fredag 9. mai 2008

Tvungen frihet

EDIT: På DLFs nettsider leser jeg at partiet vil "avvikle restriksjoner på innvandring", dette rimer dårlig med det tynne brune skvipet gjengitt nedenfor. Eller kanskje det skal være restriksjoner på Islam, men ikke på innvandring? Nesten like inkonsistent som Frp.

I et tidligere innlegg stilte jeg spørsmål om DLF har Målmannen som kilde til empiri og ideologi, nå ser det ut til at jeg traff blink.

Vegard Martinsen skriver i sin VG-blogg f.eks.:

"Vi er sterkt imot denne økende tilstedeværelse av islam i Europa. Islam er ikke forenlig med frihet, dvs. en kultur hvor islam står sterkt vil ha liten frihet.

Men islam i seg selv er relativt lite farlig, det som er farligst er den ettergivenhet som Vesten viser. På punkt etter punkt gir Vestens ledere etter for press fra islam, og befolkningen er nesten like ettergivende som lederne. Hvis dette fortsetter vil vi om ikke lenge ha et Eurabia, et Europa preget av islam og da med stadig mindre frihet og stadig lavere velstand. I et slikt Eurabia vil ikke-muslimer har en mindreverdig status, en såkalt dhimmi-status."

Dette er jo søren hakke meg bare et ekko av det den brune ulveflokken babler i veg om.

Martinsen har øyensynelig ikke forstått at han motsier seg selv i samme setning: Frihet oppnås ikke gjennom forbud og tvang.

Dersom dette er symptomatisk for siste rest av liberale tanker i Norge, ja da står det jammen dårlig til.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Man skal ifølge liberlismen få leve det livet man ønsker så lenge det ikke går utover andre. I følge dlf skal man få lov tiol å leve det livet man ønsker bare det ikke går imot DLF. Det minner meg om frihetstanken til venstresiden i norge.

Anonym sa...

Ytre høyre og ytre venstre har visst samme frihetsbegrep. Merkelig egentlig.