torsdag 23. juli 2009

Frp forlater sivilisasjonen og innfører sharia

«La meg være meget direkte, det bryr jeg meg ikke noe om. Send han tilbake til Nord Irak, så får det gå som det går. Blir han dømt til døden så lever jeg godt med det.» Dette skriver stortingskandidat Tom Staahle (Frp).

Selv synes jeg Krekar er komisk, men det er borgerrett som tilkommer både mullaher og politikere. Ansar al-Islam (Krekars gruppe) har antaklig drevet med selvmordsbombing, henrettet motstandere og andre grusomheter. Hvorvidt Krekar personlig er ansvarlig for dette er usikkert, det norske rettsvesenet avviste iallefall tiltalen.

Staahles utgangspunkt er altså meningsløst. Krekars forbrytelse i Norge består i at han ikke har oppfylt vilkårene for asyl, det alene skulle i allefall ikke kvalifisere til dødsstraff. Og selv om Krekar har beordret drap på forsvarsløse personer, betyr ikke det vi i Norge skal synke ned på samme barbariske nivå. Dette kalles sivilisasjon. Det Staahle går inn for ligner mer på den sharialovgivningen hans parti i prinsippet kjemper mot, foruten USA er land som Iran og Saud-Arabia ledende på feltet.

Dette er naturligvis god gammel Frp-politikk. For noen år siden ble Osman Omar Osman dømt til døden ved hengning for drapet på sin kone Marita Strøm. Til tross for at Osman er norsk statsborger, var det ingen nåde å spore hos Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen da han fikk høre om dommen:
- Han har begått en handling i et land der han på forhånd visste hvilken straff han risikerte. Jeg synes vi skal respektere andre lands lovgivning, sier Ellingsen, justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, til TV 2 Nettavisen.

Tilsvarende mener fylkesleder Maamoen i Akershus Frp at Martine-saken må for retten i Jemen selv om det kan innebære dødsstraff for Farouk Abdulhak.

Ellingsen, Maamoen og Staahle gjør seg til talsmenn for både barbariske straffemetoder og tvilsom rettssikkerhet.

Helt greit i følge Frp, så lenge det skjer i henhold til sharia.*

*Enda mer greit er det sikkert når den som blir hengt er en utenlandsk muslim (selv om ingen sier det høyt).


14 kommentarer:

Silverthorn sa...

Dette er det dummeste jeg har lest på lenge. Jeg er for å sende Krekar ut av landet. Og hvis han skulle bli drept der nede kommer jeg ikke til å miste nattesøvnet, kommer heller til å smile ^^

Konrad sa...

Wow. Det var en solid argumentasjon.

Jeg ville minne om at Frp har engasjert seg mot islamisering bl.a. fordi Frp mener det medfører at sharia blir innført. Men dersom Krekar blir hengt f.eks. i henhold til sharia, da er det plutselig helt greit. Dette er jo nok et eksempel på Frps totale mangel på integritet.

Silverthorn sa...

""Sharia (arabisk شريعة, šarīʿaʰ), også sjaria, sjariah, sjari'a, sjari'ah, shari'a, shari'ah, shariah eller syariah er tradisjonell islamsk lov. Sharia finnes ikke som et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes ofte varierende tolkninger av Koranen og hadithene.""

Utdrag fra Wikipedia om Sharia.
Krekar blir ikke hengt på grunn av noe bullshit som skjegg-pat eller noe som det, det er fordi han har vært med i terrorist grupper.

Og man kan jo diskutere om det er sivilisert å beholde han i landet når han er en trussel for rikets sikkerhet? 1 mot alle norges innbygere?

Konrad sa...

Vel, når Frp kjemper mot strafferett i henhold til sharia antar jeg det er den barbariske varianten (inkl dødsstraff). Det var jo uansett ikke poenget.

Jeg vet ikke hva Krekar har gjort, og er ikke i stand til å vurdere verken hans evt skyld eller hvor alvorlige anklagene er (rettsforhandlingene i Norge var vel hemmelige).

Det er direkte USIVILISERT å sende ham tilbake til et sted han risikerer å bli hengt, samme hvilke "grupper han har vært med i". Dessuten har jeg ikke sett noe dokumentasjon på at han utgjør en trussel mot Norge. Skal han kaste sko? Det ville jo være helt korka av ham å ødelegge for sitt trygge opphold her.

Silverthorn sa...

Så du mener det er sivilisert at han kan dra dit på ferie men ikke bli sendt tilbake dit?

http://www.nettavisen.no/innenriks/article811511.ece

Her har du legitimt info om rettsaken hans.

Pluss det faktum er ikke at vi sender ham ut eller kaster han ut. Rett og slett fordi han ikke skal være her. Han er ikke norsk, kommer ikke til å bli norsk og om han kan dra på ferie der nede så kan han bo der nede.

Silverthorn sa...

Tenkte jeg burde nevne dette og.
Leste litt rundt på bloggen din og fant mye bra, du formulerer deg på en måte jeg liker og har fakta til å underbygge argumentasjonen din. Desverre virker det som om du er litt vel ensidig. Men ellers en bra blogg og tror jeg skal sjekke den litt oftere.

Konrad sa...

Om han er norsk eller er irrelevant. Så lenge vurderingen er at han kan bli dømt til døden, er det uakseptabelt å sende ham tilbake. Han er ikke dømt i en straffesak, han bare overtrådt vilkårene for asyl i Norge.

Er dette egentlig så vanskelig?

Konrad sa...

Takk for kompliment. Dersom du synes jeg er ensidig skyldes det at jeg forsøker å skape en motvekt mot annen ensidighet. Jeg forsøker ikke å gi et fullstendig og balansert versjon med sikte på en god løsning. Jeg har ikke tro på store sannheter. Denne bloggen handler om hard analyse av små sannheter.

Silverthorn sa...

Høres fornuftig ut. Jeg tok den VG testen selv og ble...... FPR surprise.

Ok om han er norsk eller ikke er kanskje ikke så relevant, men det faktum at det finnes mindre beviser for at han vil få dødstraff enn de bevisene som finnes for at han ville bli gitt en rettferdig rettsak.

Konrad sa...

Jeg har ikke andre opplysninger enn de som kommer gjennom media. Jeg har aldri vært i Nord-Irak og vet ikke noe om den info som er hemmeligstemplet, vi kan ikke diskutere uten fakta.

Silverthorn sa...

Aye, og så langt har vi et dokument som sier det er trygt for han å dra tilbake. Hva har vi som sier det er utrygt annet en hans ord?

Konrad sa...

Hvilket dokument? Det som NBC fikk i hende?

Jeg tror denne saken er oppbrukt, mer interessant hvordan den brukes av NBC og av et visst parti.

Silverthorn sa...

Saken er ikke oppbrukt til enten han får asyl eller blir kastet ut ^^

Og ja det dokumentet.

Konrad sa...

Den er oppbrukt fordi alle prinsippielle argumenter er lagt på bordet, for min del er den oppbrukt.

Krekar er interessant pga den prinsippielle problemstillingen, utover det anser jeg ham som en bagatell, en av flere urettmessige asylsøkere.

Utrolig mye energi er ødslet på denne fjotten.