvor mye betaler så rederne i skatt i dag? Hvor nær 0 (null) er det mulig å komme? Kanskje den fjerde statsmakt burde opplyst om det før de presenterer den slags propaganda.

Og joda Herbjørn Hansson bestikker gjerne Frp for å få en rikingvennlig politikk, til gjengjeld kan stemmekveget få noen symbolske anti-muslim og anti-homo tiltak.

Man kan si mye om denne alliansen, men i sum er den ikke utpreget sympatisk.


Neger var jungelape likevel

Oppdatering: Mulig at politimannen Barrett ikke var med på den nå svært omtalte pågripelsen av professor Gates. I så fall har antaklig informasjonen om at Gates er en jungelape kommet fra hans kollegaer i Boston-politiet. Barrett er derfor helt uskyldig, og jeg beklager på det sterkeste at jeg har kommet i skade for å henge ut Barrett på denne måten. Politimenn må jo stole på hverandre og når en kollega sier at Gates er jungelape (og ikke en av USAs ledende intellektuelle) ja så må jo Barrett stole på det. Og jungelaper kan da for svarte svingende ikke gå løs i siviliserte strøk!

Oppdatering 2: Her drikker jungelapen øl med politimannen Crowley og jungelape nr 2, den tynnhårede herren til venstre er kanskje dyrepasseren?

Boston-politimannen Justin Barrett (36) er suspendert med øyeblikkelig virkning etter at han omtalte Harvard-professor Henry Louis Gates jr. «jungelape» i en e-post.

Det ser ut til at disse politimennene ikke var så uskyldsrene likevel, og at Gates, som tilfeldigvis er en av USAs ledende eksperter på slikt, var inne på noe da han kalte politimennene for rasister.

Se interessant video hos Trond.

Hissig Harvard-professor, ifølge Boston-politiet.

Formueeskatten bør ikke avvikles

Det skriver Terje Hansen, professor emeritus ved NHH (spesialist i skatt og økonomistyring), i DN tirsdag 28.juli. Jeg sakser:

Avvikling av formuesskatten på aksjer er lite gjennomtenkt. I praksis vil dette medføre at de superrike i Norge for alle praktiske formål ikke lenger betaler skatt, fordi de ikke har særlig skattepliktig inntekt.

Virkelig formue for de superrike [i Hordaland og S&F], basert på anslag i Kapital, varierte mellom 800 og 8000 millioner kroner. Samlet skatt på inntekt og formue for de superrike utgjorde i gjennomsnitt 0,2 prosent av virkelig formue.

Til sammenligning kan jeg nevne at en minstepensjonist med mer enn 540.000 kr i formue, og som under den såkalte skattebegrensingsregelen, i 2006 hadde en marginal formuesskatt på bankinnskudd på 2,2 prosent, altså 11 ganger den gjennomsnittlige skattesatsen for de nevnte superrike.

Hovedforklaringen på den lave beskatningen av de superrike er svært gunstige verdsettingsregler ved formuesligning av ikke-børsnoterte aksjer og det faktum at de superrike typisk har lav eller skattepliktig inntekt.
Ingen kan vel beskylde Hansen for å være sosialist, men her taler han altså småfolks sak: Formuesskatten er først og fremst noe helt vanlige folk betaler, ikke rikingene. Hansen argumenterer så for at politikerne bør lette på beskatningen av vanlige folks sparepenger, i stedet for å fjerne den siste flik av skatt rikingene betaler.

Professor Ola H. Grytten ved NHH er enig:

- Ulempen med å fjerne formueskatten er at det skaper nullskatteytere, og sosial urettferdighet.

Grytten gjentar også det han nok har sagt noen ganger før: Skatt på bolig er veldig lav i Norge (dvs null).

Formuesskatt er et problem for alle kapitalister, men det er et større problem for dårlige kapitalister enn for gode kapitalister, Den som har tjent seg opp en stor formue, og så vil plassere pengene i banken og ta livet med ro, vil oppleve at formuesskatten, sammen med annen kapitalbeskatning og inflasjon, spiser opp formuen. Den som driver en bedrift som ikke tjener penger, vil etterhvert bli tvunget til å selge, fordi det ikke er penger til å betale skatteregningen. Formuesskatt styrker konkurransen fordi den svekker posisjonen til de allerede etablerte kapitalister i forhold til nyetablerte virksomheter.

Etablerte kapitalister har opp gjennom historien sjelden vært en drivkraft i slike reformer, fordi det er dem som har hatt mest å tape på økt konkurranse. Den privilegerte vil instinktivt være mest opptatt av å beskytte sine privilegier.
.... kanskje er ikke formuesskatten det største problemet.
Selv om jeg i prinsippet er i mot formuesskatten, er dette tunge argumenter. Det er generelt lettere å beskatte selve kapitalen enn inntekten av den. Ulempen er at de rikeste også er de mest mobile, dermed forsvinner fort den rene finanskapitalen og den fysiske (som fortsatt kan beskattes) blir værende igjen.

Se også artikkel i E24 og omtale hos Frp-koden.

Syse: Høyre er en nedslitt bruktbil

Høyre er som en umoderne, rusten og nedslitt bruktbil, en bil som ikke kan skilte med friske farger, behagelige seter, trendy design eller miljøvennlig motor. Partiets frontfigurer - bruktbilselgerne - er ærlige og anstendige og legger heller ikke skjul på den begredelige tilstanden.

Og da blir den anstendige bruktbilselgeren stående kundeløs.

Les resten av Henrik Syses analyse i DN.

Vanskelig å selge et umoderne, rustent vrak til kravstore nordmenn, sukker Syse.


Upersoner - Krugman om implisitt sensur

Den såkalte fjerde statsmakt er ikke så uavhengige og kritiske som journalisters og redaktørers oppblåste selvbilde tilsier. Sett litt på avstand fremstår de stadig vekk som en saueflokk som antar at visse vinklinger er riktige eller visse saker er viktige. Resultatet er ofte en misforstått eller utilsiktet selvsensur, i USA var det svært påtagelig under oppkjøringen til Irak-krigen slik Paul Krugman* påpeker på sin blogg:

One of the mysteries of the way issues are covered in much of the news media is how certain views get ruled “out of the mainstream” and just don’t get covered — even when many well-informed people hold those views.

The most notorious example was during the buildup to the Iraq war: skepticism about the case for war was treated as a fringe view, even though the evidence being presented by the hawks was flimsy on its face, and the ranks of the skeptics included a number of people with excellent national-security credentials.
Hos gærningene i Fox News er dette åpenbart og lattervekkende, derfor er det mye mindre gjennomskuelig og derfor farligere når skjer i mainstream media og ikke hos rabiate Fox.

*Foruten å være professor i økonomi og Nobelprisvinner i samme fag, er han i følge denne analysen USAs mest innflytelsesrike kommentator.

onsdag 29. juli 2009

Storhaug og HRS blir ikke etterforsket

Den 1. juli i år anmeldte den norsk-somaliske forfatteren Amal Aden sin tidligere arbeidsgiver, Human Rights Service (HRS) for ulovlig overvåkning, krenkende påstander og brudd på arbeidsmiljøloven. Mandag denne uka kom brevet fra Oslo-politiet om at saken er henlagt på grunn av manglende kapasitet fra politiets side, ifølge Aden, skriver Dagbladet 26.juli.

- Jeg er veldig skuffet. Jeg skjønner at politiet ikke alltid har kapasitet, men når Hege Storhaug ringer dem om en innvandrerfamilie, setter de 15-20 personer på saken. Når jeg anmelder HRS, henlegger de den. Dette er skremmende og flaut og sier noe om hvordan det norske samfunnet fungerer, sier Aden til Dagbladet.

Aden er også skuffet over Frp-leder Siv Jensen i forbindelse med bråket rundt HRS i sommer.
- Da jeg skrev boka mi, hadde Siv Jensen den med overalt. Hun hadde full tillit til meg, som kritiserte minoritetsmiljøer. Men når jeg kritiserer HRS, så er Frp tause. Det får meg til å tenke at det er greit at de som er hvite bryter loven, men at det slås ned med en gang når folk med annen kulturell bakgrunn gjør noe. Jeg er veldig skuffet over Siv Jensen, sier Aden. En ferierende Siv Jensen skjønner at Aden er skuffet over at politiet nå har henlagt anmeldelsen mot HRS. Hun har fått med seg kritikken mot HRS i sommer.

Dagbladet understreker for egen regning at dette bare øker presset på direktoratet.

Statssekretær Rieber-Mohn (Ap) har bedt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å vurdere påstandene fra Amal Aden om Human Rights Service, skriver Dagbladet mandag.

Tidligere (Dagbladet 25.juli) har Abid Raja (V) kritisert regjeringen for at ansvarlig statsråd ikke ser på saken:
- Disse jentene ble trykket til statsrådenes bryst når de kritiserte innvandrermiljøet. Når de samme jentene kritiserer Hege Storhaug og HRS, så er statsrådene borte, de tør ikke si
noe. Hvorfor vendes jentene ryggen når de kritiserer maktmennesket Storhaug? (Raja til Dagbladet)

Raja mener det er nære bånd imellom Arbeiderpartiet og Storhaug som gjør at politikerne ikke vil uttale seg om HRS.
- HRS er premissleverandør for innvandringspolitikken til både Arbeiderpartiet og Frp, og derfor er det vanskelig for Arbeiderpartiet å gå imot dem. Jentene vendes ryggen fordi
ingen vil møte Storhaug ansikt til ansikt i en debatt. Slik blir disse jentene ofret på politikkens alter, sier Venstre-politikeren og advokaten.

- Libe Riber-Mohn er en av de mektigste som jobber med integrering i Arbeiderpartiet. Å tro at hun ikke vet om hva som skjer i HRS eller har løpende kontakt med Storhaug er blåøyd og naivt, sier Raja.

------------

For egen del vil jeg minne om at politiet gjerne setter folk i varetekt når saken har motsatt fortegn.

Tidligere omtale av Storhaug.

Er det snart håp om at denne statsfinsierte rasismeproduksjonen blir lagt ned?

Honduras: Legitim maktbruk mot presidenten?

Avsettelsen av Manuel Zelaya

Av Leiv Marsteintredet,*

stipendiat Sampol, UiB
Bergens Tidende, 29.juli 09

Det er svært tvilsomt om folket i Honduras har bare én mening i saken om den avsatte presidenten.

For det første at det ikke er utenkelig at det var konstitusjonelt grunnlag for avsettelsen av Zelaya, for det andre at de internasjonale reaksjonene var for sterke gitt at dette ikke var et vanlig militærkupp og for det tredje at kravet om en retur for Zelaya ikke var, eller er, særlig smart. Jeg står fremdeles for dette.

Jeg mener fortsatt det var klønete av de militære å handle som de gjorde. Men i en situasjon med en så alvorlig konflikt mellom den utøvende, lovgivende og dømmende makt, er det mest demokratiske og praktiske å foreta endringer i den utøvende makt. Alternativet ville være å følge Alberto Fujimoris oppskrift i Peru og stenge kongressen og høyesterett, hvilket der førte til et åtte år langt udemokratisk regime.

MAN TRENGER IKKE være marxist for å påpeke at avsettelsen av president Zelaya var en konservativ reaksjon mot en president som var til venstre for de økonomiske, politiske og militære eliter i landet. Likevel blir det for enkelt å si at dette var en kamp mellom oligarki og folk. Det er svært tvilsomt om folket i Honduras har én mening i denne saken, og det var mer enn nok oligarker i regjeringen til Zelaya, inkludert presidenten selv, som synes å være uenig i at de mistet jobben.

Både i Honduras og Guatemala ser vi imidlertid urovekkende tendenser til at militæres innflytelse er stigende. Men man skal også passe seg for å tro at økt militær innflytelse nødvendigvis vil gå ut over presidenter på venstresiden. To militærkupp i Venezuela i 1992, og et i Ecuador i 2000, som til forskjell fra hendelsene i Honduras hadde som mål å bryte med demokratiet, var drevet frem av venstresiden. Og i Bolivia i 2003 og i Ecuador i 2005 var det nettopp de militære som støttet og gjennomførte kravene fra venstresiden og kongressen om å fjerne to upopulære presidenter. De siste 25 årene i Latin-Amerika viser faktisk at presidenter på venstresiden sitter vesentlig tryggere enn presidenter på høyresiden i politikken.

--------
*I følge UiBs nettsider arbeider Marsteinstredet med en avhandling om presidentsammenbrudd i Latin Amerika - dets årsaker og implikasjoner. Han har fått stipend fra Nationalgaven til Christian Michelsen for arbeide videre med dette temaet. Sampol er institutt for sammenlignende politikk (eller statsvitenskap som det kalles i Oslo).

---------------------
Se ellers kommentarer her

Fra Klassekampens dekning
og Aftenposten er overraskende på linje.

tirsdag 28. juli 2009

Overvåkningsdirektivet: politikerne feiger ut?

Nettavisen bidrar til søkelys på Datalagringsdirektivet med følgende, jeg sakser:
For nesten tre uker siden sendte Nettavisen syv konkrete spørsmål, med fire potensielle oppfølgingsspørsmål, til partiene som sitter på Stortinget. Spørsmålene dreide seg om personvern og internett i et forsøk på å finne ut hva de mente om en debatt som kan få svært store konsekvenser i tiden som kommer.

Spørsmålene ble sendt ut til SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Av disse så var det bare SV og Venstre som har svart. Ikke engang Fremskrittspartiet, som i sommer har fått oppmerksomhet for å ha stor mediebemanning, har valgt å besvare spørsmålene.

Antagelsen synes å være at politikerne ikke våger ta denne kampen med EU:

– Mitt inntrykk er at de aller fleste politikerne, i likhet med de fleste andre som har satt seg inn i direktivet, er imot det – men det er en psykologisk effekt om å gå i mot store, mektige EU, sier styremedlem Per Inge Østmoen i rettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) til Nettavisen.

Georg Apenes er heller ikke nådig og mener politikerne rett og slett er i villrede, det blir for vanskelig å gå inn i debatten.

Konfliktsky pudding eller sleip maktpolitiker?
Ap har ansvar for å hindre at Norge tar nok et skritt i totalitær retning.

Liberaleren er som alltid et skritt foran, ingen tvil om hvem som følger best med i timen.

Dagbladet mot Overvåkningsdirektivet

Dagbladets Andreas Wiese er forbilledlig klar i sin konklusjon om Datalagringsdirektivet:

Direktiv 2006/24/EU må ikke få bli norsk lov. Alle partier må før høstens stortingsvalg presses til i klartekst å si hva de mener og hva de akter å gjøre. Skulle vi da havne i en situasjon der et totalitært overvåkningsregime gjøres til lov i Norge gjennom EØS-direktiv, selv om alle norske partier hevder de er imot, da bør vi også tenke gjennom vår frihet og vårt demokrati.

Liberaleren takkes for link og fremfor alt for å ha drevet kampanjen fremover.

Se også god kommentar fra Paul Svenning.

mandag 27. juli 2009

Rimi-Hagens PR-flause

- I 1975 var Hagen en hardt arbeidende kjøpmann med gode ideer, men med lite penger. Formuesskatten gjorde livet litt vanskeligere for hans etablerte konkurrenter, med færre gode ideer, men mer penger. Hvis man dengang ikke hadde hatt formuesskatten, men høyere skatt på overskudd – slik Hagen selv foreslo i fjor – ville det vært vanskeligere for unge Hagen å slå gjennom, sier Espen Henriksen, postdoktor* ved Universitetet i Oslo.

*Postdoktor er stillinger for lovende forskere som ventes å raskt kvalifisere seg til professor.

Hans kongelige Hagenhet, men damene er jo charmante.

Høyre - skolepolitikk for fortiden

Et historisk tilbakeblikk på Høyres meritter er alltid forstemmende lesning. Dagens godbit sakser jeg fra Lille-rød som har sett på "skolepartiet" Høyre:


- 1880-årene kjempet Høyre mot folkeskolen, og for å beholde klassedelingen i borgerskoler og almueskoler.
- I 1920 var Høyre mot til å utvide folkeskolen/fellesskolen
- I 1947 stemte Høyre mot opprettelsen av Statens lånekasse for utdanning.
- I 1959 var Høyre imot å innføre 9-årig grunnskole med gutter og jenter i samme klasse.

Fra Fredrik Mellem sakser jeg mer moro:
I 1911 ville Høyre at Folkeskolen (altså barneskolen) skulle ha to linjer. En som var innrettet mot yrkesskole, og en som var innrettet mot middelskolen og høyere utdanning. I 1920 fremmet Ap-representanten Johann Gjøstein forslag om at kun middelsskoler som bygde på avsluttet folkeskole skulle få statsstøtte. Forslaget ble vedtatt, og dermed ville i praksis alle måtte gå sju år i folkeskolen. «Det ville medføre nivåsenkning om alle barna skulle gå sammen i sju år» het det fra Høyre. De ville at borgerskapets barn skulle gå over i den delvis privatfinansierte 4-årige middelskolen etter 5. klasse. Arbeiderklassens barn kunne fortsette i folkeskolen i ytterligere to år, og deretter gå ut i arbeidslivet, mente Høyre.

Da 7-årig folkeskole ble endret til 9-årig grunnskole var selvsagt Høyre hissige motstandere, og «nivåsenkningen» truet igjen, ble det hevdet.

Hagen driver partipolitikk fra presidentstolen

Det er ikke nok med en amerikansk film for å få mullah Krekar ut av landet, men Carl I. Hagen lar ikke sjansen gå fra seg til å lage valgkamp, skriver Jagland i Aftenposten (25.juli), og jeg sakser videre:

En amerikansk dokumentarfilm har enda en gang startet en debatt om mullah Krekar-saken. Filmen viser egentlig ikke noe nytt, den understreker det vi alle mener: at mullah Krekar bør ut av landet. Men Stortingets visepresident lar ikke sjansen gå fra seg til å lage valgkamp og partipolitikk.
(...)
Før flere stortingsrepresentanter lar det gå valgkamp i saken, kunne det være en idé å minne seg selv om at det er Stortinget som har ratifisert den internasjonale konvensjonen som binder oss til ikke å sende folk til land der de risikerer dødsstraff.

Undergraver Stortinget.
Overbud på et slikt område kan nok være populært ute blant folk, men det vil effektivt bidra til å undergrave Stortingets respekt for seg selv. Når Stortingets visepresident igjen velger å være ren partipolitiker og ikke tillitsmann for Stortinget og våre folkerettslige forpliktelser, er det desto større grunn for oss å andre til å tenke seg om.
(...)

Mer fanatisme.
Vi må vel ha lært noe av hva president Bushs folkerettsstridige håndtering av terrorister har ført til: bare mer fanatisme.

Et annet eksempel for å belyse grunnprinsippet: Det var flere enn jeg som mer enn hevet øyenbrynene da kulturminister Trond Giske i forbindelse med dommen i Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen om politisk reklame sa at vi ikke kunne underlegge oss dommere fra Aserbajdsjan og lignende land. Hvis vi inntar den holdningen, vil jo Aserbajdsjan også kunne avfeie domstolens avgjørelser. Da vil denne unike internasjonale rettsinstansen, som beskytter 850 millioner mennesker i Europa mot overgrep fra sine egne myndigheter, begynne å bryte sammen.

Beskytte rettssystemet.
Akkurat nå burde jo det politiske miljøet i Norge kreve at Den internasjonale straffedomstolen får jurisdiksjon i land som Sri Lanka, Burma og Somalia. Og dessuten beskytte det rettssystemet vi har bygget opp i Europa, som er helt uten paralleller i verden og historien. I stedet for å gjøre partipolitikk ut av mullah Krekar.


Norsk politi tar seg av Krekar inntil han kan sendes ut på lovlig måte.

Ingen ferdighetsknapp til Røe Isaksen

Skuffelsen var stor hos Røe Isaksen og Eriksen Søreide da idéen om ferdighetsknapper ikke selv oppnådde ferdighetsknapp i en kåring på Høyres Hus. Det ble med “hederlig omtale” denne gang. For tyvende gang på rad vant Per Kristian Foss både gull, sølv og bronse for sin idé om lavere skatter. Partileder Erna Solberg har nå bedt om at det opprettes en egen selvdestruksjonsknapp for internt partibruk.


søndag 26. juli 2009

Dødsstraff for nordmenn i Kongo

De to drapsmistenkte nordmennene som sitter fengslet i Kongo, frykter at de skal bli henrettet, skriver VG.

Frp-bloggen Politisk ukorrekt hisser seg opp over forskjellsbehandlingen: Krekar går fritt rundt i Oslo, mens "våre egne" risikerer dødsstraff i Kongo uten at "sosialistene" viser særlig vilje til å hjelpe.

Da kan det være greit å minne om Ellingsens (Frp) kommentar til dødsstraff for Osman:
- Han har begått en handling i et land der han på forhånd visste hvilken straff han risikerte. Jeg synes vi skal respektere andre lands lovgivning, sier Ellingsen, justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, til TV 2 Nettavisen.

Staahle mener på sin side at det er helt greit om Krekar blir henrettet i Irak. Fylkesleder Maamoen i Akershus Frp mener Martine-saken må for retten i Jemen selv om det kan innebære dødsstraff for Farouk Abdulhak. Dessuten utleverer landene ikke sine egne borgere.

Det kan også være greit å minne om en viktig forskjell mellom sakene: Det er forskjell på å la være å sende ut en person, og det å hente noen ut fra et land som Kongo. Hvilken makt har norske myndigheter overfor makthaverne i Kongo? Omtrent like stor makt som overfor makthaverne i kurdisk Irak? Norske myndigheter hadde ellers aldri funnet på å returnere disse to personene til Kongo med fare for dødsstraff.

Kurdere og arabere, enten de heter Krekar, Farouk eller Osman, har samme rett til human behandling som "våre egne", uansett hva de er tiltalt for. Dødsstraff er uansett noe svineri som sivilisert land har sluttet med.


Valgprat.no tar tempen - eller?

Oppdatering: Det foregår noe muffens på Valgprat.no. Opp og ned-stemmene har gått i taket på et par timer. Et par av mine innlegg er oppe i over 1000 opp-stemmer, mens Frp-koden er over 1000 både opp og ned. Hacking (eller annen datafeil, eller noen som prøver å lure systemet med cookies) eller rett og slett en bittliten klikk-krig på gang? Jeg er nå nr 2 på mest-kontroversiell-listen, like bak Onar Åm (dårlig selskap, men du verden, moro lell).

De såkalte "sosiale mediene" har blitt tema i oppkjøringen til valgkampen, blant annet med bloggstafett og ørkesløs twittring. Jeg tror ikke dette innebærer noen revolusjon i de politiske prosessen, men det er interessant å observere.

Valgprat.no logger tusenvis av innlegg fra hundrevis av norske blogger.

Valgprat har på samme måte som andre bloggoversikter også mulighet for hvemsomhelst til å stemme innlegg opp eller ned. Noen stikkprøver akkurat nå ga interessante resultat:
Nazifiseringen av samfunnet! - 17 opp, 9 ned
Skattegave til Stein Erik Hagen - 0 opp, 6 ned
Hurra for miliardærene - 4 opp, 14 ned
Islamiseringen av Storbritannia - 10 opp, 3 ned
Muslimer vil ha rentefrie lån - 8 opp, 3 ned
Stormuftien av Jerusalem - en evig Hitlerbeundrer - 12 opp, 2 ned
Rasist-order misbrukt - 17 opp, 4 ned
Ære være Stein Erik Hagen - 11 opp, 6 ned
Hvorfor hater regjeringen de som skaper verdier - 12 opp, 4 ned
Krigsofre glemt på Sri Lanka - 1 opp, 8 ned

Ingen stor sak dette, men innlegg signert Jan Simonsen (ex-Frp), Vidar Klepp (et eller annet ex) og Onar Åm er påfallende populære. Man kan si mye om disse to, men utpreget moderate er de ikke. Samtidig blir innlegg som pirker litt borti Frps rike venner eller Frps rabiate venner, stemt ned. Er dette en indikasjon på et eller annet?


lørdag 25. juli 2009

Nok en valgveiledning - Konrad er blitt Krfer

For oss som ikke vet hvilken pizza du skal velge til søndagsfilmen: Nå er jeg gjennomgått nok en veiledning for å finne parti som passer min stil. Dagens heter rett og slett Partitesten.no.


A) 10 enkle spørsmål: Ap, SV og V i den rangeringen

B) 20 middels grundig: Samme rangering som over

C) 30 spm, grundig: Krf, H og AP helt likt

En smule komisk?

Takk til Bjørn for link.

Svine-isolat

Innestengt sammen med den gjengen her:


Da tar jeg heller sjansen.


Kriminelle sigøynerbander

BA kan i dag melde om krim-eksplosjon blant rumenere i Norge.


Rumenske Albertina Rusandu synes det er galt at en folkegruppe blir stigmatisert på denne måten:
- De som stjeler, raner og svindler er sigøynere, presiserer hun.

Det er altså sigøynere*, ikke rumenere, som er problemet. Det får det være måte å stigmatisere en folkegruppe!

--------------------
*Rumenske sigøynere.

Aftenposten koser med Aslak Nore

- Vi må tørre å si at innvandringen har skapt en latent samfunnsuro. Vi må våge å snakke om hva det bunner i. Først da tror jeg vi kommer videre, sier Nore til Aftenposten 24.juli.


Det har tydeligvis ikke forsvevet Nore at denne uroen langt på vei kan være skapt av partiet som profitterer politisk på den samme uroen. Nettopp det partiet folk som Nore er nyttige (mer eller mindre) idioter for.

Nore sier videre:
- I USA finnes det ingen motsetning mellom å dyrke forfedrenes røtter og samtidig være nasjonalpatriot.

Dette burde Frp og tilliggende herligheter ta på alvor: Kanske det går an å være både pakkis og nordmann.

Som Ben Rösler skriver: Dette er ellers et relativt verdiløst intervju. Denne "folkets røst" er en pen overklassegutt som øyensynelig gjør et lite opprør mot sin venstreradikale far, og lever det gode liv i New York.

Hans Rustads konklusjon står seg: skrive- og tenkeevnen er ikke på høyde med ambisjonene.

fredag 24. juli 2009

Frp er ikke et bestialsk parti

Morten Høglund (Frp) vil på det sterkeste avvise at Frp er høyreesktremt, rasistisk og islam-fiendtlig, skriver VG.


Bakgrunnen
er at det arabisk språklige nyhetsbyrået melder at «Høyreekstremt parti nær makten i Norge, med rasistisk program mot muslimer».

På vesentlige punkter er Frp klart eller kraftig høyrevridd, særlig når vi sammenligner med partiene forøvrig, dette gjelder blant annet markedsliberalisme, alkoholpolitikk, såkalte verdispørsmål som homofili, og ikke minst synet på innvandring og integrering. På andre områder, særlig innenfor eldreomsorg og dels statlig eierskap til bedrifter, er parti klart venstrevridd.

Når det gjelder islam spesifikt er det vel ingen hemmelighet at partiet offisielt og særlig politikere under toppnivået, er tydelig anti-islamsk, eksempler:
- Islam er bestialsk, i følge Holstad.
- Islam er en totalitær ideologi etc., i følge Kent Andersen.
- Sharia er helt fint så lenge det går utover radikale muslimer, mener Staahle.
- Siv Jensen advarer mot snik-islamisering
- Frp taler for tvangstiltak skreddersydd for muslimer
- Vil granske moskeer (men ikke synagoger eller kirker?)
- Generøs definisjon av "islamisme"
- Frps sjefsideolog, Hege Storhaug, mener islam er en livsfarlig ideologi og er bekymret for at muslimene blir i flertall om ikke lenge

Dette var altså bare noen kjapt sammenraskede eksempler. Morten Høglund er tydeligvis ikke orientert om hva hans eget parti holder på med, eller så er han bare en komiske Ali som messer i vei.

Folket vs kommentariatet 3 - 0

Lysbakken og Røe Isaksen, to stigende stjerner på hver sin side av den politiske himmel, skrev i for vel et år siden om kommentariatets diktatur (Dagbladet og Samtiden). Diagnosen var nedslående:
Norsk politisk journalistikk er syk. Den er smittet av sportsjournalistikken, og lider av overflatiskhet og alvorlig mangel på relevans. Symptomene er flokkmentalitet, skandalerytteri og kommentatorvelde.
Det var vanskelig å være uenig i diagnosen, men prognosen og medisinering er fortsatt usikker. Vox ser ikke ut til å være overbevist. Furtingen fra TV2 legger jeg mindre vekt på.

Ting har skjedd siden sist. Mens noen publikasjoner har valgt den overfladiske stilen (mye støy og lite signal), har Dagbladet invitert uavhengige, oppegående privatpersoner til å skrive om partiene før valget. Vel, de er ikke bare privatpersoner, det dreier seg om tre veletablerte bloggere: Bjørn Stærk, Hjorthen og Mihoe. I likhet med Virrvarr synes jeg dette ser ytterst lovende ut. Dette er tilbakelent, balansert og samtidig poengtert. Her vektlegges politikkens innhold fremfor politikkens skvalder. Dette er ikke personer som for enhver pris skal forsvare en posisjon eller drive "journalistikk".

Kort sagt: Nakkim, Arne Strand og dere andre, dere er feid av banen.


Se ellers:
- Rossaviks kommentar i Morgenbladet
- Den skvaldrende og nå også twittrende klasse samt grundig drøfting hos Pleym
- Rosende omtale hos NONA.

Valgkamp: Best uten Nakkim og Strand

Storhaug har frekkhetens nådegave

Storhaug krever mer etterrettelighet og en beklagelse fra Shabana R. Gaarder, og hevder samfunnsdebattanten har drevet med personforfølgelse av Storhaug og HRS i sju år.

Gaarder mener Storhaug opererer på samme måte som en sektleder* overfor unge mennesker. Offerrollen Storhaug inntar i en fortløpende kritisk samfunnsdebatt er ikke å anse som et svar på kritikken.
- Dette er dessverre bare en av Storhaugs mange måter å unnslippe rettmessig kritikk på. Hun har aldri vært personforfulgt eller sjikanert av meg. Jeg har kritisert jaktingen hennes på traumatiserte kilder og tvilsom behandling av disse, sier Shabana Rehman Gaarder til Dagbladet.

Storhaug er altså som antydet tidligere i besittelse av frekkhetens nådegave: En av de viktigste kritikkene mot Storhaug og HRS er mangel på etterrettelighet, men svarer på kritikken bare med å avfeie andre som uetterrettelige. Når Storhaug får kritikk fra de ofrene hun skulle hjelpe, svarer hun med å være nedlatende og endog fremstille seg selv som offer.

Dette er altså Storhaugs kvalifikasjoner. Ikke rart hun støttes av Frp.

Er det ikke mulig å få eksportert Storhaug til Afrika sammen med asylsøkerne?


-------------
*I følge Rune Fardal i foreningen for psykopatofre har sekter bl.a følgende kjennetegn:
- Sekten har sannheten, alt annet blir forsøkt latterliggjort eller manipulert.
- Sektlederen har makten
- Sterke og enkle fiendebilder
- Sosial kontroll (hjernevask)
- Målet helliger midlene
- De som forlater sekten blir straffet

Konrad er blitt sosialist!

I allefall dersom vi skal tro VGs velgerguide. Konrad er mest SV, deretter likt mellom V og Ap, og aller minst Frp. Det siste punktet overrasket ikke, men resultatet viser vel at guiden ikke er særlig treffsikker.

Pleym er heller ikke imponert.


Ingen grunn til bekymring, Konrad blir ikke landsforræder.


Rikfolk strømmer til Frp

Skipsreder Mortis Skaugen har nå slått følge med flokken av rikfolk som strømmer til Frp.


Kan det tenkes å ha noe å gjøre med all den skatten de sparer dersom Frp får bestemme? Kan det ha noe med at Frp ville svekke arbeidervernet? Kan det ha noe med at Frp (i kompaniskap med AP/LO) gir industrieiere lov til å stikke fingrene i statens fete kakeboks (Aker, IT-Fornebu, subsidiert strøm til industrien...)? Jeg tror i allefall det har fint lite med synet på innvandring (bedriftseiere er jo interessert i arbeidsinnvandring som holder lønn nede og fleksibilitet oppe) og den generelle fremmedfiendtlige understrøm i partiet. Jeg tviler også på om rikfolkene bryr seg så mye om disse homoparadene.

Det er forresten fint at rikfolkene kommer ut av skapet slik at Frps dobbelhet blir avslørt: Stemmekveget er de som økonomisk vil tape på Frps politikk.


Frp og NBCs Krekar-"dokumentar"

Aftenpostens kommentator har som så mange andre kommet frem til at NBCs dokumentar er så overdrevent dramatisert at den mister troverdighet: "Alt er så tilspisset, så rendyrket og så forenklet at slagkraften blir borte. Også i valgkampsammenheng."


Kommentator Madsen påpeker også at bare to politikere er intervjuet: Hagen og Jensen. De er som kjent fra samme parti, sågar nåværende og forrige leder, men uten at NBC opplyser om dette. Madsen begir seg ikke ut i konspirasjonsteorier, men man kan begynne å lure når man ser hvilket parti som kunne forventet å tjene mest på denne "dokumentaren".

Dagbladet kan melde at intervju med justisminister Storberget ble klippet bort, og tilbud om intervju med utenriksminister Støre ble avslått. Disse opplysningene styrker inntrykket av at NBC var opptatt av dramatisering og ikke balanse/nøkternhet, dermed brukte de altså informasjon klart selektivt og ga med viten og vilje "dokumentaren" voldsom slagside. Selv TV2s egne folk innrømmer at dokumentaren er et sammensurium.

Ellers:
- VG fortsetter sin Krekar-kampanje (på vegne av Frp??)
- Krekar-dokumentaren er gledelig nytt for VG som ellers måtte fylle avisen med enda dårligere stoff
- Mens Dagbladet er skeptisk til NBCs metoder
- TV2 poengterer at ingen bryr seg om programmet i USA.
- Patetisk program laget av oppblåste journalister sier Erling Borgen.
- Dokumentene NBC mottok i Nord-Irak er totalt verdiløse sier Meling.
- Presis oppsummering av John Anders.

torsdag 23. juli 2009

Snik-kuwaitisering av Norge

Oppdatering: BT følger opp med en artikkel om jobb-jåleri der de påpeker at en del nordmenn heller går på trygd enn å ha lavstatusjobber f.eks. i butikk. Forskerne BT har snakket med at både feminisering og innvandrerifisering av et yrke fører til lavere status:

– Dersom antallet innvandrere i et yrke overstiger et visst nivå, skygger nordmenn unna fordi prestisjen og anseelsen faller. Da tamilene inntok fiskeforedlingsindustrien langs kysten, ville ikke nordmenn lenger ha jobbene – til tross for at det var rundt seks prosent arbeidsledige i lokalsamfunnet den gangen. Det viser hvor mye et yrkes status har å si, sier forsker Jon Rogstad ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Se også Hjorthens fundering.

Den norske høyresiden har vært bekymret for islamisering av Norge og at dette skjer på en snikete måte, selv om de altså har problemer med å gjøre rede for hva det egentlig dreier seg om. Arbeiderpartiet gjorde et ekkelt og krampeaktig forsøk på henge med i et spill de ikke skjønner. Verre er det at denne tullediskusjonen avleder oppmerksomheten fra langt viktigere tema.

Norge er jo som kjent det nye Kuwait. Og på samme måte som Kuwait har innvandrere tatt mer og mer av de kjipe, underbetalte jobbene nordmenn er for fine til å ta: alle slag vaskejobber, skiftarbeid på gamlehjem, taxikjøring, butikk, buss og trikk, avisbud. Sesongarbeidere fra Polen har plukket bær og frukt. De senere årene har vi hatt merkbar tilstrømming av det tyskerne kalte Gastarbeiter (underforstått at de skulle dra hjem til Tyrkia så når jobben var gjort): Polakker i bygningsbransjen, svensker i hotell og restaurant, litauere i tyveribransjen, og rumenere har supplert våre hjemmekoselige junkietiggere.

Det kalles kuwaitisering av samfunnet, og en del forskere har advart mot det i flere år. De er bekymret for at oljerikdommen og den økende arbeidsinnvandringen gjør Norge til et klassedelt samfunn. Utenlandske gjestearbeidere kan bli den nye tjenesteklassen, dersom vi ikke passer på, mener FAFO-forsker Jon Erik Dølvik, i følge BT.

Dette tror jeg er langt viktigere trend enn at andel muslimer i Norge øker fra 2,3 % til 3,1 %. Det handler selvsagt om økonomi ved at noen næringer fortrenges av olje. Men virkningen på det sosiale landskapet er kanskje enda viktigere, og dette henger også sammen med at innvandrere (særlig de som er innvandret i voksen alder) stiller svakest i arbeidsmarkedet. Dermed blir nordmenn flest arbeidsudyktige med hensyn til de kjipeste jobbene, mens motiverte og dyktige innvandrere blir arbeidsudyktige til de gode jobbene fordi bare får erfaring fra ufaglært arbeid. Ghettoiseringen i Oslo er derfor i stor grad et resultat av de økonomiske forskjellene.

Abdi Ali er hjelpepleier på sykehjemmet i Vinje.
(Resultat av tilfeldig bilde-googling "innvandrer.")

Kvinne (65) pågrepet for øyedråpe-drap på dvergwrestling-tvillinger

VG er tilbake i toppform og slår til med en seriøs historie med den mest avsindige overskrift.


Hva skjedde med den gode gamle Naken greve jager homofil neger med øks? Eller var det naken neger? Og var negeren i faktisk homofil?

Frp forlater sivilisasjonen og innfører sharia

«La meg være meget direkte, det bryr jeg meg ikke noe om. Send han tilbake til Nord Irak, så får det gå som det går. Blir han dømt til døden så lever jeg godt med det.» Dette skriver stortingskandidat Tom Staahle (Frp).

Selv synes jeg Krekar er komisk, men det er borgerrett som tilkommer både mullaher og politikere. Ansar al-Islam (Krekars gruppe) har antaklig drevet med selvmordsbombing, henrettet motstandere og andre grusomheter. Hvorvidt Krekar personlig er ansvarlig for dette er usikkert, det norske rettsvesenet avviste iallefall tiltalen.

Staahles utgangspunkt er altså meningsløst. Krekars forbrytelse i Norge består i at han ikke har oppfylt vilkårene for asyl, det alene skulle i allefall ikke kvalifisere til dødsstraff. Og selv om Krekar har beordret drap på forsvarsløse personer, betyr ikke det vi i Norge skal synke ned på samme barbariske nivå. Dette kalles sivilisasjon. Det Staahle går inn for ligner mer på den sharialovgivningen hans parti i prinsippet kjemper mot, foruten USA er land som Iran og Saud-Arabia ledende på feltet.

Dette er naturligvis god gammel Frp-politikk. For noen år siden ble Osman Omar Osman dømt til døden ved hengning for drapet på sin kone Marita Strøm. Til tross for at Osman er norsk statsborger, var det ingen nåde å spore hos Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen da han fikk høre om dommen:
- Han har begått en handling i et land der han på forhånd visste hvilken straff han risikerte. Jeg synes vi skal respektere andre lands lovgivning, sier Ellingsen, justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, til TV 2 Nettavisen.

Tilsvarende mener fylkesleder Maamoen i Akershus Frp at Martine-saken må for retten i Jemen selv om det kan innebære dødsstraff for Farouk Abdulhak.

Ellingsen, Maamoen og Staahle gjør seg til talsmenn for både barbariske straffemetoder og tvilsom rettssikkerhet.

Helt greit i følge Frp, så lenge det skjer i henhold til sharia.*

*Enda mer greit er det sikkert når den som blir hengt er en utenlandsk muslim (selv om ingen sier det høyt).


onsdag 22. juli 2009

En person, en stemme?

Ja, det høres vel omtrent ut som definisjonen på demokrati. Michael Tetzschner vil endre valgordningen slik at det blir bedre samsvar mellom folketall og stortingsplasser for valgkretsene (som er fylkene), til forskjell fra dagens opplegg der de grisgrendte fylkene har forholdsvis flere mandater. Dette er i og for seg en god tanke. Men blir det mer demokrati?


Perfekt blir det uansett ikke så lenge det er fylkene og ikke hele landet som er valgkrets (utjevningsmandatene retter opp litt av denne skjevheten). Jada, den sittende koalisjonen kan tjene på valgordningen. Land med enmannskretser kan få enda merkeligere utslag.

Spørsmålet er imidlertid mer prinsippielt enn teknisk. Et liberalt demokrati (som det norske helst skal være) er både et flertallsstyre og et system for å hindre flertallstyranni. Rettsapparatet og ukrenkelig borgerretter er i så måte det viktigste for individene: Flertallet kan ikke bestemme at 1 % av befolkningen skal avlives og brennes. Men det handler også om å bygge dette inn i de politiske institusjonene. Norge fikk aldri et ordentlig overhus, et senat, slik USA har det. Den amerikanske kongressen er som kjent delt i to kammer, et representativt og et senat. I senatet er statene representert ved to senatorer hver, uavhengig av statens størrelse. California er f.eks. nær 70 ganger så folkerik som Wyoming. Udemokratisk?

En mer proporsjonal representasjon i Stortinget vil øke den politiske sentralisering av landet, og større mulighet for Oslofjordområdet til å overkjøre resten av landet. Dette betyr kanskje ikke så mye i praksis i og med at det er partiene som styrer, men det er jo først og fremst valgkretser som er representert på Stortinget, ikke partier. Men i Norge har vi altså ikke noe senat, og politikken på fylkeskommunenivå er jo helt marginal. For å opprettholde maktbalansen bør altså mer proporsjonal representasjon følges av mer desentralisering.

Jens for god for Jensen

[fra Finansavisens intervju med Hans Geelmuyden 25.juni 09]


- Det er bare en som blir rik på Røkkes kapitalisme, og han heter KI Røkke.

- Noen rike investorer har startet kronerulling for Frp. Hvor mye har du gitt, og var det et lurt tiltak?

- Veldig lurt. Det er alltid lurt å gi penger til noe man tror på. I dette tilfellet tror jeg ikke nok.

- Du er finansminister for en dag. Hva ville du gjort?

- Jeg ville laget et skattesystem som satte lavtlønnede i stand til å stå på egne økonomiske ben. Inntektsbortfallet ville jeg kompensert med økt eiendoms- og boligskatt. Subsidieringen av bolig som spareform er meningsløs og usosial.

- Blir Siv Jensen statsminister?

- Siv Jensen er god. Jeg er imponert over hvor godt hun klarer seg. Men Jens er for god til at Jensen blir statsminister.

- Spesielle ønsker før valget 14.sept?

- Jeg håper dette valget gir de maktesløse makt. Det er mange som ikke blir hørt i Norge: innvandrere, naturen, rusmiddelmisbrukere, og alle som står i ulike køer. Disse stemmene må vi lytte til. Det er disse som trenger politikken. Vi andre klarer oss uansett.

Konrads kommentar: Slik snakker en ekte sosial-liberaler. Kanskje Geelmuyden kan erstatte Sponheim?

Innbrudstyv sluppet fri


Henry Louis Gates Jr var i ferd med å låse seg inn hjemme hos seg selv på blanke ettermiddagen. Døren var treg og han måtte bruke en del rå makt. En forbipasserende observerte dette og tilkalte politiet. Mr Gates ble høylytt fortørnet over å bli tatt for å være innbruddstyv og politiet arresterte ham dermed for ordensforstyrrelse.

En liten, men interessant episode. Gates er nemlig professor ved Harvard der han er leder for African-American research, og i det hele tatt en prominent person i USA. Og ja han er svart og spesialist på den form for behandling han selv ble utsatt for.

Her var antaklig flere stereotyper i arbeid. Den forbipasserende (en hvit person selvfølgelig) som ved synet av en svart person ta seg inn i et pent hus tenkte "innbrudd". Muligens også en liten stereotyp i hodet til professor Gates som skal ha beskyldt den muligens sakesløse politimannen for å være rasist.
Apropos: Stereotypene var antaklig i sving hos journalistene som kommenterte bilder fra orkanen Katrina.
Lov-og-orden-partistene igjen

Nok en representant for lov-og-orden-partiet er tatt for mindre lovbrudd, denne gangen er det Jan-Henrik Fredriksen fra Finnmark som har blitt tauet inn. Kanskje på tide å ta frem igjen Per Sandbergs forslag om lage så sikre veier at man kan råkjøre i fylla uten fare for omgivelsene? Nei seriøst, fyllekjøring er faktisk noe av det farligste man kan gjøre. En fyllekjører utsetter både seg selv og omgivelsene for fare, i motsetning til en som misbruker narkotika. I følge VG tiltrakk Fredriksens kjøring seg oppmerksomhet slik at politiet i Kirkenes vinket ham inn. Når føreren er så påvirket at politiet legger merke til det, er det ikke bagatellmessig slik Siv Jensen later som.


Dronning Sonja feirer nazist

Dronning Sonja deltar i feiringen av Knut Hamsun - kjent nazist, Hitler-beundrer, landssviker og generell kødd. I sin ungdom skrev Hamsun forøvrig 3-4 gode bøker, hvorav bl.a. Markens grøde (som han fikk Nobelprisen for) har kimen til nazistiske ideer. Nei, Hamsun er ingen folkehelt, han er en landsforræder.


Les mer hos Bore og i Dagbladet og VG.
Hamsun møtte Goebbels i 1943 og sendte ham sin nobelprismedalje i gave. Hans kone Marie var også en ivrig nazist. Hamsun selv oppfordret til å avslutte kampen mot Tyskland. 4. mai 1940 sa Hamsun: "Nordmenn – kast børsa og gå hjem. Tyskerne kjemper for oss alle og knekker nu Englands tyranni mot oss alle nøytrale."
Hamsun ønsket de tyske u-båtene lykke til i jakten på de allierte konvoiene, der Norge deltok med 1000 skip. Flere tusen norske sjøfolk omkom under krigen, langt flere enn ved invasjonen. Frontkjemperne, som Hamsun oppfordret, ble i motsetning til Hamsun dømt i oppgjøret.

Da Hamsun fikk forespørsel om hjelp til å be om nåde for 13 dødsdømte Milorg-menn, svarte han bare med å håne de dødsdømte motstandsmennen (Aftenposten 13.februar 1943).

Hamsun møtte også Hitler og publiserte den rosende nekrologen over Hitler 7.mai 1945 i Aftenposten:
"Jeg er ikke verdig til at tale høirøstet om Adolf Hitler, og til nogen sentimental Rørelse indbyder hans Liv og Gjerning ikke. Han var en Kriger, en Kriger for Menneskeheden og en Forkynder av Evangeliet om Ret for alle Nasjoner. Han var en reformatorisk Skikkelse av høieste Rang, og hans historiske skjebne var den, at han virket i en Tid av eksempelløseste Raahet, som tilslut fældte ham.Slik tør den almindelige Vesteuropæer se på Adolf Hitler.

Og vi, hans nære tilhengere, bøier nu vaare hoder ved hans død."
I 1934 skrev Hamsun "Naar regjeringen har grepet til at konzentrationsleire saa burde De og verden forstaa at det har sin gode grunn. " Han kjente til konsentrasjonsleirene, men skiftet ikke mening om Hitler og hans regime.

Knut Hamsun protesterte kraftig mot at Carl von Ossietzky fikk fredsprisen (Ossietzky satt da i en av Görings konsentrasjonsleire):
«Aar efter aar sker det Henvendelser til Den norske Nobelkomité om at tildele Osietzky Fredsprisen. Faar han denne pris kan han dermed sprenges ut av Konsentrasjonsleiren tross Tysklands motstand.»
Heldigvis hadde Norge langt klokere forfattere enn Hamsun. Undset, Duun, Falkberget, Øverland og ikke minst Nordahl Grieg slo tilbake: «…her er en stor norsk dikter som går til angrep på deg, han er en modig mann, han har valgt sin motstander med omhu, der du ligger kneblet i konsentrasjonsleiren.» .

- Det er ingen tvil om at Hamsun bedrev landssvik og at han var NS-sympatisør, men han var aldri formelt medlem av partiet, sa advokat Schiøtz under "rettssaken" på Lillehammer (Dagbladet 29.mai 2009). Psykiater Terje Øiesvold påpekte at Hamsun var helt åndsfrisk og at den psykiatriske rapporten var en bergingsaksjon og et bestillingsverk.

Problemet med Hamsun er at hans nazisme ble "redusert" på grunn av hans store forfatterskap, og ved hjelp av psykiatrisk C-moment unngikk man å tiltale ham for landssvik (dette skjedde også med en rekke andre personer som var for "viktige" til å bli tiltalt). Hamsun ble i en sivilrettslig sak han dømt til å betale erstatning.

Hamsun tok ikke personlig livet av noen jøder og deltok ikke i tortur i fanger, men det gjorde heller ikke Quisling. Hamsun var like overbevist nazist som Quisling, men antisemitt var han antaklig ikke.
Dronning Sonja hyller naturligvis ikke nazisten Hamsun, det var hun selv nøye med å presisere. Hun kunne imidlertid holdt seg borte, akkurat som kong Haakon holdt seg borte fra prisutdelingen til von Ossietzky. Det er et paradoks at landssvikeren som hånet Ossietzky æres med kongelig nærvær.

Hamsun er ingen gåte. Mennesket er sammensatt, det går an å ha mange tilsynelatende motstridende egenskaper på en gang.

tirsdag 21. juli 2009

10 år siden urbanismen ble avlivet

Mye godt stoff dypt i arkivene, nå litt saksing fra historikeren Nils Rune Langelands essay i Dagbladet oktober 1999:


Den nye Oslo-tonen

Å vere urbanist på vegne av Oslo er det same som å vere norsk nasjonalist. I dei populære indre bydelane er det ein postmoderne landsbyidyll som er idealet.

URBAN, DETTE UFORDØYELEGE ORDET med den raspeballetunge a-en gjallar ut frå medie-minaretane på den vesle eigne planeten Oslo. Urban, urban, urban ... og alle smiler så Thomas-Giertsen-delirisk når dei gulpar fram urban, så kjem det ikkje noko meir. Augo tindrar i barnsleg lukke, men blikket flakkar. Jo, det er noe med cafear, cappuccino ... og sånn. Noe med London, Milano, New York, noe som skjer langt borte, men som likevel er her, mystisk, tilgjengeleg for dei innvidde, ein «feeling», liksom. Skjønnar ...?

Nei, eg forstår ikkje ordet urban. Etter den tiende koppen med kaffi og mjølk er eg berre kvalm. Eg er jo berre ein enkel nordmann.

Historia sin ironi plasserer til og med det etterindustrielle hjerneproletariatet på dei same stadene i byen, langs Akerselva og i dei indre austlege bydelane. Kristiania på 1890-talet er som eit muntert gjenferd vi dumpar borti på kvart eit gatehjørne i Oslo ved slutten av 1990-åra. Da som no var det boom og mangel på krypinn, men den gongen blei det bygd nytt og ekspandert. I dag skjer det ein innoverretta ekspansjon. Som ein slags estetiserande kreftsvulst rettar pengemakt og individualisme sine åtak på dei indre delane av industribyen Oslo. Seinfeldkloningar og triggerhappy einslege marknadskrigarar erobrar byen tilbake som småborgarleg residensby.

Det oppskrytte «utelivet» er jo ofte ikkje anna enn ei busstoppklynge klint opp mot ein bardisk. For når alle vaktar sine små sjølv, som var dei kronjuvelar, blir det ikkje så mange møter i natta. Industrisamfunnet sitt rå, uvørne mannsmot er det ikkje mykje igjen av i residensbyen sitt nyvictorianske selskapsliv. Å vere urban er ei fattig trøyst.

Er 1990-talsurbanisten berre bystorsnuten si evige mobbing av innvandraren? Vi har jo reflekterte urbanistar i dag. Å vere urban er populært. Det er ein slags kompetanse, høyrer vi. Den urbane er friare, mindre fordomsfull, vant til å takle og forstå alle slags forskjellar mellom menneske, fleksibel, veit kva som rører seg i den store verda osv. osv. Kort sagt: den urbane har full kontroll.

HAUGESUND OG ÅLESUND er dei mest urbane byane i Noreg. I desse reint økonomiske byane bryr ein seg korkje om kultur eller forsking. Dei er også så små og sosialt kronglete at dei produserer ei mengd aparte individualistar - som så reiser bort. Psykologisk sett er dei eigentleg rustne Holberg-komediar på tomgang. Oslo, derimot, er så til dei grader norsk hovudstad. Oslo sin veg mot storbyen starta i 1814 og held fram i dag. Det er her det nye Noreg blei til.
Det nye no er at det er enda større einskap mellom det norske og Oslo enn tidlegare, sjølv om urbanistane vil hevde det motsette. Dei andre byane er berre byar som eksisterte dels før og dels uavhengig av bygginga av den norske nasjonalstaten. Å vere urbanist på vegne av Oslo er eigentleg det same som å vere norsk nasjonalist.

I dei populære indre bydelane er det jo ein slags postmoderne landsbyidyll som er idealet. Det viser seg at dei som meiner dei lever ein urban livsstil ikkje har bil, men helst går til fots, og at dei heller sjeldan rører seg utanfor sitt lokale område som er i gangavstand frå der dei bur. Deira besteforeldre frå bygdene ville nikke gjenkjennande til eit slikt liv.

Hijab-jentene stormer frem

SSB-undersøkelsen om Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen og Søndre Nordstrand viser at norskfødte jenter med innvandrerbakgrunn gjør det veldig bra på skolen. Både Dunia og Sidrah gikk ut fra videregående i 2007 og er 21 år gamle, og begge studerer nå på Blindern. Dunia studerer teknologi, organisasjon og læring, mens Sidrah går på psykologi. Foreldrene er innvandrere i Norge, fra henholdsvis Marokko og Pakistan. De er født og oppvokst på Oslos østkant, i nærmiljøer som kommer dårligst ut i Norge når det gjelder sosiale problemer, arbeidsledighet og lav utdannelse. Likevel danker de ut sine medelever i resten av Norge når det gjelder å fullføre videregående skole.

Sakset fra Aftenposten.

Hijaben kobler ikke ut hjernen likevel, viser det seg.

Mulla Krekar sitter tungt bevæpnet på Tøyen

NY Times slakter NBCs dokumentar om Krekar. Dokumentaren kan bl.a. avsløre at Krekar er en bråkmaker og at "his tongue is his weapon".* Det å bruke tungen som våpen kalles i Norge "ytringsfrihet", noe blant annet Krekars skarpeste kritikere også bekjenner seg til.


NYT oppsummerer spydig med produsentens egne ord “Norway is letting justice get in the way of justice".

VGs omtale er ikke helt på linje med NYTs spydige, Dagbladet påpeker imidlertid dokuens opplagte svakheter. Påfallende ulik vektlegging i de to avisene. Selv TV2 er ærlig nok til å fremheve kritikkene.

Se mer hos Frp-koden som takkes for link. Se også Krekar-sakens forhistorie som er ytterst pinlig for det inkompetent norske overvåkningspolitiet.

*Krekar har også truet med kaste sko om nødvendig, det er han formodentlig også godt rustet med på Tøyen. Jeg antar at Hagen anser Krekars tunge som en større trussel mot rikets sikkerhet enn hans utslitte kurder-sko. Den slaskete kurderbuksen tror jeg kan anrette noe særlig skade, så sant den ikke brukes som biologisk våpen (f.eks. ved at den dyppes i Maridalsvannet).

Oppdatering: Baltimore sun har fanget opp saken.