torsdag 29. september 2011

Bløff og fanteri fra Hege Storhaug

I VG 19.sept skriver Hege Storhaug under overskriften "Myteknusingen i SV":


Fakta

I Oslo blir nordmenn i minoritet i ca. 2025 under samme forutsetninger. I sistnevnte fremkommer det at nordmenn blir i minoritet i Norge i ca. 2060, igjen under forutsetningen at innvandringen fortsetter som i dag. SSB kom frem til det samme i sin siste fremskrivning i 2011 i høyalternativet. Her sies det at i 2060 vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere og deres etterkommere vil utgjøre 52 prosent.
Spørsmålet er ikke om dette er bra eller ikke, det er fakta.
Men det ser ut til å være Storhaug som (nok en gang) sprer myter. SSBs Helge Brunborg svarer i allefall i samme avis 23.sept:
Dette [Storhaugs påstand] medfører ikke riktighet. Ifølge høyalternativet fra vår 2011-fremskrivning (prognose)vil innvandrere og deres norskfødte barn utgjøre 35 prosent i 2060. SSB lager for øvrig flere alternative fremskrivninger. Mellomalternativet viser en utvikling vi mener er mer sannsynlig. I mellomalternativet vil andelen innvandrere og deres norskfødte barn utgjøre 25 prosent av Norges befolkning i 2060. Fremskrivningene ble presentert med seminar og pressemelding i juni, og flere artikler i tidsskriftet Økonomiske analyser 4/2011. Dette er tilgjengelig på ssb.no.
Den saklige og nøkterne forsker henviser til en rekke åpne kilder, både pressemeldinger og forskningsrapporter. Hege Storhaugs bløff er med andre ord temmelig hjelpeløs, hvem som helst kan sjekke at hun driver med tøv. Hege Storhaug kjemper mot en skremmende utvikling, vel i det minste det hun og Bruce Bawer oppfatter som skremmende. Men når fakta ikke er skremmende nok, dikter hun opp sine egne "fakta" (med statsstøtte) - det er i grunnen langt mer skremmende.Så statsråd Lysbakken: Dette handler ikke om "uenighet" eller "ulike politiske syn", det handler om fakta.PS: Storhaugs propaganda blir dessuten fanget opp og gjentatt av andre, f.eks. et leserinnlegg i Nordlys 23.sept:


I VG 19.9 d.å. skriver Hege Storhaug, Human rights service, følgende: I Oslo
blir nordmenn i minoritet i cirka 2025, under forutsetning av at innvandringen
fortsetter som i dag. I 2060 vil 48 prosent ha norsk bakgrunn, mens innvandrere
og deres etterkommere vil utgjøre 52 prosent her i landet. Spørsmålet er ikke om
det er bra eller ikke, det er fakta.

Opplysningen støttes av Statistisk sentralbyrå.

Så skriver Arne Eriksen at moskeen i Tromsø skal drives
etter norsk lov. Hvor mye tror Eriksen at det er igjen av det norske lovverket
med for eksempel et muslimsk flertall?

I dette innlegget har altså "innvandrere" blitt til "muslimer", endog i flertall. Slik står det til i Norge, dessverre.
Landbrukssubsidier: Månen er en gul ost - det er et faktum, sier Hege Storhaug.2 kommentarer:

kee sa...

Det er en ting til, med både ssb og hrs' begrepbruk: jeg finner det sterkt foruroligende at mennesker født i Norge omtales som andregenerasjonsinnvandrere. Klarere signal på manglende aksept og villighet til å gi likeverd skal man lete lenge etter. Du får aldri bli en av oss er beskjeden. Kall det noe annet! Nå er det til og med noen som snakker om tredjegenerasjonsinnvandrere, og hvor farlige og lite integrerte de er.

Konrad sa...

Helt enig. Det blir fort ad absurdum. Selv er jeg tredjegenerasjons, åttende generasjons, så vel som tolvte generasjons innvandrer. Er jeg norsk eller jeg innvandrer?

Jeg er i det minste mer norsk enn Harald R Norges konge, han er født i Norge av utenlandske foreldre.