mandag 17. desember 2012

Frøland oppdager islam

Professor Stig Frøland (VG og NRK) har hørt om en muslim som er mot homofili. Ja det finnes endog muslimer som mener homofili bør være straffbart. På bakgrunn av dette mener Frøland man ikke kan tillate hijab til sykepleierantrekket ved norske sykehus. Argumentet er at hijab gjør at pasienten forstår hvilken religion sykepleieren/legen bekjenner seg til, dette kan være ubehagelig for pasienten.

Dette må være Norgesrekord i logisk harakiri: Man trenger ikke være professor for å forstå at en person med Muhammed til fornavn eller etternavn er muslim. Så dersom jeg møter en sykepleier som heter Muhammed vet jeg ikke hvilken religion vedkommende bekjenner seg til? Og hvorfor skal det være verre å bli behandlet av en muslim enn av en katolikk? Vi vet jo alle hva Paven mener om homofili og kondomer.

I tillegg er Frøland påfallende historieløs: Sykepleie var historisk sett kirkens domene, derfor ble de også kalt sykesøstre nettopp fordi de var "søstre", eller nonner som vi også sier. Ja, og nonnene brukte hijab og derfor er katolsk hijab en tradisjonell del av sykesøstrenes uniform, her italienske søstre i 1918 og 2007:


lørdag 15. desember 2012

Jehovas vitner = geitepulere

De siste tre årene har Jehovas vitner fått rundt 30 millioner i offentlige tilskudd. Norsk lov går over religionsfriheten, sier politikerne – men det skal mye til før pengene ryker, melder NRK.

Disse og andre kritiske reportasjer om Jehovas vitner tyder på at de er minste like ille som muslimene, eller "geitepulerne" som Theo van Gogh foretrakk å kalle dem. Så da er det vel på tide å dra til med noe skikkelig mobbing slik at Jehovas til slutt blir ferdigkrenket.

Neste gang dere får Jehovas på døren roper dere bare: GEITEPULERE!!!! Bæææh!!

Oppdatering: Islam er djevelens verk, viser det seg, og det er jo langt verre en disse geitepulerne.


Snylteordfører

Høyre-ordfører Tømmerdal i Ålesund truer med å saksøke egen kommune etter lønnskutt, melder VG. Bakgrunnen er at Ålesund kommunestyre vil spare penger, et av tiltakene er å kutte ordførerens lønn på 1.026.527 kr med 150.000. Etter dette kuttet (som er fullt lovlig) må altså ordføreren finne seg i en bruttlønn på under 900.000. Det er naturligvis helt latterlig lav lønn for en Høyre-mann, kommunen må gjerne spare men ikke ved å kutte i lønn blant de som har det trangt fra før. Pføy!

- Norwegian Defence Leauge er ikke rasister

Ja, det understreket lederen på NRK radio i dag. Vi får tro ham når han sier det, men jeg tviler mer på deres venner EDL:


Og som kjent er kulturmarxister om mulig enda verre enn svartmuskede musulmaner.

torsdag 13. desember 2012

Ja, disse innvandrerne!

Flest med lang utdanning blant innvandrerne

10 prosent av innvandrerne har studert i mer enn 4 år, mot 8 prosent i den øvrige befolkningen. Nesten 7 200 innvandrere i alderen 30-66 år har fullført en doktorgrad. Dette utgjør en andel på over 2 prosent av innvandrerne i denne aldersgruppen. Blant den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe er andelen med doktorgrad under 1 prosent.

(fra SSB)

Professor-Ali eller Taxi-Ali?
 

onsdag 12. desember 2012

Finnes al-Khaïda?

The Obama administration's efforts to counter the threat posed by al Qaeda and the wider jihadist movement have been a contentious topic in the U.S. presidential race. Political rhetoric abounds on both sides; administration officials claim that al Qaeda has been seriously crippled, while some critics of the administration allege that the group is stronger than ever. As with most political rhetoric, both claims bear elements of truth, but the truth depends largely on how al Qaeda and jihadism are defined. Unfortunately, politicians and the media tend to define al Qaeda loosely and incorrectly.

by Scott Stewart, Stratfor

 

mandag 10. desember 2012

Harde fakta: Usosialt skattesystem?

Jon Hustad skriver om "Den uærlege skattedebatten" i Dag og Tid (7/12). Hustad synes å mene at skattesystemet ikke er så sosialt utjevnende som man det gis inntrykk av. Hustads hovedargument er at den norsk stat tar inn relativt lite i skatt fra personer (og svært lite gjennom toppskatt og formuesskatt), mesteparten kommer inn gjennom avgiftssystemet. Beskrivelsen er riktig, men konklusjonen er for enkel:

 • Moms på nesten alle varer og tjenester: De rikeste forbruker mer og betaler tilsvarende i moms, men de rike forbruker mindre andel av inntekt (sparer mer). Det er også moms på byggematerialer og håndtverkertjenester (som de rike forbruker mer av).
 • Særavgifter på motorvogn (særlig knyttet til motor): De rikeste kjøper store biler med stor motor, de fattigste tar bussen.
 • Særavgifter på alkohol og tobakk: Rike og fattige omtrent det samme.
 • Boligskatt: Ulempe for de aller fattigste som ikke er eier egen bolig.
 • Formuesskatt: Lave takster på bolig og stort bunnfradrag gjør at bare de rike betaler noe særlig, litt progressiv skatt.
 • Trygdeavgift: Alle betaler samme %, men de rikeste får mindre uttelling i alderspensjon (tak) og de fattigste får minstepensjon (gulv). Alle får helsetjenester uansett innbetaling til Folketrygden.
 • Dokumentavgift: Beregnes i % av kjøpesummen, de rike kjøper større hus.
 • Skatt av personinntekt: Litt bunnfradrag og toppskatt gjør den noe progressiv.

Hustad forveksler altså spørsmålet om hvem som betaler skatt/avgift med i hvilken grad noen betaler relativt mer (altså om det er progressivt). Momsen er lik i % for alle, men matmomsen er lavere noe som kan begunstige fattige med mange barn. De rike sparer mer og kan dermed unngå moms på forbruksvarer, men det er moms på det mest populære spareobjektet (hus og hytte) og det er full formueskatt på sparing i kontanter og aksjer.

Islam - en ufordragelig bølle

Et oversett innlegg fra i fjor sommer:

Islam har ikke blitt satt på plass, men blitt beskyttet. Derfor har ikke islam blitt voksen. I stedet har islam blitt en bortskjemt unge som sutrer, griner og slår rundt seg når noen sier noe ubehagelig. Hvis islam skal bli voksen, snarere enn en ufordragelig bølle, må vi slutte å beskytte og særbehandle.
Forfatteren kaller seg stipendiat i etikk. Etikk er en gren av filosofien og da skulle man vente bittelitt mer presisjon plus litt moral kanskje.

Islam er såvidt jeg vet en religion. Kan en religion "bli satt på plass"? En kompis, et uskikkelig barn, ja sågar en politiker, men en religion? Kan islam oppføre seg som "en bortskjemt unge"? Det finnes 1 milliard eller så muslimer. Kan man si noe generelt om hvordan disse oppfører seg? Dette er naturligvis språklige virkemidler (besjeling og personifikasjon). I denne sammenhengen er virkemiddelet meningsløst som annet et forsøk på å gjøre muslimer til et kollektiv.

På det tidspunktet (1 måned etter Utøya) var det også smakløst: Den virkelige ufordragelige bøllen fra i fjor sommer sitter nå i fengsel for tidenes forbrytelse i Norge. En umoden mann som ble krenket av muslimers nærvær i Norge og det faktum at Ap tillater det.

De sanne europeere

Hvem er mest europeeisk? Drømmeren Jagland? Martin Schultz? Den nøkterne Herman von Rompuy? Morgenbladets konklusjon:

En enstemmig jury uttaler: Valget var enkelt – det mest europeiske av alt europeisk måtte bli romfolket. Ingen nasjonalstater vedkjenner seg dem, men de er likevel overalt i Europa.
Inntil 1945 kunne vi også si: De europeiske jødene.

Fred! Europa!

Retorikkekspert mener de reaksjonære motstanderne av Nobelprisen til EU bør tvangslytte og lære av Thorbjørn Jaglands tale til vinnerne, for å bevise hans påstand har Aftenposten sammenfattet talen i en ordsky:

 • fred
 • Europa
 • europeiske
 • EU
 • union
 • verden
 • sammen
 • krig
Denne såkalte eksperten burde vite at høystemte taler ikke er fakta. Samme hvor mange ganger Jagland sier "fred" eller "Europa" endrer det ikke fakta.

EU (eller mer presist EUs forløpere) er en konsekvens av krigen, ja. Det har ikke vært ordinære krigshandlinger innenfor EU (da ser vi bort fra Nord-Irland og Baskerland). Men er den lange fredelig perioden EUs fortjeneste? Verken en god eller en floskelpreget tale kan bevise det.

søndag 9. desember 2012

Hege Storhaug: Paven er en liberaler

- Den katolske innvandringen er verdimessig et veldig lite problem, fordi de står nært det norske, protestantiske samfunnets frihetsverdier. Det er godt mulig at en del innvandrere fra katolske land for eksempel har et noe annet syn på likestilling enn nordmenn flest. Men den ideologien som formidles i sentrale islamske trossamfunn når det gjelder religionsfrihet, likestilling, likeverd og ytringsfrihet gir derimot stor grunn til bekymring, sier Hege Storhaug til Aftenposten.

Jøjemeg. Vet ikke Hege Storhaug hva Paven og hans kirke står for?

Flere punkter kan sikkert føyes til, men det er åpenbart skivebom å påstå at paven og hans menn (ja det er menn som styrer butikken) er liberalere, de er autoritære motstandere av det Hege Storhaug mener hun står for.

lørdag 8. desember 2012

Lav festeavgift

Firmaet Jettu Horticulture betalte omkring 2 kroner per dekar til den etiopiske staten for å leie flere milllion dekar matjord. Dette er ikke ett års leie, men prisen for de kommende 99 årene avtalen gjelder. Den årlige leieprisen per dekar er med andre ord 2 øre og dermed så liten at vi i Norge ikke engang har så små mynter. Firmaet får også fritak for skatt og avgift i Etiopia.

Firmaet investerer i jordbruk på vegne den saudiarabiske sjeiken Mohammed al-Mahmoudi. 

Det er ikke rart de norsk tomtefesterne sutrer.

Muslimene hører ikke til herMuslimene vil ødelegge Europa fordi det står i vegen for deres kamp for verdensherredømme. Det er mange som sier at muslimen kan jo ikke for at han er muslim, han kan da ikke utvises av den grunn. Etter min mening er ikke noe resonnement mer overladisk enn dette. Er det noe et menneske kan for, så er det da for det det er, slik som det er. Enhver får svare for det han er. Det er fullstendig galt å si at en muslim ikke skal behandles slik fordi han er muslim. Han er ikke norsk, han er ikke europeer, han er orientaler. Muslimene har ikke noe i Europa å gjøre. Det er muslimene selv som skaper islamofobien.

Hvem kan ha skrevet noe slikt, mon tro? ABB? Fjordman? Bruce Bawer? Hege Storhaug? Hans Rustad? Andre forslag?

10 kroner til den som gjetter riktig.

mandag 3. desember 2012

Et bredt sjikt av religiøse og politiske ledere tente søndag faklene i tre norske byer i en markering mot ekstremisme (VG nett).

- Ekstremisme er ikke greit, sa utenriksminister Eide i sin appell.  Det er ikke greit at vi i vårt samfunn har mange ugreie ting, derfor er vi samlet her i dag, sa utenriksministeren.

Ekstremisme er en ugrei greie.

Trailer til begjær

CargoNet legger ned sin daglige rute mellom Oslo og Malmö. Dermed er det ingen faste godstog inn og ut av Norge, melder NRK.

Selv om CargoNets beslutning er resultat av stadig mindre volum og lønnsomhet over lengre tid, er dette en oppsiktsvekkende nyhet. Ikke fordi akkurat denne godsruten er så interessant, men fordi dette er nok et tegn på at traileren seirer over toget. Mens motorveiene bygges ut på begge sider av grensen, er jernbanetraseen den samme som for 100 år siden. Motorveistrekningene på E6 kan alltids svelge noen unna flere trailere, men mer gods på trailer inn i Norge betyr mer gods på trailer langs norsk veier. Når godset først er lastet på trailer går den naturligvis på trailer frem til bestemmelsesstedet i Bergen, Ålesund eller Trondheim. Omkring 25 % av trafikken på disse fjellovergangene er tungtransport, men vogntog er 10-50 ganger vekten av personbils slik at målt i tonn er praktisk tall all trafikken langtransport av gods. Vogntogene fyller altså opp og kjører i stykker de smale norske veiene. Samtidig går jernbanen parallelt med E6 og riksvei 7. Ikke minst ligger sjøen der, gratis i bruk er den også, man trenger bare en kai å legge til..

Ta heller toget.

søndag 2. desember 2012

Landssvikoppgjøret tar aldri slutt

Arvid Bryne er ute med ny bok der blant annet Oliver Langeland er omtalt, fra intervju med Bryne i Klassekampen 13/11:

- Han [Langeland] ble tiltalt for å ha kritisert norske myndigheter i boka «Dømmer ikke» fra 1948. Her langer han ut mot Nygårdsvold-regjeringen som styrte landet i perioden før 1940, for han mente de ikke gjorde nok for å forsvare Norge mot fiendtlige styrker. I tillegg kritiserte Langeland Gerhardsen-regjeringens rettsoppgjør etter krigen, som han mente var en prosess uten prinsippet om likhet for loven, sier Bryne, som ikke legger skjul på at han deler mange av de kritiske synspunktene til sitt biografiske objekt.

- Men hvordan kunne Langeland gå fra å være krigshelt til å bli syndebukk på så kort tid?

- Fordi han var livsfarlig for regjeringen Gerhardsen. Langeland mente at de egentlige landssvikerne gikk fri, og han påpekte blant annet at det var «gode nordmenn» som hadde vært med på å berede grunnen for tyskerne, blant annet gjennom å sørge for infrastruktur til de militære anleggene. 

Les også om Toralv Fanebust.

Statens oljeselskap er misfornøyd med staten

Statoil truer med å flytte virksomhet ut av landet på grunn av nye skatteregler. Regjeringen kan gi oljeselskapet en skattesmell på flere milliarder kroner, meldes det.

Dette er en forbløffende nyhet. Statoil ble altså opprettet for å skape et eget norsk oljemiljø, et alternativ til de utenlandske selskapene som Norge var avhengig av til å begynne med. Statoil har hatt en privilegert posisjon på norsk sokkel og tjent store penger. Denne priviligerte posisjonen er det eieren (staten) og oljemyndighetene (staten det også) som har sørget for. Nå er Helge Lund misfornøyd med norske skatteregler. Ved å flytte utenlands kan Lund altså spare litt skatt (mindre penger til Staten), slik at selskapet kan få større overskudd og eieren mer utbytte (Staten det også).

Kanskje Statoil burde skaffe seg en eier som ikke tar ut utbytte? Kvitte seg med staten?

Formuesskatt for likhet

Norge har i stor grad et velfungerende skattesystem, men systemet har en brist ved at arbeidsinntekt skattes hardere enn kapitalinntekt. Formuesskatten bidrar til å redusere denne skjevheten. Men formuesskatten har en innretning som vrir ressurser bort fra verdiskaping og inn i dyre eiendommer.

Dette skriver professor Karen-Helene Ulltveit-Moe i DN 30/11. Professoren vil altså beholde formuesskatten som prinsipp, men justere den for å øke treffsikkerheten.

Nei, hun er ikke kommunist.

ABBs pris

Kapital (nr 17 i år) har regnet gjennom hva ABB og 22.juli har kostet stat og kommune:

 • Etterforskningen 275 mill
 • Rettssaken 194 mill
 • Fengselsopphold 140 mill kr
 • Erstatningsoppgjør (ofrene) 1200 mill kr
 • Opprydning etter bomben 800 mill kr
 • Nytt regjeringskvartal 8.000 mill kr*
 • Midlertidige lokaler for departementene 4.000 mill kr*
 • Diverse 600 mill kr
 Sum: 15.200 mill kr. (15,2 milliarder)

*Kostnadene ved nye/midlertidige lokaler for departementene er lavt anslått til totalt 12 mrd kr. Sannsynligvis langt mer

lørdag 1. desember 2012

Offiserer og nazister

Historiker Lars Borgersrud er ute med ny bok om "militærfascismen" og norske militæres forhold til nazismen og okkupasjonsmakten. Sakset fra Klassekampen 21.nov:

- I den store gruppa av norske yrkesaktive offiserar av alle kategoriar, på noko over 12.000 mann, var rundt ti prosent NS-medlemmer. Blant dei krigsskuleutdanna, dei som har kapteinsgrad eller over, er prosentandelen dobla til 20 prosent NS-folk, seier Borgersrud
Blant krigsfangene på Grini (mai 1940) slutta nær 500 offiserer seg til et opprop som krevde kongen tilbake til Oslo, fred med Tyskland og en regjering med et fascismelignende program.

I følge Borgersrud ønsket forsvarsminister Jens Chr Hauge å retusjere denne delen av krigshistoria fordi den kunne føre til folkelig mistillit til Forsvaret.  
- Den tyske okkupantstaten hadde ikkje greidd seg utan dei norske offiserane, er Borgersruds klare konklusjon.

Nabintu igjen

Hanne Nabintu Herland er et av de fremste bevisene for at ytringsfriheten er gode kår i Norge. Minerva siterer godbiter fra hennes siste bok:

”På denne tiden var Norge et fredelig land. Det var lenge før etniske spenninger, terror og kriminalitet mørkla skyene over landet. Den gangen kunne man sitte ute hele kvelden uten frykt for å bli overfalt av banditter. Ingen hadde gitter foran vinduene. Det var uproblematisk å bevege seg hvor som helst i byen, man trengte ikke å låse døren straks man satte seg i bilen, unge piker kunne spasere hjem sent på kvelden uten frykt for overfallsvoldtekter (…) Det var heller ikke vanlig å se bevæpnede soldater i gatene, bomber gikk ikke av i regjeringskvartalene.”
Bomber i flertall? Bortsett fra sabotasjeaksjoner under krigen (utført av nasjonalhelter som Sønsteby og Manus) har vi vel bare hatt en bombe i regjeringskvartalet?