lørdag 31. januar 2009

Antisemittismen i UD: ikke uskyldig moro

Trine Lilleng ved ambassaden i Saudi har ikke bare videresendt et e-kjedebrev med antisemittisk propaganda, hun har også drevet blogger med ganske friskt innhold (for å si det diplomatisk). E-kjedebrevet hevdet at "The grandchildren of Holocaust survivors from World War II are doing to the Palestinians exactly what was done to them by Nazi Germany", i følge Jerusalem Post. Reagan-bloggen har kopier av innholdet på Lillengs engelske blogg "Orientia in Saudi" (som er slettet). Det dreier seg altså ikke om en uskyldig forwarding av hatpropaganda, Lilleng har fremelsket sin antisemittisme over lang tid. Ja, og hun er eller var altså ved ambassaden i verdens kanskje minst demokratiske land med et svært undertrykkende regime. Hvordan er det mulig av UD å ansette et slikt fjols?

Jeg tar meg den friheten å gjengi skjermbildene:
fredag 30. januar 2009

Jødene, jødene, jødene, ja og litt Israel

"Tror virkelig jødene at det kommer noe godt ut av å bruke hevn?" Dette spørsmålet stiller mannen bak bloggen Altamagazin og melder seg dermed på i det svært dårlige selskap som ikke klarer å se forskjell på Israel, jøder som enkeltpersoner og jødene som gruppe. For han omtaler da vitterlig Israels ønske om hevn med henvisning til denne artikkelen.

Han fortsetter: "Jødene i Norge støttet Israels angrep på Gaza." Hvilke jøder er det han snakker om? Morten Levin? Mona Levin? Alle jøder i Norge? Hva gikk støtten spesifikt ut på? Konrad uttalte at Israel hadde rett til å angripe, men Konrad er da ikke jøde - hvordan henger det i hop?

"Ikke rart at folk ikke vil ha noe med jødene å gjøre." Derfor blir det kanskje helt logisk å droppe Holocaustmarkeringen?

"Jødene bør tenke seg om, de bør tenke gjennom hvem de støtter i krig." Altså: Det er særlig strenge krav til hva jøder får lov å mene. Den arisk-kristne Konrad kan mene det han vil og støtte hvem han vil, han trenger ikke tenke seg om. Jøder derimot, de er først og fremst jøder, de representerer en gruppe, alt en jøde sier og mener er uttrykk for gruppen, ikke for enkeltindividet.

Signaturen Sivert på Altamagazin mener kort og godt at jødene bør skamme seg. Israel er ikke et sivilisert land, de befinner seg i steinalderen. Eller som Gaarder så elegant formulerte sin antisemittisme: "I to tusen år har vi terpet humanismens pensum."

Det mest skammelige her er Siverts innlegg.

Er det rart jeg ikke vil ha noe med Alta-væringer i gjøre når de skriver slikt? De fleste der oppe har jo samisk blod, så jeg vil ikke ha noe med samene å gjøre heller. Samene burde skamme seg, de burde tenke seg litt om.

Sivert påstår at han er en tenkende person. Ja, sikkert, men det er ingen dum ide å tenke litt lenger enn nesen.
Er det rart vi ikke vil ha noe med jødene å gjøre, de som driver slikt skitten arbeid? Her jøder som skrubber fortau i Wien, mens rene og renslige nazister holder vakt.

Sutrepoliti

Politiet har droppet etterforsking av et biltyveri fordi «det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen». Dette fremstår som mildt sagt pussig når det faktisk foreligger flere gode bilder av mannen fra overvåkingskamera, i følge Dagbladet.

Dette har de altså ikke "kapasitet" til å etterforske, men når det er utsikter til å banke opp en neger eller mindreårige, da er de svært så ivrige i tjenesten.

Kanskje Arne Johannessen bør oppfordre sine medlemmer til å vise at de er folkets og politikernes tillit verdig, i stedet for bare å være stor i kjeften.


Stor i kjeften.

onsdag 28. januar 2009

Jødehatets gjenkomst av Lars Gule

Jødehatets gjenkomst*
av Lars Gule
Publisert i Klassekampen - 24.01.2009.

Krigen i Gaza de siste ukene har satt følelser i kok. Under demonstrasjoner i Oslo mot den israelske krigføringen har antijødiske uttrykk blitt brukt. Der har også vært eksempler på aggressiv atferd mot personer med antatt jødisk bakgrunn. Noen jøder i Norge har fortalt om uttrygghet og noen har mottatt trusler.
Representanter for Det mosaiske trossamfunn har formidlet uroen, men særlig Mona Levin har gått langt i å fortelle hvordan hun og andre har opplevd den massive kritikken av Israel som ikke bare en kritikk av staten Israel, men antisemittisk i sitt innhold.

Kan dette være riktig? Selvsagt er det et skille mellom antisemittisme og kritikk av Israel, men kan kritikken bli så massiv og ensidig at det blir antisemittisme av det? Det er avhengig av hva antisemittisme er, og det er også avhengig av om kritikken av Israel er berettiget eller ikke.

Antisemittisme er ikke bare en form for antijødisk rasisme. Det mest sentrale i moderne antisemittisme er forestillinger om en jødisk konspirasjon. Derfor framstår ikke jødene bare som mindreverdige og foraktelige fordi de tilhører en annen rase eller har en annen kultur og religion, men som farlige fordi de systematisk og bevisst planlegger å etablere verdensherredømme. Derfor vil jødene alltid være et undergravende fremmedelement i ethvert samfunn.

Utgangspunktet for denne konspirasjonsantisemittismen er å finne i religiøst begrunnet antijødiskhet som i større eller mindre grad har preget deler av Europa gjennom tidene. Her snakker vi nettopp om en antijødiskhet som bunner i hat mot de annerledes troende og de såkalt fremmede, og senere utviklet som biologisk rasisme. Denne formen for antisemittisme er – heldigvis – ikke særlig utbredt i Norge. Men den finnes, blant annet i nynazistiske Vigrid og hos en del eldre klassiske antisemitter.

En annen type jødehat – som også kan få karakter av antisemittisme – ligger i det hat som oppstår på grunn av en konflikt mellom jøder og ikke-jøder. Slikt konfliktbasert hat er vanlig. I Norge var det i mange år etter krigen personer som inderlig hatet tyskere (ikke bare nazister) på grunn av okkupasjonen. På samme måte er det mange palestinere og muslimer som hater jøder på grunn av Israels kriger og overgrep, fordi Israel framstiller seg som en jødisk stat.

Dette hatet har ikke den samme irrasjonelle begrunnelse som mye av den religiøse, konspiratoriske, pseudobiologiske rasistiske antisemittismen. Vi kunne kalle dette jødehatet for konfliktantisemittisme. Dette er en forståelig emosjonell (men uakseptabel) reaksjon som bare blir antisemittisk fordi hatet retter seg mot den jødiske part i konflikten. Denne formen for hat er derfor trolig «grunnere» enn den klassiske antisemittismen, det vil si at hatet lettere vil opphøre når konflikten det bunner i tar slutt.

Noen vil kanskje si at denne påstanden i seg selv er klassisk antisemittisme ved at den gir jødene selv skylden for jødehat. Det er en urimelig innvending, for i analyser av konflikter mellom grupper er det relevant å vurdere aksjon og reaksjon på begge sider i konflikten. Det vil være meningsløst å si at tyskerne ikke hadde noe å gjøre med framveksten av tyskerhatet under krigen. Derfor er det ganske usosiologisk og upsykologisk å benekte at de israelske overgrepene mot palestinerne er årsak til en del av det palestinske og muslimske jødehatet.

Jødehat blir likevel ikke mer legitimt av årsaken, den israelske undertrykkelsen, og dessverre finnes også et innslag av klassisk konspirasjonsantisemittisme hos en del av våre nye landsmenn. I en del muslimske miljøer har konspirasjonsforestillinger om jøder fått innpass. Man kan finne forestillinger om at jødene sto bak 2. verdenskrig, at holocaust er en overdrivelse, at jødene allerede styrer det meste av verden gjennom jødelobbyen i USA og at de sto bak 11. september-angrepet.

Selv om dette er forkastelige oppfatninger, er det likevel klart at Israel kan og må bidra til å redusere hatet ved å endre politikk. Dette er ikke å legge ansvaret på Israel alene, men det er å ha en realistisk vurdering av konsekvensene av en konkret politikk. Dermed blir det også mulig å peke på tiltak som kan redusere jødehatet: opphør av den israelske okkupasjonen og opprettelse av en palestinsk stat.

Det er trist at norske borgere med jødisk tilhørighet blir rammet av konflikten i Midtøsten. Det er en utvikling alle må bekjempe. Norske jøders kanskje viktigste eget bidrag i kampen mot antisemittisme ville være en klar og tydelig kritikk av Israels okkupasjon og overgrep. For kritikk av Israels okkupasjon og menneskerettighetsbrudd kan ikke i seg selv bli antisemittisme, uansett hvor massiv kritikken blir.

Men så må resten av oss være konsekvente i at kritikk av sionismen og Israel ikke er et angrep på jøder som individer eller gruppe. Distinksjon mellom jøder og Israel må være krystallklar – selv om det er en del av israelsk politikk å viske ut dette skillet. Vi gjør heller ikke våre palestinske og muslimske venner noen tjeneste ved å tie når de angriper alle jøder for det noen jøder gjør.

Kampen mot antisemittismen er en helt avgjørende del av kampen mot rasismen og islamofobien. Svikter venstresida her, har den for alvor sviktet sine idealer.

Lars Gule
-----------------------------

Konrads kommentar:
Jeg er i det store og hele enig i Lars Gules presise analyse, med et mulig unntak: "...kritikk av Israels okkupasjon og menneskerettighetsbrudd kan ikke i seg selv bli antisemittisme, uansett hvor massiv kritikken blir," skriver Gule. Selv om dette teknisk sett er riktig, blir det likevel for enkelt.

Problemet er at kritikken av Israel ikke bare er massiv, den er også ensidig (den har slagside). Dessuten får konflikten urimelig stor oppmerksomhet og tilsvarende krigshandlinger andre steder blir på langt når gjenstand for den samme fordømmelsen. Kritikken har også en form som inviterer til antisemittisme. Kritikken av USAs aktiviteter har ofte et langt mer "teknisk" eller spesifikt preg, f.eks. i diskusjonen om rettighetene til fangene i Guantanamo eller feilbombing i Afganistan. Når f.eks. Lars Bremnes spør "Hvorfor bomber de grønnsakstorget", er det underforståtte svaret til det retoriske spørsmålet snublende nær: "På pur faen."

---------------
*Note: Gules innlegg gjengis uten tillatelse fra Klassekampen eller fra Gule selv.

KNH - Kongelige Norske Hoffnarrer

Etter å ha blitt ansatt ved det kongelige norske hoff har Ari Behn vært en konstant kilde til ufrivillig komikk. Kritikken av Carl-Erik Grimstad (Behns forgjenger i jobben) er øyensynelig Behns største litterære suksess så langt (det sier forresten ikke så mye). Etter å ha falt i unåde ved hoffet har Grimstad på sin side forsatt som frittstående hoffnarr. Såvidt jeg kan bedømme skjøtter Behn jobben langt bedre enn Grimstad gjorde, selv om Grimstad har et litt bredere repertoar som frilanser.

Nylig meldte pensjonert professor og bisarr syklist Finn Erik Vinje seg på i det komiske selskap. Den godeste Vinje har nok for lite å gjøre som pensjonist når han blander seg så intenst inn i private forhold. Hvordan kan han i det hele finne på å påstå at Emma Deli DeLuca Ora Eska Behna er et pussig navn?

tirsdag 27. januar 2009

Hvor er Willoch, Gaarder og Lysbakken?

En humanitær krise er under utvikling på Sri Lanka, sier Røde Kors. Flere hundre mennesker er drept og 250.000 innesperret av kampene.

Et hundretalls tamiler demonstrerte utenfor UD. Erling Folkvord var ikke tilstede. Willoch har ikke rettet sin moralske pekefinger mot .....noen, ja hvem skal man egentlig rette pekefingeren mot? Jostein Gaarder har ikke uttalt seg i luftige vendinger om ...noens 2000 årige ondskap og mangel på humanisme. Audun Lysbakken har ikke rast mot Støres håndtering Sri Lanka-konflikten, Lysbakken har ikke rost Gaarders svevende rasisme. Sist men ikke minst: Når får vi den neste pinligheten fra en norsk diplomat.

Kort sagt: Hvem er Sri Lankas nazister?
Intet nytt fra Willoch-fronten.


Trond og Gulbloggeren Filip er forløpig de eneste som bryr seg. Ikke alle holder seg midt i saueflokken.

Antisemittismen trives i kirken

I Sverige avlyses holocaust-markeringer på grunn av forholdene på Gaza.

Det er bare en ting å si: Er folk blitt gale? (Historien snappet fra den Tvilsomme.)

Vi er ikke overrasket over at antisemittismen trives på ytterste venstre fløy, men at kirkens folk synes det er "ubekvemt" å holde minnegudstjeneste for holocaust-ofrene pga en liten krig i Midtøsten er faktisk oppsiktsvekkende. Hva blir det neste? At det er "ubekvemt" og "malplassert" å minnes holocaust fordi jødene drepte Jesus? Dessuten har jo jødene alltid vært sleske handelsfolk og grådige bankfolk.

Kanskje vi bare skal glemme hele holocaust-maset?


Bildet: Holocaust-minnesmerket midt i BerlinMetrostasjon ved KaDeWe midt i Berlin.
("Skrekkens steder som vi aldri har lov til å glemme.")

lørdag 24. januar 2009

Gaza: Nei til særdomstol?

Ingen ringere enn høyesterettsdommer Ketil Lund (sammen to andre ledende jurister) tar i Morgenbladet til orde for en internasjonal straffedomstol for mulige krigsforbrytelser i forbindelse med Gaza-krigen. FNs høykommisær for menneskeretter krever en gransking av konkrete tilfeller av mulige krigsforbrytelser. Advokat Geir Høin vil på sin side anmelde navngitte israelere, i likhet med jusprofessor Richard Falk. Konrad mener også at Hamas-ledere som har gitt ordre om målrettede angrep på sivile må straffeforfølges.

I det krystallklare innlegget "Et redskap for urettferdighet" plukker folkerettsekspertene Hellestveit og Nystuen forslaget om særdomstol fra hverandre:

  1. En slik domstol kan bare ta stilling det som skjedde på slagmarken, ikke selve beslutningen om å gå til krig (altså den underliggende konflikten).
  2. En slik særdomstol vil først og fremst måtte dømme palestinere fordi Israel er et suverent land med et fungerende rettssystem.
  3. Krigstragedier er ikke nødvendigvis krigsforbrytelser, og dette vil favorisere israelere.
I følge Hellestveit og Nystuen vil dermed en slik domstol skape mer urettferdighet sett med palestinske øyne. Et dårlig utgangspunkt for konfliktdemping.

Hitling i øst og hitling i vest

Hitler-trikset brukes flittig i både formell og uformelle debatter. Det blir brukt flittig i politisk propaganda som støtte for en på forhånd oppsatt konklusjon. Saddam ble sammenlignet med Hitler (ja Irak ble deretter invadert). Milosevic hadde visstnok en liten Hitler i magen (gjett hvem som ble bombet). Ahmadinejad hitles rett som det er (opinionen bearbeides i tilfelle amerikansk/israelsk angrep på Iran). Hitling av israelere som Sharon har et dobbelt så kraftig propagandabudskap.

Til tross for at sammenligning med Hitler og nazistene i det store og hele er totalt misvisende, er propagandamålet og propagandaeffekten klar: En assosiasjon til selve den ultimate ondskap., og kanskje også en moralsk panikk - "et holocaust er i gang, dette må stoppes for en hver pris, alle midler tillatt etc" (frykten for å gjenta Chamberlains Münche-flause). I tilfellet Serbia-Kosovo fungerte dette utmerket, i tilfellet Irak (2003) fungerte dette bare sånn noenlunde (noen godfjotter i Norge bet på agnet), i tilfellet Gaza (2008-09) har til og med en korka norsk diplomat kastet seg på demoniseringsbølgen - mindre overraskende er det at noen venstrerasister tar helt av.

To folkemord virkelig på nazi-nivå ble ignorert av "verdenssamfunnet": I Ruanda ble de fleste FN-soldatene trukket, til tross for at en godt bevæpnet styrke på noen få tusen mann antaklig kunne hindret det verste. I Kambodsja invaderte Vietnam og fikk slutt på Pol Pots Røde Khmers terrorregime (støttet særlig av Kina). Kina gikk deretter til angrep på Vietnam som straff.

Dette var det samme vietnamesiske regimet som USA i årene før hadde forsøkt å knekke. Eller som president Johnsen (D) sa det: «Alt jeg visste om historie sa meg at hvis jeg trakk meg ut av Vietnam, da ville jeg gjøre det samme som Chamberlain gjorde under andre verdenskrig».

I følge Herman Willis er de bare en eneste fraksjon innen det norske, demokratiske system som i nyere tid har ment at Israel ikke har rett til å eksistere: Bryn/Hellerud lag av Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) fremmet et resolusjonsforslag om Israels utslettelse på landsmøtet til Sosialistisk Folkeparti (forløperen for dagens SV) i 1967, bak forslaget sto Tron Øgrim og Pål Steigan. Ja, og apropos: Dette er samme Pål Steigan som var overraskende glade i Pol Pot og Røde Khmer.

-----------------------------
Flere artige og misvisende montasjer:


onsdag 21. januar 2009

Anti-israelsk hatpropaganda spredd av UD

En grotesk billedmontasje som setter likhetstegn mellom nazistens herjinger i Europa er distribuert av en norsk ansatt ved Norges ambassade i Saudi-Arabia. UD forsøker bagatellisere saken ved å si at eposten ble sendt til noen få bekjente og at det står for den ansattes egen regning. I følge Sondre Olsen heter vedkommende Trine Lilleng.

Det er opplagt mye å kritisere Israel for (selv synes jeg det er mer treffende å kalle Israel en apartheidstat), og det er opplagt et paradoks at overlevende fra Holocaust og deres etterkommere selv begår overgrep basert på etnisk tilhørighet. Men at en medarbeider i selveste UD bidrar til å spre grovkornet og underforstått antisemittisk propaganda* er skremmende og oppsiktsvekkende. Vi kan forstå at de nyttige idioter i media lar seg rive med og opptrer som mikrofonstativ for den ene part, men at diplomater ikke klarer å holde hodet kaldt er vanskeligere å akseptere.

En ting er at UD-ansatte bruker UDs epost til privat tull og tøys (det gjør vi vel alle), verre er det at vedkommende er så korka:
Sammenligningen er så "ekstrem og så forvridd, at det er vanskelig å tro at en norsk UD-ansatt kan få seg til å videreføre dem". "Et av de vanligste poengene i kritikken av Israels (for all del kritikkverdige) krigføring i Gaza, er mangelen på proporsjonalitet mellom Hamas' angrep på Israel og Israels reaksjon. Er det noe som preger den vulgære sammenlingningen mellom Gaza og Holocaust, er det nettopp en mangel på proporsjoner," skriver den Tvilsomme, som alltid kloke ord.

*Note: I følge EUMC er denne typen propagandaen en vanlig form for moderne antisemittisme.

----------------------------------------------------
Slike artige billedmontasjer er også populært blant rabiate islamhatere:

Med et par enkle håndgrep kan også kødden Konrad lage "bildebevis", her bevis for at Bush-klanen er nazister (heller ikke så langt fra sannheten vil noen hevde), Bush sr gjør nazihilsen til Obama under innsettelsen:

En annen artig billedmontasje, hos Niflheim, som kaster seg på hatpropagandabølgen med formuleringer som: "Staten Israel ser ut til å lært en hel del fra nazistene." Og: "Synes du dette virker paranoid, og ute av tråd med oppfatningen du får gjennom daglige media? Tenk over hvem som eier mesteparten av media i Europa og Nord-Amerika. Nettopp. De samme som eier bankene. La meg presisere; dette går ikke på jødene som folk eller religiøs gruppe i sin særdeleshet, men på et politisk regime mange jøder slutter opp om. " Altså, ifølge Niflheim: Dette handler ikke om jødene som folk eller religion, men om at en del bedrifter i USA er eid av jøder. Årets logiske kortslutning?

tirsdag 20. januar 2009

marxismen-rasismen (m-r)

Oppdatering 5.februar: Trond Andresen har meldt seg ut av partiet Rødt, bl.a. med følgende begrunnelse: partiet har "en manglende vilje til å tenke nytt, en manglende nysgjerrighet på ny kunnskap, nye ideer og løsningsforslag, en manglende interesse for flere saksområder enn «de tradisjonelle». Partiet er rett og slett dårlig som intellektuelt verksted." For nye lesere: utslag av Trond Andresens såkalte nytenkning er omtalt nedenfor.

«Damer skal gjennomsnittlig være mer empatiske enn menn. Derfor er det interessant å observere Israels utenriksminister Tzipi Livni eller den avtroppende Norges-ambassadør Miryam Shomrat på TV, når de får spørsmål om krigen mot Gaza. Jeg tenker ikke på plikt-svar av typen "sivile tap er jo beklagelig." Se i stedet på ansikt og kroppsspråk: Dette er to kvinner som ikke bryr seg. De er bare lei maset om disse araberne.»

Dette skrev altså RV-eren
Trond Andresen i en kronikk i Klassekampen 14.januar. Andresen er ikke nådig, han konkluderer friskt og freidig med at jøder som gruppe preges av en utbredt mangelsykdom: de har mangler empati. Så alvorlig er denne sjelelige svikten hos jødene at selv jødiske kvinner (som Livni og Shomrat) har mangelfullt utviklede sjelsevner. På grunnlag av ansiktsuttrykket til to (2) israelske tjenestemenn trekker han vidtrekkende konklusjoner om jøder i hele verden.

Andresen er helt klar på at det er jødene, ikke israelerne, han omtaler: «På denne bakgrunn mener jeg at man må kunne si til jøder i Israel, USA og ellers, at (....).»

Det er oppsiktsvekkende og skremmende at denne venstre-rasismen trives blant presumptivt intelligente, reflekterte og kunnskapsrike akademikere. Enda mer skremmende er dersom Andresens grums er uttrykk for utbredte holdninger i Norge.

Kanskje det er jødenes mangel på empati som gjør at
de er i stand til å spise små kristne barn? Jeg ser fram til å høre Andresens betraktninger omkring denne problemstillingen.

Jødisk psykopat som spiser små palestinske barn til frokost.Oppdatering 21.jan
: Trond Andresen er visstnok identisk med amanuensis i kybernetikk ved NTNU. Jeg vil anbefale Andresen å holde seg til kybernetikken, det har han i det minste litt greie på.

Klassekampens debattforum presiserer Andresen:
"(...) jeg påpekte bare noe som er åpenbart for enhver som tør og vil se: de fleste jøder, også utafor Israel, har et påfallende fravær av empati med palestinerne. Og jeg sikter da ikke til religiøst-fundamentalistiske jøder, men til de millioner av velutdannede middelklasse-jøder som er det typiske for Vest-Europa og USA, og som har langt større innflytelse enn deres andel av befolkningene skulle tilsi."

Det blir faktisk verre, den godeste Andresen tar helt av:
Les mer hos Virrvarr. Andresen er frekk nok til å ta sosiologiprofessor Morten Levin (en både sympatisk og empatisk jøde) til inntekt for sitt eget absurde perspektiv. I følge Andresen er Levin en modig jøde som kritiserer Israel. Hva risikerer Levin ved å kritisere Israel? At den jødiske mafiaen kverker ham? Igjen forutsetter Andresen at jødene inngår i en kompakt, ensrettet organisasjon....en konspirasjon kanskje?

Vi må
dessverre konstatere at antisemittismen trives i Norge, Andresen synes å bedrive god gammeldags antisemittisme (den vi trodde ble bombet i stykker i 1945).

Oppdatering 2.februar: Det har kommet meg for øre at Andresen er debattglad, PC med internetttilkobling har han helt sikkert. Likevel har han altså ikke svart på dette innlegget. Da tar jeg for gitt at han ikke har noen motargumenter, han har ikke noe å fare med, eller kanskje han ikke våger å stikke hodet frem?

Farvel, Israel

Israel har gått fra å være venstresidens idealstat til å bli den samme venstresidens symbol på rendyrket ondskap. Skiftet i synet på Israel er en av de sterkeste endringene i norsk mentalitetshistorie, mener Andreas Hompland.

Se også Lahlums utmerkede artikkel Farvel, Israel i siste nummer av Morgenbladet (må kjøpes på Narvesen).

Fredsduen Ehud Olmert

«Dersom vi skal bevare den jødiske og demokratiske karakteren ved den israelske stat må vi overlate de arabiske bydelene i Jerusalem og vende tilbake til det territoriet som utgjorde Israel inntil 1967, med de nødvendige endringene som realitetene på bakken tilsier.» Dette sa Israels statsminister Olmert under markeringen av mordet på Rabin.

«Vi tok feil,» sa Olmert og tok avstand fra sin tidligere støtte til de ulovlige bosetningene på okkupert palestinsk land. «Vi så ikke de langsiktige konsekvensene.»

Forsvarsminister Ehud Barak omtalte de ekstremistiske og voldelige israelske bosetterne som «en farlig kreftsvulst».

Bare NUPIs Jan Egeland omtaler dette i sin fulle bredde. VG gjengir bare utdrag fra en NTB melding med vekt på at Olmert tror tiden renner ut for en tostatsløsning. Blant øvrige aviser er det bare Vårt Land og DagenMagazinet som gjengir de oppsiktsvekkende uttalelsene fra Olmert: En gammel krigshauk fra Sharons parti er omdannet til fredsdue. Han vil kort og godt gjøre det som før var utenkelig: Oppgi land i bytte mot fred.

Men dette er tydeligvis ikke "gode nyheter" for den ensporede norske presse.

søndag 18. januar 2009

Olmert er en sleip jøde

Våpenhvile-utspillene er bare PR-stunt, mener Norsk Folkehjelp. Petter Eide mener våpenhvile-utspillet fra Israel i natt var et politisk utspill for å vinne tilbake litt popularitet fra resten av verden. Olmert er med andre en sleiping, og Hamas-lederne er sleipe arabere som går med på en våpenhvile.

Slik går det. Etter skarpe protester mot Israels voldsbruk og SVs rasling med appelsinboikottvåpenet, blir Olmerts våpenhvile avfeid som publikumsfrieri. Folk blir visst aldri fornøyd.

Skal vi akseptere Israels våpenhvile bare når den er satt i verk med et rent hjerte? Er våpenhvilen uakseptabel når den gjort av taktiske hensyn?

Korrupt som faen: Ville du kjøpt bruktbomber av denne mannen?

Meshaal og Zahar bør stilles for retten

Hamas-lederen Khaled Meshaal holder den palestinske sivilbefolkningen på Gaza som gisler mens han selv sitter trygt i Damaskus. Sammen med Mahmoud Zahar og de andre Hamas-toppene har han angrepet Israel med raketter fra Gaza-stripen, vel vitende om at Israel ville slå hardt tilbake. Militært har Hamas etter alt å dømme tapt stort på denne strategien, i motsetning til Hesbålla i SørLibanon (2006). Ved i realiteten å bruke sivilbefolkningen på Gaza som skjold kan de paradoksalt vinne oppslutning i den samme sivilbefolkningen såvel som mye av opinionen i Midtøsten og Europa.

Denne taktikken ble med stort hell benyttet også av UCK i Kosovo og med noe mindre hell av Sakasjvili i Georgia: Dramaturgien er den samme - den lille snille David blir herset med av den store, slemme og onde Goliat - de ligger i kortene hvem vi skal heie på.

sier den samme Meshaal at det som hevn kan bli aktuelt med terroraksjoner mot land som har støttet Israel. Mens Hamas' terror så langt bare har rammet sivile i selve Israel, antyder han altså at uskyldige sivile i f.eks. USA er legitime mål i Hamas' logikk. Med andre utvides menyen av krigsforbrytelser Hamas oppfordrer til eller selv er villige til å begå. Summen av dette blir at Meshaal og Zahar bør straffeforfølges ved den internasjonale domstolen i Haag eventuelt i Norge (noe den nye straffeloven åpner for).

Dette ville være et utmerket supplement til straffeforfølgelse av israelske krigsforbrytere.

Meshaal: Krigsforbryter

lørdag 17. januar 2009

Oppfordring til fakkeltog

Jeg oppfordrer alle medfølende mennesker til å demonstrere mot massakrene i Kongo og Uganda. Et fakkeltog uten ruteknusing er en god ide.

Israel blir med rette kritisert for uproporsjonal maktbruk mot Hamas og Gaza. På samme måte bør nordmenns engasjement være proporsjonalt med hvor viktig saken er.

Oppfordringen går til alle, men særlig til:
Kåre Willoch
Mona Levin

Stein Lillevolden
Erling Folkvord
Audun Lysbakken
Jostein Gaarder - kanskje han også kan skrive en liten kronikk om de fæle negrene
Thomas Hylland Eriksen - kanskje han også kan skrive en kronikk om hvor hjelpeløse negrene er uten koloniherrene
Fredrik Mellem - kanskje han også kan få Ap til å vedta noe som virkelig betyr noe, og ikke bare det vanlige taktikkeriet fra apparatchiken J. G. Støre

Endelig våpenhvile

Opprørerne har inngått våpenhvile med regjeringen. Våpenhvilen kan gi håp for tusenvis av mennesker som er drevet på flukt i regionen, melder VG.

Rundt 115.000 mennesker er på flukt i det østlige Kongo. Mange av disse flykter ikke fra CNDP, men fra den ugandiske Herrens motstandshær (LRA), som angriper landsbyer, slakter ned sivile, voldtar kvinner og kidnapper barn som tvinges til å bære våpen.

Hjelpeorganisasjonen CARE melder nå at situasjonen i store deler av Nord-Kivu er så ustabil at hjelpeorganisasjonen ikke når ut til flyktningene.

Bildet: Herrens mordere

En biskop som BBC har snakket med, forteller at medlemmer at Herrens frigjøringshær kidnappet to ti år gamle gutter fra landsbyen Mundri. Som så mange andre barn, skulle også de gjøres til barnesoldater, i følge Dagbladet.

To menn fra menigheten fulgte etter opprørerne for å se om de kunne redde guttene, men ble selv tatt til fange. Opprørerne hakket av føttene og hendene på forfølgerne mens de fremdeles var i live, før de ble slått i hjel. De ti år gamle guttene bevitnet det hele.

torsdag 15. januar 2009

Mellem er tilfreds


Fredrik Mellem er åpent og ærlig fornøyd med at Aps sentralstyre har vedtatt en skarp uttalelse om Israels krigføring på Gaza. Hva blir den neste uttalelsen Mellem kan kose seg med? "Regn er vått." "Jorden er rund." "Sukker er søtt."

Vi venter i spenning.

Bildet: Vann er vått, særlig i Bergen.

Jødenes ondskap

Krigen på Gaza fremstilles i norske media på en slik måte at den eneste mulige forklaring på Israels aggresjon er ondskap og empatimangel: Jødene dreper sivile palestinere uten annen grunn enn gleden ved å gjøre det. Omtrent slik oppsummerer Bjørn Gabrielsen saken.

Et eksempel er Grødums tegning som bevisst bagatelliserer Hamas' rakettangrep (i form av en lekepil med sugekopp). Et annet eksempel er Lars Bremnes som antyder at Israels brutale krig er et utslag av folkets (dvs jødenes) moralske egenart. Trond Andresen tar det helt ut: Jødene har et merverdighetskompleks, og selv jødiske kvinner (som Tzipi Livni og ambassadør Shomrat) mangler empati. RV-eren (antar jeg) Andresen prøver ikke en gang å skjule sine rasistiske resonnement.

Som Gabrielsen spør jeg: Hvorfor har akkurat innbyggerne på Gaza en slik unik posisjon? Hvorfor den intense sentimentaliseringen og moraliseringen i akkurat denne konflikten?

Ny-orientalisten Trond Berg Eriksen

I likhet med sin professorkollega TH Eriksen kaster TB Eriksen seg ut i den orientalistiske gjørma. I Morgenbladet presterer han følgende påstand: "islamistene betrakter aldri ikke-troende som mennesker." Som professor i idehistorie burde han ha vett nok til å ikke bedrive slik lettvint omgang med fakta. TB Eriksens belegg er noen som ble nevnt i en rettssak i Tyskland. Eriksen er nok god i tysk, men rettsreferat i FAZ eller Die Zeit kan ikke gi grunnlag for vidtrekkende påstander om "alle som en". Hvilket grunnlag har TB Eriksen for å hevde at islamistene tenker helt likt? Er han like hjernevasket som de verste islamofobe? Jeg tror det ikke, men når han skriver tull som dette begynner jeg å tvile.

Jada, vi har mer belegg for at TB Eriksen vaser rundt i empirisk tåke, den pompøse professor blir ettertrykkelig satt på plass av folk som sjekker fakta før de uttaler seg.


Den mystiske og hemmelighetsfulle østen.

Krigsforbrytelser

Israelske bomber har truffet FN-bygninger og sykehus på Gaza. Dersom dette ble gjort med vilje, er det såvidt jeg kan forstå en krigsforbrytelse.

Dette får meg til å tenke på USAs invasjon av Irak for snart seks år siden. Invasjonen var uprovosert og fullstendig uten belegg i folkeretten. I området 3.000 til 10.000 sivile ble drept av amerikanske og allierte styrker under selve invasjonen. I kaoset som invasjonen utløste har 50.000 til 1.000.000 (1 mill) mennesker blitt drept eller død unormalt. De materielle skadene er enorme, viktige kulturskatter gikk tapt rett foran nesen på amerikanske elitesoldater. Kampene om Falluja (i 2004) kostet flere tusen sivile livet og over tusen opprørere. Dette var en invasjon ledende norske politikere gjerne ville at Norge skulle slutte opp om.

Folk som for 6-7 år siden talte varmt for å rasere Irak, snakker nå i store moralske og sentimentale overskrifter om Israels fremferd på Gaza.

søndag 11. januar 2009

Ny-orientalisten Thomas Hylland Eriksen

Professor i sosialantropologi T.H. Eriksen har kommet til at jøder og arabere er uskikkelig og irrasjonelle barn som trenger oppdragelse, tukt og disiplin. De er kort sagt så håpløse at bare rasjonelle og demokratiske europere kan redde dem. Dette er oppsiktsvekkende påstander fra en ledende sosialantropolog, i massehysteriet skapt av Israels angrep på Gaza har han kort og godt vendt om 180 grader og blitt en etnosentrisk orientalist.

THE skriver selv i omtalen av Saids berømte bok:
"Orienten var irrasjonelt, mystisk, despotisk og stillestående der Oksidenten var vitenskapelig, rasjonelt, demokratisk og dynamisk."

Edward Said var forresten palestiner.

En populær liten krig på Gaza

Israels aksjon i Gaza blir ikke bare møtt med bortimot massiv fordømmelse, den har også lagt helt beslag nyhetsbildet på. Hvorfor denne voldsomme intressen for en liten konflikt med et par hundre sivile drepte? Til sammenligning ble Russlands to kriger i Tsjetsjnia rettnok kritisert, men med langt mindre folkelig engasjement og med langt mindre nyhetsdekning. Disse krigene kostet kanskje 100.000 (eller flere) mennesker livet. Eller hva med den pågående borgerkrigen i Uganda, senest nå julen ble visstnok 400 massakrert (av kristne ekstremister). I Afganistan drepes jevnlig sivile av USA og NATO. Gaza-konflikten er jo uansett en fjert i nordavinden sammenlignet med Øst-Kongo og Darfur.

Ja, hva er det med Israel og Palestina? Er det noe med dramaturgien som gjør at dette blir "gode nyheter"? Israels overveldende krigsmaskin mot "forsvarsløse" og "uskyldige" palestinere? Eller kanskje det rett og slett er parter vi kjenner igjen: Konfliktene i Afrika skjønner vi ikke noe av, langt borte er det og de involverte folkegruppene har vi knapt hørt om. Eller kanskje er det så forbausende lett å forholde seg moralsk og emosjonelt til Gaza-konflikten: Der har vi jo en fiks ferdig moralsk fortolkningsramme som forteller oss hvem som er bad guys og hvem som er good guys.

Blir nesten som å se en dårlig film: Skurkene kjennes igjen på at de er uflidde og ubarberte, mens heltene er høyreiste og velstelte. Er nyhetene fra Gaza en dårlig film?

God sex er gratis

Denne dristige påstanden blir fremsatt av Espen Ottosen (informasjonsleder i Misjonssambandet). Ottosen er altså ikke mot sex (overrasket nå?), men han er mot kontant betaling for sex (ingen overraskelse). Han resonnerer som følger: Vanlige arbeidstakere som lærere, ingeniører og aksjemeglere går ikke på jobb 100% frivillig (de gjør det helt eller delvis for pengenes skyld). Organer derimot gis bort gratis (det er derfor det heter organdonasjon). Sex er som organer og skal derfor ikke kunne selges. Dette i følge misjonæren Ottosen.

Dette er jo en helt eksemplarisk argumentasjon! Både sex og organer har noe med kroppen å gjøre, derfor skal man ikke ta kontant betalt. Fabelaktig logikk! Den godeste Ottosen glemmer kanskje at kirurgene som utfører inngrepet tar seg fett betalt? Disse kirurgene bruker fingrene (en del av kroppen) og fremfor alt bruker de kroppens aller viktigste organ: hjernen.

I Ottosens logikk er dermed legene prostituerte. Og det er et godt poeng: Vi er alle prostituerte. Vi gir noe av oss selv i bytte mot noe annet. Jeg ofrer noen timer for dag til glede både for min arbeidsgiver og for min lønnskonto. Selv puler jeg aldri "frivillig", jeg gjør det fordi jeg liker det, jeg får altså noe igjen.

Filosofene har strevd i tusenvis av år med hva fri vilje innebærer, for min del tror jeg ikke Ottosen bidrar noe særlig til en løsning av denne vanskelige problemstillingen. Men som en begynnelse burde han (sammen med en stabel feminister m.fl.) lære litt om byttehandel.

Ja, og dessuten: Misjonssambandet er vel ikke den mest troverdige kilden om hva som er god sex.

lørdag 10. januar 2009

De jævla jødene

EDIT: Mer antijudaisme.

Selv om noen hårdnakket hevder at antisemittisme ikke er et problem i Norge og at konflikten på Gaza ikke skaper antisemittisme, opplevde vi i Oslo at venstreradikale demonstranter gikk løs på en forsvarsløs eldre mann fordi han bar på det israelske flagget:


- Ta ham, han er jøde!, ropte en av mennene i følge Dagbladet.

To unge muslimer (ja dere leste riktig) kom mannen til unnsetning.

Det er altså ikke bare det pompøse fjolset Jostein Gaarder som mener jødene må læres en lekse, Thomas Hylland Eriksen mener på sin side at jøder og palestinere er små barn som trenger oppdragelse.


Bildet: Jødeproblemet blir vist aldri løst. Kanskje jødene bør settes under administrasjon slik TH Eriksen foreslår?

fredag 9. januar 2009

Israel er i sin fulle rett

Israels okkupasjon av Gaza ble avsluttet i 2005, etter dette er Gaza å anse som uavhengig territorium dog uten status som egen stat. Når Israel nå i lang tid har blitt angrepet fra dette territoriet er Israel i sin fulle rett til å svare på angrepene, akkurat som da de gikk inn i Libanon i 2006. USAs invasjon av Afganistan i 2001 (med Norge på slep), hadde nøyaktig samme begrunnelse, ja faktisk ble NATOs selvforsvarsparagraf børstet støvet av: Et NATO-land var angrepet og de andre pliktet dermed å stille opp. Dersom Israel var et NATO-land ville Norge vært pliktige til å angripe Gaza.

Omkring en fjerdedel av de drepte på Gaza er sivile (ikke stridende), men det er lite som tyder på at Israel begår krigsforbrytelser i stor skala, selv om det er for tidlig å trekke en konklusjon. Antallet drepte/skadde ikke-stridende er imidlertid vanskelig å fastslå nøyaktig fordi Hamas skjuler seg blant sivile - dette er bare en av mange krigsforbrytelser Hamas begår.

Krigens folkerett krever at sivile skal vernes så godt som mulig. Det betyr at stridende skal gå i uniform og stridende skal ikke gjemme seg blant sivile eller bruke disse som skjold. Det er heller ikke tillatt med målrettede angrep på sivile, slik Hamas og andre palestinske grupper gjør. Kort sagt: Hamas holder palestinerne på Gaza som gisler og bruker dem som kanonføde.

"Collateral damage" forekommer og er ofte uunngåelig i krig, en fjerdedel sivile blant ofrene er et relativt lavt tall i så måte. Også i Afganistan er det et stort antall sivile drepte, noen få av disse er sikkert drept av norske styrker, ved uhell, misforståelser e.l. Thomas Hylland Eriksen påstår i Aftenposten at Israel driver massakrer på Gaza, det er jo en meningsløs begrepsbruk. En massakre er tilsiktet/målrettet drap på et stort antall forsvarsløse personer (gjerne utført av ren ondskap, som ledd i folkemord e.l.). Colateral damage er ikke en massakre.

Under krigen om Kosovo ble både den kinesiske ambassaden og TV-huset i Beograd bombet av NATO. Bombingen av TV-huset i Beograd var tilsiktet og dermed en krigsforbrytelse.

Den gamle Hitler-jugend i Vatikanet kaster seg på den anti-Israelske bølgen og sammenligner Gaza med Auschwitz. Har han ikke fått med seg at Israel trakk seg ut av Gaza? At Israel som en suveren stat har rett til å kontrollere sine grenser, har rett til å forsvare eget territorium og beskytte egne borgere?

Rasistene i Hamas

Hamas-leder Mahmoud Zahar uttalte på palestinsk TV (mandag) at det nå er legitimt å drepe jøder over hele verden. Dette er åpenbart en rasistisk doktrine der alle jøder blir holdt ansvarlige for det israelske myndigheter og militære gjør. Nazistene holdt på samme måte alle jøder i Tyskland ansvarlige for drapet på den tyske diplomaten vom Rath.

Stort bedre er ikke demonstranter i Oslo som banket opp en mann fordi han bar på det israelske flagget.

Se også kommentar hos Den tvilsomme og her.


EDIT: Er uttalelsene fra Zahar fabrikert? Her er kilder:
Haaretz
AP

Mange aviser har plukket opp dette, men det kan se ut til at det vage originalutsagnet er forsterket av velvillige journalister. Finn gjerne kilder på arabisk de som kan språket.

Hamas får som bestilt

Israel får mye og muligens velfortjent kritikk for tiden, men faktum er jo at Israels militære styrker gjør akkurat det Hamas ber om. Israels forsvarsdoktrine har alltid vært å slå hardt og nådeløst tilbake (se Aftenposten 7.jan s.14). Dette vet Hamas, de er jo ingen idioter. Rakettskytingen mot Israel oppnår ikke noe annet enn et brutalt angrep fra Israels side, rakettene gir jo ingen militær gevinst og skadene på Israelsk side av grensen er små. Hamas ser imidlertid ut til å vinne propagandakrigen, helt ufortjent: Hamas holder sivilbefolkningen på Gaza som sine gisler og er hakket verre enn Israel skal vi tre reportasjer som dette. Mens Israel innimellom bryter krigens folkerett, gjør Hamas dette systematisk.

Det ser altså ut til at vi nok han gang har fått bekreftet at krig først og fremst er innenrikspolitikk: Israelske myndigheter må svare på angrep og aksjonen må være vellykket (i motsetningen til fadesen i Libanon 2006) for å opprettholde respekten i befolkningen; støtten til Hamas øker når Israel legger Gaza i grus. Perverst.

torsdag 1. januar 2009

Jødisk nazist i Knesset?

Den israelske politikeren Moshe Feiglin er ikke erklært nazist men han beundrer Hitler og roser av naziregimet. Feiglin er nominert på Likuds liste til valg på ny nasjonalforsamling i Israel.


I følge Aftenposten har Feiglin beskrevet Hitler som «et militært geni uten sidestykke», han hevdet videre at nazismen «ga Tyskland en fantastisk fysisk og ideologisk status» og tilføyde at det tyske folk derved fikk «et eksemplarisk regime, et skikkelig rettssystem, og offentlig ro og orden».

Feiglin vil annektere Vestbredden og sier at palestinerne, herunder Israels egne arabiske innbyggere, kan få bo i den jødiske staten, men de skal oppfordres og «gis assistanse» til å emigrere «til sine arabiske land».

Feiglin vil med andre ord rense Israel for arabere.

Før Wannsee-konferansen, organiserte Adolf Eichmann masse-emigrasjon av jøder fra det annekterte Østerrike (senere også Tyskland) til Palestina. Eichmann ble i 1962 dømt og henrettet i Israel for sine forbrytelser under krigen.

Bildet: Eichmann under rettssaken i Israel.

Ahmadinejad - en diktator?

"Diktator holdt tale til britene" skriver Aftenposten (27.des, papirutgaven). Det var altså Irans president Ahmadinejad som holdt juletale på Channel 4. Aftenpostens korrespondent i London har tydeligvis ikke gjort hjemmeleksen sin: Irans president har for det første begrenset makt og er ikke landets reelle leder; for det andre har Iran en form for demokrati inkludert allmenn stemmerett. Dette synes bare å være et ekko av rektor Bollinger ved Columbia universitetet som kalte Ahmadinejad "a cruel dictator". Det er skremmende at journalister og akademikere er så kunnskapsløse om et så viktig land som Iran.

Også Channel 4 ble møtt med sterke reaksjoner etter at de lot Ahmadinejad tale i julen. Talen, som fordømmes av den britiske regjering og Israels ambassadør, inneholdt blant annet følgende oppsiktsvekkende påstander:

- Hvis Jesus Kristus hadde vært på Jorden i dag, ville han uten tvil ha heist rettferdighetens og kjærlighetens banner og satt seg imot krigshissere, okkupanter, terrorister og tyranner verden over. Heldigvis, nå som kriser og fortvilelse øker, er en bølge av håp i ferd med å vokse seg stor. Håp for en bedre fremtid og håp for rettferdigheten, håp for fred, håp for å finne rettskafne og gudfryktige* ledere som elsker folket og ønsker å tjene dem, sa presidenten i talen.

- Jeg ber om at det nye året vil bli fylt med glede, velstand, fred og forbrødring. Jeg ønsker dere alle suksess og lykke, sa den iranske presidenten i talen (i følge VG).

Jeg forstår godt at britene reagerer på alt dette snakket om Jesus, fred, rettferdighet og håp, attpå til midt i julen!
Bildet: Utidig mas om fred, forbrødring og åndelighet

*Synd da at Bush går av, på den annen side kan Ahmadinejad håpe på Palin om fire år, hvis Gud vil.