lørdag 20. juni 2015

Tigging er dårlig butikk

Det står ikke kriminelle bak tiggerne i Oslo, viser ny rapport fra Fafo.

Tigging er rett og slett for lite lønnsomt for de kriminelle.

Hans Rustads (Document) kommentar er seg selv lik: "Systemet diskrediterer seg selv. Mediene sprer propaganda og “lort”. Kan de forvente annet enn at mistilliten breder seg?"

"Systemet"? Konspiranoiaen har tydeligvis satt seg fast i Rustads hjerne og fortrengt alt annet.

Parkering er nødvendig

Da Danske Bank flyttet til Trondheim sentrum, hvor parkeringsmulighetene var skrale, sluttet hele fire av fem ansatte å kjøre bil til jobb, melder NRK.

Folk kjører til jobb når det er lettvint å parkere, ikke fordi de "trenger" bil. Parkeringsplasser synes å være nøkkelen til trafikkproblemene i norske byer: Løsningen er færre og dyrere plasser. La funksjonshemmede få parkere, så kan vi andre ta bussen eller sykle, og dersom vi andre absolutt må kjøre så bør vi betale. Så enkelt er det.

Betaling for parkering kan dessuten være en solid inntekt for byene. Oslo kommune alene går trolig glipp av flere 100 millioner kroner fordi folk kan parkere gratis i byens gater.

tirsdag 9. juni 2015

Bevæpning virker ikke

Thomas Hegghammer har, saman med to andre forskarar ved FFI, studert 76 planlagde og utførde terroråtak i perioden 2001-14. I studien kom dei fram til at dei fleste hendingane var av ein slik karakter at væpna politi ikkje kunne ha stogga dei, i følge Dag og Tid.

- I studien såg me at overraskingsmomentet i dei fleste hendingane var for stort til at væpna politi kunne ha stogga åtaka. 55 av dei 76 hendingane nytta bomber, og 4 av dei forgifting, og slike åtak kan ein ikkje stogga med handvåpen. 5 av åtaka nytta kniv eller øks i åtak mot einskildpersonar, og i slike tilfelle er åtaket over innan politiet kjem fram til åstaden, sier Hegghammer til Dag og Tid.

- Vår forsking syner at generell væpning sjeldan har avgrensa effekten av eit terroråtak, medan punktvæpning ofte har det, til dømes i åtaket mot parlamentet i Ottawa eller i åtaket mot Krudttønden i København i januar. Politiet må vera til stades når åtaket byrjar for at væpninga skal ha effekt, og det er dei ved punkttrygging. Difor er eg positiv til utplassering av væpna vakter ved Stortinget og andre særleg utsette mål, men skeptisk til generell væpning som terrortrygging.

søndag 7. juni 2015

Kø er bra

Før innsnevringen av Smestadtunnelen på Ring 3 ble det advart mot store køproblemer. Det ble ikke noe av. Bilisten tilpasser seg rett og slett faren for kø, og man kan ikke bygge seg ut av køproblemer i Oslo-området sier TØI-forsker Tennøy. Bedre veier gir mer trafikk og da blir det alltid kork et eller annet sted, dette gjelder særlig på E18 og Ring 3 i Oslo og Bærum/Asker der trafikken i hovedsak er lokal. Lokale reisende kan mye lettere tilpasse seg enn fjerntrafikken som bare passerer. Kø er effektivt for å holde trafikkmengden nede, alternativet er saftig betaling, køprising eller rushtidsavgift.

torsdag 4. juni 2015

Marxist-rasismen i indre Trøndelag

- Muslimene er en miljøforurensning i Europa, uttalte den gamle Vømmøl helten Hans Rotmo til Trønderavisa 30. mai. Dessuten mener han at islam og europeisk kultur ikke lar seg forene.

Det er uklart hva Rotmo legger i "Europeisk kultur", men et viktig innslag er naturligvis kristendommen, spesielt den katolske, som ateisten Rotmo angrep i gamle dager.

20 år gamle Fatima Almanea fra Verdal gikk offentlig ut etter at sambygding Hans Rotmo kalte muslimer for en miljøforurensning i Europa. Nå blir hun utsatt for grov netthets av ukjente, melder Adresseavisa 4. juni.