lørdag 31. mai 2008

Norge: Snart en politistat?

Som meldt tidligere ble en politimann frikjent av Høyesterett etter å ha banket nok en uskyldig mann helseløs. Politiet er altså stadig hevet over kritikk selv når de banker uskyldige folk helseløse. Dette lover ikke godt. Er vi på veg mot politistaten med Høyesteretts velsignelse?

Dagsavisen beskriver hendelsen slik: "Mannen, som tidligere skal ha blitt utsatt for kraftig vold fra politiet i Irak, svingte rundt for å unngå å bli kontrollert av politiet på tross av at han ikke hadde begått noen forbrytelse. 37-åringen og i alt tre andre polititjenestemenn var involvert i pågripelsen av den ubevæpnede mannen etter at hans bil var blitt stanset. Han forsøkte da å rygge, og to av politimennene slo inn sideruten til førersetet. Den 37-årige politimannen hoppet opp på panseret og slo med sin ett kilo tunge Maglite lommelykt mot frontruta, som ble delvis pulverisert. Etter å ha fått irakeren ut av bilen og etter at polititjenestemennene forgjeves forsøkte å få på ham håndjern, slo 37-åringen ham tre ganger i hodet med stållykten."

Denne fremgangsmåten minner lite om det sindig norsk politi, nei dette minner mer om en parodi på en scene fra en amerikansk actionfilm. Har politimennene sett for mye dårlig film?

Bildet viser politiets forbilde Bruce Willis: Slå først, spør etterpå.

Klarer disse amøbene i uniform ikke forestille seg at også helt uskyldige folk er skeptiske til politiet og unngår nærkontakt? Bekrefter ikke politiets glad-vold at vi alle bør være skeptiske til nærkontakt med politiet? Er det snart på tide at politiet begynner å rekruttere tjenestemenn som kan bruke hodet og ikke bare muskler og Maglite? Eller har politiet hoder av tykk betong slik at fornuft ikke trenger gjennom?

I dommen viser Høyesterett til at politiet må «innrømmes en forholdsvis romslig ramme når man skal vurdere handlingen i ettertid», og legger avgjørende vekt på hvordan pågripelsessituasjonen fortonte seg for politimannen der og da. Politiet er med andre ord hevet over kritikk: politimannen kan bare "oppfatte" situasjonen på en bestemt måte for dermed å kunne gjøre som han vil. Politimannen kan jo dessuten tilpasse sin subjektive situasjonsbeskrivelse i ettertid slik at han ikke kan kritiseres. Vi andre derimot kan ikke kritisere politimannen i ettertid, i følge Høyesterett. Jeg er ikke helt overbevist om at Høyesterett har tenkt gjennom implikasjonene av sine egne premisser.

fredag 30. mai 2008

Det fjerde riket?

Målmannen er i en tysknostalgisk stemning for tiden. Målmannens utsendte vandrer rundt i Alsace (Elsass) og undrer seg over alle de tyske navnene på fransk side av grensen. Jeg håper for all del at Målmannen og andre nykonservative ikke drømmer om å gjenreise det fjerde riket fra Königsberg til Strassburg, til og med Målmannen har problemer med å benekte at tysk imperialisme har vært en ulykke for Europa. Fordrivingen av en flere millioner uskyldige tyskere fra Øst-Preussen og Schlesien på tampen av andre verdenskrig var en grov urett, det er tydelig i etterpåklokskapens lys. Men det er ytterst farlig å bli overdrevent nostalgisk med hensyn til disse tidligere tyske områdene. La det ligge.

Som et apropos til Målmannens flittige historieforvrengning gjengir jeg en oversikt over valgresultatet fra 1933 sammenholdt med kart over andel protestanter i 1925 og 1892, oppslutningen om NSDAP er tydelig sterkest i de protestantiske områdene i nord og øst, selv Målmannen kan ikke benekte dette.

torsdag 29. mai 2008

Kristne dyrker løgnen

Kristenkonservative dyrker som kjent hatet i bloggosfæren og på internett generelt. Nå avtegner det seg også et bilde av kristenkonservative som dyrker løgnen, altså synder i den "gode" saks tjeneste. "Du skal ikke lyve" lærte vi på skolen. Har de kristenkonservative "glemt" dette også? Selektiv hukommelse, kanskje?

Eksempel på Målmannens frekke løgn om Srebrenica her.

onsdag 28. mai 2008

Bosnia-Belsen 1992 - løgn eller synsbedrag?

"Belsen 1992" skrev de engelske avisene Daily Mirror og Daily Star med dette bildet som illustrasjon, "The Proof" skrev andre. Assosiasjonen til nazistenes utryddelsesleire var åpenbar. Bildet av den avmagrede Fikret Alic bak piggtråd fikk altså verden til å våkne og politiske ledere til å skifte standpunkt i Bosnia-krigen. Bildet ble tatt av engelske ITN i forbindelse med Penny Marshalls reportasje i august 1992.

Det heter seg at et bilde sier mer en tusen ord. I ettertid er det imidlertid stilt kritiske spørsmål om dette bildet - ikke om hva det faktisk viser, men om hva det impliserer, hvilke assosiasjoner det skaper. Kan bilder være manipulerende selv om de ikke er manipulerte? Kan bilder fungere som propaganda selv om bare viser fakta?

Fakta, som krigsforbryterdomstolen stadfester, er at mennene på bildet ikke er innenfor et piggtrådgjerde, de er utenfor mens fotografen er innenfor. Bildet viser menn i den bosnisk-serbiske fangeleiren Trnopolje . Trnopolje var etablert på en skole som kun var omgitt av et lavt gjerde for å hindre at skolebarna sprang ut i veien. Piggtråden på bildet gjerdet inn et mindre område med verktøy og installasjoner, fotografen gikk innenfor dette gjerdet og filmet mennene (som altså sto på utsiden) gjennom piggtråden. Sultet mennen i denne leiren? Fikret Alic var også den eneste avmagrede, filmen viser faktisk at mange av mennene er i fin form noen til og med fyldige. Mennene syntes å være i godt humør, de hadde tatt av seg på overkroppen på grunn av den sterke varmen.

Trnopolje var ikke en konsentrasjonsleir ala Auschwitz-Birkenau eller Bergen-Belsen, slik det berømte bildet impliserer. Trnopolje var etter alt å dømme en blanding av flyktningeleir og krigsfangeleir - de bosnisk-serbiske styrkene hadde plassert mindre viktige muslimer i Trnopolje. Jeg unnskylder på ingen måte mishandling og vilkårlige drap begått av den bosnisk-serbiske militsen, men Trnopolje var ikke sted for systematisk utsulting og utrydding som ledd i holocaust slik bildene lett ga inntrykk av. Assosiasjonen til nazistenes konsentrasjonsleire er altså misvisende.

Bildet av den radmagre Fikret Alic har i likevel blitt stående som beviset for serbernes grusomhet. De bosnisk-serbiske styrkene begikk grusomheter i Bosnia (særlig Srebrenica), ingen tvil om det, men dette bildet er altså ikke noen relevant dokumentasjon i så måte.

søndag 25. mai 2008

Latterlig billig drivstoff

De siste ukene har prisen på bensin og særlig diesel nådd nye høyder. Tidligere har diesel stort sett vært 10% billigere enn bensin, nå er vi i den uvanlige situasjonen at dieselen faktisk er dyrere enn bensin. Literprisene nærmer seg 15 kr og noen tror den kan nå 17 kr. ”Folk raser”, det er satt i gang en epostkampanje og Frp er helt forutsigbart på banen for å skåre billige politiske poeng hos sine kjernevelgere (råkjørerne).

Det ”liberalistiske” Frp vil at Staten skal ta ansvar for drivstoffprisene gjennom å senke prisene eller endog ved å innføre prisregulering. Frp vil altså at Staten skal overstyre markedsmekanismene i det markedet gjør best: regulere forbruket av en knapp ressurs gjennom prisen. Frp har, om mulig, nådd nye populistiske høyder.

1 krone ekstra på dieselprisen utgjør 5 øre i økte kilometerkostnader for en vanlig familiediesel eller ca 1500 kroner per år. Den største kostnaden for en bileier er imidlertid prisfallet som kan utgjøre godt over en 1 kr/kilometer for en ny bil til rundt 300.000,-. De økte drivstoffprisene utgjør dessverre altfor liten økning i grensekostnaden. For den som allerede har bil er det fortsatt latterlig bil å kjøre en kilometer ekstra. Korrigerer vi for inflasjon var drivstoffprisene klart høyere på 1970-tallet.

Håpet er at prisene øker enda mer, gjerne ved at staten legger på flere avgifter på selve drivstoffet (i stedet for på selve bilen), slik at folk tenker seg om før de bruker bilen. Alternativt til eller endog i tillegg til avgifter på drivstoff kan det innføres trengsels- og rushtidsavgift i storbyene.

lørdag 24. mai 2008

Konrad på lørdag: Rasisme vs klasseisme

"Rasisme er ikke i dag primært en raseoverlegenhetsideologi. Likevel griper vi panisk etter andre forklaringer enn rasisme når vi ser diskriminering," skriver Ronald Craig i Aftenposten. Craig påpeker at diskrimineringen kan være rasebetinget i det ene tilfellet (f.eks. ambulansesaken) og klassebetinget i et annet tilfelle:

"For hverken rasismebegrepet eller diskrimineringsbegrepet krever at etnisitet er det eneste grunnlag for handlingen. At dette kunne skjedd på et annet grunnlag, forhindrer ikke at det er skjedd diskriminering på etnisk grunnlag. De fleste mennesker har mangedimensjonale og overlappende identiteter, flere fordommer spiller ofte på lag. "

"Rasisme er ikke bare en raseoverlegenhetsideologi og handlinger bygget på den. Rasisme er også ekskluderende og nedverdigende praksis som vokser ut av en "oss/dem"-tenkning og et jordsmonn gjødslet med stereotypier, fordommer og mindre empati med dem som er annerledes. "

Anbefales.

Kristne dyrker hatet

«Bedre død enn homofil» Det mener Arnfinn Nordbøs tidligere omgangskrets i Misjonssambandet, skriver Stavanger Aftenblad. Leserkommentarene i Aftenbladet levner liten tvil om at nestekjærligheten står lavt i kurs hos mange kristenfundamentalister:

«Der er mange som ønske deg død, og du skal brenne i helvete. Vet kem så støtte deg? Satan, som også vil at du skal brenne i helvete.»

«Du burde skamma deg, din notoriske homopuler. Vi skulle helst sett deg død, vi skjemmes over din eksistens.»

Dødsstraff for homofili er ikke et ukjent fenomen i historien, f.eks. Hitlers nazister og katolske regimer i tidligere tider. Disse kristenfundamentalistenes holdninger synes ikke å stå noe tilbake for tidligere tiders barbariske regimer i så måte. Når vi ser at slike holdninger utbredt og rotfestet blant ellers forstandige mennesker, er det heller ikke overraskende at Andreas Hesselbergs hatblogg ble en slik suksess.

Mer om saken hos Kjellemann.

Nok en politivoldsmann frikjent

Politimann banket arrestant til blods, men ble frikjent. For å få kontroll på arrestanten brukte politibetjenten pepperspray på ham, før han fortsatte med å slå ham en tung lykt i hodet, magen, lårene og på ryggen. Arrestasjon førte til at den pågrepne måtte sy seks sting etter slag mot hodet. Nå er politimannen endelig frikjent av Høyesterett:

- Man bør være forsiktig med å kritisere politibetjentene i ettertid for den fremgangsmåten som ble valgt, heter det blant annet i dommen.

Politiet er altså stadig hevet over kritikk. Dette lover ikke godt.

tirsdag 20. mai 2008

Konrad på ferie

Konrad har vært på badeferie (med kort bukse og lang halm).

mandag 19. mai 2008

Jan Petersen blir ambassadør

Det er bare en liten uke siden Jan Petersen (H) annonserte at han slutter i politikken. Nå blir han, surprise!, utnevnt til ambassadør i Wien. Der kan han i Wiens gedigne operahus dyrke sin store hobby: Opera. Wien går jo utenpå det meste når det gjelder klassisk musikk. Velvel, stor skade gjør han helt sikkert ikke.

Bildet: Staatsoper - Petersens nye arbeidsplass

Bibelsitat Kristenblogg må bortforklare

Det finnes mange slike bibelsitat og -avsnitt. Her er noen av de mest kjente. Kom gjerne med flere som kommentarer.

Matteus kap 5
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

Dere har hørt det er sagt: ' Øye for øye og tann for tann.' Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.

Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?


Matteus kap 6

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Matteus kap 7

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? …Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye!

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.

Johannes kap 8

Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.Når man hører på en del kristenkonservative så skulle man tro Bibelen var svært så ugudelig lesing. :-)

søndag 18. mai 2008

Liv og lære på Kristenblogg

EDIT
Signaturen Birgir skriver hos Kjellemann:
"Tilgivelse er å GLEMME. ”

Den uendelige remsen av kommentarer og nidkjære forfølgelsen av Kjellemann tyder på at dette er en regel bl.a. Birgir (og andre Kristenbloggere) har GLEMT. :)


Redaktøren for Kristenblogg, Andreas Hesselberg, og hans våpendragere har den siste tiden vært i en fascinerende nettbasert disputt med bloggeren Kjellemann. Det virker som kombattantene har glemt hva det handlet i utgangspunktet, selv har jeg i allefall ikke forstått det. Min sympati er uansett mest med Kjellemann som blir angrepet av disse korsfarerne. At Hesselberg truer med å saksøke Kjellemann og stenge bloggen viser ikke bare velutviklet dobbeltmoral men også at noen er godt forsynt med frekkhetens nådegave.

Det mest underlige med denne disputten er altså at ord som "hevn" og "saksøke" opptrer titt og ofte, jeg er forbauset over hvor smålige, hevngjerrige, nedlatende og nidkjære disse folkene bak Kristenblogg er. Avstanden mellom liv og lære kunne knapt vært lengre. Jeg har allerede sitert Bergprekenen som burde være en god oppsummering av det kristen-humanistiske verdigrunnlag. Jeg gjentar noen fine formuleringer jeg antar Hesselberg kjenner minst like godt som meg:
- Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.
- Den som sier til sin bror: 'Din idiot!' skal være skyldig for Det høye råd.

Jeg har også lagt merke til at Kristenblogg har et anstrengt forhold til den katolske kirke, men la oss likevel se på kardinalsyndene og kardinaldydene som tar opp i seg mye av Jesu lære. Jeg tror Andreas Hesselberg, hans fotsoldater og vi andre har godt av å tenke på. Først de av kardinalsyndene Hesselberg særlig bør merke seg:
- Vrede
- Hovmod, forfengelighet
- Griskhet (denne tar jeg med for sikkerhets skyld)

Vi bør altså tilstrebe mindre av de ovenfor og mer av dydene nedenfor:
- Tilgivelse
- Ydmykhet - beskjedenhet og det motsatte av selvsentrert oppførsel
- Godhet - ha medfølelse og sympati uten fordom

lørdag 17. mai 2008

Anitsemittismen på fremmarsj

Anti-semittismen er på fremmarsj i Europa. Den er ikke bare på fremmarsj, den er langt på veg politisk korrekt. Den ene varianten opptrer som et såvidt merkbart krydder i venstre-sidens kritikk og mainstream-medias dekning av Israel. Den andre og skumleste varianten er den nye anti-semittismen, den er forkledd som feminisme, religionskritikk og krig mot terror. Den er dermed ikke anti-semittisme i ordets forstand, men Carsten Agger og Øyvind Strømmen viser at parallellene, nesten ned til den minste detalj, mellom mellomkrigstidens anti-jødiske stemning og dagens islam er så klare at vi godt kan kalle dagens front mot islam og muslimer for den nye anti-semittismen. Den nye politisk korrekte anti-semittismen kler seg ikke i brune skjorter og pynter seg ikke med hakekors, den er tenksom, bekymret, intellektuell og humanistisk. I ekstreme varianter baserer den seg akkurat som tidligere tiders antisemittisme på oppspinn og skremselspropaganda.

Det paradoksale er at dagens "islam-kritikere" ser Israel som en forbundsfelle, den nye anti-semittismen er altså pro-jødisk og pro-Israel. Dermed appellerer den også til mange kristenkonservative. Kampen for Israel og mot palestinske terrorister kan på denne måten settes inn i en større sammenheng: Palestinerne blir ikke lenger et kuet folk, men utsendinger fra et truende islam. Carl I. Hagen så raskt potensialet i denne cocktailen, en strategi Siv Jensen har videreført.

Hatpropaganda på Kristenblogg

Det overrasker vel ingen at den kristenkonservative Kristenblogg (overtatt av DagenMagazinet) er kritiske til en av sine viktigste konkurrenter: Islam. Et dypdykk i en artikkel publisert av Andreas er ingen hyggelig lesning, sitat:

”Utenom å være en massemorder og terrorist av verste sort, var Muhammed også en seksuell avviker. Han hadde veldig mange koner, blant dem en 7 år gammel jente. (…) En god muslim er altså en muslim som etterfølger en massemorder, terrorist, pedofil, polygamisk og pervers mann. (…)
Islam er den mest morderiske religion som finnes i dag. Hat, vold, terrorisme og krig er nøkkelordene. Alle gode, hengivne muslimer praktiserer denne religionen. (…) Islam er en altoppslukende trussel, en tsunami som ønsker å drukne det som er igjen av jødisk og kristen sivilisasjon.”

Denne fine sausen av oppspinn, kunnskapsløshet og propaganda ble kokt i hop av Stan Goodenough, ingen etterrettelig kilde for å si det mildt. Øyvind Strømmen plukket det hele raskt og behendig fra hverandre. Strømmen påpeker blant annet at Goodenough hevdet at orkanen Katarina var guds straffedom.

Katolikkene får også gjennomgå, om enn i en mildere tone, og Kristenblogg kommer til denne original konklusjonen:
"Den Katolske Kirke er ikke en kristen kirke! Hvis din menighet driver økumenikk (samarbeid) med denne kirken anbefaler jeg deg at du forlater menigheten, eller ihvertfall tar avstand fra det den gjør. "

Minst av alt er nestekjærligheten

Kristenblogg (nå del av DagenMagazinet) avslører at deres egen nestekjærlighet finnes mer på papiret enn i praksis. I sandkassekampen med Kjellemann avslører moderator (Andreas Hesselberg) og hans våpendragere at de ikke er stort bedre enn oss andre når det kommer til stykket.

Jeg vil oppfordre alle som bekjenner seg til den kristne lære å friske opp litt av sitt eget verdigrunnlag (i tilfelle de har glemt et og annet vesentlig). Jeg tror faktisk jeg trenger en repetisjonsoppgave selv. Her fra Bergprekenen:

"Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.
...
Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.
...
Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ' Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.' Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: 'Din idiot!' skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: 'Din ugudelige narr!' skal være skyldig til helvetes ild.
....
Dere har hørt det er sagt: ' Øye for øye og tann for tann.' Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også."

Sex, løgn og falskt flagg

Den kristenfundamentalistiske gjengen (med Kristenblogg, DagenMagazinet og Målmannen som typiske representanter) er, for å si det forsiktig, paradoksale. De preker seksualmoral, men er selv de verste kjole- og dyneløfterne. Interessen for andres kjønnsorganer grenser åpenbart til det sykelige. Årsaken til dette kan vi bare spekulere om.

Hakket verre er de i sin iver etter å forsvare kristne (og jøder/Israel) og samtidig diskreditere muslimer ikke nøler med å servere tull, oppspinn og blank løgn. Noen eksempler fra Målmannens utømmelige kilde:
- Det var ingen massakre i Srebrenica
- ”Ordfører deltok i Palestina-markering” (BT) = ”Støtte til fascisme” (Målmannen)
- Palestinerne eksisterer ikke
- Obama er neger, muslim, nazist, sosialist etc
- Paven er ikke kristen
- Israel bare tok det landet de fikk, det var tomt
- Kristenfobi – kristne hånes, diskrimineres og undertrykkes i Europa
- Israel trakasserer og undertrykker ikke andre folk

Det eneste noenlunde sanne Målmannen har skrevet er at Kongsvinger er omgitt av skog og at det på Kongsvinger finnes en del særpregede hus.

I likhet med andre høyreekstremister seiler kristenfundamentalistene også under falskt flagg. Intoleransen overfor andre folk og religioner (særlig Islam) begrunnes med forsvar for ytringsfriheten og andre sivile rettigheter. Samtidig som de later som de forsvarer våre friheter går til frontalangrep på homser når disse krever samme retter heterofile, de kan ikke godta kvinnelige prester og biskoper etcetc. Man skal være ganske korka for ikke å forstå at Magazinet trykket Muhammed-karikaturene som en ren provokasjon, det var bare skuespill fra Selbekks side å snakke om ytringsfrihet. På samme måte som f.eks. mullah Krekar benytter de våre friheter til å arbeide for en illiberal agenda. På toppen av dette preker de en intolerant lære som er det diametralt motsatte av min kristne barnelære.

Falskere enn dette blir det ikke.

Ja Noorge!

Da isen trakk seg nordover fra Schleswig-Holsteins sletter,
brøt barske stammer fluksens opp og la på sprang deretter.
De rastet først da kulda atter bet og vinden føk,
blant fjell og fjorder fokk og furu, gran og eik og bøk.

Og teltplugger ble hamret ned med kraft i permafrosten,
mens skarpe blikk bevoktet grensen vår fra utkikksposten.
Ja slik ble fedrelandet vårt befolket rent på trass,
av sære idealister med enormt behov for plass.

No-orge, mor No-rge vi priser din strie natur,
Ja, Norge vårt Norge, paradis med demokrati og flat struktur.

Så bygde de seg båter våre vikingkledte kare,
og lærte seg å seile, trosset skjørbuk, vær og fare.
Ja hvor de enn fikk landlov tro de mildt og varsomt fram,
i fjerne himmelstrøk blant krydder, skjøger, gull og lam.

Der hentet de impulser som kom landsmenn her til gode,
av fremmedartet påfyll hist til legeme og hode.
Selv hellig Olav dumpet borti den slags på sin ferd,
så vendte han tilbake hit og kristnet oss med sverd.

No-orge mor No-rge vi dyrker din gamle kultur
Ja Norge vårt Norge paradis med demokrati og flat struktur.

Og siden gikk det slag i slag med pest og nød og tørke,
I flere hundre år lå landet brakk med død og mørke
men danskene de fristet oss med snaps og union.
og gjorde alt for å rasere språk og tradisjon.

Men egen grunnlov fikk vi da og det av beste sorten,
klokt klekket ut i Eidsvollsbygningen rundt attenfjorten.
av 112 provinsmenn - ja de drakk nok ei kun vann.
og lagde mang en paragraf som terget Wergeland

Ja Norge mor Norge vi hyller din faglitt'ratur.
Ja Norge vårt Norge paradis med demokrati og flat struktur.

I april nittenførr ble hovedstaden vår beleiret,
og redselen var stor for at vi skulle bli beseiret
men motstandsfolk de slåss i byer o´ kupert terreng
og fryktet verken Quisling, Grini eller håndgemeng.

God hjelp det fikk vi og i kamp mot gale gestapister,
av åttå'tjue millioner døde kommunister,
som sørget forat Fritz tilslutt ga opp og reiste hjem,
et stykke utpå vårparten i nittenførtifem.

Ja Norge vårt Norge helt fritt for germansk diktatur
Norge vå-årt Norge paradis med demokrati og flat struktur.

Hvor har de så blitt av ja våre mange fordums helte?
har oppfatning om ideal og storhet latt seg velte,
nå dyrkes der en særs bisarr og merkverdig kultur
med fjernsynsovervåkning hist av menn og kvinns i bur.

Ja de som tilbyr slikt fortjener slettes ingen byste,
slikt bør betraktes som en truende ondartet cyste.
så la oss få tilbake rikskringkastingsmonopol
før forfallet forflater folk med såpe og idol.

Norge mor Norge vi frykter din frie sensur.
Norge vårt Norge se å fjern' synet av berm i fri dressur.
Norge mor Norge frem kampen for god litt´ratur,
Norge vårt Norge fram for åndelig mildt diktatur,
kombinert med demokrati og flat struktur.

(Teskt til våre nye nasjonalsang: Stian Carstensen, gjengitt uten tillatelse.)

torsdag 15. mai 2008

Målmannens frekke historieforfalsking

Målmannen Storstrand har gjort det igjen:
" 'Massakren i Srebrenica' var ein kunstig skapt massakre der det vart heimtad ut tusundvis av lik frå likhus over heile distriktet - samt døyande frå sjukehus - desse vart klædd opp og lagt på rad og rekke og skôtne i bakhovudet - for å skapa inntrykk av ei massakre."

For servere slike grove løgner uten å blunke kreves det store doser av frekkhetens nådegave. Målmannen står ikke langt tilbake fra sine brunaktige forbundsfeller i så måte.

For Målmannen er det altså greit å drive med blank løgn så lenge det er til støtte for kristne og jøder, og så lenge det kan diskreditere muslimer og andre avgudsdyrkere. Som jeg har sagt før er Målmannen her fullt på høyde med David Irving og andre moderne nazister.

Jeg driver ikke her med utidig brunskvetting, jeg bare påpeker fakta.

Målmannen: Sex, kjønnsorganer og voyeurisme

"Sex er kommet for å bli" som Groucho Marx sa det. Målmannen og andre kristenfundamentalistiske våpendragere er utmerkede bevis på dette. Målmannen uttaler seg den ene dagen om smågutter som løfter på dameskjørt i Sofienberg-parken, den neste dagen driver de selv med løfting av prestestakker for å sjekke hvordan nye biskoper er utstyrt nedentil. Ja det er forbløffende å observere disse kristenfundamentalistenes perverse trang også til dyneløfting for å sjekke hvem prester og den klerikale stand forøvrig puler med og hvordan. Denne overdrevne interessen for titting på andres kjønnsorganer og seksuelle aktiviteter klassifiseres gjerne som patologisk voyeurisme. Hvorfor slike avvikende lyster synes å være særlig utbredt blant kristenfundamentalister er jo i seg selv en interessant problemstilling.

Jeg kan tipse Målmannen, DagenMagazinet og andre om at det på internett er god tilgang på både bilder og filmer som kan gi noenhver utløp for trangen til å titte. Bedre det enn å løfte på kjoler slik uoppdragne smågutter gjør.Bildet: Skjematisk fremstilling av kvinnelig underliv slik at det er lett å kjenne igjen når dere kommer over noe slikt

Jøde mot sin vilje


Sent på høsten 1942 blir Ruth Maier arrestert i Oslo og sendt til Auschwitz for å bli myrdet. Hennes eneste forbrytelse var at hun eksisterte, hennes eksistens ble av nazistene og norsk politi definert som jødisk. Selv oppfattet ikke Ruth Maier seg i utgangspunktet som jøde, jødiskheten var ikke en del av hennes identitet. Men etterhvert som jødeforfølgelsen tiltok først i hennes hjemby Wien dernest i Norge ble Ruth Maiers identitet mer og mer jødisk. Paradoksalt var det altså nazistene som gjorde henne til jøde:

"Hannah Arendt sier at i en antisemittisk verden går det ikke an å være et nøytralt menneske, altså for en jøde bare å være et menneske. I en antisemittisk verden er det ikke rom for den kategori jøde som Ruth tilhørte. Ifølge Arendt har ikke jøder noen annen sjanse. Blir de angrepet som jøder, må de forsvare seg som jøder. Overgriperen legger premissene, overgriperen har makten, og overgriperen definerer situasjonen. Og slik kan man si at antisemittene gjorde Ruth til jøde." skriver professor Irene Levin i Morgenbladet.

Tenk på dette neste gang dere møter et menneske som er annerledes, som det er snublende lett å putte i en kategori som "neger", "muslim" eller "blind". Tenk på dette neste gang dere ved uhell eller med fullt overlegg reduserer hele mennesker til noe mye mindre.

onsdag 14. mai 2008

Jan Petersen slutter - endelig

Jan Petersen slutter i rikspolitikken etter 28 år, på tide vil noen si. Like lite som Erna Solberg var han noen redning for Høyre - Høyre har fortsatt en tom sjel. Jan Petersen ble valgt til partileder som en kriseløsning, Høyre måtte langt ned på listen før de fant en kandidat som sa ja. Dette viser tydelig at Høyre, utrolig nok, de siste 15-20 årene har hatt et alvorlig rekrutteringsproblem.

Jan Petersen er en dannet og hederlig mann, men det var dessverre ikke nok.

tirsdag 13. mai 2008

Josef Fritzl er et menneske

I likhet med f.eks. en annen kjent østerriker er Josef Fritzl et menneske. Bare ved å forstå og anerkjenne deres menneskelighet kan vi forstå og dømme det de har gjort, og bare på denne måten kan vi erkjenne at grusomme handlinger kan begås av hvem som helst:
"Dersom vi kaller Fritzl et monster, frikjenner vi på et vis handlingene. Monstre er troende til hva som helst. Det er først når vi betrakter ham som menneske at vi kan dømme ham for hans handlinger." Les tankevekkende kronikk i Dagbladet.

Konrad anbefaler mer prostitusjon

GODHETENS DIKTATUR:
"Vi lever i et Margrethe Munthe-diktatur, der alle skal være like gode, snille og fornuftige. Man fornekter all ulikhet man ikke liker, all aggresjon, all irrasjonalitet, ja, selve seksualiteten. Det mannlige. Salg av sex har forekommet i over 4000 år og er et av kjennetegnene ved et sivilisert samfunn. Mitt Norge slipper galskapen løs i et opprør mot den gode viljens tyranni. Menneskene blir anerkjent som det vi er: Ufullkomne. Et Norge der prostitusjon ikke bare er lov, men utbredt, synlig og anerkjent som et vanlig yrke man betaler skatt av."

Les flere interessante betraktninger fra Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen i Dagbladet.

Se også hans kronikk i Aftenposten.

mandag 12. mai 2008

Konrad anbefaler ikke: VG-leder

Les hvorfor hos Knut Stian.

Myter om en stat: Israel fyller 60


Israel oppsto ikke som følge av, men på tross av holocaust: "Holocaust fratok den jødiske uavhengighetsbevegelsen dens største kilde til både støtte og til immigranter. Den staten som ble stiftet, var mye svakere enn den ellers ville ha vært." Dette og flere interessante fakta og betraktninger fra den israelske historikeren Gershom Gorenberg i Dagsavisen.

Anbefales.

Apropos Beijing


Noen trekker paralleller til 1936 da Tyskland arrangerte både sommer og vinter-OL. Den norske kunstløperen Sonja Henie godsnakket med Hitler og gjorde sågar den velkjente nazi-hilsenen. Selv i de beste familier. Flere detaljer i Dagens Næringsliv (lørdagsmagasinet).


Boikott, anyone?

Konrad anbefaler: FrPisk inkonsistens

Lokaldemokratiet skal vernes mot sentralstyring ved hjelp av overstyring fra Fremskrittspartiet sentralt, observerer Hjorthen.

Hitler: En østerriksk helt


"Det barske tog og det milde smil.

Barsk var Hitlers inntog i Wien. Foran ham gled på larveben mere enn femti tunge panservogner, krigskamuflerte og stenket med mange veiers søle. Selv stod han rank som et lys i sin sorte Mercedes med et trett, men triumferende ansikt uten en muskeltrekning. Forbløffende hurtig er det hele forbi. Men dette er for lite for mengden som har meget mere jubel i sig enn den har fått avlevert. Sieg Heil-ropene likefrem suger Hitler ut på balkongen foran mesaninsuiten hvor han bor. Og nu er han ikke mere den strenge erobrer og dommer, men det glade østerrikske smil. "

(Morgenbladets utsendte, Jørgen Bast, mars 1938)

Bildet: Begeistrede tilhørere på Heldenplatz i Wien

søndag 11. mai 2008

Konrads repetisjonsoppgave: Religionskrig

I dag kom jeg over et tidligere innlegg av Lars Gule (fra 2006). Gule (som slett ikke er en mainstream PK-er) skriver:
"Den konfliktorienterte debattregien i TV hindrer integrering. NRK og TV 2 ønsker høy temperatur og høye seertall. Snubler vi mot religionskrig fordi Bernander og Valebrokk er inkompetente i vurderingen av TV-mediets gjennomslag i samfunnet?
.....
Når praktisk talt alle forsøk på å diskutere denne verdikonflikten presenteres gjennom polariserte standpunkter, understrekes konfliktdimensjonen. Da skapes uvegerlig et inntrykk av mer enn et problematisk møte mellom verdier og kulturer. Da forsterkes inntrykket av en uløselig og voldelig konflikt."

Gules poeng er så gode at det er verdt en oppfrisking, les resten hos Aftenposten.

Konrad anbefaler: Den norske rasismen

I Norge er den mest effektive rasismen helt usynlig, skriver Knut Olav Åmås i Aftenposten. Åmås har helt rett at i den mest effektive rasismen blant annet er resultat av de små beslutningers tyranni. Den såkalte statistiske diskrimineringen som skyldes at man velger bort personer det hefter en viss usikkerhet ved er ikke ondsinnet, men bare utslag av en forsiktighet: Hvorfor skal jeg ansette en afrikaner dersom jeg har 10 andre like gode søkere å velge blant?

Åmås har også rett i at frykten for rasisme ikke bør føre til at vi vegrer oss for å kritisere praksiser knyttet til kultur eller religion. En slik kritikk må for det første være konkret: Den må rette seg mot en konkret praksis som er problematisk, f.eks. kvinnelig omskjæring. Mange snur dette på hodet og bruker en enkelt konkrete praksis som "bevis" for at kulturen eller religionen som helhet er forkastelig og farlig. For det andre må en slik kritikk være symmetrisk: Den må rettes mot alle religioner og kulturer, og ikke utelukkende mot islam og kulturtrekk fra Somalia, Kurdistan eller Pakistan slik vi ser i dagens debatt.

Dagens rasisme skjuler seg bak ord som religionskritikk, kvinnefrigjøring etc for å gjøre rasismen legitim. Dette er ikke rasisme i klassisk eller streng forstand, det har lite med biolog å gjøre, men av mangel på et egnet ord bruker jeg dette likevel.

Vi skal heller ikke glemme at vi også i Norge finner den virkelig ekle rasismen i dagliglivet der folk blir utskjelt som "jævla neger", i Bergen tingrett ble en person til og med frikjent for slik ordbruk. Trøsten er heldigvis at de fleste i Norge er anstendige folk slik vi så i denne episoden fra Bergen der 15 taxisjåfører hjalp en farget kollega som ble trakassert.

Kommunen sponser blodige ritualer

Det offentlige bruker store summer til sponsing av en marginal sekt som driver med kannibalistiske ritualer. Flere sjokkerende opplysninger hos Lavmålmannen.

lørdag 10. mai 2008

"Bøndene er parasitter"

Dette skriver Liberaleren i en kommentar til jordbruksoppgjøret. Liberalerens syn på landbrukspolitikken er greit nok og ikke så vanskelig å være enig i, men ordbruken er patetisk. "Parasitter" var uttrykk nazistene brukte før krigen - om jødene, og uttrykk vår tids nazister bruker om innvandrere, asylsøkere og flyktninger.

Bøndene er til tross for store overføringer og importvern den lavest lønnede yrkesgruppen i Norge. Denne politikken går ikke i det lange løp - det forstår alle, men å kalle bøndene - som jo faktisk er mennesker - for parasitter er langt unna enhver anstendighet.

Jeg er spent på hvilken Endlösung Liberaleren vil foreslå.

Konrad anbefaler: Georg Apenes

Uansett hva man eller synes om Apenes er han en viktig stemme i offentligheten. Akkurat det er mangelvare i dagens Høyre. Nå går vel Apenes snart av med pensjon, les mer hos Sigrun.

Konrad ser også film: Funny Games

Øyvor Dalan Vik i Dagens Næringsliv har sett Michael Hanekes amerikanske remake (2007) av sin egen klassiker Funny Games (1997). I likhet med svært mange andre har hun ikke forstått hvor dypt Haneke pløyer. Vårt Land skriver f.eks. at filmen er "kynisk og voldelig, overtydelig og unødvendig brutal". Det typiske er at publikum opplever filmen som svært smertefull og voldelig. Faktum er at filmen ikke viser noe vold, volden skjer utenfor bildet - vi bare forstår hva som skjer. Haneke viser oss konsekvensen av vold, ikke volden i seg selv.

Men det mest rystende ved filmen er ikke den fysiske smerten. Tarantinos Pulp Fiction som kom et par år før er langt mer voldelig og volden er eksplisitt. Likevel oppleves ikke Tarantinos film eller svært voldelige actionfilmer som Die Hard som så smertefull. Det er nettopp dette Haneke særlig vil vise oss. I Funny Games er volden for det første formålsløs, den tjener ikke til å oppnå noe og ofrene er tilfeldig valgt. For det andre er ofrenes smerte realistisk fremstilt, det er ikke noe ironisk distanse, vi kan ikke lene oss tilbake og holde en ironisk distanse. Til slutt det viktigste: Volden øves ikke innenfor en moralsk ramme der de gode vinner til slutt, ofrene fortjener ikke sin skjebne, de er bare en tilfeldig valgt familie og de slipper ikke unna; gjerningsmennene på sin side er pene, kalde og onde, og de fortjener overhode ikke å vinne.

Haneke viser oss altså hva som skjer når vold på film for en gangs skyld er realistisk fremstilt. Og fremfor alt hva som skjer inne i hodene våre når vi ikke har en moralsk ramme som kan rettferdiggjøre volden. Mange anmelderne har intetanende bitt på det agnet Haneke har lagt ut.

Hanekes film handler om vold på film, men er vel så relevant for vold i medier generelt, også ekte vold fra krigssoner og terror.

Michael Haneke er i dag den viktigste filmregissøren i Europa. Hans Funny Games anbefales uten forbehold, se originalen istedet for remaken med kjente skuespillere.

fredag 9. mai 2008

Tvungen frihet

EDIT: På DLFs nettsider leser jeg at partiet vil "avvikle restriksjoner på innvandring", dette rimer dårlig med det tynne brune skvipet gjengitt nedenfor. Eller kanskje det skal være restriksjoner på Islam, men ikke på innvandring? Nesten like inkonsistent som Frp.

I et tidligere innlegg stilte jeg spørsmål om DLF har Målmannen som kilde til empiri og ideologi, nå ser det ut til at jeg traff blink.

Vegard Martinsen skriver i sin VG-blogg f.eks.:

"Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet.

Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av islam og da med stadig mindre frihet og stadig lavere velstand. I et slikt Eurabia vil ikke-muslimer har en mindreverdig status, en såkalt dhimmi-status."

Dette er jo søren hakke meg bare et ekko av det den brune ulveflokken babler i veg om.

Martinsen har øyensynelig ikke forstått at han motsier seg selv i samme setning: Frihet oppnås ikke gjennom forbud og tvang.

Dersom dette er symptomatisk for siste rest av liberale tanker i Norge, ja da står det jammen dårlig til.

Obama: Udugelig og uærlig venstreorinetert lettvekter

Det ser ut til at DLFs Vegard Martinsen har Målmannen som sin viktigste kilde.

Da vet vi i hvertfall hvilket parti vi ikke skal stemme på, Det Lille kan se langt etter min stemme.

Målmannen: Srebrenica er oppspinn

Srdja Trifkovic har bevist at den såkallte massakren i Srebrenica er oppspinn, skriver målmannen Storstrand i dag. Man hører mye rart og dette er nok en snurrig påstand fra den kanten.

Ja for hvem var ofrene i Srebrenica? Muslimer.

Og hvem er denne Trifkovic? I følge Målmannen en av de fremste ekspertene på islam og islamsk krigføring. I følge de fleste andre en intens islamofob serber. Han driver forskning i grenseland mot ren hatpropaganda.

Målmannen velger sine kilder med omhu.

Hva blir det neste? Holocaust-fornektelse? Nei, det er sant, det var ikke muslimer som ble gasset i Auschwitz, så da er det ingen vits i å fornekte det.

Det pussig er at Holocaust-benektere også er notoriske anti-semitter. Spørsmål: Hva blir da Srebrenica-benektere som Trifkovic og Målmannen?

onsdag 7. mai 2008

Snart forbud mot husarbeid


Laila påpeker at sex (puling på godt norsk) som belønning for husarbeid er jevngodt med prostitusjon. Helt klart. Prostitusjon er definert ved at det ytes vederlag (kontanter eller naturalia) for sex. Dersom mannen deltar i husarbeid mot en omgang i senga, er det opplagt prostitusjon.

Husarbeid blir med andre ord snart forbudt.

Bildet: Mann i ferd med å kjøpe sex av sin kone (legg merke til det flaue og kåte smilet)

Preiswert

"Samtidig med at Josef Fritzl holdt datteren som sexfange i kjelleren, kjøpte han pervers sex på bordell i Linz. Bordellets motto er «Lavere priser, bedre service». Det passet Josef Fritz godt:

- Han ville alltid ha mest mulig for minst mulig penger."

Dette og andre utsøkte detaljer kan dere lese om i VG.

Israel fyller 60. Gratulerer!


Israel kan i disse dager feire 60 år som stat, mot alle odds kan vi si. Israel har mye å være stolt av og samtidig er mye som det ikke skal være i dette særegne landet - jeg slutter meg helt til den balanserte oppsummeringen som Roger Hercz gir i Dagsavisen.


Jeg har et tvetydig forhold til Israels politikk, men vil gjerne gratulere israelerne med de 60 og alle de gode prestasjonene landets innbyggere har fått til i disse årene.

Gratulerer!

tirsdag 6. mai 2008

Hitler hadde rett til å fjerne jødene

....i følge Jyllands-Posten:

" Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne, ogsaa hvis man ser bort fra de Raceteorier, der
betyder saa meget i den nationalsocialistiske Verdensopfattelse.
....
Men alligevel kan det ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Forfølgelser. Man maa indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder."

Leder i Jyllands-Posten 15/11-1938, sakset fra Carsten Aggers blogg Modspil. Agger tilføyer: Jyllands-Posten vet vi hvor vi har.


Bildet nedenfor: Jøder adskilt fra Tyskland.

søndag 4. mai 2008

Konrads søndagskos: Jødehat og muslimhat

30-tallets jødehat og dagens muslimhat ("islamkritikk") har ubehagelige likhetstrekk - to varianter av antisemittisme eller noe.

Les den utmerkede artikkelen på iNorden.

fredag 2. mai 2008

And the winner is: Iran!

Academy Award for best political-military regional position.

The nominees were:
USA (plot by G.W. Bush, written by Cheney, directed by Rumsfeld)
Israel
al-Qaida (written and directed by Usama bin-Ladin)
Iran (winner)

torsdag 1. mai 2008

Konrad anbefaler også: Rasisme

Rasist? Javisst!

Konrad anbefaler 1.mai: Prostitusjon


"En ny type ondskap, de godes, vokser frem. Målet er å lage et samfunn uten overgrep, nederlag eller smerte. Derfor skal prostitusjon utryddes."


Les kronikk i Aftenposten.
EDIT: Hos Tornerose leste jeg dette, sitat:
"14) Vil du har sex, så hjelp til med husarbeidet, no doubt!"
Er ikke dette prostitusjon? Altså vederlag for sex? Vederlag behøver ikke være penger som kjent.

Nordmenn og det hellige flagget

Areszo Naghavian spør i Aftenposten (Aften) 30.april ”Hva er det med nordmenn og flagget?”. Da hun kom til Norge ble hun overrasket over mye vi heiser flagget i Norge og at det hele kan ha en bismak av nasjonalisme.

Hun har nok rett i at flaggbruken, særlig 17.mai, har nasjonalistiske trekk, muligens naiv men like fullt usympatisk selvtilfreds nasjonalisme. Jeg tror forresten at nordmenn overgås av amerikanernes bruk av eget flagg.

Samtidig har vi i Norge en tradisjon for bruke flagget ikke for å vise vår patriotisme, men for markere en fest- eller høytidsdag. Mange flagger både nyttårsdag og 1.mai, og på landet er det vanlig å flagge når man feirer runde år. Vi flagger også på halv stang før begravelser og på hel stang etter begravelsen. Dette har lite med nasjonalisme å gjøre.

Politiet: Ivrig i tjenesten

Julius Paltiel døde 7.mars i år. Paltiel var en av 26 norske jøder som overlevde Auschwitz. Han ble arrestert i oktober 1942 av norsk politi, nei ikke av SS, ikke av Gestapo. Han ble arrestert av det vanlige norske politiet. Politimannen som arresterte Paltiel ble med inn på soverommet for at Paltiel ikke skulle benytte anledningen til å stikke av. Dette stemmer med et gjennomgående bilde av at det norske politiet var svært så ivrige i tjenesten. I noen tilfeller ventet politimenn i flere timer utenfor jødenes bolig slik at de ikke skulle ha sjanse til å stikke av.

Politimannen Knut Rød ledet arrestasjonene i Oslo med omland, arbeidet var velorganisert, effektivt og ble utført med stor iver. I likhet med de fleste politimenn som var håndlangere for nazistenes folkemordprogram, ble han frikjent og fikk tilbake sin jobb i politiet etter krigen. Les om mer om denne skammelige historien i Morgenbladet.

Glem ikke dette: Jødene ble arresterte av norsk politi og de var ivrige i tjenesten.


Bildet: Victor Linds statue av Knut Rød

Paltiel selv var en mild mann: "Ingen lever av bitterhet," som han sa. Han ble gravlagt på statens bekostning.

Epilog:
Pussig nok er også dagens politi svært ivrige i tjenesten når det dreier seg om utlendinger og "fremmede".