søndag 9. desember 2012

Hege Storhaug: Paven er en liberaler

- Den katolske innvandringen er verdimessig et veldig lite problem, fordi de står nært det norske, protestantiske samfunnets frihetsverdier. Det er godt mulig at en del innvandrere fra katolske land for eksempel har et noe annet syn på likestilling enn nordmenn flest. Men den ideologien som formidles i sentrale islamske trossamfunn når det gjelder religionsfrihet, likestilling, likeverd og ytringsfrihet gir derimot stor grunn til bekymring, sier Hege Storhaug til Aftenposten.

Jøjemeg. Vet ikke Hege Storhaug hva Paven og hans kirke står for?

Flere punkter kan sikkert føyes til, men det er åpenbart skivebom å påstå at paven og hans menn (ja det er menn som styrer butikken) er liberalere, de er autoritære motstandere av det Hege Storhaug mener hun står for.

1 kommentar:

Anonym sa...

På den andre sida er vel paven bittelittegranne mer positiv overfor dialog med muslimer enn nevnte Storhaug?

Eller er det på den andre siden ...