søndag 4. september 2011

- Unnfallenhet avler rasisme

Forsøker man å ignorere nynazistiske og fremmedfiendtlige bevegelser, vil de vokse, mener den britisk journalisten Graeme Atkinson i det britiske antifascistiske tidsskriftet Searchlight.

Overfor Aftenposten gir han uttrykk for at den beste måten å møte slike bevegelser på, er gjennom aktiv protest - som den gang fremmøtte på Youngstorget snudde ryggen til Arne Myrdal.

- Når en håndfull rasister blir møtt av 10 000 personer, er det ikke nettopp noen reklame for deres virksomhet, mener Atkinson.

Men situasjonen i Norge er, etter hans oppfatning, forskjellig fra forholdene i mange andre europeiske land, der han særlig kritiserer unnfallenhet hos politikere. Og særlig mørkt ser han på situasjonen i Tyskland, der han etterlyser en klar fordømmelse av rasismen fra kansler Helmut Kohl.

- Opposisjonen i Tyskland kommer fra det ekstreme høyre, sier Atkinson, som mener venstresiden nærmest er forsvunnet etter samlingen. Han har lite til overs for det han anser for å være Kohls og CDUs forsøk på å vinne stemmer fra den ytterliggående høyresiden.

Atkinson avviser at det er arbeidsledighet som stimulerer til øket fremmedfrykt, og i sin tur til nynazisme.

- I teorien kan det høres riktig ut. Men fakta er at nynazismen ikke har spredd seg blant de arbeidsledige, sier han.

Erfaringene fra Sverige viser at de fleste eksemplene på vold ble utført av folk som ikke var organisert i noen bevegelser, eller som befant seg i ytterkantene av disse, sier [Tore] Bjørgo. Han har forøvrig festet seg ved hvordan mange fremmedfiendtlige bevegelser i Norge og Danmark anvender retorikk fra motstandsbevegelsen under krigen. Også i de skandinaviske land er det særlig ungdommer under 20 år som aktiviserer seg. Virksomheten kan ha en nokså upolitisk begynnelse, men anta mer politiske former etter hvert. Både han og Atkinson fremholder at svært mange rasistiske ekstremister har en kriminell bakgrunn.

Sakset fra Aftenposten (Aften), 6.oktober 1993.Ingen kommentarer: