torsdag 29. september 2011

Bløff og fanteri fra Hege Storhaug

I VG 19.sept skriver Hege Storhaug under overskriften "Myteknusingen i SV":


Fakta

I Oslo blir nordmenn i minoritet i ca. 2025 under samme forutsetninger. I sistnevnte fremkommer det at nordmenn blir i minoritet i Norge i ca. 2060, igjen under forutsetningen at innvandringen fortsetter som i dag. SSB kom frem til det samme i sin siste fremskrivning i 2011 i høyalternativet. Her sies det at i 2060 vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre 52 prosent.
Spørsmålet er ikke om dette er bra eller ikke, det er fakta.
Men det ser ut til å være Storhaug som (nok en gang) sprer myter. SSBs Helge Brunborg svarer i allefall i samme avis 23.sept:
Dette [Storhaugs påstand] medfører ikke riktighet. Ifølge høyalternativet fra vår 2011-fremskrivning (prognose)vil innvandrere og deres norskfødte barn utgjøre 35 prosent i 2060. SSB lager for øvrig flere alternative fremskrivninger. Mellomalternativet viser en utvikling vi mener er mer sannsynlig. I mellomalternativet vil andelen innvandrere og deres norskfødte barn utgjøre 25 prosent av Norges befolkning i 2060. Fremskrivningene ble presentert med seminar og pressemelding i juni, og flere artikler i tidsskriftet Økonomiske analyser 4/2011. Dette er tilgjengelig på ssb.no.
Den saklige og nøkterne forsker henviser til en rekke åpne kilder, både pressemeldinger og forskningsrapporter. Hege Storhaugs bløff er med andre ord temmelig hjelpeløs, hvem som helst kan sjekke at hun driver med tøv. Hege Storhaug kjemper mot en skremmende utvikling, vel i det minste det hun og Bruce Bawer oppfatter som skremmende. Men når fakta ikke er skremmende nok, dikter hun opp sine egne "fakta" (med statsstøtte) - det er i grunnen langt mer skremmende.Så statsråd Lysbakken: Dette handler ikke om "uenighet" eller "ulike politiske syn", det handler om fakta.PS: Storhaugs propaganda blir dessuten fanget opp og gjentatt av andre, f.eks. et leserinnlegg i Nordlys 23.sept:


I VG 19.9 d.å. skriver Hege Storhaug, Human rights service, følgende: I Oslo
blir nordmenn i minoritet i cirka 2025, under forutsetning av at innvandringen
fortsetter som i dag. I 2060 vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere
og deres etterkommere vil utgjøre 52 prosent her i landet. Spørsmålet er ikke om
det er bra eller ikke, det er fakta.

Opplysningen støttes av Statistisk sentralbyrå.

Så skriver Arne Eriksen at moskeen i Tromsø skal drives
etter norsk lov. Hvor mye tror Eriksen at det er igjen av det norske lovverket
med for eksempel et muslimsk flertall?

I dette innlegget har altså "innvandrere" blitt til "muslimer", endog i flertall. Slik står det til i Norge, dessverre.
Landbrukssubsidier: Månen er en gul ost - det er et faktum, sier Hege Storhaug.tirsdag 27. september 2011

De jævla israelerne

Hos Minerva kan vi lese at "analysen av Israels motiver ofte mangelfull og til dels feilaktig i norske medier. For det første er mangfoldet i den israelske diskursen underrapportert. For det andre blir israelsk argumentasjon ofte fremstilt som grunnleggende irrasjonell. Dette er lite konstruktivt, og tåkelegger framfor å fremme forståelse."

Anbefales.


tirsdag 20. september 2011

Helaften med "demokratene"

Khim är svensk muslim. Tack vare sitt namn och utseende lyckades han ta sig in på ett av Sverigedemokraternas möten. På mötet varvades rasbiologi med yttringar av hat mot muslimer. Men det Kim inte hade kunnat föreställa sig var rädslan och osäkerheten hos mötesdeltagarna. Dette kan vi lese på SVTdebatt.

Videre:

”Den fredliga islamiseringen är den farliga,” börjar han. ”De kan aldrig bli som oss." (applaus i salen)

"Muslimer är inte kapabla till kritiskt tänkande. Deras lära har programmerat om deras hjärnor i så hög grad att själva nervbanorna ligger fel."

mandag 19. september 2011

Burkaforbud=husarrest

Burkaforbudet gir i realiteten kvinner husarrest, skriver the Guardian:


Since France introduced its burqa ban in April there have been violent attacks
on women wearing the niqab and, this week, the first fines could be handed down.
But a legal challenge to this hard line may yet expose the French state as a
laughing stock.
....
"I feel that I now know what Jewish women went
through before the Nazi roundups in France. When they went out in the street
they were identified, singled out, they were vilified. Now that's happening to
us."


Tyrkisk kvinne uten hijab.

Narkotika - hva er det, egentlig?

Det enkleste svaret er naturligvis alt som står på statens liste over "narkotika" (forbudte stoffet eller stoffer til medisinsk bruk). Christie og Bruun (1996) foreslår følgende kategorisering etter type virkning:

  1. Beroligende/bedøvende stoffer (dempende kombinert med rus): Alkohol, morfin, opium, heroin.
  2. Oppkvikkende stoffer: Amfetamin, kokain, kaffe.
  3. Hallusinasjonsskapende stoffer: LSD, cannabis (marihuana, hasj).
Denne sekkeposten "narkotika" inneholder altså stoffer med helt forskjellig virkning og dessuten stoffer, som ehhhem, ikke er "narkotika". Christie og Bruun foreslår derfor kategorisering etter styrke:
  1. Sterke: Opium, morfin, heroin, sprit, kokain, LSD
  2. Svakere: Kaffe, øl, nikotin, khat, vanlig sovemedisin, cannabis.
Forvirrende. Kanskje narkotika har med type avhengighet å gjøre:
  1. Fysisk avhengighet: Opium/heroin/morfin, nikotin, sovemedisin, alkohol* (?)
  2. Psykisk avhengighet: Kokain, cannabis, khat, LSD, fleinsopp, alkohol?, kaffe (?)
Jøss. Narkotika kan altså ikke defineres etter virkning, styrke eller evne til å skape avhengighet. Det lar seg heller ikke skjelne fra lovlige stoffer som kaffe, nikotin og sprit. Da er kanskje narkotika ingenting, ja bortsett fra en juridisk kategori.

*Alkohol og kaffe er litt uklart.

fra Christie og Bruun: Den gode fiende. Universitetsforlaget, 1996.Greit det, hadde vi bare visst hva det er.

Tobakkens inntog

I Russland var kampen om tobakken en kamp for eller mot modernisering. Presteskapet var voldsomt imot røyking som ble sett på som vesterlandsk innflytelse. I 1634 ble iverksatt totalforbud mot bruk og innførsel. Så lenge presteskapet hadde innflytelse, var straffene drakoniske. Pisking, avkutting av nester og deportasjon til Sibir var blant metodene. I 1649 kom nye forbud, dødsstraff ble anvendt.

I Berlin hersket det på 1800-tallet strenge forbud mot røyking på offentlig sted. Borgerskapet hadde sine private røykeværelser, arbeiderne måtte bruk gaten. I 1848 samlet folket seg foran palasset med krav om mildere skatter, pressefrihet og oppheving av røykeforbud på offentlig sted.

I Milano (del av Østerrike på den tiden) håndhevet Østerrike et tobakksmonopol hvor staten tok gevinsten. Nasjonalistiske italienere forsøkte seg derfor med tobakksstreik for å ramme østerrikerne - og streikebrytere (de som ikke stumpet røyken) ble forsøkt disiplinert med makt. De østerrikske myndighetene nedkjempet tobakksopprøret og i 1851 kunnegjorde endog pavestaten at spredning av anti-røykelitteratur var forbudt og skulle straffes med fengsel.

fra Christie og Bruun: Den gode fiende. Universitetsforlaget, 1996.
Snuskete litteratur, mente Paven.

Blindern pølsefabrikk A/S

Hvorfor sitter konsernsjefen med bakgrunn fra Orkla og REC i Universitetsstyret? Spørsmålet dreier seg om Universitetsstyrets legitimitet og autonomi. Enger er én av fire eksterne styremedlemmer, alle utnevnt av Kunnskapsdepartementet. Sammen med ham sitter Grete Berget fra Europabevegelsen, Kerstin Sahlin fra Uppsala universitet og Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta. Er deres kunnskap om Universitetet proporsjonal med den makten de sitter på? Studentparlamentet ved UiO mener eksterne styremedlemmer er et hinder for universitetsdemokrati og selvstyre, og vedtok nylig at de ønsker å halvere antallet.
Dette skriver Mia Bratz i Universitas. Spørsmålene er ytterst betimelige. De eksterne representantene har (med unntak av Sahlin som er professor i Sverige) minimal innsikt i universitetets egenart, herunder de akademiske normene som ligger til grunn for driften av en akademisk institusjon. Da ender man fort opp med at de bare bruker det de kan fra næringslivet. Ole Enger har jobbet i Orkla og har sikkert peiling på pizza, syltetøy, kjeks og vaskemidler. På UiO er det på samme måte mange med peiling på arkeologi, norrønt språk og slektsbånd på Mauritius, men de har ikke peiling på pølser og pizza av den grunn.

Styrer dominert av tilfeldige eksterne personer ender da fort opp i en allianse mellom en styringskåt administrasjon (ved UiO ledet av universitetsdirektør Bjørneboe) og disse eksterne som tror at universitetet styres "strategisk" på samme måte som Orkla og Statoil. Professorene og studentene, universitetets kjerne, blir satt på sidelinjen.

Og da har jeg ikke engang nevnt Nedkvitne. Eller Chaffey.

søndag 18. september 2011

Uskyldig blir henrettet?

En lokal dommer i Georgia har nå signert dødsdommen til Troy Davis. Den foreløpige datoen er satt til den 21. september. I 1991 ble Troy Davis dømt til døden for drapet på en politimann. Det finnes ikke noen fysiske beviser mot ham. Davis ble derfor utelukkende dømt på grunn av vitneutsagn. Syv av de ni opprinnelige vitnene har trukket sine utsagn og flere har antydet at politiet presset dem til å vitne mot Troy Davis.
Dette kan vi lese på Amnestys nettside. Det er likegyldig om Davis er skyldig eller ikke: Når det faktisk er tvil om hans skyldig er det altså en reell fare for at de amerikanske myndighetene henretter en uskyldig mann. Det er skremmende og kvalmende. Dette er for alvorlig til å snakke om juridiske spissfindigheter. De behøver ikke slippe mannen ut, de kan bare la være å drepe ham - da har de fortsatt en sjanse til å rette opp feilen.

Dødsstraff er uansett noe svineri, men det er en annen historie.

Hege Storhaugs selvransakelse

Ja, her er det ikke stort å skrive, i stedet siterer jeg fra hennes foredrag i 2008 for Mattilsynet (!), referert av SOS rasisme:

«Muslimer ha totalt mangel på respekt for utenforstående. De forakter alle utenforstående.»

«De har en aggressiv adferd. Dette for å skremme andre og få respekt.»

«Islam er en voldelig religion.»

«Kun 1/5 synes det er greit å betale skatt, jamfør taxisvindelen i Oslo.»

«Det er vi nordmenn som er minoritet. Det finnes jo flere pakistanere en nordmenn (i verden).»

«De har en klanstenking.»

«Alt dreier seg om ære, og det er mannen sin ære.»

Det er et mysterium hva Mattilsynet skulle med denne skremselspropagandaen.


lørdag 17. september 2011

Barbarene og demokratiet

I Aps bystyregruppe er som kjent 11 av 20 medlemmer såkalte innvandrere pga mange personstemmer. Dette kommenterte Hege Storhaug på følgende måte:

Libe Rieber-Mohn er godt fornøyd med valget. Hun ser ikke ut til å ha problem med at en demokratisk prosess i Oslo Ap da kandidatlisten ble vedtatt, ser ut til å ha blitt overkjørt ved at ikke-vestlige velgere stemmer frem sine egne. Oslo Ap ble antakelig rammet av stammekulturen på valgdagen. Dette er kanskje bare en forsmak på et konfliktnivå som vil kunne eskalere.
Overskriften var "stammen samler" seg. Hva har vel Sri Lanka med Nigeria og Irak å gjøre? Verre enn den rasistiske assosiajon i overskriften og det konspiratoriske pratet om "stammekultur" er hennes påstand om at nominasjonen var den "demokratiske" prosess mens velgerns stemme "overkjørte" demokratiet. Dette er så absurd som det kan bli. Nominasjonsprosessen er den mest udemokratiske del av vårt system, nominasjonen blir avgjort av et fåtall medlemmer, av vennskap og kjennskap, av korridorprat. Det er valgdagen vi, borgerne, utøver demokratiet. At Hege Storhaug ikke vet eller forstår noe så elementært, viser hvor ille det står til i HRS. At hun er et ekko av Carl I. Hagen overrasker ellers ikke.

Så statsråd Lysbakken: Hvordan kan noen med vettet i behold mene at Storhaug fortjener statsstøtte for sitt bidrag til integrering? Nei, det handler ikke om politisk uenighet, det handler om at Lysbakken via direktoratet for integrering og mangfold støtter HRS som systematisk motarbeider integrering og gode relasjoner mellom folkegruppene.Konspiranoiaen og de anti-demokratiske holdningene når nye høyder.

Kaffepause

I 1781 ble det innført kaffemonopol i Prøyssen i den hensikt å få tyskerne tilbake til gamle dyder, øl med andre ord. Jeg og mine soldater er vokst opp på øl, sa Fredrik II. Men så kom altså denne fremmede drikken som undergraver valutaen, bryggeriene og krigernes utholdenhet. Kaffemonopolet forbød brenning andre steder enn i kongelige kaffebrennerier. Spesialpolitiet kunne lett lukte seg frem til kaffesmuglerne. Kaffepolitiet ble ekstremt upopulært og korrupsjonen florerte, og monopolet ble erstattet av en høy toll på innførsel av kaffe. Tyskland hadde ikke kolonier å hente kaffeen fra og av nasjonale grunner ville man holde forbruket lavest råd.

fra Christie og Bruun: Den gode fiende. Universitetsforlaget, 1996.


Mens preusserne vansmektet med kaffeerstatning, fikk antakelig wienerne ha sine kaffehus i fred.

Muslimene tar makten!

Både Prableen Kaur og Julie Voldberg suste inn i bystyret. Og i Aps nye gruppe blir representantene med innvandrerbakgrunn i flertall, melder Aftenposten.

Carl I. Hagen var ute og mente det norske demokratiske systemet kunne misbrukes, skriver Liberaleren. Skummelt at disse kvinnene innvandrerne ungdommene bruker sin demokratiske rett til å stemme på personer de har tro på og identifiserer seg med. Når gamle, sure, hvite gubber som Hagen stemmer på sitt eget speilbilde er det tydeligvis ikke noe problem. Det er f.eks. ikke noen hemmelighet at kristelige gjerne stemmer på andre kristelige, de har endog et eget parti til formålet!

Valgforskerne tror at moskeene står bak. Skummelt! Misbruk av ytringsfrihet er det iallefall! Imamer som oppfordrer velgerne til å stemme på bestemte personer, jøss.

Men vent litt! Prableen Kaur er jo slett ikke muslim, hun er faktisk sikh som det fremgår av etternavnet hennes.

Imbesile, løsgjengere, vaneforbrytere og skjøger

Espen Søbye har sett nærmere på rasehygienens historie i Norge:

I 1907 hevdet Scharffenberg at det han kalte en nervøs slektsdegenerasjon kunne være årsaken til både alkoholisme og kriminalitet. Tyven og den prostituerte var et mindreverdig og alkoholisert individ. Samme år tok han til orde for at også omstreifere skulle interneres på ubestemt tid for å øke tryggheten i samfunnet og få ned alkoholkonsumet, og i 1911 gikk Scharffenberg for første gang eksplisitt inn for å utelukke bestemte grupper fra avlen gjennom sterilisering.
(...)
For det Scharffenberg kalte imbesile, løsgjengere, vaneforbrytere og skjøger, nyttet det verken med opplysning eller ekteskapsforbud. Bare gjennom tvang kunne de hindres i å forplante seg. Dette kunne skje på to måter, gjennom internering, for kvinnenes del frem til klimakteriet, eller ved sterilisering.
Nuvel. Rasehygienen (som ikke er identisk med nazistenes raserensing) er ikke lenger på moten, men skriver Roll-Hansen i 1998:
Etter den andre verdenskrig skjedde det nye endringer både i verdier og kunnskaper. Overgrepene som ble begått under den andre verdenskrig, spesielt av Tyskland og Japan, gjorde stort inntrykk. Individets rettigheter ble styrket og sympatien for eugenikk raskt svekket. Likevel argumenterte Evang så sent som i 1955 for økt eugenisk sterilisering av åndssvake. Han beklaget den nedgangen som hadde skjedd siden 1945.
Evang er den legendarisk helsedirektør Karl Evang.

Selv om Scharffenberg hadde lite vitenskapelig grunnlag, har dette paradoksalt nok blitt tilgjengelig i forbindelse med endringer i abortreglene i USA. Sterilisering er jo naturlig nok minst så effektivit som abort.

UDI: inkompetente og paranoide?

Matematikkprofessor Helmer Aslaksen flyttet fra Singapore hjem til Norge og ville naturligvis ha med seg sin kone og sine barn. Det ville ikke UDI vite noe av fordi Aslaksen ikke hadde dokumentert at han kunne forsørge henne. Aslaksen hadde ikke «sannsynliggjort fremtidig inntekt», til tross for at han har fast stilling som professor ved selveste UiO. Dessuten har hans kone solid utdanning fra Singapore (som slett ikke er noe uland).

Men da UDIs toppsjef leste Aslaksens debattinnlegg ble det fortgang i saken.

Dersom dette er behandlingen en matematikkprofessor får, hva da med de 1000 andre som ikke er like tøffe i trynet?

UDI lider av en alvorlig sykdom, det er tydelig.

Norges moralske omdømme

For meg som innvandrer i Norge, er den største trusselen mot landets sentrale humanitære verdier et politisk parti som er åpent innvandrerfiendtlig: Fremskrittspartiet (Frp). Dette skriver Paul Stephens i Aftenbladet.

I et tidligere innlegg (Aftenbladet 17.aug) skrev Paul Stephens (professor og dessuten innvandrer fra UK):

Realiteten er at innvandrere ikke er særlig velkomne i Norge. Det merker selv jeg, en hvit, britisk innvandrer som er godt integrert i samfunnet.

Førsteamanuensis Svein Tuastad kommer med en kontroversiell, dristig og, mener jeg, riktig påstand i Stavanger Aftenblad (4. august 2011): «
Rosedemokratiet, at det norske folk når slår ring om de opne, fleirkulturelle samfunnet, er eit falsk bilete.

Realiteten er at den naturlege responsen til mange nordmenn den 22. juli var å skjella ut og banka opp muslimar.»
 Han legger til: «Denne hatmentaliteten og gruppetenkinga må meg gripa fatt i.» Jeg er enig.

Imidlertid vil ikke dette være en lett oppgave i et samfunn der 51 prosent av folk var enige i følgende utsagnet i 2010: Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så lik nordmenn som mulig. (Statistisk sentral byrå, 2011)
I intervjuet med Aftenbladet 4.aug hevdet Svein Tuastad at "rosedemokratiet er falskt" og poengeterte blant annet:
Politikken treng eit saftig språk også etter 22.juli, også i innvandrardebatten. Det er ikkje retorikken som er problemet, men tre typar meiningar: 1) Me må slutta å diskutera om Norge skal vera eit fleirkulturelt samfunn. Me er det allereide. Dersom me ikkje skal vera det; skal dei ut dei som alt er her? 2) Me må halda opp med å fremja meiningar med valdsbodskap, om konspirasjon om at nokon vil ta landet vårt. 3) Dei som brukar Facebook til å spy ut elende om muslimar som ei stor gruppe, må slutta med det.

- Ytringsfriheten ikke under press

Det sier den danske filosofiprofessor Vincents Hendricks til VG (15.sept). Utfordringen er snarere at "informasjonssamfunnet" gjør folk som er enige i utgangspunktet søker sammen, det er lett å finne åndsfrender og uten korrektiv trekker de hverandre i mer ekstrem retning, i følge Hendricks:

- Jeg leste et intervju med redaktør Hans Rustad i Document.no. Han sa det ikke var noe i Behring Breiviks innlegg som varslet om det som kom til å skje. Men ser du på det Breivik har skrevet, så snakker han om Gro Harlem Brundtland som landsforræderen, Stoltenberg-jugend og den slags. Det var ikke noe man tok nevneverdig notis av på Document.no, for de satt i deres ekkokammer. Man kunne tillate seg å si slike ting, sier Vincent F. Hendricks.
Mediene har et stort ansvar sier Hendricks.


Blogglisten

Mobilisering til forsvar for Vesten

av Ian Buruma

I særdeleshet [Geert] Wilders ynder å tale i akopalyptiske vendinger om "lysene som slukkes i Europa" og "Vestens overlevlese." Og problemet er ikke bare en spesiell form for radikal islam, men islam som sådan: "Hvis man skal sammenligne islam med noe, så sammenlign med kommunisme eller nasjonalsosialisme - en totalitær ideologi."

Slike vendinger hører hjemme i eksistensiell krigføring, av den farligste sorten. Faktisk blåser man med fullt overlegg nytt liv i vendinger fra annen verdenskrig. De som ikke vil motsette seg enhver form for islam, er "ettergivende" eller "medløpere" med "islamo-fascismen." For enkelte var 11.september 2001 en parallell til 1938 eller 1940. Det står om selve livet for Vestens sivilisasjon. Er det egentlig så rart at enkelte mennesker forveksler slik ordkunst med mobilisering?

Det skal sies at verken Geert Wilders eller rabiate, antiislamske bloggere i USA som Scott Spencer og Pamela Geller (Breivik siterte utførlig fra begge i sitt manifest) har gjort seg til talsmenn for fysiske voldsomheter. Men deres skrifter og uttalelser har vært tilstrekkelig hysteriske og hatske til at de har hisset opp et menneske med et ulikevektige sinn. Sant å si er Breiviks fortolkning av deres uttalelser - på en merkelig måte - mer logisk enn forestillingen om at vi skal kunne utkjempe en overlevelseskrig med bare ord.

-----------------------------
fra essay gjengitt i Morgenbladets bilag 9.september 2011.
Buruma er professor ved Bard College, New York.

fredag 16. september 2011

Hans Rustad sutrer videre

Hans Rustad fortsetter å ergre seg over at ABB ødela alt for den gode gamle muslimhetsen. I et mildt sagt usammenhengende essay skriver han bl.a.:

Grobunnen for høyreekstremisme i Europa er selvsagt motstanden mot det
flerkulturelle, fremst som ideologi, men også som realitet, i den grad man
nekter å diskutere problemene. Dette kan lett føre til paralysis/lammelse og
depresjon hos seriøse mennesker, og flere befinner seg nettopp i en slik
tilstand i Norge.
Hva sier han egentlig her? Jeg er ikke sikker, men kanskje sier han at det er flerkultur (både som ideologi og realitet) som er årsaken til høyreekstremismen. Altså at det er innvandrerne (med sin flerkultur) og flerkulturalistene (ideologene, hvem det nå er) som har ansvaret for katastrofen på Utøya. Eller sier han kanskje at det er motstanden mot flerkulturalismen og flerkulturaliteten som er årsaken? I det siste tilfellet er han selv og hans venn Bruce Bawer blant det medskyldige - er dette en godt kamuflert selvransakelse? Eller er det at man "nekter å diskutere problemene" som er årsaken til høyrevolden? Altså at det igjen er ideologene som må svare for Utøya. Her har naturligvis Rustad forutsatt at det er problemer som ikke blir diskutert.

Rustad har begått jevnlige intellektuellt harakiri. Nå begår han mest intellektuelt tåkeprat.

Her er en godbit fra julen 2010:
Det er vanskelig å se for seg Europa uten kristendommen. Det er det eneste
bolverket som kan forsvare Europa mot islam og mot dets egen elite som nettopp har påskyndet avkristningen og tror den skal greie det kommunismen og sosialismen ikke klarte: å lage et nytt samfunn.
Dette utsnittet er jo den vanlige kokko-krigsretorikken fra den kanten, men resten av essayet er så forvirret at det ikke er lett å forstå hva Rustad egentlig forsøker å si.


Rustad har gått seg vill i tåka.
onsdag 14. september 2011

Bør 22/7 og 9/11 påvirke oss?

Bør vi bare betrakte 22/7 som en naturkatastrofe, slik at vi ellers kan fortsette som før? Eller er alt forandret etter 22/7? Bør alt være forandret? Bjørn Stærk synes å være i tvil:

Vi er tydeligvis dømt til å vingle gjennom historien, og gjøre oss til latter (og/eller medlidenhet) for ettertiden. Det ene øyeblikket retter vi all fokus mot én ting, og glemmer alt annet. Det neste retter vi den et annet sted. Vi gripes av manier, og tror vi lærer av det, og så gripes vi av nye.
Selv vil jeg nok si at konsekvensene av 9/11 var til dels voldsomt overdrevet, både i handling (Irak-krigen, borgerretter) og i offentlig diskurs. Var 9/11 en unik hendelse, et vannskille? Ja, fordi aksjonen var så vellykket og i så stor skala, det var et forbløffende stykke PR. Ja, på grunn av dens geopolitiske konsekvenser. Nei, fordi det bare var nok en terroraksjon (som tilfeldigvis hadde et uvanlig stort omfang fordi den lykkes rent teknisk). Nei, fordi amerikanerne denne gangen som offer enda mindre enn tidligere gjennomgikk en selvranskelse.

tirsdag 13. september 2011

Fakta og trusselbilder

Tybring-Gjedde forsøker å gjøre seg til offer, skriver Roger Klev i VG (13.sept). Klev siterer fra Tybring-Gjeddes foredrag for Documents venner:

Og med henvisning til Hans Rustad sin innledning om at det utspilles et skjebnedrama som vi ikke har opplevd maken til siden 30-årene repliserer Tybring-Gjedde: «Du snakket om 30-tallet. Jeg tror det er enda verre. Der snakket vi om en ideologi man kunne knuse, og knuste. Men du knuser vanskelig en religion, hvis det er religionen som er utfordringen. Det scenariet er jo så forferdelig at Høyrefolk og andre ikke orker å tenke tanken, hva det koster å ta dette oppgjøret».
Trusselbildet TG tegner opp er tydelig, men TG liker ikke løgner fra "ideologene" (!) i SSB. Uff.

Stereotyper sparer tid

Bokanmelderen Simon Kuper har lest de samme Eurabia-bøkene (av forfattere som Bruce Bawer og Bat Ye'or) som ABB. Det var ikke særlig gøy, skriver han (kronikk Dagbladet 13.sept), sammen med selvbiografien til fotballspilleren Ashley Cole, er Ye'ors «Eurabia» den verste boka jeg noensinne har lest. Teoriene er like banale som de er feilaktig. Nå er Eurabia på vei ut skriver Kuper. Araberne gjør opprør mot despotene og global jihad tok liksom aldri helt av. Kanskje blir Kina den neste globale fienden.

Originalteksten kan leses i FT, Kupers spalte.

søndag 11. september 2011

Marxist-rasistene rører på seg igjen

Av en eller annen merkelig grunn trives marxist-rasismen særlig godt ved universitet i Trondheim. Trond Andresen er nå ute i Klassekampen (9.sept) med et "betimelig" spørsmål: Visste Mossad og Israel om det forestående anslaget mot WTC, Pentagon etc? "Disse oppsiktsvekkende fakta er i ettertid fortiet av de aller fleste medier. Det er bare blitt plassert i den store sekken for latterliggjorte «konspirasjonsteorier»," skriver Andresen. Ja, det er kanskje med god grunn at det blir plassert nettopp i den sekken. Andresen ser onde, utspekulerte jøder hvor han enn snur seg.

Tilbakeblikk: Bloggstøtte og Hans Rustad

For mindre enn ett år siden kommenterte Bjørn Stærk Fritt Ords støtte til norske blogger. Rustads document.no fikk ikke støtte. Den interessante meningsutvekslingen vi hadde kommer i et ekstra interessant lys etter 22/7. Jeg skrev bl.a.:

Det er ingen skandale at Document ble refusert, tvertimot. Nina Karin Monsen fikk en pris, det er ille nok. Document glimter til innimellom, men stort sett ganske triste og til dels ekle greier. (...) At jeg er uenig med Rustad er irrelevant, men jeg mener faktisk at han har dratt ting så langt at det er skadelig (dette har jeg kommentert grundig). Document er heller ikke noe alternativ (med unntak av noen få artikler), Document er bare et uttrykk for det som nå har blitt mainstream kristen-nasjonalisme ispedd en god dose islamofobi og slikt.
Signaturen hummer-kanari skrev på sin side:

Islamofobi. Kjære vene er det uttrykket ennå i bruk? Hva i alle dager legger du i det ordet, hva mener du med det, hvorfor bruker du det? Er det en fobi som er medisinsk dokumentert? Document.no er i en helt annen divisjon enn private dilleblogger som du, jeg og mange andre driver. Sjekk besøkstallene, document er etter det som er kommet frem i debatten på document.no landets største politiske blogg, og Rustad driver på hobbybasis og holder dette nivået, det er nesten ikke til å tro at han klarer det.
Jeg vil være så dristig å påstå at min kommentar står seg. Rustad graver seg lenger og lenger ned i sitt intellektuelle gjørmehull.


La oss minnes terrorofrene

La oss minnes de 150.000+ som er drept i "frigjøringen" av Irak. La oss minnes de opp mot 100.000 som er drept i Afghanistans "enduring freedom". La oss minnes f.eks. minnes de "to dusin" barn drept da amerikanske styrker bombet et bryllup. La oss minnes journalistene, barna og andre sakesløse sivile som ble massakrert i et amerikansk helikopterangrep. Våre tanker bør gå til de over 700 som i årevis satt i konsentrasjonsleiren Guantanamo, uten lov og dom. Våre tanker bør gå til Khal Mohammad (9 år) som ble vitne til at norske soldater, helt uten grunn, gjennomhulet faren med kuler. Tenk også på afghanske Mohammed Jawad som i en alder av 12 år ble satt i bur på Guantanamo. La oss heller ikke glemme Sami al-Hajj som satt seks (6) år på Guantanamo fordi han var journalist og muslim.


Landsbyen Granai, Farah-provinsen i Afghanistan: Massegrav for 55 drepte i amerikanske bombeangrep (de måtte legges i fellesgrav fordi kroppsdelene ikke lot seg sortere).

lørdag 10. september 2011

- Orkla samarbeidet med nazistene

Industrigiganten Orklas egen fremstilling av sin krigshistorie er langt fra korrekt, mener skaperne av dokumentarfilmen Kampen om Thamshavnbanen, i følge NRK.

Sabotasjene mot den viktige svovelkisproduksjonen ble for det meste ledet av Peter Deinboll, sønn av ingeniør Petter B. Deinboll. 25 % av Tysklands forbruk av svovelkis til sprengstoff kom fra Orklas gruver. Deinboll sr var sjef for det elektriske anlegget. Resten av familien flyktet etterhvert til Sverige. Etter krigen fikk ikke Deinboll sr tilbake stillingen, han ble i stedet klandret for ødeleggelsen og kostnadene han hadde påført gruveselskapet. Familien ble også kastet ut av tjenesteboligen og sto dermed på bar bakke. Først i 2003 beklaget Orkla behandlingen av Deinboll.

Se også Per Gjendems blogg.

Bilder vi godt kan huske

Pastor Tronvik og imam Kobilica
ledet sammen begravelsen av Bano Rashid.

Dana Barzingi - en av heltene fra Utøya.

Utenriksminister Støre taler i moskeen.
Kvarme, en politimann og kronprinsen på gulvet.


Stoltenberg omfavnes en jente etter minnestund i moskeen.


Stoltenberg og biskop Kvarme sammen i moskeen.


Stoltenberg får applaus utenfor moskeen:
«vi er svært stolte av deg, statsminister»Familien Afsar ved domkirken.

Våge å ta debatten!


Vi må våge å ta debatten om det største demografiske eksperimentet i vår tid, skriver Sigve Indregard i Morgenbladet.

Må prioritere alt!!

"Prioritere" har vært et forslitt ord blant politikere, men de færreste politikere vil si hva som skal nedprioriteres når noe annet prioriteres. Slik er livet: Man kan ikke få både i pose og sekk. Fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg (KrF) sier det rett ut:

- Det er nesten en politisk umulighet. Vi kan ikke utelukke det ene på bekostning av det andre.
Hva skal man si om slikt? Pinlig dumt eller bare pinlig?

- Integrering er ikke for pyser

Å ha en norsk venn er kanskje det viktigste, skal vi tro Rebekka Borsch' tankevekkende kronikk i Morgenbladet:

Integrering er ikke for pyser. Den kulturelle tilpasningsprosessen er hardt arbeid, og den tar aldri helt slutt. Selv etter åtte år i Norge opplever jeg øyeblikk der annerledesheten plutselig slår gjennom, følelsen av å stå utenfor, ikke skjønne, ikke ha samme referanseramme. Det vipper meg ikke av pinnen lenger. Men øyeblikkene minner meg om sårbarheten enhver innvandrer vil oppleve i kortere eller lengre tidsperioder. Så spør jeg meg: Hvis jeg, som opprinnelig er fra Tyskland, opplever det slik – hvordan er det da for mennesker som kommer fra helt andre verdensdeler?

9/11 body count

Hver av de drepte i selve angrepet 11.september var et individ, en person med ansikt og familie, mange var helter. Historien til disse blir brettet ut i aviser og på TV. Vi får leve oss inn de dramatiske minuttene for 10 år siden. Nordmenn som var på nedre Manhattan får fyldig omtale. Sentimentaliseringen tar aldri slutt.

Men hvem forteller historien om ni år gamle Khal Mohammad som ble vitne til at norske soldater gjennomhullet faren med kuler? Hvem forteller historien om de tusenvis av pakistanske sivile som helt uforskyldt ble drept av amerikanske dronebomber? Hvem forteller historien til hver enkelt av de 20-30 bryllupsgjestene drept av amerikanske bomber?

Du implisitte budskapet er: Amerikanske liv er mer verdt. Et angrep på USA er spesielt moralsk forkastelig. Våre gutter er mer verdt en tusenvis av anonyme afghanere. Etc.

Det er kanskje som Donald Rumsfeld formulerte det:
"death has a tendency to encourage a depressing view of war"


"Ett menneskes død er en tragedie, ett hundretusen døde er statistikk", som noen skal ha sagt.

Grafikk fra Iraq Body Count.

fredag 9. september 2011

It's the economy, stupid!

Levestandard og en sterk middelklasse er viktig drivkrefter for demokratisering, konkluderer Robert J. Barro*:

The propensity for democracy rises with per capita GDP, primary schooling, and a smaller gap between male and female primary attainment. For a given standard of living, democaracy tends to fall with urbnization and with a greater reliance on natrual resources. Democracy has little relation to country size but rises with the middle‐class share of income. The apparently strong relation of democracy to colonial heritage mostly disappears when the economic variables are held constant. Similarly, the allowance for these economic variables weakens the interplay between democracy and religious affiliation. However, negative effects from Muslim and non‐religious affiliations remain intact.
*Robert J. Barro (1999). Determinants of Democracy. Journal of Political Economy. 107, S6 (December 1999).

Ronaldinho eller bin Laden?

"...they dream of becoming either Ronaldinho, the Brazilian footballer, or Osama bin Laden", sier Scott Atran om unge han snakket med i Tetuan, Marokko (Financial Times, 7.juli 2007). Publisitet er forskjellen på terrorisme og annen vold, sier han. Fem av syv togbombere i Madrid 2004 kom fra et lite strøk i byen Tetuan; fra det samme strøket kom 30 selvmordsbombere til Irak.

“Small group dynamics – rather than personality, ideology, education or income – is the prime factor in deciding which few, among millions of potential jihadis will actually go on to commit violence,” hevder Atran.

Kameratskap fra slagmarken og fra skole eller familiebånd er det avgjørende limet i terroristgrupper skriver Atran i NYT (2009).

Rasehygiene ved abort?

Legalisering av abort i amerikanske delstater er en viktig årsak til det kraftige fallet i kriminaliteten på 1990-tallet, viser forskning publisert av Donohue og Levitt*:

Crime began to fall roughly eighteen years after abortion legalization. The five states that allowed abortion in 1970 experienced declines earlier than the rest of the nation, which legalized in 1973 with Roe v. Wade. States with high abortion rates in the 1970s and 1980s experienced greater crime reductions in the 1990s. In high abortion states, only arrests of those born after abortion legalization fall relative to low abortion states. Legalized abortion appears to account for as much as 50 percent of the recent drop in crime.
Donohue og Levitt tror det er to hovedgrunner til dette oppsiktsvekkende funnet: Abort hindrer fremtidige kriminelle å bli født fordi ressurssvake oftere velger abort (når det er tillatt), og abort gjør kvinner bedre i stand til å få barn på et gunstig tidspunkt i livet.

*John Donohue and Steven D. Levitt (2001). "The Impact of Legalized Abortion on Crime" Quarterly Journal of Economics.

Hatets spindelvev


ABBs manifest er et sammensurium, men gir også interessant innsikt i hvilke kilder som har inspirert eller legitimert hans forkvaklede verdensbilde. The Guardian har analysert alle linkene og plassert disse i et fascinerende interaktivt kart.

Andrew Brown skriver om ABBs virtuelle heiagjeng:
"Suicide bombers such as the 9/11 and 7/7 groups spent months psyching each other up before the crime, talking obsessively for hours every day. But Breivik, though he withdrew from society to his farm, seems to have spent his time alone with the internet. It allowed him to hear his own choir of imaginary friends, and hear inside his head their voices cheering him on to murder and martyrdom. Here they are, mapped."

Terrorkrigens pris

Krigene i Irak og Afghanistan har kostet USA 3-5000 milliarder dollar, i følge Joseph Stiglitz' beregninger. Altså opp mot 30.000 milliarder kroner. USAs lånefinansierte krigføring er hovedårsak til finanskrisa og USAs budsjettunderskudd skriver Stiglitz.

Vant bin Laden til slutt likevel?


- It's the economy, stupid, var kanskje bin Ladens siste ord.

- Muslimene er et problem for Tyskland

Problemet for Tyskland er islam, men islam kommer muslimene, derfor er nok muslimene problemet, sier jussprofessor Karl Albrecht Schachtschneider (ved Universität Erlangen-Nürnberg) i følge RT:

The problem is with the Muslims. It’s not the people who constitute the problem, but Islam. And Islam comes with Muslim people. They build active groups that promote Islam and advocate the establishment of Sharia law.
Jussprofessoren kunne kanskje sagt noe sånt i stedet:
The problem is with the Jews. It’s not the people who constitute the problem, but Judaism. And Judaism comes with Jewish people. They build active groups that promote Judaism and advocate the establishment of Jewish law.
Det hadde kanskje skapt litt oppstuss? Dette er tross alt Tyskland. Som Stern skrev i NYT:
The suggestion that Shariah threatens American security is disturbingly reminiscent of the accusation, in 19th-century Europe, that Jewish religious law was seditious. (...) Kant argued that the particularistic nature of “Jewish legislation” made Jews “hostile to all other peoples.” And Hegel contended that Jewish dietary rules and other Mosaic laws barred Jews from identifying with their fellow Prussians and called into question their ability to be civil servants.
Er historien en dårlig læremester? Ser slik ut, selv for skarpskodde professorer.

onsdag 7. september 2011

Islamofobibusinessen

Anti-islamske organisasjoner har fått over 225 millioner kroner i støtte det siste tiåret, avslører en ny rapport. Blant de som har fått støtte er personer som siteres flittig i det såkalte manifestet til Anders Behring Breivik, melder NRK.

Hans Rustads selvranskelse

Terroren kan få grobunn i et bestemt klima. Kristne må tåle å høre at dette er deres store prøvelsestime. Det er i navnet til deres religion at massakren ble begått. Krever ikke det et svar og en selvransaking?
Dette kunne Hans Rustad skrevet etter 22/7, men det gjorde han ikke. Han kunne også skrevet dette:
Terroren kan få grobunn i et bestemt klima. Islammotstandere må tåle å høre at dette er deres store prøvelsestime. Det er i navnet til deres ideologi at massakren ble begått. Krever ikke det et svar og en selvransaking?
Men det gjorde han heller ikke. Derimot skrev han dette i 2004:
Terroren kan få grobunn i et bestemt klima. Muslimer må tåle å høre at dette er deres store prøvelsestime. Det er i navnet til deres religion at disse massakrene begås. Krever ikke det et svar og en selvransaking?
Rustad mente videre at mediene ville avspore oppmerksomheten: "De [mediene] vil være opptatt av at muslimer ikke må krenkes ved ubehagelige spørsmål." De som gidder kan lese gjennom hva han sa og skrev etter 22/7.

"Krigen har kommet til Europa" var Rustads overskrift. Bakgrunnen var Madrid-bombene og Rustad konkluderte med at det en dag også kan skje i Oslo - dette bidrar mediene til fordi de stadig legger skylden på USA og Bush. Dette var i 2004. I 2011 har Rustad snudd 180 grader rundt. Tilfeldig? Neppe.PS: Og ytringsfriheten den må begrenses, mente Rustad i 2006. "For eksempel er benektelse av holocaust en trussel mot levende mennesker i dag", sa Rustad til Klassekampen. Dobbel moral er dobbel så god.
Ved stadig å legge skylden på muslimene USA bidrar Rustad, Bawer og Storhaug mediene til at dette kan skje.

tirsdag 6. september 2011

Sharia!! Vart du skræmt no?!

Flere amerikanske delstater vurderer å forby deler av sharia slik at muslimer i USA ikke ordne opp i private konflikter gjennom religiøs megling, skriver Eliyahu Stern* i NYT. Stern understreker at det er helt misforstått og skaper et fiendtlig klima overfor muslimer:

The suggestion that Shariah threatens American security is disturbingly reminiscent of the accusation, in 19th-century Europe, that Jewish religious law was seditious. In 1807, Napoleon convened an assembly of rabbinic authorities to address the question of whether Jewish law prevented Jews from being loyal citizens of the republic. (They said that it did not.)
Bruce Bawer karakteriserer på sin side Sterns artikkel som en "sleip" og "svak" unnskyldning for islam. Kort og godt "outrageous". Nuvel.

*Assistant professor i religionshistorie. Navnet avslører at Stern er av jødisk herkomst.


Sharia!!

Hege Storhaug og nyfascistene

Asta Beate Håland, i Kvinnegruppa Ottar,* lurer på hva som egentlig er Hege Storhaugs agenda (Klassekampen 29.aug): Er det kampen mot innvandring og "Eurabia" som er Storhaugs anliggende? Er Storhaugs feminisme bare en stor løgn? Håland skriver:

Men så kommer det altså opp at Human Rights Service de siste årene ikke bare har nøyd seg med å ansette reaksjonære Jens Tomas Anfindsen fra honestthinking.no som rådgiver. Hege Storhaug har også samarbeidet med Patrick Buchanan,** (...). Og for å feie all tvil av banen om hva dette er: Storhaug og Karlsen har også møtt Fjordman, alias Peder Nøstevold Jensen, og han er en ekte reinspikka fascist med det kvinnesynet som hører med. Når bare nyfascistene får orden på saker og ting, ifølge Peder Jensen, så skal kvinnene igjen få kjenne sin plass, som underordnet mannen og del av hans eiendom. Da skal den rene nasjonen marsjere i korporativ ånd mot lyset og framtiden, og alle urene elementer som ikke går i takt, som feminister og kulturmarxister, skal fjernes.
*Jeg er ingen stor beundrer av foreningen Ottar, men denne gangen har de en interessant analyse å bidra med.
**Feiltakelse fra Håland, skulle være Bruce Bawer.

Utrop (1.sept) melder ellers at i anledning fastemåneden ramadan inviterte tenketanken Minotenk muslimer, ikke-muslimer og islamkritikere til iftar. Ramadan er i henhold til den islamske tradisjonen en måned for fred og forsoning, Hege Storhaug uttalte til TV2 på spørsmål om hvorfor hun ikke ønsket å delta på iftaren at: “man feirer ikke ramadan med sine fiender”. Andre tok i mot invitasjonen: Carl I. Hagen var i storslag med muntre replikker til Abid Rajas tale. Ole Jørgen Anfindsen holdt et sterkt personlig innlegg om hvordan tragediene som rammet oss 22/7 ga fornyet selvinnsikt.

Selvinnsikt - ja, det er stikkordet.

mandag 5. september 2011

Privatisering eller eiendomsskatt?

Høyre og Frp i Oslo vil konkurranseutsette/privatisere driften av trikk og t-bane. Ruter mener at de på den måten kan spare opp mot 500 mill kroner. Mye tyder på at en god del av innsparingen vil berøre ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Mens eiendomsskatt først og fremst berører de velstående er kollektivtransport er en lavtlønnssektor.

God gammel Høyre-politikk med andre ord: Overføre fra de fattige til de rike.

Foruten eiendomsskatt bør Oslo innføre rushtidsavgift og boligsoneparkering (generelt parkeringsforbud for besøkende) innenfor Ring 2.

Sivilisasjonskamp

De store m­otsetning­er i verden kan innerst inne føres tilbake til en avg­jørende verdenskam­p m­ellem­ det jødiske prinsipp og­ vårt nordisk-g­erm­anske. Skjebnespørsm­ålet er blitt: Skal det lykkes de vonde verdenskrefter ved hjelp av m­aterialism­e og­ judaisert relig­ion, ved frim­ureri, kapitalism­e, m­arx­ism­e, dem­okrati og­ bolsjevism­e, ved Eng­land, Am­erika og­ Sovjetveldet, ved bag­lerbisper og­ jøssing­er og­ ved det nordiske m­enneskes eg­en forblindelse, å ødeleg­g­e de g­erm­anske folk og­ de fundam­entale nordiske prinsipper hvorpå hele vår civilisasjon hviler, for at det på ruinene kan bli oprettet det forjettede jødiske verdensherredøm­m­et i form­ av verdenssovjetrepublikk og­ kom­intern og­ en ny Genferlig­a?

Fra Vidkun Quis­lings­ tale i Colos­s­eum (Morgenbladet, september 1941)

Another 9/11 is unlikely

Selv om al-Kaeda har som mål å ramme USA og andre land med terrorangrep, så har de ikke lenger kapasitet til å gjennomføre et komplisert, storskala angrep som 9/11, skriver STRATFOR.


søndag 4. september 2011

Narsissistene blant oss

Psykologene skjelner mellom personlighetstrekk og personlighetsavvik. Vi har alle personlighetstrekk, når spesielle personlighetstrekk blir sterke og dominerende slik at de blir svært plagsomme eller alvorlig hemmende dreier det seg om personlighetsavvik.

Tidligere snakket man litt løst om "psykopater", nå skjelner man helst mellom antisosialt og narsissistisk personlighetsavvik. Narsissistene er vanskeligere å oppdage fordi de ofte er mer velfungerende i arbeid og privatliv (særlig i jobber som holder narsissismen med næring, f.eks. ledende politiker, popstjerne, toppleder, idrettsstjerne). Narsissistene er ikke psykotiske (vrangforestillinger), men har ofte svak realitetsorientering.

Narsissistene kjennetegnes ved (i følge Sperry):

  1. Atferd: Forfengelige, skryttete og snobbete. De fremstår som selvsikre og selvsentrerte, og de har en tendens til å dominere samtaler, fiske etter beundring, og til å opptre pompøst og dels ekshibisjonistisk. De er også utålmodige, arrogante og samtidig overfølsomme. De utnytter ofte andre personer og bruker dem bare til å behage seg selv. De er ofte behagelige, omgjengelige, innsmigrende og sjarmerende, men har problemer med å gjengjelde andres empati. I vanskelige situasjoner opptrer de ansvarsløst og med forakt overfor andre.
  2. Tanker: Tenkningen er umoden, udisiplinert og preget av overdrivelser. De fokuserer ofte på vage bilder og generelle tema, snarere enn på fakta og konkrete saker. De har et avslappet forhold til fakta, forvrenger sannheten, og driver ofte omgåelser av fakta og selvbedrag for å opprettholde illusjoner om seg selv og det de holder på med. Samtidig er tenkningen utpreget lite fleksibel. De har overdrevne forestillinger om hvor viktige de selv er, og har ofte helt urealistiske målsetninger om makt, penger og dyktighet. Alt dette blir rettferdiggjort med forestillinger om at de har særlige retter og er spesielt viktige personer.
  3. Følelsesliv: De har en aura av selvtillit og nonsjalanse, unntatt når selvbildet er truet - da reagerer de som regel på kritikk med raseriutbrudd. Følelser overfor andre pendler mellom overidealisering og nedvurdering. På grunn av manglende evne til empati er personlige relasjoner ofte ustabile eller overfladiske.
Kilde: Sperry, Len. Handbook of Diagnosis and Treatment of the DSM-IV Personality Disorders. New York, 1995.

Forelsket i sitt eget speilbilde.

- Unnfallenhet avler rasisme

Forsøker man å ignorere nynazistiske og fremmedfiendtlige bevegelser, vil de vokse, mener den britisk journalisten Graeme Atkinson i det britiske antifascistiske tidsskriftet Searchlight.

Overfor Aftenposten gir han uttrykk for at den beste måten å møte slike bevegelser på, er gjennom aktiv protest - som den gang fremmøtte på Youngstorget snudde ryggen til Arne Myrdal.

- Når en håndfull rasister blir møtt av 10 000 personer, er det ikke nettopp noen reklame for deres virksomhet, mener Atkinson.

Men situasjonen i Norge er, etter hans oppfatning, forskjellig fra forholdene i mange andre europeiske land, der han særlig kritiserer unnfallenhet hos politikere. Og særlig mørkt ser han på situasjonen i Tyskland, der han etterlyser en klar fordømmelse av rasismen fra kansler Helmut Kohl.

- Opposisjonen i Tyskland kommer fra det ekstreme høyre, sier Atkinson, som mener venstresiden nærmest er forsvunnet etter samlingen. Han har lite til overs for det han anser for å være Kohls og CDUs forsøk på å vinne stemmer fra den ytterliggående høyresiden.

Atkinson avviser at det er arbeidsledighet som stimulerer til øket fremmedfrykt, og i sin tur til nynazisme.

- I teorien kan det høres riktig ut. Men fakta er at nynazismen ikke har spredd seg blant de arbeidsledige, sier han.

Erfaringene fra Sverige viser at de fleste eksemplene på vold ble utført av folk som ikke var organisert i noen bevegelser, eller som befant seg i ytterkantene av disse, sier [Tore] Bjørgo. Han har forøvrig festet seg ved hvordan mange fremmedfiendtlige bevegelser i Norge og Danmark anvender retorikk fra motstandsbevegelsen under krigen. Også i de skandinaviske land er det særlig ungdommer under 20 år som aktiviserer seg. Virksomheten kan ha en nokså upolitisk begynnelse, men anta mer politiske former etter hvert. Både han og Atkinson fremholder at svært mange rasistiske ekstremister har en kriminell bakgrunn.

Sakset fra Aftenposten (Aften), 6.oktober 1993.A Double Tragedy for Europe

Not only has Europe lost millions to a senseless rampage, but legitimate criticism of Jewry and Judaism has been profoundly discredited by association with a murderous regime. It is chilling to read my own name in writings by these mass murderers. And it is deeply depressing to see this evil, twisted regime become the face of Jew criticism in Europe. I fear that legitimate criticism of Jewry, which remains a very real threat to the West, has been profoundly discredited, in the eyes of many Europeans.

Slik kan det sies av den som ergrer seg over at nazistene har gjort det uakseptabelt å være rasist. At dette minner om et av Bruce Bawers frastøtende essays er naturligvis en ren tilfeldighet.Weltjudentum er også etter 1945 en virkelig trussel.

lørdag 3. september 2011

Langeland rundt i skogen

Nils Rune Langeland er en morsom essayist, men han roter seg ofte borte i skogen - der ser man jo som kjent bare trær. Fra intervju med Dagbladet 15.juli:

Alle burde lære av de arbeidsomme pakistanske jentene. Men de kommer aldri til å knekke den europeiske koden. De kommer aldri til å forstå hva dette egentlig handler om. Det gjør ikke vi heller, intellektuelt, men vi bærer det med oss, erfaringsmessig.
Hva sier han her? Ja, det tror jeg ikke han vet selv heller.

Hitchhiker's guide to the Arab springAlphadesigner (cc).


Link snappet hos Norskgoy.

Anti-jødisk demonstrasjon under Proms

BBC takes Israeli orchestra's performance off air after 'sustained audience disturbance' by pro-Palestinian campaigners, melder the Guardian. Demonstrantene hevdet at Israels filharmoniske orkester deltar i "hvitvaskingen av Israels uopphørlige brudd på folkeretten og menneskerettene". Orkesteret fremførte Anton Weberns Passacaglia, Albéniz' Iberia, Max Bruchs fiolinkonsert nr 1, og Rimsky-Korsakovs Capriccio Espagnol.

Webern var østerriker, anti-nazist og musikken hans ble definert som "entartet" av nazistene. Han ble skutt og drept av en amerikanske soldat høsten 1945. Bruch var en tysk komponist i den romantiske tradisjon. Isaac Albeniz var en viktig spansk (katalansk) komponist som var særlig inspirert av den mauriske (arabiske) tradisjonen fra Andalusia. Orkesteret var under ledelse av dets faste dirigent, indiske Zubin Mehta.

Denne fremføringen i Royal Albert Hall har naturligvis ingenting med Israels behandling av palestinerene å gjøre, ja naturligvis bortsett fra at medlemmene av orkesteret stort sett jøder. Publikumet buet da også ut de pro-palestinske demonstrantene. Dette var rett og slett en anti-jødisk demonstrasjon skriver the Telegraphs kommentator:

Until Thursday night, nothing in the history of Proms broadcasts had forced a concert off air. Certainly not the Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968. On the very night the tanks moved into Prague, the great Russian cellist Mstislav Rostropovich was at the Proms with the USSR Symphony Orchestra. And he was performing, with intense poignancy, the Czech composer Dvorak’s cello concerto.
Kinesiske, tyrkiske, iranske eller russiske musikere har aldri blitt utsatt for noe lignende som de israelske orkesteret ble utsatt for, påpeker Telegraphs mann.Jødiske musikere bør ikke fremføre musikk av tysk romantikere (Bruch, bildet), østerrikske anti-nazister, spanske folkemusikkgranskere, eller russiske nasjonal-romantikere, mener aktivister i London.

«Ditt muslimsvin»

Noen dager etter at Forum for Arabiske og Islamske Studier (FAIS) begynte å reklamere på Blindern for sine arabisk-kurs, mottok kontaktpersonen til foreningen voldstrusler på e-post. Avsenderen truet med å «komme på besøk til deg muslim svin» dersom foreningen fortsatte å henge opp lapper for kursene sine. I e-posten står det også at «vi veitt vor og når du er et visst sted. Get that muslimtrash?», melder Universitas.


fredag 2. september 2011

Mavi Marmara: lovlig blokade, voldelig aksjon

Den israelske sjøblokaden av Gazastripen var lovlig, men Israel brukte overdreven og urimelig makt under militæraksjonen mot Gaza-konvoien i fjor, heter det i en FN-rapport i følge NRK.

Rapporten går langt i å anbefale Israel å løse opp importforbudene inn i Gaza for å unngå nye episoder som Mavi Marmara, poengterer Indregard.

Rapporten konkluderer med at Israels forsvar brukte unødig og overdreven voldsmakt, og at sivilistene ombord ble dårlig behandlet eller mishandlet under interneringen (fengslingen) på land.

Samtidig sier rapporten lederne for "flotillaen" opptrådte svært uansvarlig (recklessly) da de forsøkte å bryte blokaden, skriver The Guardian.

Muslimer i Norge er for dødsstraff

Fahad Qureshi, leder for organisasjonen Islam Norge, sier at «en muslim ikke kan være mot dødsstraff». Det er det konservative tidsskriftet Minerva som avslører muslimenes syn på dødsstraff, melder VG.

- De har sagt lite før offentlig om hva de mener. Men det er veldig interessant at muslimene nå er såpass klare på at de vil innføre den aller strengeste straffen, sier Minerva.

Minerva mener at slike holdninger som muslimer forfekter kan være ødeleggende og at slike holdninger «bryter med alle kjerneverdier om et sekulært og mangfoldig samfunn». De har full frihet til å mene dette, men jeg vil protestere på slike holdninger. Jeg håper dette vil føre til engasjement fra de andre moderate og at de går i debatt med muslimene.


Norske muslimer er tilhengere av dødsstraff.

torsdag 1. september 2011

Hege Storhaugs dobbelmoral

I følge Hege Storhaug oppfordrer partiet Rødt til vold på en indirekte måte. Ja kanskje det. Men dette synes noe pussig, påpeker Vepsen, i og med at Storhaug selv i flere år arbeidet som journalist i det revolusjonære organet Klassekampen. Det blir desto pussigere all den tid Hege Storhaugs meningsfrende Fjordman indirekte og tildeles eksplisitt oppfordret til våpenbruk. La oss heller ikke glemme at Hege Storhaugs gode venn og væpner, Bruce Bawer, oppfordrer til etnisk rensing. Dessuten skal vi heller ikke glemme at Storhaug selv omtaler fromme muslimer som quislinger, men ingen skal beskylde henne for å oppfordre til vold. Hun bare får oss til å forstå at muslimer best kan sammenlignes med quislinger, det er opp til oss å trekke konklusjon om hva vi skal gjøre med quislingene.


Men finstemt følelsesliv, det har hun, i følge henne selv i det minste.


Væppna revvolusjon

"Mitt generelle råd til vestlige er å bevæpne seg umiddelbart, først av alt mental med kunnskap om fienden og stolthet over deres egen kultur og arv, men også med våpen og evne til å bruke dem."

Dette skrev Peder Jensen alias Fjordman på bloggen Gates of Vienna i 2008.

Oppfordret Fjordman til vold? Nei, ikke helt eksplisitt og direkte, men du verden, han er langt fra så uskyldsren som han med VGs hjelp fremstilte seg som.

Tingretten irettesetter PST

Rettens avgjørelse inneholder på flere punkter kritikk av måten PST har forholdt seg til offentligheten i sakskomplekset, og uttrykker blant annet tvil om PST fullt ut forstår viktigheten av slik åpenhet og av pressens rolle i den sammenheng, skriver Uhuru.

Bakgrunnen er at pressen har bedt om all opptak fra åpen rett i Treholt saken skal offentliggjøres. Oslo tingrett har gitt pressen medhold i dette.

Datasnokingsdirektivet

En politikvinne i Irland skal ha snoket i sin tidligere kjærestes mobilbruk og funnet ut hvem han hadde ringt og hvor han hadde vært. Dette er informasjon som skal lagres ifølge EUs datalagringsdirektiv, som også er vedtatt innført i Norge, melder Dagens IT.