lørdag 17. september 2011

Kaffepause

I 1781 ble det innført kaffemonopol i Prøyssen i den hensikt å få tyskerne tilbake til gamle dyder, øl med andre ord. Jeg og mine soldater er vokst opp på øl, sa Fredrik II. Men så kom altså denne fremmede drikken som undergraver valutaen, bryggeriene og krigernes utholdenhet. Kaffemonopolet forbød brenning andre steder enn i kongelige kaffebrennerier. Spesialpolitiet kunne lett lukte seg frem til kaffesmuglerne. Kaffepolitiet ble ekstremt upopulært og korrupsjonen florerte, og monopolet ble erstattet av en høy toll på innførsel av kaffe. Tyskland hadde ikke kolonier å hente kaffeen fra og av nasjonale grunner ville man holde forbruket lavest råd.

fra Christie og Bruun: Den gode fiende. Universitetsforlaget, 1996.


Mens preusserne vansmektet med kaffeerstatning, fikk antakelig wienerne ha sine kaffehus i fred.

Ingen kommentarer: