mandag 19. september 2011

Blindern pølsefabrikk A/S

Hvorfor sitter konsernsjefen med bakgrunn fra Orkla og REC i Universitetsstyret? Spørsmålet dreier seg om Universitetsstyrets legitimitet og autonomi. Enger er én av fire eksterne styremedlemmer, alle utnevnt av Kunnskapsdepartementet. Sammen med ham sitter Grete Berget fra Europabevegelsen, Kerstin Sahlin fra Uppsala universitet og Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta. Er deres kunnskap om Universitetet proporsjonal med den makten de sitter på? Studentparlamentet ved UiO mener eksterne styremedlemmer er et hinder for universitetsdemokrati og selvstyre, og vedtok nylig at de ønsker å halvere antallet.
Dette skriver Mia Bratz i Universitas. Spørsmålene er ytterst betimelige. De eksterne representantene har (med unntak av Sahlin som er professor i Sverige) minimal innsikt i universitetets egenart, herunder de akademiske normene som ligger til grunn for driften av en akademisk institusjon. Da ender man fort opp med at de bare bruker det de kan fra næringslivet. Ole Enger har jobbet i Orkla og har sikkert peiling på pizza, syltetøy, kjeks og vaskemidler. På UiO er det på samme måte mange med peiling på arkeologi, norrønt språk og slektsbånd på Mauritius, men de har ikke peiling på pølser og pizza av den grunn.

Styrer dominert av tilfeldige eksterne personer ender da fort opp i en allianse mellom en styringskåt administrasjon (ved UiO ledet av universitetsdirektør Bjørneboe) og disse eksterne som tror at universitetet styres "strategisk" på samme måte som Orkla og Statoil. Professorene og studentene, universitetets kjerne, blir satt på sidelinjen.

Og da har jeg ikke engang nevnt Nedkvitne. Eller Chaffey.

2 kommentarer:

Jon Lien sa...

Både du og Bratz bommer kraftig. Deres argumenter er basert på at styremedlemmer nødvendigvis skal kunne så mye om det som styres. Det er bare tull. Et styre skal representere eiernes interesser ved å tilføre driftsansvarlig råd og erfaring, samt være med på et overordnet strategiarbeid. Det å drive et universitet skal jo universitetet kunne selv. Styret skal tilføre nye tanker, nye impulser, og da trenger man i alle fall ikke flere studenter.

Dette blir å bomme stort i kritikken mot et styre, hvis resultater jeg ikke skal uttale meg om, som ut fra en overfladisk analyse har en fornuftig spredning av erfaring, utdannelse og personlighet.

Konrad sa...

Kommentaren din er full av selvmotsigelser.

Hvordan skal man kunne tilføre "råd og erfaring" på et felt man ikke har spesiell kunnskap om? Hvordan skal man kunne delta i strategiarbeid for en virksomhet hvis egenart man ikke har kunnskap om?

Å snakke om "eierne" av et universitet er også misvisende og kanskje farlig. En eier i denne sammenhengen er en som investerer egenkapital (risikokapital) med sikte på avkastning. Dette gir et helt forvrenget bilde av hva et universitet er eller skal være, akkurat som det er meningsløst å snakke om staten som "eier" av politiet, skatteetaten eller domstolene. Det er åpenbart at staten/borgerne som betaler for DRIFTEN av universitetet må få noe igjen for pengene, men det er allerede en mengde kontrollsystem på plass og disse er langt bedre (mer pålitelige og treffsikre) enn tilfeldige pølsemakere i styret.

Forøvrig er jeg enig i at styret ikke trenger flere studenter. Skal man ha eksterne styremedlemmer bør det ikke være pølsemakere og såpekokere fra Orkla, men akademikere (professorer) fra andre institusjoner gjerne fra utlandet.