lørdag 10. september 2011

Må prioritere alt!!

"Prioritere" har vært et forslitt ord blant politikere, men de færreste politikere vil si hva som skal nedprioriteres når noe annet prioriteres. Slik er livet: Man kan ikke få både i pose og sekk. Fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg (KrF) sier det rett ut:

- Det er nesten en politisk umulighet. Vi kan ikke utelukke det ene på bekostning av det andre.
Hva skal man si om slikt? Pinlig dumt eller bare pinlig?

Ingen kommentarer: